:

Hur vet man om man betalar till Svenska kyrkan?

Innehållsförteckning:

 1. Hur vet man om man betalar till Svenska kyrkan?
 2. Hur mycket betalar man i skatt till kyrkan?
 3. Kan man slippa kyrkoavgift?
 4. Hur mycket betalar man till kyrkan per år?
 5. Är man automatiskt medlem i Svenska kyrkan?
 6. Hur mycket kostar en begravning om man inte är med i kyrkan?
 7. Vad kostar begravning om man gått ur Svenska kyrkan?
 8. Får jag tillbaka på skatten när jag gått ur Svenska kyrkan?
 9. Vad förlorar man på att gå ur kyrkan?
 10. Hur går man ur kyrkan gratis?
 11. Vad sparar jag på att gå ur kyrkan?
 12. Får man bli begravd om man inte är med i Svenska kyrkan?
 13. Varför betalar man skatt till kyrkan?
 14. Var blir man begravd om man inte är med i Svenska kyrkan?
 15. Får man begravas i kyrkan om man inte är med i kyrkan?

Hur vet man om man betalar till Svenska kyrkan?

För dig som inte är kristen eller har andra skäl till att stanna kvar som medlem i Svenska kyrkan finns det mycket pengar att spara på att begära utträde.

Vi berättar hur mycket pengar du kan spara, vad det innebär att begära utträde ur kyrkan och hur du går tillväga.

Hur mycket betalar man i skatt till kyrkan?

Vad är kyrkoavgiften?År 2000 ersattes kyrkoskatten med en kyrkoavgift som kan ges till andra trossamfund än Svenska kyrkan.

Vem får kyrkoavgiften?Pengarna går till Pingst ffs och till din lokala församling. Ett räkneexempel på fördelningen är att av tio kronor går sju kronor till din församling och tre kronor till Pingst ffs.

Kan man slippa kyrkoavgift?

 • Begravningsavgift och kyrkoavgift är olika avgifter. Begravningsavgiften täcker allmänna kostnader som är kopplade till bland annat gravplats och kremering. Kyrkoavgiften har däremot en direkt koppling till Svenska kyrkans verksamhet.
 • I begravningsavgiften ingår följande: kostnaden för en eventuell kremering, vissa transporter, lokal för förvaring och visning av den avlidne, ceremonilokal utan religiösa symboler, gravsättning (inklusive gravöppning och återställande av grav) samt en gravplats i 25 år.
 • Skötsel och omvårdnad av gravplats ingår inte. Det är gravrättsinnehavarens ansvar att gravplatsen tas om hand och är i värdigt skick.
 • Hur mycket betalar man till kyrkan per år?

  För dig som inte är kristen eller har andra skäl till att stanna kvar som medlem i Svenska kyrkan finns det mycket pengar att spara på att begära utträde.

  Vi berättar hur mycket pengar du kan spara, vad det innebär att begära utträde ur kyrkan och hur du går tillväga.

  Är man automatiskt medlem i Svenska kyrkan?

  Kyrkoskatt, som numera heter kyrkoavgift, är en avgift som du betalar varje år om du är medlem i Svenska kyrkan. Avgiften används bland annat till att driva kyrkans församlingsverksamhet, underhålla kyrkobyggnader och täcka kostnader för exempelvis präster, gudstjänster och barn- och ungdomsverksamhet.   

  Alla som är medlemmar i Svenska kyrkan den 1 november måste betala kyrkoavgift efterföljande år. Tidigare blev alla automatiskt medlemmar i Svenska kyrkan när de föddes (om dess föräldrar tillhörde Svenska kyrkan) men detta togs bort år 1996. Numera blir man automatisk medlem när man döps i Svenska kyrkan. Är du osäker på om du är medlem eller inte kan du kontakta din församling.  

  Hur mycket kostar en begravning om man inte är med i kyrkan?

  Enligt Sveriges Begravningsbyråers Förbund (SBF) kostar en snittbegravning ca 27 000 kr, då ingår inte gravsten, dödsannons och eventuella juridiska kostnader så som bouppteckning, bodelning och arvskifte.

  En begravning utan ceremoni kostar inte lika mycket som en kyrklig begravning eller en borgerlig begravning. En enkel begravning kan kosta från ca 10 000 kr. Då tar ni viss hjälp av er begravningsrådgivare men ni kanske gör en del arbete själva.

  En begravning med ceremoni kostar i regel mellan 18 000 – 30 000 kr. Skillnaden i pris beror på detaljer som val av lokal, blomsterarrangemang, ceremonin, förtäring under minnesstund med mera.

  Att driva begravningsbyrå är förknippat med höga fasta kostnader i termer av lokaler och inventarier. Kostnader som i hög grad är frikopplat från hur många uppdrag man som begravningsbyrå har.

  Vi på Lavendla prioriterar kundservice och vårt bokningsverktyg online, och är inte i samma behov av lokaler med attraktiv geografisk placering, och dyra inventarier såsom outnyttjade begravningsbilar. Det innebär lägre kostnader i slutändan, för dig som kund.

  Vi tycker att det finaste beviset på att vårt koncept fungerar är de omdömen som våra kunder lämnar tills oss. Gå gärna in och läs dem på Trustpilot:

  Vad kostar begravning om man gått ur Svenska kyrkan?

  Läs mer

  Alla är med och betalar en avgift för begravningarna i vårt land via skattsedeln. Men sedan tillkommer kostnaden när man själv arrangerar en anhörigs begravning. Det kan kosta obetydligt men mycket lätt uppgå till enorma kostnader.

  Får jag tillbaka på skatten när jag gått ur Svenska kyrkan?

  För dig som inte är kristen eller har andra skäl till att stanna kvar som medlem i Svenska kyrkan finns det mycket pengar att spara på att begära utträde.

  Vi berättar hur mycket pengar du kan spara, vad det innebär att begära utträde ur kyrkan och hur du går tillväga.

  Vad förlorar man på att gå ur kyrkan?

  Alla som är medlem i Svenska kyrkan den 1 november året innan deklarationsåret måste betala en så kallad kyrkoavgift. Hur mycket medlemskapet i Svenska kyrkan kostar beror dels på hur stor din inkomst är, dels på vilken församling du tillhör. I snitt är avgiften cirka 1 procent i Sverige. Avgiften dras direkt via deklarationen och det är inget som man själv behöver deklarera.

  Alla som är folkbokförda i Sverige måste betala en obligatorisk begravningsavgift. Om man är medlem i Svenska kyrkan ingår begravningsavgiften i den avgift som man betalar för medlemskapet, även om den anges separat i deklarationen. Begravningsavgiften måste man fortsätta att betala även om man går ur Svenska kyrkan. Avgiften varierar från år till år men var 0,242 procent i de flesta kommuner 2018. I Stockholm var motsvarande siffra 0,075 procent. Avgiften täcker kostnader för kremering, gravsättning och skötsel av begravningsplatser.

  Hur går man ur kyrkan gratis?

  Ange din bruttoinkomst för att se hur mycket du skulle spara.

  Vi beräknar hur mycket du skulle spara 🤑 Detta beror på vilken kommun du tillhör och din lön.

  Vad sparar jag på att gå ur kyrkan?

  Att gå ur kyrkan är ett sätt att spara pengar. De allra flesta i Sverige är medlemmar i Svenska kyrkan. Man betalar en kyrkoavgift varje år som ligger på mellan 1-2% av årsinkomsten och dras på skattesedel. Det betyder att man betalar i snitt 1 000 kr på varje 100 000 kr som man har tjänat.

  Om man inte är troende eller stödjer kyrkans arbete så kan man begära utträde ur svenska kyrkan. Att gå ur Svenska kyrkan är GRATIS. Se upp för företag som tar betalt för nåt så enkelt som att ladda ner, skriva ut, signera och returnera blanketten till den lokala församlingen.

  Får man bli begravd om man inte är med i Svenska kyrkan?

  Enligt begravningslagen i Sverige är det bara de som är folkbokförda i Sverige och som betalar begravningsavgift via inkomstskatten som har rätt till begravningslagens tjänster. Är du inte folkbokförd i Sverige när du dör får dödsboet stå för begravningskostnaderna om du ska begravas här.

  Bor du utomlands och är folkbokförd i ett annat land än Sverige, men fortfarande medlem i Svenska Kyrkan, har du rätt till själva begravningsgudstjänsten med präst, kyrka och musiker utan kostnad. Du får i det fallet fritt välja vilken församling som begravningsgudstjänsten ska genomföras i. Många utlandssvenskar är fortfarande medlemmar i Svenska Kyrkan, i synnerhet de som är födda före 1996.

  Varför betalar man skatt till kyrkan?

  Avgiften som betalas in används av de olika samfunden för att kunna bedriva verksamhet. En av Svenska kyrkans stora utgiftsposter är underhållet av de tusentals kyrkor som står runtom i landet[2]. Avgiften används också till att betala ut löner och i viss mån bistånd till andra organisationer.

  Var blir man begravd om man inte är med i Svenska kyrkan?

  Om man inte är medlem i Svenska kyrkan vid ett dödsfall har man fortfarande möjlighet att ordna en begravning eller en minnesstund med kyrklig präst. Svenska kyrkan är en folkkyrka, vilket innebär att alla som bor i Sverige har rätt att delta i kyrkans verksamhet och att få hjälp av kyrkan vid dödsfall och andra stora händelser i livet.

  Det finns olika alternativ för begravning eller minnesstund, och man kan välja att ha en ceremoni i kyrkan eller på annat ställe, till exempel i en minneslund eller på en begravningsplats. Det kan vara bra att prata med prästen om vad man önskar och vilka möjligheter som finns.

  Får man begravas i kyrkan om man inte är med i kyrkan?

  Om den avlidne har gått ur Svenska Kyrkan eller aldrig tillhört den, har man ingen självklar rätt till en begravningsceremoni enligt Svenska Kyrkans ordning. Det innebär att man inte har någon rätt att få ha begravningsceremonin i kyrkan och ingen rätt till präst eller kyrkomusiker.