:

Vad kan företaget bjuda på?

Innehållsförteckning:

 1. Vad kan företaget bjuda på?
 2. Vad är bra förmåner?
 3. Vad är skattefria förmåner?
 4. Vad får arbetsgivaren bjuda på?
 5. Vilka förmåner finns?
 6. Får jag bjuda mina anställda på lunch?
 7. Vilka löneförmåner kan man ha?
 8. Vilka förmåner finns det?
 9. Får man köpa fika på företaget?
 10. Vilket företag har bäst förmåner?
 11. Är lön en förmån?
 12. Får man bjuda sina anställda på alkohol?
 13. Får man 80 procent av lönen?
 14. Vad kan man begära istället för högre lön?
 15. Vad är lön och förmåner?

Vad kan företaget bjuda på?

info

Den här artikeln är publicerad för mer än ett år sedanVar uppmärksam på att lagar och regler ändras med jämna mellanrum. För att vara säker på att du alltid har korrekt och uppdaterad information tillgänglig rekommenderar vi att du abonnerar på något av våra Expertstöd. Jag vill ta steget mot en enklare arbetsvardag!

Vad är bra förmåner?

Men många av dagens förmåner nyttjas bara av små grupper, som arbetsgivare bör du därför satsa på förmåner som gynnar den stora massan. De senaste årens undersökningar visar att den i särklass mest populära förmånskategorin för anställda är hälsa och friskvård. Och i relation till det är det inte konstigt att den vanligaste förmånen är det statligt subventionerade friskvårdsbidraget. Men trots friskvårdens popularitet är det bara drygt hälften av alla anställda som nyttjar möjligheten att exempelvis gå på gym eller simma gratis. Men friskvårdsbidraget är inte den enda förmånen i kategorin hälsa och friskvård.

På senare år har lunchförmånen uppenbarat sig som en tronarvinge på fler och fler arbetsplatser. Tre av fyra svenskar menar att bra kostvanor är en av de viktigaste sakerna för god hälsa. Samtidigt håller mer än hälften av de anställda som erbjuds subventionerade luncher av arbetsgivaren med om att det bidrar till att de är piggare, mer kreativa och presterar bättre. Men de positiva effekterna slutar inte där.

Vad är skattefria förmåner?

Förmånsskatt är den skatt som tillkommer när arbetstagare tar emot ersättning som inte är kontanter. Förmånsbeskattning innebär alltså att anställda, förmånstagare, ska betala skatt för de förmåner som de erhåller via jobbet, och som enligt reglerna är skattepliktiga.

En förmån definieras av Skatteverket som all form av ersättning, utöver den vanliga lönen, som den anställde erhåller för sitt arbete och som bekostar en privat levnadskostnad. Några vanliga exempel på förmåner är jobbtelefon, företagshälsovård, motion och friskvård samt tjänstebil. 

Vad får arbetsgivaren bjuda på?

Att fika är ett svenskt fenomen som tagit världen med storm. Och oh boy, vad vi älskar fika. Eller GGG (Glädje Gemenskap Gott), som vi brukar kalla det här på Pleo. 

Fikastunden är själva kärnan i varje välfungerande organisation. En rykande het kopp kaffe, en uppiggande rawboll (eller kanelbulle för den delen) och några trevliga kollegor att spendera en helt oproduktiv kvart av arbetsdagen med – det är vad vi kallar arbetslivskvalitet.

Och finns det egentligen någon stund på dagen du är så laddad för effektivt jobb som efter fikarasten? Den där kvarten betalar sig snabbt.

Det kan vara snårigt när du är ute och söker svar på hur du bokför fika korrekt enligt Skatteverkets regler. Bokmärk det här blogginlägget så kan du återkomma för faktakoll när du vill. 

Eller så besöker du Skatteverket. Det beror lite på vilken typ av person du är – den som vill ha svar på det viktigaste direkt, eller den som gärna går igenom spaltmeter efter spaltmeter av information för att verkligen kunna vara säker på att ingenting missas. Vi gillar båda typerna.

Vilka förmåner finns?

Om du betalar för din förmån till exempel genom ett nettolöneavdrag så ska din förmån sättas ned med det belopp du har betalat. En förutsättning för det är att du betalar med pengar som har beskattats så det gäller inte vid eventuellt bruttolöneavdrag.

Får jag bjuda mina anställda på lunch?

 • hotellfrukost som ingår i priset för övernattning vid tjänsteresa
 • kost på allmänna transportmedel som ingår i priset för resan
 • pedagogisk lunch och liknande för lärare, vårdpersonal med flera
 • representation (intern och extern), som till exempel personalfest
 • måltider som nyttjas av FN-personal.

Du beskattas inte heller för kostförmån om du får en måltid från någon som saknar samband med arbetsgivaren och måltiden lämnas utan krav på en motprestation från dig.

Vilka löneförmåner kan man ha?

Det finns andra ekonomiska förmåner som du inte använder direkt när du börjar en ny tjänst, men som kan ha stor påverkan på din inkomst under olika perioder av ditt liv. Detta är de vanligaste:

 • Tjänstepension: Tjänstepension är ett tillägg på den allmänna pensionen som många arbetsgivare erbjuder. Du kan lära dig mer om hur den fungerar i vår artikel ”Tjäna pengar på din pension”.
 • Försäkringar: Tjänstepension ingår ofta i en paketlösning med olika försäkringar, till exempel livförsäkring och arbetsskadeförsäkring.
 • Påbyggnad av sjukpenningen: Efter de 14 första dagarna på en sjukskrivning, som täcks av arbetsgivaren, betalar Försäkringskassan ut din sjukpenning. Sjukpenning täcker dock inte hela lönen och många arbetsgivare betalar därför ut en påbyggnad av sjukpenningen.
 • Föräldralön: Liksom påbyggnad av sjukpenning ersätter föräldralön skillnaden mellan föräldrapenningen, som betalas av Försäkringskassan, och din normala lön.
 • Personaloptioner ger dig rätt att köpa aktier i företaget till ett visst pris i framtiden. De erbjuds av olika skäl, till exempel för att motivera jobbsökare när ett startup-företag inte kan betala en konkurrenskraftig lön, eller som en del av incitamentsprogram för VD-jobb.

Vilka förmåner finns det?

De flesta skulle troligen inte arbeta utan lön, men valet mellan olika arbetsgivare avgörs sällan helt av vem som betalar mest. Personalförmåner som försäkringar, friskvård och pensionssparande kan vara avgörande faktorer. Även livsstilsförmåner kan spela stor roll för anställda, exempelvis flexibel arbetstid, hybridkontor och möjlighet att ta med hunden till jobbet.

Valmöjlighet och självbestämmande är något som många gillar på jobbet. Vi människor gillar att kunna påverka hur vår tillvaro ser ut. Det är bra att tänka på när du utformar företagets personalförmåner. Till exempel kan du ge varje anställd en budget och möjlighet att välja sina personalförmåner från ett förbestämt urval.

Får man köpa fika på företaget?

Har du aktiebolag? Då kan du dra av för fikat på jobbet. Däremot blir det nobben för dig som driver enskild firma utan anställda.

Utgifter för enklare förtäring i form av till exempel kaffe, te, juicer och kakor räknas som en avdragsgill och skattefri personalvårdsförmån, under förutsättning att alla anställda erbjuds den förmånen.

Vilket företag har bäst förmåner?

Det förändrade landskapet för personalförmåner är onekligen kopplat till de aktuella globala händelserna och den pandemi som lett till en övergång till flexibelt arbete. Här är åtta faktorer som påverkar trenderna för personalförmåner. 

Är lön en förmån?

Det kan vara så att du har någon form av rörlig lön utöver grundlönen. Provision, och är exempel på olika typer av rörlig lön. Det finns ingen lagstiftning kring . De är något som du och din arbetsgivare kommer överens om.

 • Olika typer av rörlig lön och viktiga förutsättningar för dig som har rörlig lön.

Ersättning för övertidsarbete ges för arbetad tid före och efter ordinarie arbetstid. För att ska betalas ut måste arbetet vara beordrat i förväg eller godkännas i efterhand.

Får man bjuda sina anställda på alkohol?

Allow the use of cookies from Facebook on this browser?

We use cookies and similar technologies to help provide and improve content on Meta Products. We also use them to provide a safer experience by using information we receive from cookies on and off Facebook, and to provide and improve Meta Products for people who have an account.

Får man 80 procent av lönen?

Sjuklön är vad du som arbetsgivare ska betala till en medarbetare som är sjuk. Du betalar sjuklön i högst 14 dagar. Om medarbetaren är sjuk längre än så, kan hen ansöka om sjukpenning från Försäkringskassan. Sjuklönen ersätter lönen och andra eventuella anställningsförmåner som medarbetaren hade haft om hen inte varit sjuk.

Rätten till sjuklön regleras av lagen om sjuklön. Lagen är tvingande till medarbetarens förmån. Det går dock att göra vissa undantag från lagen genom kollektivavtal som godkänts på arbetstagarsidan av en central arbetstagarorganisation. Centrala kollektivavtal får även användas för medarbetare som inte tillhör den arbetstagarorganisation som slutit avtalet. Det gäller medarbetare som utför sådant arbete som avses med avtalet och som inte omfattas av något konkurrerade kollektivavtal.

När en medarbetare har sjukanmält sig till dig ska du bedöma om medarbetarens arbetsförmåga är nedsatt på grund av sjukdom. Du ska också bedöma om hen har rätt till sjuklön.

Vad kan man begära istället för högre lön?

Om du förbereder dig väl för ditt , så ökar dina chanser att påverka lönen. Men det är också viktigt att du genomför själva samtalet på ett bra sätt. Här hittar du punkter att tänka på.

 • Var påläst och väl förberedd. Detta är det absolut viktigaste. Om du uppfattas som kunnig och saklig är chansen större att din chef lyssnar på dig.
 • Var öppen och prestigelös. Alla förhandlingar där två parter vill komma överens handlar om relationer mellan människor. En bra förhandlingsteknik är att inleda förhandlingen med att ställa många frågor och lyssna. Detta är speciellt viktigt om du har en ny chef. För att du ska lyckas att få gehör för dina argument krävs att du lyckas skapa ett förtroende mellan dig själv och chefen.
 • Det finns även några punkter du bör tänka på att låta bli under lönesamtalet.

  • Undvika att jämföra dig med andra. Det är sällan framgångsrikt att klaga på att en kollega har en högre lön än du. Det kan finnas en hel mängd skäl till varför personen i fråga har en högre lön och du framstår mer som avundsjuk och oprofessionell än saklig och påläst.
  • Undvik att ställa ultimatum om att du ska sluta om du inte får den löneökning du begär. Det kan du bara göra om du verkligen har för avsikt att genomföra det.
  • Undvik känsloargument och argument utifrån din personliga ekonomi. Utgå från verksamhetens behov istället.

  Vad är lön och förmåner?

  Se till att du vet vad som är rimligt att begära i lön. Ett bra tips är att gå till Statistiska centralbyråns webbplats. Där kan du söka på ditt yrke och få all information du behöver för att lämna ett passande löneanspråk. Under anställningsintervjun, låt arbetsgivaren komma med det första budet. Då är det lättare att lägga sig på en rimlig nivå.

  Ge dig själv lite svängrum om arbetsgivaren börjar pruta. Därför kan det vara klokt att begära en eller två tusenlappar över din undre gräns. Men var smart: har du läst på och fått tips att andra tjänar 25 000 kronor kan du inte begära 35 000 kronor i lön. Då skrämmer du arbetsgivaren. Tänk också på att inte lägga dig för lågt. Vid nästa löneförhandling kanske du ligger 2 000 kronor under dina kollegor som har liknande erfarenhet. Då kan det ta lång tid innan du är ikapp.