:

Måste man utnyttja teckningsoptioner?

Innehållsförteckning:

 1. Måste man utnyttja teckningsoptioner?
 2. Kan man förlora pengar på teckningsoptioner?
 3. Vad händer om jag inte utnyttjar teckningsoptioner?
 4. Vad innebär personaloptioner?
 5. Vad ska jag göra med teckningsoptioner?
 6. Hur utnyttjar man teckningsoptioner?
 7. Vad händer om jag inte säljer mina teckningsrätter?
 8. Är det bra att köpa teckningsoptioner?
 9. Hur fungerar en teckningsoption?
 10. Hur mycket kan man tjäna på personaloptioner?
 11. När ska man sälja teckningsoptioner?
 12. Hur beskattas teckningsoptioner?
 13. Vad kännetecknar teckningsoptioner?
 14. Vad gör jag med mina teckningsoptioner?
 15. Vad är skillnad mellan teckningsrätt och teckningsoption?

Måste man utnyttja teckningsoptioner?

En teckningsoption är ett värdepapper som ger innehavaren rätt att köpa en nyemitterad aktie till ett förutbestämt pris under en bestämd tid i framtiden. Information om den specifika teckningsoptionen finns i bolagets prospekt/pressmeddelande. 

En vanlig företeelse är att teckningsoptioner bokats in på kontot i och med en emission där man köpt units; varav en unit kan vara en konstellation av exempelvis aktie+teckningsoption. I de fallen är det praxis att hela omkostnadsbeloppet läggs på aktien och att anskaffningsvärdet (GAV-kursen) för teckningsoptionerna är noll. Teckningsoptionen förkortas TO och följs ofta av en siffra, beroende på vilken serie teckningsoptionen har.

Kan man förlora pengar på teckningsoptioner?

Tyvärr missar en del kunder att agera eftersom de tror att tilldelningen av teckningsrätter ger dem nya aktier per automatik, men så är inte fallet.

För att köpa de nya aktierna i bolaget krävs att du gör ett aktivt val enligt nedan;

A) Om du vill delta i nyemission och köpa aktier måste du tacka ja till erbjudandet och säkerställa att pengar för köpet finns på aktuellt konto. B) Om du inte vill köpa aktier i nyemissionen kan du istället sälja dina teckningsrätter

Vad händer om jag inte utnyttjar teckningsoptioner?

Villkor om återköp vid avslutad anställning förtar inte en köpoptions karaktär som värdepapper enligt Högsta Förvaltningsdomstolen. Därmed går domstolen på den enskildes linje i ett mål där Skatteverket ansett att återköpsklausulen innebär en beskattning av köpoptionen som inkomst av tjänst.

Värdepapper som en anställd förvärvar från sin arbetsgivare till marknadsmässigt pris utgör inte en skattepliktig förmån. En anställd som förvärvar ett värdepapper på förmånliga villkor beskattas dock när förvärvet sker. Om det inte är fråga om ett värdepapper utan en rätt att i framtiden förvärva ett värdepapper till ett förutbestämt bestämt pris, eller i övrigt på förmånliga villkor, sker beskattning när rätten utnyttjas eller överlåts enligt den så kallade personaloptionsregeln.

Vad innebär personaloptioner?

Med hjälp av optioner kan du som företagare locka talanger och motivera medarbetare trots att du i dagsläget inte har möjlighet att erbjuda en marknadsmässig lön. I ett startup-företag ligger utmaningen i att hitta ett attraktivt upplägg för både arbetsgivaren och den anställde.

Sverige har en av världens starkaste startup-miljöer. Men för dig som driver ett litet, snabbväxande företag med innovativa tjänster och produkter kan det vara en utmaning att attrahera och behålla kompetens. En möjlighet är då att erbjuda incitamentsprogram i form av optioner.

Vad ska jag göra med teckningsoptioner?

Till skillnad från vanliga standardiserade optioner är det ett aktiebolag som ger ut teckningsoptioner som riktas till befintliga aktieägare i proportion till deras aktieandel.

Det är vanligt att bolag i uppstartsfasen ger ut teckningsoptioner för att få in kapital till bolaget eftersom banklån kan vara svåra att få då man oftast inte redovisar vinster under den första perioden. En annan anledning kan vara att man vill dra ned på skuldsättningen i bolaget genom att öka det egna kapitalet och minska skulderna.

Hur utnyttjar man teckningsoptioner?

Hej jag är ny i aktiehandeln men finner det otroligt intressant, jag har kollat på enskilda aktier som jag finner intressanta och som jag tror har potential. Jag tog tjuren i hornen och köpte en del aktier i Lumito tidigare och har sen dess köpt lite då och då ibland ‘‘dyrt’’ och ibland ‘‘billigare’’.

Problemet eller vad man ska kalla det som har uppstått. Jag hade ingen aning vad en teckningsoption var och nu i slutet av november så var första inlösnings perioden slut. Jag hade då dagen innan köpt en del och undrar nu vad som är bäst. Vad kan jag egentligen göra med dom? Det är en del men summan är ej skadlig för min ekonomi vill bara handska detta på allra bästa sätt. Bör jag vänta på nästa inlösnings-perioden? Vad blir utgifterna då och hur ska man gå till väga eller ska man bara sälja av dom?

Vad händer om jag inte säljer mina teckningsrätter?

Efter sista svarsdagen till Nordnet, förutsatt att vi ej har fått ett svar på emissionserbjudandet, så byts teckningsrätterna TR ut mot TRF (TRF står för teckningsrätter till försäljning) och rätterna läggs till försäljning för din räkning. Om Nordnet lyckas sälja rätterna bokas det in pengar på depån. Notera att det debiteras ett courtage när Nordnet säljer teckningsrätter åt din räkning. Om vi inte lyckas sälja rätterna bokas dessa tillbaka på depån några dagar innan likviddagen och det ges möjlighet att svara på erbjudandet igen, under menyfliken Mina sidor följt av Företagshändelser.

Erbjudandet syns endast under Företagshändelser när det finns teckningsrätter på depån. 

Är det bra att köpa teckningsoptioner?

Ett sparkonto är en form av bankkonto där du som privatperson kan spara pengar. Sparkonton har oftast låga eller inga avgifter, och sparräntan brukar vara högre än på ett vanligt bankkonto. Ett sparkonto är ett bra alternativ för pengar som du vill kunna använda inom de närmast åren.

Att spara på ett sparkonto innebär att du har snabb tillgång till dina pengar, och du får bra koll på hur mycket pengar du har. Ett sparkonto är en trygg sparform med låg risk där du får avkastning på dina pengar. Oftast kostar det inget att öppna ett sparkonto.

Öppna ett sparkonto med ränta. Fria uttag, inga avgifter, ränta från första kronan och pengarna tryggade med insättningsgarantin.

Hur fungerar en teckningsoption?

Teckningsoptioner som kvalificerar som värdepapper beskattas som förmån i inkomstslaget tjänst vid förvärvet och försäljning av optionen beskattas i inkomstslaget kapital.

Du behöver inte betala skatt vid utnyttjandet av teckningsoptionen till köp av de nyemitterade aktierna.  

Hur mycket kan man tjäna på personaloptioner?

Innan ni ställer ut KPOer är det viktigt att ni går igenom att bolaget uppfyller alla kraven. Annars kan bolaget och de anställda åka på en obehaglig skattesmäll. Kraven som ska uppfyllas är:

 • Bolaget får högst ha drivit verksamhet i tio år
 • Omsättningen får vara högst 80 miljoner kronor (planeras att höjas 2022)
 • Antalet anställda får vara högst 49 (planeras att höjas 2022)
 • Mindre än 25% av aktierna ägs av staten (direkt eller indirekt)
 • Bolaget är inte noterat på en reglerad marknad
 • Bolaget är inte verksamt inom följande områden:
  • Rådgivning inom juridik, skattefrågor och redovisning eller revision
  • Bank- eller finansieringsrörelse
  • Försäkringsrörelse
  • Produktion av kol och stål
  • Handel med mark, fastigheter, råvaror eller finansiella instrument
  • Uthyrning för längre tid av lokaler eller bostäder

Vad gäller själva optionsprogrammet är begränsningarna följande:

När ska man sälja teckningsoptioner?

En emission av teckningsoptioner (TO) sker i form av så kallade units. En unit innehåller en eller flera aktier och en eller flera teckningsoptioner. Teckningsoptionen ger man ut som ett incitament för att få allmänheten att teckna aktier i bolaget. Själva emissionen sker sedan i två steg. Först registreras utgivandet av teckningsoptionen och då får du som är aktieägare i bolaget units inbokade på ditt konto. Det går även att köpa teckningsoptioner på börsen. I det här skedet förändras inte aktiekapitalet, utan det sker först senare om innehavaren väljer att utnyttja sin teckningsoption.

Villkoren för teckningsoptionen finns att hitta på företagets hemsida och i prospektet som är kopplat till emissionen. Där kan du se under vilket eller vilka tillfällen i framtiden du har möjlighet att omvandla teckningsoptionerna och till vilket pris, och vilka andra villkor som ska gälla vid en eventuell framtida aktieteckning.

Hur beskattas teckningsoptioner?

Frågan som nu har prövats av Skatterättsnämnden är hur teckningsoptioner som överlåts utan kostnad till innehavaren av kvalificerade personaloptioner ska hanteras i bolagets beskattning i samband med att optionen nyttjas.

Normalt sett ska en tillgång som överlåts tas upp till beskattning som om den sålts för marknadsvärdet.

Vad kännetecknar teckningsoptioner?

En teckningsoption är ett värdepapper som ger innehavaren rätt att köpa en nyemitterad aktie till ett förutbestämt pris under en bestämd tid i framtiden. Information om den specifika teckningsoptionen finns i bolagets prospekt/pressmeddelande. 

En vanlig företeelse är att teckningsoptioner bokats in på kontot i och med en emission där man köpt units; varav en unit kan vara en konstellation av exempelvis aktie+teckningsoption. I de fallen är det praxis att hela omkostnadsbeloppet läggs på aktien och att anskaffningsvärdet (GAV-kursen) för teckningsoptionerna är noll. Teckningsoptionen förkortas TO och följs ofta av en siffra, beroende på vilken serie teckningsoptionen har.

Vad gör jag med mina teckningsoptioner?

En teckningsrätt ger dig som aktieägare rätt att teckna nya aktier i bolaget när det genomför en nyemission. Du får då dina teckningsrätter automatiskt inbokade på ditt aktiekonto, och blir informerad om under vilken period du kan använda dem för att teckna nya aktier.

Vad är skillnad mellan teckningsrätt och teckningsoption?

I samband med en emission kan bolaget även välja att istället ge ut teckningsrätter. Rätterna tilldelas vanligtvis bolagets befintliga aktieägare. I dessa fall handlar det om en företrädesemission.‍Om rätter tilldelas befintliga aktieägare beräknas antalet i proportion till dennes innehav av aktier i bolaget. Till exempel kan ägandet av fem aktier ge rätt att teckna en ny. Villkoret anges då som ”1:5”. ‍Rätterna besitter endast ett värde under den period som erbjudandet gäller. Under denna tid ger teckningsrätter innehavarna möjlighet att teckna aktier till ett lägre pris än vad som är möjligt på finansmarknaden. Detta för att locka till investering.