:

Vem betalar momsen vid omvänd moms?

Innehållsförteckning:

 1. Vem betalar momsen vid omvänd moms?
 2. Vad ska stå på fakturan Vid omvänd byggmoms?
 3. Hur ska en faktura med omvänd moms se ut?
 4. Vad gäller vid omvänd byggmoms?
 5. Hur bokför man faktura med omvänd moms?
 6. Vad ska stå på fakturan?
 7. Vad är momspliktiga inköp vid omvänd skattskyldighet?
 8. Hur redovisar man omvänd byggmoms?
 9. Hur redovisar man omvänd moms?
 10. Måste man redovisa moms på faktura?
 11. Måste momsen stå på fakturan?
 12. Måste det stå godkänd för f-skatt på fakturan?
 13. Vilka tjänster omfattas av omvänd byggmoms?
 14. Hur bokför man försäljning med omvänd moms?
 15. Hur fungerar omvänd betalningsskyldighet?

Vem betalar momsen vid omvänd moms?

Vad innebär omvänd betalningsskyldighet för mig som säljare?

Omvänd betalningsskyldighet innebär att köparen är betalningsskyldig för momsen. Det innebär att du som säljare inte ska ta ut någon moms på fakturan. På fakturan ska du ange köparens momsregistreringsnummer och en hänvisning till varför du inte har tagit ut någon moms.

Vad ska stå på fakturan Vid omvänd byggmoms?

Med hjälp av Faktum Faktura är det enkelt att skriva fakturor vid försäljning som omfattas av den omvända byggmomsen.

En faktura med omvänd byggmoms är en vanlig faktura där ingen moms inkluderas. Fakturan märks också med köparens momsnummer samt en text för att visar att omvänd byggmoms gäller.

Information om hur du skapar en vanlig faktura finns i kapitlet “Skapa en ny faktura” i handboken. Börja med att läsa det kapitlet om du inte redan vet hur man skapar en vanlig faktura med hjälp av Faktum Faktura.

Hur ska en faktura med omvänd moms se ut?

This website protects your privacy by adhering to the European Union General Data Protection Regulation (GDPR). You can grant your consent(s) to use your data for specific purposes below or by clicking "Agree to all".

Analytics

Vad gäller vid omvänd byggmoms?

I normala fall ställs en faktura ut med momsen specificerad – men inte alltid. Vid internationell handel och i vissa fall även vid nationell handel, exempelvis när byggtjänster säljs till ett annat byggföretag, gäller istället omvänd skattskyldighet. Idag svarar skatterådgivaren Thomas Borg på några frågor om omvänd moms och varför det används.

– Kort beskrivet kan det förklaras som ett verktyg för att flytta skyldigheten att redovisa utgående moms, från säljaren till köparen. Det används framför allt i två olika fall: vid internationell handel och vid försäljning av byggtjänster till byggföretag. Då kallas det ofta för byggmoms eller omvänd byggmoms. Med omvänd moms, eller omvänd skattskyldighet som det också heter, tas beskattningen ut där köparen finns. Köparen hanterar då både den utgående och den ingående momsen i sin bokföring och deklaration. Det handlar alltså inte om momsfri försäljning utan det är köparen som redovisar den utgående momsen, istället för säljaren som i vanliga fall. Sedan bedöms köparens rätt att dra av momsbeloppet som ingående moms på samma sätt som när köparen får en faktura med moms. Tanken är att momsen inte ska bli en kostnad så länge som inköpen används i en momspliktig verksamhet.

Hur bokför man faktura med omvänd moms?

Om reglerna för omvänd skattskyldighet skall tillämpas vid en försäljning av varor och tjänster till en momsregistrerad person i Sverige så skall säljaren inte ta ut någon moms på fakturan.

Omvänd skattskyldighet inom Sverige tillämpas bland annat vid försäljning av byggtjänster, mobiltelefoner, integrerade kretsanordningar, spelkonsoler, pekdatorer och bärbara datorer.

Vad ska stå på fakturan?

En faktura är ett dokument, alltså ett fysiskt papper eller elektroniskt dokument, som innehåller information om ett betalningskrav från en part till en annan. Den som vill ha betalt kallas för borgenär och den som fakturan är ställd till kallas för gäldenär. Om du vill kan du lära dig mer genom fördjupad läsning om faktureringens grunder.

E-faktura: Istället för att skicka en pappersfaktura går det att skicka en elektronisk faktura. Slutkunden ansöker hos sin bank om att ta emot e-fakturor istället för pappersfakturor. Myndigheter och vissa större företag har även ofta sina egna system för att motta e-fakturor. 

Kreditfaktura: En kreditfaktura kan även kallas för kreditnota eller omvänd faktura och används när du behöver korrigera en redan skapad, felaktig faktura. Det kan vara för att du behöver återbetala en faktura åt en missnöjd kund, för att göra en prisreducering på redan skickad faktura eller för att nolla en faktura som har skapats av misstag – du kan nämligen inte bara radera originalfakturan utan annan åtgärd.  – Proformafaktura: En annan typ av faktura. Den används för formalias skull när det handlar om varor som avsändaren inte förväntar sig att få betalt för, exempelvis varuprover, garantiföremål och liknande, för att visa varornas värde. Det finns en gratis mall för proformafaktura som du kan använda.

– RUT-/ROT-faktura: Utför du en tjänst som innefattas av RUT-/ROT-avdrag behöver fakturan vara utformad lite annorlunda. Skatteverket har samlat info om RUT- och ROT-faktura och vad som gäller.

Vad är momspliktiga inköp vid omvänd skattskyldighet?

I mervärdesbeskattningen är skattskyldig i allmänhet den som säljer tjänsten. Omvänd momsskyldighet betyder att köparen är skattskyldig för försäljningen av tjänsten.  

Den omvända momsskyldigheten inom byggbranschen ska tillämpas i Finland alltid då båda två av de följande förutsättningarna föreligger:

 • Tjänsten utgör byggtjänst eller uthyrning av arbetskraft för byggtjänster.
 • Hur redovisar man omvänd byggmoms?

  Vanligtvis är det säljaren av tjänster eller varor som ska ta ut moms och betala in denna till staten. Vid omvänd skattskyldighet är det i stället köparen som ska betala in momsen till staten.

  Det är bara i vissa fall som omvänd skattskyldighet kan användas. Dessa fall skiljer sig åt beroende på om handeln gäller Sverige, EU eller länder som inte tillhör EU.

  Hur redovisar man omvänd moms?

  Omvänd moms innebär att det är köparen som ska redovisa den utgående momsen på det fakturerade beloppet.

  Omvänd moms kallas även för omvänd skattskyldighet och är något som förekommer inom byggbranschen. Normalt är det företaget som skickar ut fakturan som lägger på momsen, men inom byggbranschen finns det alltså undantag. Det här undantaget gäller endast vid försäljning av byggtjänster till byggföretag. Försäljningen är fortfarande momspliktig men momsredovisningsskyldigheten förs över till köparen istället för säljaren. Syftet med omvänd moms är att motverka skattefusk, enligt Skatteverket.

  Måste man redovisa moms på faktura?

  Säljaren har alltid ansvaret för att en faktura utfärdas. Det gäller även vid omvänd betalningsskyldighet, det vill säga när köparen ska redovisa den utgående momsen. Vid omvänd betalningsskyldighet ska alltså ingen utgående moms debiteras på fakturan.

  Förutom de allmänna bestämmelserna för hur en faktura ska se ut måste du göra två tillägg:

  Måste momsen stå på fakturan?

  Mervärdesskattelagen anger vilka uppgifter som ska framgå av en handling för att den ska kunna betecknas som en faktura. I normalfallet innebär det att en s.k. fullständig faktura ska utfärdas. I vissa fall får i stället en förenklad faktura utfärdas. En sådan faktura behöver inte innehålla lika många uppgifter som en fullständig faktura.

  Måste det stå godkänd för f-skatt på fakturan?

  Är du godkänd för F-skatt ska detta anges tydligt på både fakturor och offerter. På så sätt kan du informera dina kunder om att ditt företag betalar in din preliminärskatt och egenavgifter. Detta kan nämligen ha flera fördelar.

  Godkännandet för F-skattsedel kan bland annat vara fördelaktigt när du ansöker om lån eftersom det visar att du sköter dina skatteinbetalningar. Det kan dessutom leda till fler samarbeten och ökad försäljning eftersom många väljer att enbart anlita företag som har F-skatt.

  Vilka tjänster omfattas av omvänd byggmoms?

  Inom byggbranschen förs det så kallad ”omvänd moms” vilket innebär att det är köparen och inte säljaren som registrerar momsen för tjänsten. Detta medför att köparen deklarerar och betalar in momsen till Skatteverket i stället för säljaren. Ett annat ord för omvänd byggmoms är omvänd momsskyldighet.

  Anledningen bakom reglerna är att motverka skattefusk som bygger på att köpare gör avdrag för moms som inte betalas av säljaren.

  Hur bokför man försäljning med omvänd moms?

  Som köpare kan du ha rätt att som ingående moms dra ett belopp som helt eller delvis motsvarar den moms du deklarerar som utgående moms på inköpet. Begränsad avdragsrätt gäller vid så kallad blandad verksamhet.

  Som säljare av varor och tjänster, där köparen ska betala momsen, har du rätt till återbetalning av ingående moms. Du får därför göra avdrag för den ingående moms som du har på kostnader för din försäljning även i det fall köparen betalar den utgående momsen.

  Hur fungerar omvänd betalningsskyldighet?

  Vanligtvis är det säljaren av tjänster eller varor som ska ta ut moms och betala in denna till staten. Vid omvänd skattskyldighet är det i stället köparen som ska betala in momsen till staten.

  Det är bara i vissa fall som omvänd skattskyldighet kan användas. Dessa fall skiljer sig åt beroende på om handeln gäller Sverige, EU eller länder som inte tillhör EU.