:

Hur länge kan ett aktiebolag vara vilande?

Innehållsförteckning:

 1. Hur länge kan ett aktiebolag vara vilande?
 2. Vad får man göra i ett vilande bolag?
 3. Hur gör man ett AB vilande?
 4. Kan man pausa aktiebolag?
 5. Vad innebär att ett företag är vilande?
 6. Vad är 5 25 regeln?
 7. Vad innebär att ett bolag är vilande?
 8. Vad innebär 5 25 regeln?
 9. Hur mycket kostar det att avveckla ett aktiebolag?
 10. Vad händer om aktiebolag går minus?
 11. Hur länge kan ett företag gå minus?
 12. Vad händer om ett aktiebolag går minus?
 13. Vad menas med 3 12 regeln?
 14. Hur mycket skatt när man säljer aktiebolag?
 15. Vad händer om man lägger ner ett aktiebolag?

Hur länge kan ett aktiebolag vara vilande?

Mitt bolag ska tydligen vara "vilande" för att ansöka om a-kassa. Vad betyder egentligen vilande bolag och vad är vilandereglerna?

För att en företagare ska få arbetslöshetsersättning får inte några åtgärder pågå i företaget, varken av företagaren själv eller någon annan. Antingen genom att företaget avvecklas, eller att ingen verksamhet pågår tillfälligt.

Vad får man göra i ett vilande bolag?

Det är dags att sälja bolaget du startat, utvecklat och arbetat hårt i. Kanske hela ditt liv. Genom att använda dig av gällande skattelagstiftning kan du öka din egen vinst från försäljningen på ett effektivt sätt.

Vi erbjuder dig som vill förvalta kapital i ett vilande bolag en av marknadens främsta sparprodukter. Ett omfattande utbud av placeringar, och möjlighet att skräddarsy en portfölj efter dina förutsättningar och behov. Självklart helt utan onödiga avgifter.

Här är en kortare sammanfattning av konceptet. Ta del av gällande skattelagstiftning. och fullständiga villkor innan du öppnar ditt sparande. Vilande bolag kallas ibland även trädabolag och karensbolag.

Vi vill bara påminna om att börsen ger och tar. Även om sparande i aktier och fonder gett historiskt god avkastning över tid finns inga garantier för framtida avkastning. Det finns risk att du inte får tillbaka de pengar du investerat.

Hur gör man ett AB vilande?

Det är dags att sälja bolaget du startat, utvecklat och arbetat hårt i. Kanske hela ditt liv. Genom att använda dig av gällande skattelagstiftning kan du öka din egen vinst från försäljningen på ett effektivt sätt.

Vi erbjuder dig som vill förvalta kapital i ett vilande bolag en av marknadens främsta sparprodukter. Ett omfattande utbud av placeringar, och möjlighet att skräddarsy en portfölj efter dina förutsättningar och behov. Självklart helt utan onödiga avgifter.

Här är en kortare sammanfattning av konceptet. Ta del av gällande skattelagstiftning. och fullständiga villkor innan du öppnar ditt sparande. Vilande bolag kallas ibland även trädabolag och karensbolag.

Vi vill bara påminna om att börsen ger och tar. Även om sparande i aktier och fonder gett historiskt god avkastning över tid finns inga garantier för framtida avkastning. Det finns risk att du inte får tillbaka de pengar du investerat.

Kan man pausa aktiebolag?

Enligt lagen kan ett aktiebolag inte läggas ner utan en formell procedur, utan det måste lösas upp genom likvidation, konkurs, fusion eller delning.

I vissa situationer kan Patent- och registerstyrelsen (PRS) förordna aktiebolaget att försättas i likvidation eller att strykas ur handelsregistret. Läs mer om avregistrering eller försättande i likvidation på PRS initiativ.

Vad innebär att ett företag är vilande?

 • Begreppet vilande aktiebolag
 • Kostnader och kostnad vilande aktiebolag
 • När ska du lägga företaget vilande?
 • Vad får man göra i ett vilande aktiebolag?
 • Misstag många gör i vilande bolag
 • Deklaration och bokslut
 • Utdelning i vilande bolag
 • Lägga företaget vilande för a-kassa
 • Karensbolag, trädabolag och 5:25 bolag
 • Korta frågor om vilande AB

Vilande bolag betyder att företaget inte har någon verksamhet. Företaget varken säljer eller köper något.

Aktiebolaget ska ha avregistrerat sig för F-skatt, moms och som arbetsgivare. Det är den breda betydelsen.

Vill du lägga ditt A vilande för utdelningssyften? Se då avsnittet om utdelning och karensbolag, trädabolag.

Termen vilande aktiebolag har inte någon juridisk betydelse hos Skatteverket och Bolagsverket, du kan alltså inte anmäla till dem att du vill lägga ditt bolag vilande. Du måste fortfarande t.e.x lämna in bolagets årsredovisning och deklarera hos Skatteverket.

Många har missförstått innebörden av vilande aktiebolag, vilket inte är konstigt då begreppet används av vissa myndigheter medans för andra så existerar inte begreppet ”vilande aktiebolag”.

Eftersom det inte går att bara ”lägga ner” sitt aktiebolag använder man termen ”vilande aktiebolag” när man väljer att avsluta verksamheten i bolaget.

Ja, vissa kostnader får man ha. Det ska vara kostnader av administrativ art så som konsultarvode för årsredovisning.

Har du lagt ditt bolag vilande p.g.a corona? Då finns det lite mer kostnader som är okej att dra av, detta p.g.a aktuella lättnader i regelverket för a-kassa.

Är bolaget vilande bara för att du inte har någon verksamhet så får du ha kostnader för att starta verksamheten igen.

Vad är 5 25 regeln?

Om du vill undvika att vinstskatten vid försäljningen av ditt fåmansbolag blir uppemot 50 % (läs mer om 3:12-regler) så kan du tillämpa denna lösning som har blivit mycket populär. Den här metoden går under olika namn, t ex "vilande aktiebolag", ”5:25-regeln”, ”karensbolag” eller ”trädabolag” men principen är densamma. Om du väljer att upphöra med att vara verksam i ditt bolag så tar det fem (5) hela kalenderår att ”avkvalificera” dig och ditt ägande. Att ditt aktiebolag blir vilande innebär således att du låter ditt fåmansbolag, och du själv, bli passivt, bolaget läggs i träda.  Om du t ex upphör att vara verksam i ditt bolag under innevarande år (2022) så anses dina aktier vara icke kvalificerade från och med år 2028 (åren 2023-2027 ligger bolaget i träda). Under de fem åren då ditt fåmansbolag är vilande kan du årligen lyfta utdelning med schablonbelopp (2,75 inkomstbasbelopp) till en skatt om 20 %.

OBS! Om du fortsätter att bedriva likartad verksamhet i ett annat bolag så kommer inte ditt trädabolag att anses vara vilande.

Vad innebär att ett bolag är vilande?

Vi erbjuder något som kallas för snabbavveckling eller snabblikvidation vilket är olika namn för samma sak. Det innebär att vi köper det vilande aktiebolaget för att sedan avveckla det. Fördelen för säljaren är dels att ansvaret för avvecklingen överlåts på oss, dels att man får ut de pengar som finns i bolaget redan vid aktieöverlåtelsen. En likvidation tar ca 7-9 månader att genomföra och sköter aktieägaren den själv så får denne också vänta tills att likvidationen är avslutad innan pengarna kan betalas ut. Snabbavveckling är en smidig process för säljaren eftersom det enda som krävs är att vi får undertecknade köpehandlingar och en del underlag så kan köpet genomföras och avvecklingen av aktiebolaget inledas.

För att få en offert från oss så kan du när som helst på dygnet ladda upp bolagets balans- och resultatrapport på vår hemsida eller maila rapporter till [email protected]. Våra medarbetare återkommer snabbt med en offert och instruktioner om det är något som behöver regleras eller avslutas innan köpet kan gå igenom. Eftersom ett vilande aktiebolag inte har någon pågående verksamhet finns oftast inte så mycket att ordna med innan försäljningen. Om bolaget säljs med stor vinst så kan det vara fördelaktigt ur skattesynpunkt att låta bolaget vara vilande i minst 5 år innan försäljningen sker. Man kan då tillämpa den så kallade 5:25- regeln som gör att säljaren betalar 25% skatt på hela vinsten. Vi har både meriterade redovisningsekonomer och en skattejurist på kontoret som kan hjälpa till att bedöma vilken som är den bästa lösningen för dig.

Vad innebär 5 25 regeln?

Du som drivit företag och gått i tankarna att avsluta verksamheten har säkert stött på begreppen trädabolag, vilande aktiebolag och 5:25. Vi förklarar begreppen här.

Hur mycket kostar det att avveckla ett aktiebolag?

och momsredovisning. Exempel på egna uttag som ska uttagsbeskattas är inventarier och lager. Även avskrivna inventarier som tas ut ska tas upp till beskattning.

Vad händer om aktiebolag går minus?

Ett aktiebolag ska alltid lämna en egen inkomstdeklaration. Där redovisar företaget sitt resultat för beskattningsåret. Den slutliga skatten som företaget ska betala framgår av slutskattebeskedet.

Hur länge kan ett företag gå minus?

Hej och tack för din fråga!

Aktiebolagsformen erbjuder mängder av möjligheter. Grundkonceptet med bolagsformen är att du som aktieägare ska kunna investera kapitalet i aktiebolaget utan att riskera något mer utöver det. Det investerade kapitalet registeras hos Bolagsverket och utgör vad som normalt kallas det registrerade aktiekapitalet. För ett privat aktiebolag gäller för nuvarande ett krav på att aktiekapitalet ska uppgå till minst 50 000 kr (1 kap 5 § Aktiebolagslag). Historiskt har idén med ett minsta tillåtna aktiekapital beskrivits utgöra ett minimiskydd för aktiebolagets borgenärer. Intressant nog pekar det mesta mot att kravet kommer att sänkas till 25 000 kr till den 1 jan 2020.

Vad händer om ett aktiebolag går minus?

Exempel:Ett aktiebolag har 50 000 kr i registrerat aktiekapital. På grund av för­luster har bolagets egna kapital minskat till 20 000 kr enligt den senast upprättade balansrapporten. En kontrollbalansräkning måste göras så snabbt som möjligt för att kontrollera om bolaget måste ­likvideras eller inte.

En kontrollbalansräkning ska också göras om Kronofogden gjort ett resultatlöst utmätningsförsök hos bolaget. Kontrollbalansräkningen ska undertecknas av styrelsen.

Vad menas med 3 12 regeln?

Oavsett om du tar ut lön eller inte har du möjlighet att varje år tillgodoräkna dig ett gränsbelopp på 2,75 inkomstbasbelopp enligt den så kallade schablonregeln. 2023 kan du, baserat på nämnda schablonregel, ta en utdelning på 195 250 kronor till 20 procents skatt. Så länge du äger alla aktier i företaget kan du tillgodoräkna dig hela schablonbeloppet, i annat fall får du ta del av schablonen i proportion till hur många aktier du äger. Kom ihåg att schablonbeloppet bara kan användas på aktierna i ett företag som du äger.

Om du tar ut lön ur företaget och dessutom kanske har några anställda lönar det sig antagligen att istället tillämpa den så kallade löneregeln för att bestämma storleken på ditt gränsbelopp. Enligt denna regel kan du tillgodogöra dig 50 procent av totalt utbetalda löner som underlag för utdelningsbeskattning på 20 procent. För att få använda löneregeln räcker det inte med de anställdas löner, du måste också ta ut lön själv. För att kunna tillämpa löneregeln för utdelningar under 2023 måste du som ägare under året innan, alltså 2022, ha tagit ut en lön om minst det lägsta av 6 inkomstbasbelopp (426 000 kronor) med tillägg för 5 procent av totala löner eller 9,6 inkomstbasbelopp (681 600 kronor). Det är alltid löner per kalenderår som ska beaktas vid beräkningen och även en närstående kan uppfylla löneuttagskravet.

Läs också: Lön eller utdelning - så ska du tänka!

Tänk så här; om du vill ta en utdelning år 2024 så är det lönerna år 2023 som du ska räkna på. Skulle du missa att ta ut den lön som krävs tappar du helt möjligheten till att använda dig av löneregeln det året. Det är därför viktigt att du verkligen stämmer av innan årsskiftet att du ligger rätt i lön – och tänk på att lönen måste vara utbetald under 2023.

Hur mycket skatt när man säljer aktiebolag?

För att kunna besvara frågan kring hur mycket skatt som ska betalas vid försäljning av ett företag bör begreppet fåmansföretag först redas ut.

Fåmansbolag är ett aktiebolag där maximalt fyra personer eller färre äger mer än 50 % av rösterna inom företaget. Speciella skatteregler gäller för fåmansföretag enligt Skatteverket. Dessa regler gäller för delägarna beskattning, inte själva bolagets. Dessa speciella regler har tagits fram för att delägarna i ett fåmansföretag ska beskattas på liknande sätt som anställda när det kommer till deras inkomster från arbete.

När ett fåmansbolag ska säljas ska vinsten från försäljningen beskattas som en inkomst av tjänst. Denna skattesats för inkomst av tjänst kan uppgå till maximalt 52 %. När skatten ska fastställas vid försäljning av ett fåmansbolag har Skatteverkets blankett K10 en central roll och även gränsbeloppet som avgör hur stor lågbeskattad utdelning som kan tas ut. Om det finns ett gränsbelopp, inklusive ett sparat utdelningsutrymme, enligt blankett K10 ska den vinst som motsvaras av årets gränsbelopp, inklusive sparat utdelningsutrymme, beskattas som kapitalinkomst och inte som inkomst av tjänst. Då blir skattesatsen 20 % istället för de tidigare nämnda 52%. Den resterande vinsten som överstiger gränsbeloppet ska beskattas i inkomstslaget tjänst upp till ett visst takbelopp. Utdelning över takbeloppet beskattas återigen som inkomst av kapital med 30 % enligt Skatteverket.

De så kallade 3:12 reglerna reglerar hur investeringar i ett fåmansbolag ska beskattas. Dessa regler fastställer hur stor del av en avkastning från en utdelning, kapitalvinst eller investering som får benämnas som kapitalinkomst och hur stor del som måste tas upp som inkomst från arbete. Skattesatsintervallet sträcker sig från 36,5 till 62,3 %, med inkluderande bolagsskatt. 3:12 reglerna har en viktig betydelse för näringslivet då ungefär hälften inom privat sektor omfattas av detta regelverk. Små och växande företag är viktiga för ett lands ekonomiska tillväxt. Reglerna avgör hur lönsamma de investeringar som görs i dessa små och växande företag blir.

Initialt var 3:12 reglerna enbart begränsande. Syftet med dem var att ägare som också arbetade i sina bolag inte endast ska ha sin utdelning beskattad utifrån kapitalinkomst utan även tvingas dela upp den i tjänsteinkomst också, vilket har högre beskattningssatser. Sedan år 2006 har regelverket lättats upp lite för att främja sysselsättning och företagande, då det är ett risktagande att driva och äga mindre företag. Kapitalskattesatsen har bland annat sänkts från 30 % till 20 %.

Vad händer om man lägger ner ett aktiebolag?

När du frivilligt vill lägga ned din företagsverksamhet, måste du upplösa ditt företag. Om du har ett aktiebolag upplöser du det genom likvidationsförfarande. Ett öppet bolag eller kommanditbolag kan upplösas genom ett avtal mellan bolagsmännen eller vid konflikt genom likvidationsförfarande. Du behöver inga officiella förfaranden för att lägga ned en enskild näringsidkare.

Aktiebolag ska upplösas genom ett lagstadgat förfarande. Om du frivilligt vill avsluta ett aktiebolag ska du upplösa det genom likvidationsförfarande.