:

Vad är registrerat partnerskap?

Innehållsförteckning:

 1. Vad är registrerat partnerskap?
 2. Vad är skillnaden mellan partnerskap och äktenskap?
 3. Är sambo en registrerad partner?
 4. Hur registrerar man äktenskap hos Skatteverket?
 5. Hur registrerar man registrerat partnerskap?
 6. När infördes registrerat partnerskap?
 7. Hur registrerar jag partnerskap?
 8. Vad krävs för att man ska räknas som sambo?
 9. Hur registrerar jag mitt äktenskap i Sverige?
 10. Hur lång tid tar det för Skatteverket att registrera äktenskap?
 11. Hur ansöker man om Äktenskapscertifikat?
 12. Hur får man registrerat partnerskap?
 13. Har du tidigare ingått äktenskap eller låtit registrera partnerskap?
 14. Hur lång tid tar det innan Skatteverket registrerar giftermål?
 15. Kan man bo tillsammans utan att vara sambo?

Vad är registrerat partnerskap?

Ett registrerat partnerskap mellan två personer av samma kön vilka vardera fyllt 18 år (lag om registrerat partnerskap 9.11.2001/950).

Möjligheten att registrera ett partnerskap i Finland började från den första mars 2002 och upphörde den sista februari 2017 (Lag om ändring av lagen om registrerat partnerskap 250/2016). Fr.o.m. mars 2017 har personer av samma kön kunnat ingå äktenskap (156/2015). Ett registrerat partnerskap upplöses då den ena parten i partnerskaper avlider eller dödförklaras eller genom domstolsbeslut.

I och med ändringen av äktenskaplagen kan parterna i ett registrerat partnerskap omvandla sitt partnerskap till äktenskap genom att lämna in en egen anmälan om detta till Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata. Ett registrerat partnerskap fortsätter som ett äktenskap från den dag då Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata har tagits emot anmälan. I statistiken räknas inte registrerade partnerskap som omvandlats till äktenskap genom anmälan till ingångna äktenskap i årsstatistiken.

Vad är skillnaden mellan partnerskap och äktenskap?

Senast kontrollerat: 25/05/2023

I flera EU-länder kan du göra ditt förhållande officiellt utan att gifta dig, genom ett registrerat partnerskap eller motsvarande.

Är sambo en registrerad partner?

Vare sig du är gift eller inte så tjänar du in till din egen individuella pension och betalar individuell skatt. Det går inte att dela på varken den allmänna pensionen eller tjänstepensionen vid en eventuell skilsmässa.  

Premiepensionen är den mindre delen av den allmänna pensionen. Om ni är gifta och en av er tjänar mindre pengar i långa perioder kan den som tjänar mer föra över sina framtida premiepensionsrätter för att jämna ut era framtida pensioner. Du kan bara föra över premiepensionsrätter du tjänar in under det år du begär överföringen och åren därefter. Du väljer själv under hur lång tid överföringen ska gälla.

Om du har fört över premiepension till din make, maka eller registrerad partner så får hen behålla pengarna även vid en eventuell skilsmässa. 

Hur registrerar man äktenskap hos Skatteverket?

Du kan själv kontrollera vilka typer av cookies du vill acceptera genom att ta ställning nedan. Läs mer här

Cookies

Hur registrerar man registrerat partnerskap?

Äktenskap ingås mellan två personer. Från och med den 1 maj 2009 gäller nya regler som rör äktenskap. Två personer av samma kön kan ingå äktenskap på samma villkor som par av olika kön. Bestämmelserna i äktenskapsbalken gäller alla par oavsett makarnas kön.

I vissa fall är äktenskap inte önskvärt från samhällets synpunkt, av sociala och medicinska skäl. Därför finns regler om hinder mot äktenskap. För att få gifta sig måste båda personerna ha fyllt 18 år.

Personer som är släkt med varandra i rätt upp- eller nedstigande led, till exempel mor och son, får inte gifta sig med varandra. Inte heller helsyskon får ingå äktenskap. Halvsyskon kan däremot få tillstånd av länsstyrelsen att gifta sig med varandra.

Den som redan är gift eller registrerad partner får inte så länge äktenskapet eller partnerskapet består ingå ett nytt äktenskap.

När infördes registrerat partnerskap?

Partnerskapslagen – Den 1 januari 1995 infördes den svenska partnerskapslagen (Lag (1994:1117) om registrerat partnerskap) som komplement till äktenskapsbalken för de som ingick registrerat partnerskap.

Registrering fick ske om:

Hur registrerar jag partnerskap?

Om du är finsk medborgare och registrerar ditt partnerskap utomlands, anmäl det till Finlands befolkningsdatasystem.

Skicka anmälan av finsk medborgares utomlands registrerade partnerskap (Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster) till Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster). Du kan också lämna in eller posta anmälan till en finsk beskickning i utlandet som vidarebefordrar den till Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata för registrering.

Vad krävs för att man ska räknas som sambo?

Sammanboendet ska ha en viss varaktighet eller i varje fall vara tänkt att ha det. Mer eller mindre tillfälliga förbindelser kan normalt sett inte anses utgöra ett samboförhållande. Om det kan visas att båda två är överens om att deras förhållande ska betraktas som ett samboförhållande oavsett hur länge förhållandet varat så är det ett samboförhållande. Ett par som bor ihop och har gemensamma barn, kan regelmässigt utgå från att ett samboförhållande föreligger. I annat fall bör gemensam folkbokföringsadress tyda på gemensam bostad.

Hur registrerar jag mitt äktenskap i Sverige?

Du får veta brudparets namn, vigselförsamling och hemförsamling samt tidpunkten för vigseln.

Kyrkans lysnings- och vigselbok. Vigselboken är en i datum kronologisk förteckning över vigda par i församlingen.

Hur lång tid tar det för Skatteverket att registrera äktenskap?

Om ni båda är svenska medborgare och ska gifta er i Sverige gäller följande:

Innan man får gifta sig ska Skatteverket göra en hindersprövning. Syftet är att kontrollera att det inte finns några hinder för er att gifta er. Det finns tre äktenskapshinder:

Hur ansöker man om Äktenskapscertifikat?

Hej och tack för din fråga!

För att din son ska få ingå äktenskap utomlands kan det krävas ett s.k. äktenskapscertifikat, vilket regleras i kungörelsen (1969:123) om äktenskapscertifikat,se https://lagen.nu/1969:123. 

Hur får man registrerat partnerskap?

Äktenskap ingås mellan två personer. Från och med den 1 maj 2009 gäller nya regler som rör äktenskap. Två personer av samma kön kan ingå äktenskap på samma villkor som par av olika kön. Bestämmelserna i äktenskapsbalken gäller alla par oavsett makarnas kön.

I vissa fall är äktenskap inte önskvärt från samhällets synpunkt, av sociala och medicinska skäl. Därför finns regler om hinder mot äktenskap. För att få gifta sig måste båda personerna ha fyllt 18 år.

Personer som är släkt med varandra i rätt upp- eller nedstigande led, till exempel mor och son, får inte gifta sig med varandra. Inte heller helsyskon får ingå äktenskap. Halvsyskon kan däremot få tillstånd av länsstyrelsen att gifta sig med varandra.

Den som redan är gift eller registrerad partner får inte så länge äktenskapet eller partnerskapet består ingå ett nytt äktenskap.

Har du tidigare ingått äktenskap eller låtit registrera partnerskap?

Utländsk ambassadpersonal och andra personer med diplomatisk status, samt deras familjemedlemmar, kan ibland tilldelas ett svenskt personnummer. Dessa personer är dock inte folkbokförda i Sverige. I regionens centrala personuppgiftssystem (PU) registreras dessa med länskod 34 (Ej folkbokförd men bor i Sverige).

Utlandssvensk som arbetar i utvecklingsländer som missionär, präst eller volontär har rätt till vård enligt samma villkor som personer folkbokförda i Sverige.

Giltigt svenskt pass samt handling som styrker att personen arbetar i ett utvecklingsland som missionär, präst eller volontär ska bifogas fakturan till regionen.

Hur lång tid tar det innan Skatteverket registrerar giftermål?

Om ni båda är svenska medborgare och ska gifta er i Sverige gäller följande:

Innan man får gifta sig ska Skatteverket göra en hindersprövning. Syftet är att kontrollera att det inte finns några hinder för er att gifta er. Det finns tre äktenskapshinder:

Kan man bo tillsammans utan att vara sambo?

Som samboegendom räknas en bostad som köpts för att samborna ska bo där tillsammans, samt möbler och husgeråd som köpts för att användas där. Det som någon av parterna köpt eller fått innan paret blev sambor omfattas inte av sambolagen. Det som är avgörande är alltså med vilken avsikt bostaden och sakerna i den köpts.  

– Om ni flyttar ihop i en lägenhet som den ena av er ägde sedan tidigare, är bostaden inte samboegendom. Skulle ni däremot flytta ihop i en ny bostad, köpt med avsikt för att ni ska bo i den tillsammans, räknas den som samboegendom. Om förhållandet tar slut har ni lika stor rätt till bostadens värde. Detta trots att en av er kanske inte varit med och betalat för den, säger Caroline Törnquist.