:

Hur bokför man skattekontot?

Innehållsförteckning:

 1. Hur bokför man skattekontot?
 2. Hur bokför man Intäktsränta från Skatteverket?
 3. Vad bokförs på konto 2510?
 4. Hur bokför man 1630?
 5. Är det ränta på skattekontot?
 6. Hur bokför man ränteintäkter?
 7. Vad är Intäktsränta skattekonto?
 8. Vad bokförs på 6991?
 9. När dras ränta skattekonto?
 10. När dras räntan på skattekontot?
 11. När används konto 2850?
 12. Hur bokför man Intäktsränta?
 13. Får man Intäktsränta på skattekontot?
 14. Vad bokförs på konto 6992?
 15. Vad bokförs på konto 6990?

Hur bokför man skattekontot?

Alla juridiska och fysiska personer som är skattskyldiga i Sverige har ett skattekonto hos skatteverket där alla transaktioner mellan en skattskyldig person och skatteverket registreras.

Aktiebolag, ekonomiska föreningar, ideella föreningar, handelsbolag och kommanditbolag är juridiska personer och har därför ett eget skattekonto hos skatteverket. En enskild firma är inte en egen juridisk person och har därför inget eget skattekonto, det är den enskilda näringsidkaren som själv betalar skatter i den enskilda firman.

Hur bokför man Intäktsränta från Skatteverket?

För dig som är enskild när­ings­idkare omfattar skattekontot både företagets och dina privata skatter och avgifter. Som företagets skatter och avgifter räknas t ex

Som privata skatter och avgifter räknas t ex inkomstskatter, egen­avgifter och särskild löneskatt på det egna pensionssparandet.

Vad bokförs på konto 2510?

I och med att bolagsskatten är en kostnad för bolaget kan man anta att de preliminära skatteinbetalningarna kostnadsförs löpande. Bokföringen görs på konto 8910 Skatt som belastar årets resultat, även kallat Årets skattekostnad. Dock beräknas skattekostnaden utifrån hela årets resultat, alltså intjänas vinsten inte jämnt under året på samma sätt som de preliminära skatteinbetalningarna. Följaktligen är det onödigt att kostnadsföra de preliminära inbetalningarna då man löpande ändå inte kan redovisa ett rättvisande resultat efter skatt. Förutom det försvårar en löpande kostnadsföring beräkningen av periodiseringsfond. De preliminära skatteinbetalningarna bokförs som förskottsinbetalningar löpande under konto 2518 (Betald preliminärskatt/F-skatt). Vanligt förekommande är att man istället bokför inbetalningarna i gruppkonto 2510 (Skatteskulder). Motkontot som används är konto 1630 Avräkning för skatter och avgifter (skattekonto).

Ökar ett skuldkonto på debet blir nettoeffekten på en balansräkning motsvarande som om debet ökat hos ett tillgångskonto.

Hur bokför man 1630?

Har du aktiebolag eller ekonomisk förening bokförs skatt på konto 1630. I slutet av året måste du kontrollera att saldot i bokföringen stämmer överens med det faktiska saldot på skattekontot hos Skatteverket.

 • Kontrollera att ingående värde på 1630 för räkenskapsåret stämmer överens med ingående saldo på skattekontot.
 • Har du många händelser på skattekontot kan det vara bra att checka av månad för månad och även där synka in- och utgående saldo.
 • Är det ränta på skattekontot?

  Att jämföra med 1,61 procent på ett sparkonto (1,125/0,7) i och med att räntan är skattebefriad. Räntan du betalar för din skatteskuld är inte heller avdragsgill.

  Basräntan (den låga kostnadsräntan) är den ränta du får betala för din skuld fram till och med förfallodagen. Den höga kostnadsräntan är den ränta som du får betala för en skuld som inte betalas på förfallodagen. Förfallodagen inträffar för de flesta i november. Var alltså noggran med att betala din skuld i tid - 17,5 procent i ränta blir snabbt mycket pengar.

  Skatteverket skriver att räntan på skattekontot bestäms utifrån den genomsnittliga säljräntan för sexmånaders statsskuldväxlar. Höjningen sker på grund av att den genomsnittliga säljräntan har höjts. De skriver också att den som har en obetald kvarskatt att betala och som har förfallodag efter den 1 november kommer att få betala den nya räntan från och med det datumet. Har du redan betalat in kvarskatten eller gör en betalning före 1 november påverkas inte.

  • Intäktsränta: 1,125 %
  • Låg kostnadsränta: 2,5 %
  • Hög kostnadsränta: 17,5 %

  Hos Nordiska sparar du både säkert och smart till några av marknadens mest fördelaktiga villkor. Vi erbjuder fasträntekonton med löptider mellan 1-5 år. Självklart omfattas ditt sparande av den statliga insättningsgarantin.

  SBAB erbjuder sparkonton med bra räntor och insättningsgaranti utan avgifter och bindningstider. Du öppnar ditt konto enkelt i vår app eller på sbab.se.

  Spara enkelt, ingen bindningstid, fria uttag, insättningsgaranti, trygg sparform med god ränta. Digital ansökan i 4 steg.

  Hur bokför man ränteintäkter?

  Vi använder första- och tredjepartscookies och annan liknande spårningsteknik för att analysera data, utveckla och förbättra vår webbplats, anpassa funktionalitet och innehåll för dig samt för personaliserad annonsering på egna och samarbetspartners plattformar. Cookies som inte är strikt nödvändiga eller för funktion och analys placeras endast om du samtycker till det. Du kan när som ändra ditt samtycke under personliga inställningar i inloggat läge. För mer information om de cookies vi använder och hur vi behandlar eventuella personuppgifter, se vår Cookiepolicy respektive vår Integritetspolicy.

  Nödvändiga cookies är cookies som behövs för att vår webbplats ska fungera korrekt. De gör det möjligt för dig att navigera på webbplatsen och använda dess standardfunktioner, som att komma åt säkra områden på webbplatsen eller visa consentbannern när du går in på webbplatsen. De lagras vanligtvis endast som svar på åtgärder du vidtar, som att göra integritetsinställningar, logga in eller fylla i formulär. De cookies som tillhör denna kategori är alltid aktiva som standard och du kan inte stänga av dem. Du kan ställa in din webbläsare så att den blockerar eller varnar dig om dessa cookies, men då kommer vissa delar av webbplatsen inte att fungera.

  Vad är Intäktsränta skattekonto?

  Räntan på skattekontot räknas dag för dag på det aktuella saldot, från och med dagen efter den dag då ett överskott eller ett underskott har uppkommit på kontot. Intäkts- och kostnadsränta registreras på skattekontot en gång i månaden.

  Räntan på skattekontot bestäms utifrån den genomsnittliga säljräntan för sexmånaders statsskuldväxlar. Höjningen som kommer att ske den 1 februari sker på grund av att den genomsnittliga säljräntan har höjts.

  Vad bokförs på 6991?

  för 3 år sedan Uppdaterad

  Vår faktura är oftast det första du bokför i ditt nya lagerbolag. Alla poster på vår faktura är avdragsgilla, utom 1900 kr (nybildningskostnaden på Bolagsverket).

  När dras ränta skattekonto?

  Den 1 augusti 2023 höjdes den låga kostnadsräntan från 3,75 procent till 5 procent, och den höga kostnadsräntan från 18,75 procent till 20 procent. Intäktsräntan på belopp som är innestående på skattekontot höjdes från 1,6875 procent till 2,25 procent.

  Basräntan på skattekontot som fastställs av Skatteverket är 5 procent från och med 1 augusti 2023. Den beräknas till 125 procent av den genomsnittliga säljräntan på sexmånaders statsskuldväxlar under tiden från och med den 16 i en månad till och med den 15 i månaden efter. Räntorna kan därför komma att ändras ytterligare under året. Basräntan är alltid lägst 1,25 procent.

  Från den 1 augusti 2023 är intäktsräntan 2,25 procent. När basräntan är högre än 1,25 procent blir intäktsräntan 45 procent av basräntan.

  När dras räntan på skattekontot?

  Om det blir ett underskott på skattekontot beräknas en kostnadsränta. Skatteverket beräknar ränta utifrån två olika beräkningar – låg ränta (basräntan = 3,75% från och med februari 2023) och hög ränta (basräntan plus 15 procentenheter= 18,75 %).

  Låg ränta tillämpas t ex vid anstånd med betalning, underskott av slutlig skatt fram till förfallodagen, omprövningsbeslut fram till förfallodagen och skulder som överlämnats till Kronofogden för indrivning.

  När används konto 2850?

  • 1 Kontoklass
  • 2 Kontogrupp
  • 3 2850 Avräkning för skatter och avgifter (skattekonto)
  • 4 Bokföringsmässig effekt
  • 5 Bokföringsmässig sammanställning

  Skuldkonto ökar alltid på kredit och minskar på debit(se nedan). Konton inom denna klass är att anse som balanskonton.

  Hur bokför man Intäktsränta?

  Ränteintäkter är den ersättning som en redovisningsenhet har tjänat in under en redovisningsperiod avseende långfristiga och kortfristiga fordringar på fysiska och juridiska personer.

  En redovisningsenhet kan erhålla ränteintäkter på kundfordringar, obligationer, certifikat, bankkonton, skattekontot, lån till anställda och andra fordringar på utomstående fysiska och juridiska personer.

  Får man Intäktsränta på skattekontot?

  Om det blir ett underskott på skattekontot beräknas en kostnadsränta. Skatteverket beräknar ränta utifrån två olika beräkningar – låg ränta (basräntan = 3,75% från och med februari 2023) och hög ränta (basräntan plus 15 procentenheter= 18,75 %).

  Låg ränta tillämpas t ex vid anstånd med betalning, underskott av slutlig skatt fram till förfallodagen, omprövningsbeslut fram till förfallodagen och skulder som överlämnats till Kronofogden för indrivning.

  Vad bokförs på konto 6992?

      konto 6990,6991,6992 2009-11-08 13:13 hade lagt upp diverse kostnader i konto 6990 externa kostnader, såg sedan att det fanns konto 6991 -II- -II- avdragsgilla, samt 6992 -II- -II- ej avdragsgilla

  flyttade då mina kostnader till konto 6991, för att känna mig säker på att det är avdragsgillt ,

  Vad bokförs på konto 6990?

  • 1 Kontoklass
  • 2 Kontogrupp
  • 3 6990 Övriga externa kostnader
  • 4 Bokföringsmässig effekt
  • 5 Bokföringsmässig sammanställning

  Intäktskonto ökar alltid på debit och minskar på kredit(se nedan). Konton inom denna klass är att anse som Resultatkonton.