:

Vad behövs för att skriva in sig i Sverige?

Innehållsförteckning:

 1. Vad behövs för att skriva in sig i Sverige?
 2. Hur lång tid tar det att skriva in sig i Sverige igen?
 3. Vad händer om man inte bor där man är skriven?
 4. Kan man vara skriven i Sverige om man bor utomlands?
 5. Är det olagligt att inte skriva ut sig från Sverige?
 6. Kan man jobba i Sverige utan att vara folkbokförd?
 7. Hur länge får man vara utomlands utan att skriva ut sig?
 8. Hur länge kan man vara skriven på en adress utan att bo där?
 9. Är det olagligt att inte vara folkbokförd där man bor?
 10. Kan man ha adress i två länder?
 11. Kan man förlora sitt svenska personnummer?
 12. Hur länge kan man bo utomlands som svensk medborgare?
 13. Hur mycket måste man tjäna för att få stanna i Sverige?
 14. Hur länge får man bo i Sverige utan medborgarskap?
 15. Vad händer när man skriver ut sig från Sverige?

Vad behövs för att skriva in sig i Sverige?

Why you cannot apply for apartment without bank id? Do you own it or rent? You cannot submit it online, but you can visit Skatteverket office and submit with a paper.

And you say you are citizen, but as citizen, do you need permit?

Hur lång tid tar det att skriva in sig i Sverige igen?

Just nu får utlandssvenska familjer som flyttar tillbaka till Sverige vänta upp till 18 veckor tills de återigen är folkbokförda. Skatteverket skriver på sin hemsida att de långa väntetiderna delvis beror på pandemin.

En till synes enkel flytt tillbaka till Sverige efter några år utomlands kan skapa stora problem eftersom handläggningstiderna på Skatteverket är långa, just nu upp till 18 veckor. Under denna period förblir personnumren inaktiva och konsekvenserna blir att barn inte kan få barnomsorg, man kan inte skaffa mobiltelefonabonnemang och ett besök på vårdcentralen kostar avsevärt mycket mer än den vanliga patientavgiften, för att nämna några exempel.

Vad händer om man inte bor där man är skriven?

Det kan ibland vara svårt att veta vilken adress du ska vara folkbokförd på. Vi har listat några olika exempel, men är du osäker eller har frågor kan du kontakta oss.

Om du flyttar hemifrån för att plugga på universitet eller högskola ska du göra en flyttanmälan. Det spelar ingen roll om du flyttar in hos en kompis, till ett studentrum eller till en egen lägenhet. Du ska meddela Skatteverket din nya adress oavsett om din nya bostad finns i din hemstad eller på en annan ort.

Kan man vara skriven i Sverige om man bor utomlands?

I en dom som vi tidigare skrivit om från Högsta förvaltningsdomstolen under 2018 har det klargjorts att en sammanhängande vistelse om fem månader per år i Sverige innebär stadigvarande vistelse och därmed full beskattning i Sverige. Skatterättsnämnden har i ett förhandsbesked nu bedömt att en vistelse om fyra månader under sommaren och ytterligare cirka tre veckor per år inte ska innebära stadigvarande vistelse. Är det ett klargörande eller innebär beskedet ett än mer osäkert rättsläge?

Sökanden var en pensionär som är bosatt i utlandet. Hon avsåg att vistas i Sverige varje år under mitten av maj till mitten av september och därutöver besöka släkt och vänner under maximalt tre veckor årligen. Då rättsläget var oklart så frågade hon Skatterättsnämnden om dessa vistelser skulle innebära att hon stadigvarande vistas i Sverige eller inte.

Är det olagligt att inte skriva ut sig från Sverige?

En person som har för avsikt att flytta till utlandet är skyldig att göra en skriftlig anmälan om detta senast en vecka före utresan (23 och 27 §§ FOL). Skatteverket har då möjlighet att under tiden före utresan begära in kompletterande uppgifter som kan behövas vid prövningen av anmälan.

En anmälan ska enligt 29 § FOL innehålla följande uppgifter:

 • namn och personnummer
 • bostads- och postadress i Sverige
 • datum för utresan
 • adress i utlandet samt bostadstyp
 • avsikten med vistelsen och dess beräknade varaktighet
 • arbetsgivare under vistelsen i utlandet
 • fastighet eller bostad i Sverige som efter utresan fortfarande ägs eller hyrs.

Skatteverket kan på eget initiativ starta en utredning av en persons bosättning, en bosättningskontroll. Detta kan exempelvis ske när det har kommit in en underrättelse från annan myndighet om att en folkbokförd person kan vara bosatt i utlandet. Skatteverket kan efter utredning besluta att avregistrera en person som utflyttad, även utan en anmälan (20 och 34 §§ FOL).

Kan man jobba i Sverige utan att vara folkbokförd?

Om du är medborgare i ett EU/EES-land, eller i Schweiz, behöver du inte ansöka om tillstånd för att arbeta i Sverige, och kan sätta igång med att söka jobb direkt. Du har även rätt att starta och driva eget företag. Om du är medborgare i Schweiz och vill arbeta längre än tre månader behöver du ansöka om uppehållstillstånd.

Hur länge får man vara utomlands utan att skriva ut sig?

Du ska anmäla till Försäkringskassan när du flyttar till ett annat land så att vi kan utreda om du är fortsatt försäkrad i Sverige. Att vara försäkrad i Sverige innebär att du kan få ersättning från Försäkringskassan, till exempel om du blir sjuk. Du anmäler på Mina sidor.

Om du ska vistas i det andra landet minst ett år ska du ska även kontakta Skatteverket eftersom det kan påverka din folkbokföring.

Hur länge kan man vara skriven på en adress utan att bo där?

Hem > K > Kan Man Vara Folkbokförd På En Adress Och Bo På En Annan?

Svar: Man ska vara folkbokförd på adressen där man har sin huvudsakliga dygnsvila. Har du flera bostäder kan det räknas som dubbel bosättning, förutsatt att du bor i var och en av bostäderna minst en sjundedel av tiden. Då avgör Skatteverket var du ska vara folkbokförd och bedömningen görs utifrån din livssituation.

Är det olagligt att inte vara folkbokförd där man bor?

Hej och tack för att du ställer din fråga till oss på Lawline!

Det är olagligt att folkboföra sig på fel adress

Kan man ha adress i två länder?

Om du är under 18 år och flyttar till Sverige med dina föräldrar gäller samma regler om folkbokföring som för vuxna.

Om du inte har fyllt 18 år och ska flytta till Sverige utan dina föräldrar ska du besöka Skatteverkets servicekontor för att folkbokföra dig. Om du ska flytta till en person i Sverige ska den personen följa med till servicekontoret.

För att folkbokföra dig i Sverige ska du ha för avsikt att bo i Sverige i minst ett år. Det är viktigt att du tar med dig ett giltigt pass eller ett nationellt id-kort i original. Om du är under 16 år ska din förmyndare vara med vid anmälan om inflyttning i Sverige. Annars måste du ta med dig ett personligt brev från dina föräldrar/förmyndare. Brevet ska innehålla deras kontaktuppgifter och de ska skriva att de godkänner att du flyttar från det andra nordiska landet till Sverige.

Kan man förlora sitt svenska personnummer?

Om du planerar att bo utomlands i ett år eller mer ska du rapportera det till Skatteverket minst en vecka före avresa. Detsamma gäller om du i början bara har planerat att stanna utomlands en kortare period men sedan bestämmer dig för att förlänga din vistelse till ett år eller mer. Det är viktigt att notera att detta gäller alla som bor i Sverige, oavsett om de har svenskt pass eller inte. Om din avresa ställs in eller skjuts upp måste du meddela Skatteverket senast det tidigare angivna avresedatumet. Du kan läsa all uppdaterad information på Skatteverkets hemsida, där hittar du också formuläret du behöver fylla i: Flytta utomlands. 

Hur länge kan man bo utomlands som svensk medborgare?

Du som har blivit svensk medborgare genom ansökan kan inte förlora ditt svenska medborgarskap om du flyttar utomlands. Du som är svensk medborgare och är född och bosatt utomlands kan i vissa fall förlora ditt svenska medborgarskap. Här får du veta hur du ansöker om att få behålla det.

Du förlorar ditt svenska medborgarskap när du fyller 22 år om du

 • är född utanför Sverige
 • aldrig har bott här och
 • inte har varit i Sverige under förhållanden som visar samhörighet med Sverige.

Hur mycket måste man tjäna för att få stanna i Sverige?

I dag remitteras promemorian Ett höjt försörjningskrav för arbetskraftsinvandrare. I promemorian föreslår regeringen att en arbetskraftsinvandrare - för att kunna beviljas ett arbetstillstånd - ska ha en lön som uppgår till minst 80 procent av medianlönen.

Riksdagen beslutade den 30 november 2022 om propositionen Ett höjt försörjningskrav för arbetskraftsinvandrare. Av propositionen följer att en arbetskraftsinvandrare genom sin anställning ska uppnå en god försörjning för att kunna beviljas ett arbetstillstånd. Den närmare innebörden av kravet ska enligt propositionen regleras i förordning. 

Hur länge får man bo i Sverige utan medborgarskap?

Här kan du läsa om arbetstillstånd och uppehållstillstånd i Sverige. Du kan läsa om vilka regler som gäller om du vill stanna och jobba i Sverige som nordisk medborgare, som EU-/EES-medborgare eller som medborgare i ett land utanför EU/EES.

Den gemensamma nordiska arbetsmarknaden är en hörnsten i det nordiska samarbetet. De nordiska länderna ingick 1954 ett avtal om en gemensam nordisk arbetsmarknad som ger nordiska medborgare rätt att fritt kunna arbeta och bosätta sig i ett annat nordiskt land.

Vad händer när man skriver ut sig från Sverige?

Hej Bertil, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Jag tolkar det som att du har fått ett jobberbjudande i Asien och funderar på att flytta dit för att arbeta i minst 1 år. Och du undrar hur du ska göra för att slippa betala skatt i både Sverige och landet som du kommer att flytta till för att arbeta då du beskriver att du kommer vara skattskyldig i landet där du planerar att arbeta.

Din fråga aktualiserar inkomstskattelagen som förkortas IL samt avräkningslagen.