:

Är jag skriven i Sverige?

Innehållsförteckning:

 1. Är jag skriven i Sverige?
 2. Hur ser jag vem som är skriven på min adress?
 3. Får man vara skriven på en adress där man inte bor?
 4. Hur ändrar jag var jag är skriven?
 5. Vad händer om man inte bor där man är skriven?
 6. Har ingenstans att skriva mig på?
 7. Hur ser man var någon är skriven?
 8. Vem är skriven på en fastighet?
 9. Hur länge kan man vara skriven på en adress utan att bo där?
 10. Kan man vara skriven på 2 ställen?
 11. Måste man göra flyttanmälan och adressändring?
 12. Vart hamnar ens post om man är hemlös?
 13. Kan man skriva sig på en tomt?
 14. Är folkbokföringen offentlig?
 15. Hur kan man se civilstånd?

Är jag skriven i Sverige?

Med hjälp av e-legitimation kan du göra flera av dina ärenden digitalt. Det tar några minuter att fylla i din flyttanmälan i tjänsten Flyttanmälan. Se till att ha din nya adress och eventuellt lägenhetsnummer redo. Vi registrerar din flytt tidigast från och med inflyttningsdagen som du har angett.

Hur ser jag vem som är skriven på min adress?

Kami menggunakan kuki dan teknologi yang serupa untuk membantu dalam menyediakan dan menambah baik kandungan pada Produk Meta. Kami juga menggunakan perkara ini untuk menyediakan pengalaman yang lebih selamat dengan menggunakan maklumat yang kami terima daripada kuki pada dan di luar Facebook, serta bagi menyediakan dan menambah baik Produk Meta untuk orang yang mempunyai akaun.

Kuki perlu: Kuki ini diperlukan untuk menggunakan Produk Meta dan diperlukan untuk memastikan laman kami berfungsi seperti yang dikehendaki.

Får man vara skriven på en adress där man inte bor?

Hej och tack för att du ställer din fråga till oss på Lawline!

Det är olagligt att folkboföra sig på fel adress

Hur ändrar jag var jag är skriven?

Flytta isär, skilja sig & separera

Hej Har lämnat ett lång förhållande där jag och våran dotter blivit utsatta för psykisk misshandel. Mitt ex flyttade för 3 månader sedan. Vi har gemensam vårdnad, men vår dotter bor hos mig. Jag har fått råd av försäkringskassan att ansöka om underhållsstöd, för att slippa att ha med honom att göra mer än jag absolut måste. Idag fick jag svar från FK att mitt ex inte har ändrat sin folkbokföringsadress, vilket enligt dom då tyder på att vi fortfarande bor tillsammans...

Vad händer om man inte bor där man är skriven?

Övrigt/annat

Är det tillåtet att vara folkbokförd på en adress i Sverige samtidigt som man sedan flera år tillbaka bor i ett annat land och arbetar där? Om inte och det kommer fram, vad händer då?

Har ingenstans att skriva mig på?

Ett svenskt personnummer är ett unikt identifikationsnummer som tilldelas en person vid födseln eller vid flytt till Sverige. Det består av födelsedatum (ååmmdd), följt av fyra siffror. Personnumret används ofta i kontakt med svenska myndigheter, sjukvården, skolan, skattemyndigheten och många andra områden. Det används till allt från sjukvård och socialtjänst till bankärenden och arbetsförhållanden.

Ett samordningsnummer tilldelas personer som bor tillfälligt i Sverige eller som inte är folkbokförda i Sverige. Det används främst för personer som inte är eller har varit folkbokförda i Sverige och därför inte har rätt till ett svenskt personnummer. Detta nummer är nödvändigt för att kunna delta i vissa aktiviteter, såsom arbete, studier eller få tillgång till vissa tjänster under vistelsen i Sverige. Samordningsnumret används för att identifiera personer i sammanhang där man normalt skulle ha använt ett personnummer.

Skillnaden är att det svenska personnumret är det primära identifikationsnumret för personer som är fast bosatta i Sverige, medan samordningsnumret är ett tillfälligt alternativ för dem som inte uppfyller kraven för ett svenskt personnummer men som ändå behöver kunna identifiera sig i Sverige.

Hur ser man var någon är skriven?

Uppgifterna kommer huvudsakligen från dig när Skatteverket registrerat din ansökan eller anmälan och uppdaterat databasen med den nya uppgiften. Det gäller när du vill:

 • ansöka om namn för ett nyfött barn
 • ansöka om att byta namn
 • anmäla flytt inom Sverige
 • anmäla särskild postadress
 • anmäla flytt till Sverige
 • anmäla flytt till utlandet
 • ansöka om hindersprövning

Från andra myndigheter kommer domar eller beslut som ska registreras i folkbokföringen.

Vem är skriven på en fastighet?

Har du någon gång sett ett hus som du verkligen inte kan släppa tanken på? Såg du redan vid första ögonkastet att det är där du vill dricka ditt morgonkaffe resten av livet? Har huset det perfekta läget, den perfekta storleken eller helt enkelt ett unikt utseende och charm som fångade dig?

Problemet är bara att huset inte ligger ute till försäljning, trots att det redan känns som ditt.

Att rulla tummarna och vänta på att din drömbostad plötsligt ska dyka upp på mäklarsidorna är troligtvis lönlöst. Speciellt om du aktivt letar efter en ny bostad och annars kommer behöva köpa ett annat hus. Ägarna till huset som du drömmer om kanske inte alls går i försäljningstankar – för de har ju ingen aning om att det redan finns en intresserad köpare.

Så hur får du veta vem som äger DIN fastighet? Boendeuppgifter är såklart ganska lätt att söka upp om du vet vilken adress huset ligger på, men det är tyvärr inte alltid så enkelt. Husägaren kanske hyr ut bostaden, du kan få upp många personer på samma adress utan att förstå vem som faktiskt bor var, och inte minst blir det väldigt svårt när du vill hitta ägaren till en sommarstuga eller fritidshus där ingen står skriven. Om du dessutom är osäker på vilken adress huset egentligen ligger på så blir det såklart ännu mer knivigt.

Hur länge kan man vara skriven på en adress utan att bo där?

Grundregeln att utgå ifrån när det kommer till folkbokföring är att du ska vara folkbokförd där du är bosatt. Du anses vara bosatt där du regelbundet sover.

I Folkbokföringslagen går det att läsa mer om vilka undantag som finns och mer exakt hur begreppet definieras. Utgångspunkten är däremot att utgå ifrån var du faktiskt bor. Det spelar ingen roll hur du bor, exempelvis om du är inneboende.

Tänk på! Du ska vara folkbokförd där du bor, oavsett om det är du själv som äger bostaden eller inte.

Om du tänker flytta gör du en flyttanmälan för att ändra din folkbokföringsadress. Flyttanmälan görs hos Skatteverket.

Det går även att göra en flyttanmälan på Adressändring.se, men det gäller endast postförsändelser, alltså att din post skickas till ditt nya boende.

I samband med adressändringen får du en blankett som du skickar in till Skatteverket, som är grunden för ditt byte av folkbokföringsadress. Att byta folkbokföringsadress är kostnadsfritt, men för vissa nödvändiga tilläggstjänster kan du få betala en mindre summa.

Kan man vara skriven på 2 ställen?

Hej! Kan man, som svensk medborgare och mantalsskriven i Stockholm, skriva sig i en kommun i Estland där man äger mark och bostad. Vad säger lagen - kan man vara skriven i båda länder? Vilka lagrum och vilka lagparagrafer gäller?

Detta regleras av folkbokföringslagen (se http://lagen.nu/1991:481 ) Det finns inget lagrum som uttryckligen säger att man inte kan vara folkbokförd på två ställen samtidigt. Men genom att läsa 6 § framgår att folkbokföring skall ske på den plats man är bosatt. Att vara bosatt innebär att regelmässigt tillbringa sin dygnsvila. Avseende utland gäller, enligt 20 § samma lag, att en folkbokföring i det aktuella landet skall ske om personen i fråga avser vara borta längre tid än ett år. Personen ses då som ”utflyttad”. Undantag till detta görs, enligt 14 §, om personen är utsänd i svenska statens tjänst. Vad gäller din fråga blir svaret alltså att du inte kan vara folkbokförd i Stockholm och Estland samtidigt. För att kunna skriva dig i Estland måste du kunna visa att du har din regelmässiga dygnsvila där.

Måste man göra flyttanmälan och adressändring?

Adressändring är en tjänst från Svensk Adressändring AB som gör det enkelt att anmäla flytt och samtidigt meddela postutdelare om att du har bytt adress – oavsett om det gäller permanent eller under en begränsad period.

På adressändring.se kan du göra adressändring gratis samtidigt som Svensk Adressändring AB meddelar skatteverket att du ska flytta. Det Svensk Adressändring AB tjänar pengar på är när man som privatperson eller företag beställer eftersändning av post, pausar posten eller beställer tillfällig adressändring.

Svensk Adressändring AB erbjuder även gratistjänsten Adresslåset, vilket skyddar dig mot att någon obehörig adressändrar, lagrar eller eftersänder din post.

Vart hamnar ens post om man är hemlös?

I lagstiftningen som styr avhysningsprocessen är det kontraktsinnehavarens rättigheter och skyldigheter som regleras. Utvecklingen mot en allt större marknad för otillåten vidareuthyrning, den svarta bostadsmarknaden, innebär att även andra än kontraktsinnehavare riskerar att plötsligt förlora sin bostad och trygghet. Dessa personer kanske inte känner till att det finns risk för avhysning. Socialtjänsten behöver därför även uppmärksamma om det finns andra än kontraktsinnehavaren som riskerar att beröras av en avhysning. Även andra personer kan behöva stöd, oavsett kontraktsform.

Avhysningsprocessen vid boende i bostadsrätt ser i stort sett likadan ut som för boende i hyresrätter.

Stöd för socialtjänsten i arbetet med att förebygga avhysningar – Socialstyrelsen

 • Hyresvärden kan normalt påbörja en avhysningsprocess om hyresgästen är åtta dagar sen med en hyresinbetalning. Hyresvärden ska då meddela uppsägningen till både hyresgästen och socialtjänsten.

 • Under de kommande tre veckorna kan hyresgästen återvinna rätten till bostaden om hyran betalas in till hyresvärden. Det är alltså viktigt att socialtjänsten agerar skyndsamt och tar kontakt vid den första indikationen från hyresvärden om att en hyresgäst riskerar avhysning.

 • Om hyran inte har betalats in till hyresvärden under denna treveckorsperiod kan hyresvärden välja att gå vidare till Kronofogden eller domstol med en ansökan om att få ett beslut om avhysning. Efter denna tidpunkt är det endast via en frivillig överenskommelse med hyresvärden som avhysningsprocessen kan förhindras.

 • Om en överenskommelse inte kommer till stånd verkställs avhysningen.

Kan man skriva sig på en tomt?

Här har vi samlat sådant som kan vara bra att känna till vid ett köp av villatomt.

Om du är intresserad av en tomt börjar vi med att boka den åt dig under en kortare tid. Under bokningstiden har möjlighet att närmare undersöka förutsättningarna vad gäller husbygge, lån, anslutningar till VA, el och så vidare.

Är folkbokföringen offentlig?

Du som vill ta del av allmänna handlingar från Skatteverket kan göra det på sidan Ta del av allmänna handlingar eller uppgifter.

Hur kan man se civilstånd?

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Var hittar jag uppgifter om en viss person?