:

Vad är negativ justerad anskaffningsutgift?

Innehållsförteckning:

 1. Vad är negativ justerad anskaffningsutgift?
 2. Vad är JAU?
 3. Vad innebär negativ JAU?
 4. Hur avvecklar jag mitt HB?
 5. Vad är en anskaffningsutgift?
 6. Vad är positiv justerad anskaffningsutgift vid beskattningsårets ingång?
 7. Hur högt Hb är farligt?
 8. Var går gränsen för lågt blodvärde?
 9. Hur räknar man ut omkostnadsbeloppet?
 10. Måste man deklarera förluster?
 11. Kan man bli trött av för högt blodvärde?
 12. Kan stress ge högt blodvärde?
 13. Kan man bli trött av lågt blodvärde?
 14. Vilka symtom får man om man har B12 brist?
 15. Hur beräknar man anskaffningsvärdet?

Vad är negativ justerad anskaffningsutgift?

Hej och tack för att du ställer din fråga till Lawline.

Skatteverket har gett ut information om beskattningen för delägare i handelsbolag här. Du måste dock räkna lite själv för att komma fram till om du faktiskt har ett underskott som du kan dra av.Skattemässigt behandlas kommanditbolag exakt som handelsbolag. Därför finns ingen specifik information för just KB eftersom det ur skatteverkets synvinkel bara är en specialvariant av handelsbolaget som behandlas likadant i skattehänseende.

Vad är JAU?

Om du har blandad verksamhet, det vill säga att du säljer både momsfria och momspliktiga varor eller tjänster, fungerar det så här:

Om du bara använder varan eller tjänsten i den delen av verksamheten som är momsfri får du inte dra av någon moms.

Vad innebär negativ JAU?

Mattecentrum och våra samarbets­partners sparar information på din enhet för att kunna erbjuda anpassad funktionalitet, samla in besöks­statistik och möjliggöra personaliserad marknads­föring. Du väljer vilka typer av cookies som du accepterar utöver de nödvändiga som behövs för att webbplatsen ska fungera.

Besöksstatistik Marknadsföring

Hur avvecklar jag mitt HB?

Hej och tack för att du riktar din fråga till oss på Lawline.

Sammanfattat svar: Du bör helt enkelt fundera på om du vill driva vidare bolaget, eller låta det likvideras. Om du vill driva bolaget vidare så kan du ju försöka hitta en ny aktiv delägare som kan sköta förvaltningen. Generellt skulle jag väl dock föreslå att du låter bolaget likvideras och om du så vill, istället skapa ett aktiebolag för att minska den privata riskexponeringen som ett handelsbolag medför.

Vad är en anskaffningsutgift?

Skatteverkets information om fördelning av anskaffningsutgift med anledning av inlösen år 2008 av aktier i Scania AB mot kontantlikvid

se.scania.com

Vad är positiv justerad anskaffningsutgift vid beskattningsårets ingång?

Varje tillskott som du gör till bolaget ska öka din JAU. Som tillskott räknas inte bara att du tillför bolaget pengar, utan även om du exempelvis

 • tillför bolaget privata tillgångar, exempelvis en bil
 • betalar bolagets utgifter med egna medel
 • tar över bolagets skulder.

Ditt arbete för bolaget räknas inte som ett tillskott.

Varje uttag som du gör från bolaget ska minska din JAU. Som uttag räknas inte bara att du tar ut pengar från bolaget. Det räknas även att du exempelvis

 • tar ut varor eller andra tillgångar utan att betala marknadsvärdet
 • tar ut tjänster i form av förmåner, exempelvis privat användning av bolagetsbil
 • låter bolaget betala dina privata utgifter, exempelvis premier för privatpensionsförsäkring.
 • Här hittar du ett exempel på hur uttag av varor påverkar JAU

Hur högt Hb är farligt?

Polycytemi innebär en förhöjd mängd röda blodkroppar, vilket bekräftas genom förhöjt hemoglobin (Hb) eller förhöjd hematokrit (erytrocytvolymfraktion, EVF).

Polycytemi kan vara relativ (pseudopolycytemi) eller absolut (primär och sekundär).

Var går gränsen för lågt blodvärde?

AKO Skåne-riktlinje för primärvården utifrån nationellt kliniskt kunskapsstöd.

Den här rekommendationen syftar till vara ett stöd vid utredningen av anemi och omfattar även behandling av järnbrist. Behandling av andra orsaker hanteras i respektive rekommendation.

Hur räknar man ut omkostnadsbeloppet?

Genomsnittsmetoden är ett sätt att räkna ut omkostnadsbeloppet. För att kunna använda genomsnittsmetoden behöver du alla avräkningsnotor från dina köp och försäljningar. En avräkningsnota är den nota som du fick av banken när du köpte värdepappret. Du måste räkna ut ett omkostnadsbelopp för varje slags aktie, till exempel ett för Ericsson A-aktier och ett för Ericsson B-aktier.

Du behöver inte göra en beräkning med genomsnittsmetoden om du har köpt alla dina aktier i ett bolag vid ett tillfälle och sedan sålt alla vid ett tillfälle. Då använder du avräkningsnotorna från köp och försäljning. Detta gäller under förutsättning att det inte inträffat någon händelse i bolaget som påverkar omkostnadsbeloppet. Information om händelser för dina aktier finns i Aktiehistorik.

Måste man deklarera förluster?

Ett aktiebolag ska alltid lämna en egen inkomstdeklaration. Där redovisar företaget sitt resultat för beskattningsåret. Den slutliga skatten som företaget ska betala framgår av slutskattebeskedet.

Kan man bli trött av för högt blodvärde?

 • Blodet består av vätska (serum), röda och vita blodkroppar samt blodplättar. De röda blodkropparna har i uppgift att transportera syre till kroppens olika celler.
 • Ett högt blodvärde innebär en ökad mängd röda blodkroppar i blodet.
 • Polycytemi är ett annat ord för högt antal röda blodkroppar. Polycytemi föreligger när:
  • Hos kvinnor: blodvärdet (Hb) är över 160 g/L eller andelen röda blodkroppar (Htc) är över 0,48
  • Hos män: blodvärdet är över 165 g/L eller andelen röda blodkroppar är över 0,49
 • För att säkerställa att man verkligen har ett högt blodvärde tas provet vanligen om efter en månad. Det är viktigt att man inte fastar inför provet: man ska äta och dricka som vanligt före provtagningen. 

Kan stress ge högt blodvärde?

 • Blodet består av vätska (serum), röda och vita blodkroppar samt blodplättar. De röda blodkropparna har i uppgift att transportera syre till kroppens olika celler.
 • Ett högt blodvärde innebär en ökad mängd röda blodkroppar i blodet.
 • Polycytemi är ett annat ord för högt antal röda blodkroppar. Polycytemi föreligger när:
  • Hos kvinnor: blodvärdet (Hb) är över 160 g/L eller andelen röda blodkroppar (Htc) är över 0,48
  • Hos män: blodvärdet är över 165 g/L eller andelen röda blodkroppar är över 0,49
 • För att säkerställa att man verkligen har ett högt blodvärde tas provet vanligen om efter en månad. Det är viktigt att man inte fastar inför provet: man ska äta och dricka som vanligt före provtagningen. 

Kan man bli trött av lågt blodvärde?

Anemi, som även kallas för blodbrist, innebär att de röda blodkropparna i blodet är för få eller innehåller för lite hemoglobin. Eftersom hemoglobin hjälper till att transportera syre från lungorna ut i kroppen leder anemi även till syrebrist i kroppens celler. Har du för låga hemoglobinvärden är det ofta tecken på järnbrist eller brist på B-vitaminerna B12 eller folat.

Hemoglobinvärdet, eller Hb-värdet, varierar från person till person och även över dygnet. Det påverkas dessutom av till exempel fysisk aktivitet, rökning och alkohol. Män har generellt ett något högre Hb än kvinnor, men från 70 års ålder jämnas värdet så småningom ut mellan könen. Barn har i allmänhet ett något lägre blodvärde än vuxna och kvinnor kan få ett lågt Hb-värde under graviditet och menstruation.

Vanliga tecken på blodbrist är att du känner dig orkeslös, yr och frusen. Men blodbrist ger inte alltid tydliga symptom – du kan ha ett lågt blodvärde utan att märka det själv. Vitaminbrist, hormonbrist eller inflammatoriska sjukdomar brukar utvecklas över tid och orsakar inte besvär till en början. Akut anemi eller blodbrist utvecklas snabbt, till exempel i samband med en akut blödning, blodsjukdom eller läkemedelspåverkan.

Vilka symtom får man om man har B12 brist?

Vitamin B12-brist är förknippat med en mängd olika symtom, några vanligare exempel är:

Det vanligaste sjukdomstillståndet vid B12-brist är anemi, som också kallas blodbrist. Vid anemi har man brist på röda blodkroppar och blodet blir därför sämre på att transportera syre.

Den typ av anemi som orsakas av B12-brist kallas för megaloblastisk anemi eftersom de röda blodkropparna är mycket större än normalt. Vanliga symtom på anemi är exempelvis:

 • Trötthet och orkeslöshet
 • Yrsel och blodtrycksfall
 • Muskelsvaghet och försämrad kondition.

Hur beräknar man anskaffningsvärdet?

Anskaffningsvärde är en skatte- och redovisningsterm som används för bland annat beräkning av kapitalvinst. Ibland ser man att begreppet anskaffningsutgift används synonymt med anskaffningsvärde. 

I balansräkningen tar man upp tillgångarna till just anskaffningsvärdet.