:

Får man dra av vitvaror i deklarationen?

Innehållsförteckning:

 1. Får man dra av vitvaror i deklarationen?
 2. Vad är avdragsgillt för privatpersoner?
 3. Kan man göra avdrag för hemmakontor?
 4. Hur gör man avdrag för cykel i deklarationen?
 5. Vad får man avdrag för?
 6. Måste man ha kvitton för avdrag?
 7. Hur gör man avdrag för arbetsrum?
 8. Får man dra av internet?
 9. Får man dra av flyttkostnader i deklaration?
 10. Får man göra avdrag för Hemnet?
 11. Kan man dra av arbetskläder på deklarationen?
 12. Får man göra avdrag för elcykel?
 13. Får man dra av parkering i deklarationen?
 14. Får man dra av för flyttstädning i deklarationen?
 15. Hur mycket kan jag dra av för hemmakontor?

Får man dra av vitvaror i deklarationen?

Det finns fem stycken olika kategorier som man kan dela upp avdragen inom:

Du får göra avdrag för de renoveringar som du utfört under försäljningsåret och de senaste 5 kalenderåren innan försäljningsåret (om du sålt bostaden under år 2023 kan du alltså dra av för renoveringar från och med 2018).

Utöver att renoveringen är max 5 kalenderår gammal krävs det även att dina kostnader uppgår till minst 5 000 kr under ett och samma år för att de skall vara avdragsgilla. Du får alltså inte dra av beloppet om du tex målat om hallen och kostnaden inte uppgick till 5 000 kr eller mer. MEN om du under samma år byter toalettstol och den totala kostnaden för dessa två förbättringar uppgår till över 5 000 kr så får du dra av totalkostnaden.

För att du skall få dra av en vanlig renovering krävs det att åtgärden är ”förbättrande”. Det kan man dock nästan alltid hävda att den är (om inte bostaden var ny när du köpte den). Skatteverket nekar väldigt sällan ett sådant påstående.

Om du under din boendetid bygger om och/eller lägger till något som tidigare inte fanns i bostaden så är detta avdragsgillt oavsett ålder så länge kostnaderna för åtgärderna totalt uppgår till minst 5 000 kr under ett och samma kalenderår. Dvs om du bygger en altan och det inte fanns någon altan där tidigare så får du dra av denna kostnad oavsett om altanen är 5, 10 eller 15 år gammal.

För att få göra avdrag i denna kategori krävs det att åtgärden är en grundförbättring för bostaden. Det kan vara ny-, till- och ombyggnad samt nytillskott av utrustning som inte funnits tidigare i bostaden.

Många gör en ”fuling” och drar av sådant som egentligen borde ligga under renoveringar/förbättringar som ny- till- och ombyggnad. Om man exempelvis köpt en ny tvättmaskin som vid försäljningen är över 5 år gammal så kan man ju egentligen inte dra av den kostnaden. Då kan man ju dock köra en ”fuling” och hävda att det inte fanns någon tvättmaskin i bostaden när man köpte den. Då räknas ju tvättmaskinen som ett tillägg till bostaden.

Vad är avdragsgillt för privatpersoner?

Det här med deklaration och avdrag är ett ständigt återkommande ämne varje vår. För många går mycket på automatik och den tryckta informationen i deklarationen behöver bara dubbelkollas, men det är inte omöjligt att det finns ett antal avdragsgilla kostnader där ute som du inte vet om.

I den här guiden listar vi 18 avdrag du inte får missa – kanske hittar du något som kan spara dig pengar vid nästa självdeklaration.

Kan man göra avdrag för hemmakontor?

Man kan få avdrag för kostnaden för en arbetslokal om den finns på någon annan plats än i bostaden och om lokalen har varit nödvändig för arbetet. Man får bara ha använt lokalen i tjänsten (RÅ 1968 Fi 2282 och RÅ 1982 1:77).

I ett mål hade en lärare hyrt ett arbetsrum på bottenplanet i en trevåningsvilla. Läraren hyrde sin bostad på den översta våningen i villan. Rektorn på lärarens skola hade intygat behovet av ett arbetsrum. Högsta förvaltningsdomstolen medgav avdrag för hyreskostnaden (RÅ 1987 ref. 23).

Högsta förvaltningsdomstolen har dock i en senare dom inte medgett avdrag för en särskild lokal. Det gällde ett avdrag som en dagbarnvårdare begärt för hyreskostnaden för en särskild lägenhet för barntillsyn i familjedaghem (RÅ 1991 ref. 35).

Hur gör man avdrag för cykel i deklarationen?

Den första januari 2023 förändras avdragsreglerna för pendlare och ersätts med en modell där avståndet blir avgörande och valet av färdmedel upp till var och en. Du kan till och med välja att cykla.

Ett av argumenten till att ändra reseavdraget är att det har en positiv påverkan på miljön och klimatet. Dagens system, som gynnar ensamma bilåkare, ska ta hänsyn till personer som väljer att exempelvis samåka, åka med kollektivtrafiken eller cykla. Därför blir det nya reseavdraget avståndsbaserat och färdmedelsneutralt.

Vad får man avdrag för?

Skatteverket har samlad information på sin webbplats om vad du kan göra avdrag för i ditt företag och vilka belopp och procentsatser som gäller. Du kan bland annat ta del av ett avdragslexikon för enskild näringsverksamhet

Måste man ha kvitton för avdrag?

Skatteverket har samlad information på sin webbplats om vad du kan göra avdrag för i ditt företag och vilka belopp och procentsatser som gäller. Du kan bland annat ta del av ett avdragslexikon för enskild näringsverksamhet

Hur gör man avdrag för arbetsrum?

I Enskild firma har du möjlighet att göra avdrag för kostnad av kontor, oavsett om det är inom eller utanför hemmet.

För att få göra avdrag för kontor i hemmet krävs det att du för verksamhetens räkning arbetat minst 800 timmar i hemmet inom räkenskapsåret. Beroende på om du hyr eller äger fastigheten får du göra olika mycket avdrag. Det krävs dock inte att du har ett specifikt arbetsrum utan du har möjlighet att göra avdrag oavsett.

Får man dra av internet?

Allt fler personer börjar få allt mer inkomster från internet och i många fall, speciellt när det gäller ungdomar, har man inte ens reflekterat över att dessa inkomster kan vara skattepliktiga. I den här artikeln ska vi titta närmare på vilken typ av inkomster som det kan handla om och på vilket sätt de ska beskattas. Utgångspunkten är Skatteverkets bedömningar i den rättsliga vägledningen och ett svenskt perspektiv.

Gemensamt för de olika verksamheterna gäller allmänna regler som innebär att om man utför arbete åt någon annan ska ersättningen i form av kontanter eller förmåner beskattas som lön i inkomstslaget tjänst. Utbetalaren redovisar ersättningarna månadsvis till Skatteverket och de kommer då att vara förifyllda i deklarationen. Saknas uppgifterna ska man själv fylla i beloppen och informera Skatteverket om vem som har betalat ut ersättningarna och när det har skett under Övriga upplysningar.

Bedriver man istället en självständig verksamhet ska bedömningen göras om verksamheten uppfyller kriterierna för att ses som näringsverksamhet, det vill säga varaktighet, självständighet och vinstsyfte. Är det inte näringsverksamhet ska istället överskottet beskattas som hobbyverksamhet på blankett T2 och man betalar egenavgifter själv. Verksamheten kan vara momspliktig oavsett om man är näringsidkare eller deklarerar på blankett T2.

En person som självständigt och regelbundet säljer varor eller tjänster mot betalning kan ses som en beskattningsbar person som bedriver ekonomisk verksamhet. Är verksamheten momspliktig och ligger på över 30.000 kronor om året ska man momsregistrera sig och betala in överskjutande moms till Skatteverket. Man kan vara skyldig att betala moms även om man inte är en näringsidkare.

En gåva utan krav på motprestation är momsfri. Finns det däremot ett krav på att utföra en motprestation anses man tillhandahålla en momspliktig tjänst. Den som tillhandahåller momspliktiga tjänster ska fakturera dessa med moms samt lämna en skattedeklaration.

En bloggare kommunicerar med sina följare genom webbsidor och sociala medier. När en bloggare får många följare blir personen intressant för företag att använda som en kanal för marknadsföring av företagets produkter, en sådan bloggare kallas då för influerare/influencer.

Bloggare kan ha flera olika slags inkomster, både i form av lön eller provision och förmåner i form av olika produkter och tjänster såsom resor. Utgångspunkten är att man beskattas för marknadsvärdet för de produkter man inte skickar tillbaka. Bloggaren beskattas alltså även för produkter och tjänster som ges bort eller lottas ut till exempelvis följare. Skatteverket ger följande exempel:

Får man dra av flyttkostnader i deklaration?

Vid en bostadsförsäljning så finns det vissa kostnader som du har möjlighet att dra av, som är avdragsgilla. Det kan handla om grundförbättringar eller renovering och underhåll av bostaden. Avdragsgilla kostnader kan även handla om kostnader relaterade till flytten, som exempelvis mäklararvoden eller homestaging.

En fråga vi ofta får är om det går att dra av flyttstädning eller flytthjälp för att minska skatten, alltså får du göra avdrag för flyttkostnader? Tyvärr är flyttstädning inte avdragsgillt vid husförsäljning. Det finns vissa undantag där flytthjälp kan vara avdragsgillt men det handlar om specifika fall. Exempel på detta är att du ska ha blivit uppsagd från din nuvarande tjänst och att det enda sättet att få behålla jobbet är att flytta till en annan ort. 

Skatteverket har många bra guider för hur du ska beräkna de flyttrelaterade avdrag du får göra. Du kan till exempel göra avdrag för hela utgiften om du har byggt ett nytt hus, byggt ut ett hus, installerat en tvättmaskin där det saknats en sedan tidigare eller om du gjort om ett garage till ett badrum. Utöver detta så finns det kostnader där du får göra avdrag för delar av utgifterna. Det kan exempelvis handla om att du bytt ut en plastmatta mot ekparkett, bytt tak från papp till plåt, bytt handfat eller tapetserat om väggar. Om du är osäker på vilken typ av avdrag du får göra rekommenderar vi dig alltid att kolla med Skatteverket.

Får man göra avdrag för Hemnet?

Det första du behöver göra när du ska sälja din bostad är att hitta och anlita en fastighetsmäklare. För att välja rätt mäklare till just din försäljning kan du ta hjälp av vår mäklarguide Sök mäklare, där du enkelt kan jämföra lokala mäklare i ditt område. Därefter har du möjlighet att påbörja din annonsering på Hemnet.

Kan man dra av arbetskläder på deklarationen?

För att du ska få dra av kostnad för arbetskläder, behöver utgiften avse kläder som är särskilt anpassade för ditt arbete och olämpliga att bära privat. Ett klädesplagg räknas som arbetskläder när det är särskilt anpassat för ditt arbete, till exempel uniformer och skyddskläder.

Får man göra avdrag för elcykel?

20 mars öppnar Skatteverket appen och e-tjänsten för deklaration. Men ha inte för bråttom med att godkänna deklarationen. Vi har listat nio smarta saker du kan göra avdrag för och spara tusenlappar!

Skippa stressen och var smart när du deklarerar – det kan verkligen löna sig. Läs på om vilka avdrag på deklarationen du har rätt till. Här listar vi nio tips på vägen mot skatteåterbäring:

Får man dra av parkering i deklarationen?

När du deklarerar har du möjlighet att göra avdrag för utgifter som är nödvändiga för att utföra ditt arbete. Ett vanligt avdrag är resor till och från arbetsplatsen.

Läs gärna igenom detta inlägg för att se vilka avdrag du har möjlighet att göra!

Får man dra av för flyttstädning i deklarationen?

Ja, om du anlitar oss för flyttstädning har du rätt till RUT-avdrag. RUT står för rengöring, underhåll och tvätt. Det är ett avdrag för hushållsnära tjänster. RUT-avdraget dras av direkt på din faktura. 

Hur mycket kan jag dra av för hemmakontor?

Har du en enskild firma kan du välja att göra ett schablonavdrag för arbetsrum i bostaden under förutsättningen att du under beskattningsåret arbetat minst 800 timmar där, för verksamhetens räkning. Observera att gränsen på 800 timmar är en absolut gräns. Arbetar du bara 799 timmar får du inte dra av något alls för hemmakontoret med den här metoden.

Du får göra ett schablonavdrag med 2000 kr per år om arbetsrummet finns i en fastighet som ägs av dig, din maka, din make eller din registrerade partner. Har du arbetsrummet i en bostadsrätt eller en hyresrätt får du göra ett avdrag med 4000 kr per år. I detta schablonavdrag ingår samtliga merkostnader för arbetsrum i bostaden som kostnader för värme, vatten, el, internet/bredband, med mera.

Observera även att makes arbete får räknas med om makarna driver verksamheten gemensamt eller barns arbete om barnet fyllt 16 år. Du behöver vidare inte ha någon avskild del av lägenheten eller villan som arbetslokal. Du kan t.ex. arbeta i vardagsrummet eller vid köksbordet.