:

Hur betalas public service avgiften?

Innehållsförteckning:

 1. Hur betalas public service avgiften?
 2. Hur mycket betalar man till Radiotjänst?
 3. Finns Radiotjänst kvar?
 4. Vilka kanaler ingår i Radiotjänst?
 5. Måste man betala public service-avgift?
 6. Hur mycket kostar tv i månaden?
 7. Hur mycket kostar public service per person?
 8. Får alla pensionärer sänkt skatt?
 9. Vilka kanaler får man in gratis?
 10. Kan jag titta på TV utan abonnemang?
 11. Hur mycket betalar man i avgift?
 12. Hur mycket ström drar en TV i timmen?
 13. Vad kostar en timmes TV tittande?
 14. Är public service gratis?
 15. Vem betalar public service?

Hur betalas public service avgiften?

Tv-licensen har av politikerna bedömts vara omodern, särskilt när fler överger tablålagd tv. Ändringarna i tv- och radiolagen träder i kraft 1 januari 2019.

Avgiften ska betalas med en procent av inkomsten med ett tak.

Hur mycket betalar man till Radiotjänst?

27 januari 2016 kl 13:05 Uppdaterad 9 februari 2016 kl 09:29

Tips & Råd Har du tv i lägenheten men struntar i att betala licensen? Då kan du få besök av någon av landets 70 tv-pejlare. Tittar du bara på tv via datorn kan du lugnt be dem att gå.

Finns Radiotjänst kvar?

TV-avgiften har sitt ursprung i licensavgiften för radioapparater. Ursprungligen krävde innehav av radiomottagare tillstånd från Kungl. Maj:t, vilket kunde sökas hos Telestyrelsen mot en stämpelavgift på 3:50 kronor. Vid början av 1924 fanns 4 500 sådana tillstånd och vid årets slut hade antalet ökat till 40 000. Detta år bestämdes det också att stämpelavgiften skulle ersättas av en licensavgift vars storlek bestämdes av regeringen. Från och med 1925 skulle den som hade en radiomottagare betala en avgift på tolv kronor.[5] 1926 sänktes avgiften till tio kronor, något som skulle gälla fram till 1951.

År 1943 infördes en särskild avgift för radio i bil eller båt, vilket betydde att trafikpolisen kunde fråga efter radiolicensen.[6]

Från 1956 blev även innehavare av TV-mottagare skyldiga att betala en licensavgift, som uppgick till 25 kronor per kalenderkvartal. År 1967 övergick avgiften till att bli en "allmän mottagaravgift", och begreppet "licens" avskaffades. De hushåll som ägde en TV-apparat betalade en allmän mottagaravgift som även täckte eventuellt innehav av radiomottagare. Den som bara hade en radioapparat betalade en mindre "särskild ljudradioavgift".

Under 2018 var avgiften 2 400 kr per hushåll med TV-mottagare, medan den 2019 blev maximalt cirka 1 300 kr per person och reducerad för personer med låga förvärvsinkomster. Som förvärvsinkomst räknas även exempelvis a-kassa, pension och sjukersättning. Under dessa premisser föreligger betalningsskyldighet till och med dödsåret.[16] Företag, juridiska personer, personer under 18 år och personer utan förvärvsinkomst (exempelvis studerande som enbart har studiemedel som inkomst) betalar ingen avgift från och med 2019.[17] Förändringen trädde i kraft automatiskt och de som betalade TV-avgift 2018 behövde inte göra något. De som hade betalat den gamla avgiften för 2019 skulle återbetalas av Radiotjänst.[18]

Som jämförelse kan nämnas en undersökning publicerad 2023 av Mediavision som visade att svenska hushåll i genomsnitt betalade 685 kr/mån för prenumeration och abonnemang på media och journalistik.[19]

Vilka kanaler ingår i Radiotjänst?

När radion organiserades i Sverige på 1920-talet valde statsmakterna att använda en modell som liknande Storbritanniens British Broadcasting Corporation (som senare blev BBC). Radion fick monopol på sändningarna, som finansierades med en licens för innehav av radioapparat. Företaget organiserades som ett aktiebolag, Radiotjänst, som ägdes av pressen (60 %) och radioindustrin (40 %). Staten ägde sändarmasterna genom Telegrafverket.

Pressen hade monopol på nyhetssändningarna genom Tidningarnas Telegrambyrå (TT). TT:s ensamrätt på nyhetssändningar tog slut 1947, men Radiotjänst började inte med egna nyhetssändningar förrän 1956.

I juni 1954 togs beslut om provsändningar med television och i oktober kunde sändningar inledas från de gamla lokalerna för Svea artilleriregemente (A 1), vid Valhallavägen, som Radiotjänst hade förvärvat. Även testsändningarna från Kungliga Tekniska högskolan (KTH) i Stockholm kom att ingå som en del i Radiotjänsts provsändningar. Det allra första i pressen annonserade TV-programmet sändes den 29 oktober 1954 och hette En skål för televisionen och sändes från det som senare kom att bli Studio A vid A 1.[9]

I och med att de statliga mediebolagen finansierar största delen av sin verksamhet med skattemedel (tidigare TV-avgift) är de visserligen inte beroende av annonsintäkter och skulle rent teoretiskt kunna bortse ifrån affärsmässiga argument som högsta möjliga tittarsiffror och därvid agera mer obundet, undgå risk för minskad bredd i utbudet etc. Den som vill finansiera sina sändningar med skattemedel är dock beroende av tillstånd från regeringen för sina sändningar (2010:696), medan den som valt att finansiera sina sändningar på annat sätt kan bedriva sin verksamhet helt oberoende av regeringens omedelbara godkännande. SVT:s styrelse tillsätts av dess moderbolag Förvaltningsstiftelsen för SR, SVT och UR vars ledamöter i sin tur utses av regeringen.

SVT:s frihet och oberoende har ifrågasatts från flera håll. Kritikerna menar att även om staten inte formellt är ägare i SVT så är det staten som ytterst kontrollerar SVT. Ägarstrukturen med en förvaltningsstiftelse kringgås regelmässigt genom att regeringens representanter och SVT:s chefer har direkt och nära kontakt i en rad avgörande frågor som berör SVT:s politiska villkor och strategiska utveckling.[22][23][24]

Måste man betala public service-avgift?

Den nuvarande radio- och tv-avgiften ska ersättas av en ny avgift/skatt. Den ska betalas av alla över 18 år som har en beskattningsbar inkomst, vare sig de har TV eller inte. Max 1 300 kronor per person och år - men har man unga vuxna hemma som arbetar kan det bli dyrare än idag.

Public service-avgiften kommer att tas in automatiskt varje månad vilket innebär att inga fakturor kommer att krävas. I stället redovisas avgiften på inkomstdeklarationen. Den nya avgiften kommer att börja gälla från den 1 januari 2019.

Hur mycket kostar tv i månaden?

I den vänstra kolumnen visas elpriset i öre per kilowattimme.

Är du ute efter att införskaffa en tv. Då kan det vara läge att spana in Webhallen som brukar ha bra priser och erbjudanden.

Hur mycket kostar public service per person?

Tv-licensen har av politikerna bedömts vara omodern, särskilt när fler överger tablålagd tv. Ändringarna i tv- och radiolagen träder i kraft 1 januari 2019.

Avgiften ska betalas med en procent av inkomsten med ett tak.

Får alla pensionärer sänkt skatt?

Det är du själv som ansvarar för att tillräckligt mycket skatt dras på din totala inkomst. Ju fler utbetalare du har, desto större är risken för att det totala skatteavdraget blir för lågt. Vi förklarar hur det fungerar och ger dig tips för att undvika kvarskatt.

Om du tar ut hela din allmänna pension från Pensionsmyndigheten kommer vi att göra ett skatteavdrag enligt den skattetabell som gäller för din kommun. Om du samtidigt tar ut tjänstepension dras endast 30 procent på dina tjänstepensioner.

Om du endast tar ut en del av din pension, drar vi 30 procent eftersom vi anser oss vara sidoarbetsgivare och att din arbetsgivare eller annan ska dra skatt enligt tabell.  

Från det år du fyller 67 år är du berättigad till ett förhöjt grundavdrag vilket innebär att du betalar lägre skatt på din pension. Det året flyttas du som har pension från kolumn 6 till kolumn 2 i skattetabellen. Oavsett om du tagit ut pensionen tidigare eller börjar ta ut från 67 år så får du ett lägre skatteavdrag. 

 • Från 2023  kommer de som är födda 1957-1958 att bli beskattade enligt kolumn 2 från och med januari det år de fyller 67 år.
 • Från 2026 ändras dessa regler igen vilket innebär att de som är födda från och med 1959 kommer att bli beskattade enligt kolumn 2 från och med januari det år de fyller 68 år. Observera att det finns förslag om att denna ålder ska sänkas till 67 år för födda 1959. 

Vilka kanaler får man in gratis?

TV-kanaler som sänds fritt (free-to-air) i det digitala marknätet.

Vissa TV-kanaler sänds okrypterat i det digitala marknätet. Det betyder att du kan ta emot dem utan kostnad samt titta på dem utan abonnemang. Det du behöver för att ta emot fri-TV är en digital-TV-mottagare och en antenn. Sveriges rikstäckande fri-TV-kanaler är SVT1, SVT2, SVT24, TV4, Kunskapskanalen och SVT Barn. På vissa håll i landet finns även lokala TV-kanaler som sänds okrypterat.

Kan jag titta på TV utan abonnemang?

För att få tillgång till dina kanaler krävs att en antennkabel kopplas in mellan ditt antennuttag i väggen (märkt "TV") och din tv med så kallad DVB-C. Har du en digitalbox kopplar du en antennkabel mellan digitalboxen och din tv.

De mest populära kanalerna, exempelvis SVT1, SVT2, SVT24, Kunskapskanalen, SVT Barn och många fler sänds abonnemangsfritt i digital form i alla FiberKoax anslutna hus.

Hur mycket betalar man i avgift?

Hälso- och sjukvården i Sverige finansieras till största delen genom skatten till regioner och kommuner. Det innebär att den avgift som du betalar vid exempelvis ett läkarbesök bara är en liten del av vad det faktiskt kostar.

I den helt privata vården som inte finansieras genom någon region får du betala hela kostnaden själv. Det gäller till exempel vid plastikkirurgi som inte är medicinskt motiverad och vid operationer vid brytningsfel i ögat som inte är medicinskt motiverade.

Viss hälso- och sjukvård är helt avgiftsfri. Du får däremot betala för de läkemedel som skrivs ut under dessa besök.

Här följer exempel på vård som är avgiftsfri:

 • Besök på barnavårdscentraler, BVC, är avgiftsfria.
 • Besök på barnmorskemottagningar för gravida är avgiftsfria.
 • De undersökningar med mammografi som kvinnor över 40 år regelbundet kallas till är avgiftsfria.
 • De gynekologiska cellprovtagningar som kvinnor över 23 år regelbundet kallas till är avgiftsfria.
 • Du som har fyllt 85 år eller är äldre betalar ingen avgift i öppenvården. 
 • I de flesta regioner betalar barn och ungdomar fram till 20-årsdagen inte någon avgift i öppenvården, till exempel vid besök på en vårdcentral eller en ungdomsmottagning. I vissa regioner gäller andra åldersgränser. 
 • I skolhälsovården betalar du eller ditt barn inte någon besöksavgift. De vaccinationer som erbjuds där är avgiftsfria.
 • Du som har en så kallad allmänfarlig sjukdom behöver inte betala för undersökningar, vård och behandling som minskar risken för smittspridning.

Hur mycket ström drar en TV i timmen?

Tv:ns elförbrukning kan variera mycket beroende på en rad faktorer. En 40-50 tums LED-tv drar mellan 50-70 watt i standardläge, men betydligt mer om man väljer att titta i HDR-läge för att öka detaljrikedom och ljuskontraster. Såväl ålder som storlek spelar också in – generellt kan man säga att ju större skärm desto större förbrukning – men även mellan olika nya modeller kan skillnaden vara stor. Ett tips om du ska köpa nytt är därför att jämföra energiförbrukningen för de modeller du är intresserad av.

Vad kostar en timmes TV tittande?

Obs! Läser du detta i mobilen behöver du vända på din telefon till liggande läge för att kunna se hela tabellen.

Det finns helt klart pengar att spara genom att se över din förbrukning hemma och det är tydligt att det är uppvärmningen som drar mest. Stäng av värmegolvet och duscha kortare är säkra tips utöver stalltipset att isolera och sänka värmen.

Stockholms elbolag är ett oberoende elbolag utan elproduktion och elnät med över 50 000 elkunder. Vi erbjuder alla kunder förnybar el och kostnadsfri samlingsfaktura på el och elnät. Varmt välkommen som kund hos Stockholms Elbolag - hela Sveriges elbolag!

Med timpris bestäms din energikostnad utifrån din användning och aktuellt marknadspris på elbörsen, timme för timme. Timpris passar dig som vill kunna påverka din elkostnad, är aktiv och engagerad i din elanvändning och kan konsumera din el under dygnets billigare timmar då elpriset är lägre. Om din elanvändning är hög under timmar med högt elpris kan timpris vara ett mindre bra val för dig. Du kan lära dig mer i vår artikel om timpris.

Elbolaget som vill hjälpa sina kunder minska sin kostnad på riktigt. Med bland annat hemautomation för elbilsladdning och direkt feedback på hur du presterar minskar du både din användning och elpriset.

Med timpris bestäms din energikostnad utifrån din användning och aktuellt marknadspris på elbörsen, timme för timme. Timpris passar dig som vill kunna påverka din elkostnad, är aktiv och engagerad i din elanvändning och kan konsumera din el under dygnets billigare timmar då elpriset är lägre. Om din elanvändning är hög under timmar med högt elpris kan timpris vara ett mindre bra val för dig. Du kan lära dig mer i vår artikel om timpris.

Med timpris bestäms din energikostnad utifrån din användning och aktuellt marknadspris på elbörsen, timme för timme. Timpris passar dig som vill kunna påverka din elkostnad, är aktiv och engagerad i din elanvändning och kan konsumera din el under dygnets billigare timmar då elpriset är lägre. Om din elanvändning är hög under timmar med högt elpris kan timpris vara ett mindre bra val för dig. Du kan lära dig mer i vår artikel om timpris.

Schysst elhandel är en certifiering framtagen av Energiföretagen Sverige i syfte att elkunder ska känna sig trygga i sitt val av elhandelsföretag. Man avger som elhandelsföretag ett antal löften som ska göra det enklare för elkunden att känna sig trygg i sitt val av avtal och elhandelsföretag. Mer information kan du läsa på Energiföretagens hemsida.

Är public service gratis?

Tanken med public service är att alla medborgare i ett demokratiskt land ska få tillgång till opartisk och mångsidig information inom olika områden. Ett public serviceföretag ska spegla omvärlden ur många olika perspektiv.

I Sverige finansieras public service-bolagen av en radio- och tv-avgift. Detta säkerställer en oberoende finansiering av radio och tv i allmänhetens tjänst som är fri från inflytande av politiska och kommersiella krafter.

Vem betalar public service?

Företagsledningen på SVT består av vd Hanna Stjärne och nio ledamöter. Den sammanträder varje vecka och fattar övergripande beslut som rör programutbudet och verksamheten.

Stiftelsen är en buffert mellan staten och SVT