:

Hur många år sparar Skatteverket deklaration?

Innehållsförteckning:

 1. Hur många år sparar Skatteverket deklaration?
 2. Var hittar jag mina gamla deklarationer?
 3. Hur ser jag min deklaration på Skatteverket?
 4. Får man deklarationen i pappersform om man har kivra?
 5. Kan jag se andras deklarationer?
 6. Hur får man reda på sin årsinkomst?
 7. Kan jag se min skatt?
 8. När kan man söka deklaration?
 9. Hur långt tillbaka kan Skatteverket granska privatpersoner?
 10. Vad händer om man blir granskad av Skatteverket?
 11. Vad händer med Kivra när man dör?
 12. Vad händer om man inte skickar in deklarationen?
 13. Kan man se folks deklaration?
 14. Är deklarationer offentliga?
 15. Kan man se sitt Skattekonto?
 16. What is tjänsten inkomstdeklaration 1?
 17. How to Deklarera I skatteverkets app?
 18. When can I log in to Deklarera?
 19. When can I Deklarera slutskattebesked?
 20. What is tjänsten inkomstdeklaration 1?
 21. How to Deklarera I skatteverkets app?
 22. When can I log in to Deklarera?
 23. When can I Deklarera slutskattebesked?

Hur många år sparar Skatteverket deklaration?

6–10 mars 2023: Du som har en digital brevlåda eller skaffar en digital brevlåda senast den 5 mars i år får deklarationen där.

14 mars 2023: Deklarationstjänsten öppnar men den som har e-legitimation kan logga in och se deklarationen redan 10 mars.

15 mars–15 april 2023: Du som inte har digital brevlåda får en hemskickad pappersdeklaration.

För dig som har fonder på fondkonto, depå eller ISK Du som har fondandelar (t.ex. på fondkonto eller depå) och investeringssparkonto (ISK) beskattas för en schablonintäkt som utgör inkomst av kapital. Schablonintäkten beräknas av banken eller fondbolaget. Schablonintäkterna är redan ifyllda i deklarationen. Skattesatsen för kapitalinkomster är 30 procent. Hur schablonintäkten beräknas varierar mellan sparformerna.

 • Schablonintäkten för andelar i fonder är 0,4 procent av värdet av dina fondandelar vid årets ingång.Exempel: Fondvärdet per den 1 januari 2022 var 100 000 kronor. Schablonintäkten blir 400 kronor (0,4 procent av 100 000 kronor) och skatten blir 120 kronor (30 procent av 400 kronor). Det motsvarar 0,12 procent av värdet.
 • Schablonintäkten för ISK är 1,25 procent av ett framräknat kapitalunderlag. Exempel: Beräknat kapitalunderlag för 2022 är 100 000 kronor. Schablonintäkten blir 1 250 kronor och skatten blir 375 kronor (30 procent av 1 250 kronor). Det motsvarar 0,375 procent av kapitalunderlaget.

Skjuta upp, behålla eller skatta fram uppskov? Eftersom det inte längre kostar något att skjuta upp beskattningen av bostadsvinsten kan det vara lönsamt att ansöka om bostadsuppskov. Du kan även göra det i efterhand. Man kan uttrycka det som att du har ett räntefritt lån av staten eftersom du kan skjuta upp skatten på din vinst. Du kan fortfarande välja mellan att skatta av vinsten eller att begära uppskov med beskattningen (under förutsättning att du uppfyller villkoren).

Det är dock viktigt att komma ihåg att du fortfarande har en latent skatteskuld. När du plockar fram din vinst till beskattning är det den vid tillfället gällande skattesatsen som du ska betala.

Skatten på kapital är 30 procent men eftersom det endast är 22/30 av vinsten som beskattas blir den 22 procent. Därför brukar man lite slarvigt säga att skatten på kapitalvinst vid bostadsförsäljning är 22 procent.

Var hittar jag mina gamla deklarationer?

Över 5.7 miljoner svenskar får sin deklaration i Kivra. Och det är inte så konstigt. Inga papper att hålla reda på, du vet var du har den och kommer åt den dygnet runt, var som helst.

Hur ser jag min deklaration på Skatteverket?

Efter att du har deklarerat går vi igenom uppgifterna i din deklaration och räknar ut din skatt. När vi är klara får du ditt slutskattebesked. Har du anmält ett konto till oss betalar vi också ut eventuell skatteåterbäring till dig automatiskt. 

Här kan du läsa mer om när du får dina pengar, beroende på när och hur du har deklarerat:

Får man deklarationen i pappersform om man har kivra?

Med digital brevlåda kan du få din deklaration redan i början av Mars. Att ha en digital brevlåda har visats sig fördelaktigt för de som vill planera sin ekonomi i god tid, har man skaffat digital brevlåda kommer deklarationen mellan den 6-10 mars 2023.  

Det finns även andra fördelar med att ha en digital brevlåda, när man kan få post och fakturor digitalt och betala dem direkt på en app i telefonen eller på datorn. Deklarationen kommer som pdf som man kan fylla i på datorn eller skriva ut och fylla i.

Kan jag se andras deklarationer?

Du som vill ta del av allmänna handlingar från Skatteverket kan göra det på sidan Ta del av allmänna handlingar eller uppgifter.

Hur får man reda på sin årsinkomst?

Taxerad inkomst betyder ”fastställd beskattningsbar inkomst”. Ordet taxering betyder att ”fastställa ett pris” och i detta sammanhang innebär det att Skatteverket fastställer hur mycket inkomst en person har haft under föregående år. 

Det är sedan den taxerade inkomsten som ligger till grund för den skatt som en person förväntas betala. 

Kan jag se min skatt?

Tjenesten "Mine krav og betalinger" gir deg en oversikt over gjeld, tilgodebeløp og inn-/utbetalinger knyttet til skattekrav. Vær oppmerksom på at det kan ta noen dager før denne oversikten over inn-/utbetalinger er oppdatert.

Tjenesten gir deg en oversikt over følgende:

När kan man söka deklaration?

Nu är det snart dags att deklarera för dina inkomster och eventuella avdrag under 2022. Innan du sätter igång kan det vara bra att ha koll på vilka datum som gäller, bland annat för när du ska lämna in fastighetsdeklaration och när du ska betala in kvarskatt.

Senast den 2 maj 2023 måste din inkomstdeklaration finnas hos Skatteverket, men ett gott råd är att inte vänta för länge med att göra din deklaration. Du kanske behöver kolla upp och stämma av en del uppgifter och då kan det vara skönt att vara ute i god tid. Det är också bra att tidigt beräkna om du kommer få kvarskatt. För belopp över 30 000 kronor börjar nämligen en kostnadsränta på 1,25 procent att räknas från och med den 13 februari.

Om du sålt en bostad under året ska du deklarera för vinsten eller förlusten. Vi förklarar allt om hur det går till. 

Hur långt tillbaka kan Skatteverket granska privatpersoner?

Under pandemiåren fick Skatteverket många frågor om vad som kunde deklareras för hemmakontoret. Många ville ha ersättning för möbler, bredbandskostnader eller ökade kaffe och- fruktinköp.

Vad händer om man blir granskad av Skatteverket?

Skatteverket ska också göra extra kontroller av hyresinkomster, som ökade stort 2020, och de nya RUT-tjänsterna som omfattar viss tvätt (ej kemtvätt), montering av möbler, transport av möbler för återbruk och enklare tillsyn av bostad. Även det nya avdraget för grön teknik kommer att granskas – ett avdrag som gäller för installation av solceller, lagring av egenproducerad energi och laddningspunkter för elfordon.

De vanligaste felen som små och medelstora företag gör är att dra av för privata kostnader som inte rör verksamheten och att man inte redovisar förmåner eller inkomster som bör beskattas. Enligt Skatteverket gör 4 av 10 företag dessa skattefel, som motsvarar cirka 8 miljarder kronor om året.

Vad händer med Kivra när man dör?

Om dödsboet har fått säkerhetskoder med inkomstdeklarationen kan du deklarera i appen, e-tjänsten eller genom att sms:a eller ringa. Du kan också deklarera genom att skicka in pappersblanketten Inkomstdeklaration 1.

Ett dödsbo ska lämna en inkomstdeklaration för det år som dödsfallet inträffade. I deklarationen ska alla inkomster under inkomståret redovisas. Det gäller både inkomst som den avlidne hade före dödsfallet och eventuella inkomster som dödsboet har haft.

Om den avlidne var bosatt i Sverige vid sin död, är dödsboet obegränsat skattskyldigt i Sverige. Det innebär att även inkomster från utlandet ska redovisas i deklarationen, till exempel pension från ett annat land.

Vad händer om man inte skickar in deklarationen?

I den här artikeln går vi bland annat igenom vem som ska lämna inkomstdeklaration och sammanfattar de viktigaste tidpunkterna för årets deklarationsarbete. Vi fokuserar på vad som gäller för deklarationen för fysiska personer och dödsbon.

Det börjar närma sig deklarationstider för fysiska personer. Det första datumet att hålla reda på är den 5 mars, senast då bör man skaffa en digital brevlåda för att få deklarationen digitalt. Då kommer deklarationen redan i början av mars och den 14 mars kan man deklarera Inkomstdeklaration 1. De som inte har digital brevlåda får deklarationen med posten mellan 15 mars och 15 april. Senaste dagen att deklarera är den 2 maj.

Kan man se folks deklaration?

Du som har sålt med vinst kan betala in vinstskatten direkt efter att du har sålt bostaden om du vill. Skriver du på köpekontraktet under 2022 betalar du så här för att slippa ränta på ditt skattekonto:

Om din kvarskatt blir mer än 30 000 kronor behöver du betala in den del av kvarskatten som överstiger 30 000 kronor, så att den är bokförd senast den 13 februari 2023. Betala in resterande belopp så att de är bokförda senast den 3 maj 2023. Om din kvarskatt blir högst 30 000 kr slipper du att betala ränta om inbetalningen är bokförd senast den 3 maj 2023.

Om du sålt din privata bostadsrätt med förlust, är det möjligt att dra av halva förlustsumman. Men denna del slås också ihop med andra inkomster och utgifter av kapital. Om förlusten är större än de övriga vinsterna och inkomsterna får du ett underskott av kapital som du kan göra avdrag för. 

Är deklarationer offentliga?

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Är en deklaration en allmän handling?

Kan man se sitt Skattekonto?

Vi får återigen höjda räntor på skattekontot därför att den genomsnittliga säljräntan för sexmånaders statsskuldsväxlar har ökat, sex månader efter förra höjningen 1 februari 2023.

Kostnadsräntorna höjs med 1,25 procentenheter. Intäktsräntan höjs med 0,5625 procentenheter. Från den 1 augusti 2023 gäller följande räntenivåer.

What is tjänsten inkomstdeklaration 1?

I e-tjänsten kan du både ändra och lägga till uppgifter samt godkänna din deklaration. Tjänsten Inkomstdeklaration 1 fungerar bäst på större skärmar, som till exempel en dator eller surfplatta. Varför har jag fått två deklarationer i min digitala brevlåda?

How to Deklarera I skatteverkets app?

Har du en smarttelefon eller surfplatta kan du deklarera i Skatteverkets app med Mobilt Bank-id. Om du inte har fått din deklarationsblankett senast den 15 april kan du beställa den via beställningstjänsten. Måste jag ha en digital brevlåda för att få mina skattepengar i april?

When can I log in to Deklarera?

Sista dagen att deklarera är den . Du kan logga in med e-legitimation eller med din säkerhetskod. I e-tjänsten kan du både ändra och lägga till uppgifter samt godkänna din deklaration. Tjänsten Inkomstdeklaration 1 fungerar bäst på större skärmar, som till exempel en dator eller surfplatta.

When can I Deklarera slutskattebesked?

Betala kvarskatten senast det datum som står på ditt slutskattebesked. Den var sista ordinarie dagen att deklarera. Om du har fått anstånd med att lämna deklarationen ska du lämna den senast den 31 maj.

What is tjänsten inkomstdeklaration 1?

I e-tjänsten kan du både ändra och lägga till uppgifter samt godkänna din deklaration. Tjänsten Inkomstdeklaration 1 fungerar bäst på större skärmar, som till exempel en dator eller surfplatta. Varför har jag fått två deklarationer i min digitala brevlåda?

How to Deklarera I skatteverkets app?

Har du en smarttelefon eller surfplatta kan du deklarera i Skatteverkets app med Mobilt Bank-id. Om du inte har fått din deklarationsblankett senast den 15 april kan du beställa den via beställningstjänsten. Måste jag ha en digital brevlåda för att få mina skattepengar i april?

When can I log in to Deklarera?

Sista dagen att deklarera är den . Du kan logga in med e-legitimation eller med din säkerhetskod. I e-tjänsten kan du både ändra och lägga till uppgifter samt godkänna din deklaration. Tjänsten Inkomstdeklaration 1 fungerar bäst på större skärmar, som till exempel en dator eller surfplatta.

When can I Deklarera slutskattebesked?

Betala kvarskatten senast det datum som står på ditt slutskattebesked. Den var sista ordinarie dagen att deklarera. Om du har fått anstånd med att lämna deklarationen ska du lämna den senast den 31 maj.