:

Hur mycket är bolagsskatten i Sverige?

Innehållsförteckning:

 1. Hur mycket är bolagsskatten i Sverige?
 2. Hur stor är bolagsskatten?
 3. Hur mycket skatt betalar aktiebolag?
 4. Vilket typ av bolag betalar bolagsskatt?
 5. Vad kostar det per år att ha ett aktiebolag?
 6. Hur undviker man bolagsskatt?
 7. När lönar det sig att ha aktiebolag?
 8. Hur mycket kostar bokföring per månad?
 9. Vilken bolagsform betalar minst skatt?
 10. Vad är nackdelar med aktiebolag?
 11. Vad menas med 3 12 regeln?
 12. Vad kostar bokslut och årsredovisning?
 13. Hur mycket kostar en revisor i timmen?
 14. Vilka företag betalar inte skatt i Sverige?
 15. Kan man ta ut pengar från sitt aktiebolag?
 16. Vad är bolagsskatt?
 17. Vad är bolagsskatten i Sverige?
 18. När ska Bolagsskatten betalas i Sverige?
 19. Vad är bolagsskatten för räkenskap 2019?

Hur mycket är bolagsskatten i Sverige?

Bolagsskatt åsyftar skatten på den vinst som ett företag har haft under det gångna året. Bolagsskatt åsyftar helt enkelt skatten på den vinst som ett företag har haft under det gångna året. I Sverige så används begreppet i princip uteslutande för Aktiebolag då, till exempel, enskilda näringsidkare endast bokföringsmässigt särskiljer mellan privat- och företagsekonomi.

Från och med den 1:a januari 2021 ligger bolagsskatten på 20,6 procent, vilket den även gör 2022. Historiskt sett har bolagsskatten varit betydligt högre i Sverige, 1989 låg den på 52%. Sedan dess har den sänkts ett antal gånger.

Hur stor är bolagsskatten?

Sidan blev senast uppdaterad: 2022-06-01

På de här sidorna kan du läsa om hur skatt, avgifter och moms fungerar. Du kan också ansöka om F-skatt och anmäla ditt företag för momsregistrering under respektive företagsform. Om du vill räkna ut eller ska betala in din skatt kan du följa länkarna längst ner på sidan.

Hur mycket skatt betalar aktiebolag?

Sidan blev senast uppdaterad: 2022-06-01

På de här sidorna kan du läsa om hur skatt, avgifter och moms fungerar. Du kan också ansöka om F-skatt och anmäla ditt företag för momsregistrering under respektive företagsform. Om du vill räkna ut eller ska betala in din skatt kan du följa länkarna längst ner på sidan.

Vilket typ av bolag betalar bolagsskatt?

För att kunna besvara frågan kring hur mycket skatt som ska betalas vid försäljning av ett företag bör begreppet fåmansföretag först redas ut.

Fåmansbolag är ett aktiebolag där maximalt fyra personer eller färre äger mer än 50 % av rösterna inom företaget. Speciella skatteregler gäller för fåmansföretag enligt Skatteverket. Dessa regler gäller för delägarna beskattning, inte själva bolagets. Dessa speciella regler har tagits fram för att delägarna i ett fåmansföretag ska beskattas på liknande sätt som anställda när det kommer till deras inkomster från arbete.

När ett fåmansbolag ska säljas ska vinsten från försäljningen beskattas som en inkomst av tjänst. Denna skattesats för inkomst av tjänst kan uppgå till maximalt 52 %. När skatten ska fastställas vid försäljning av ett fåmansbolag har Skatteverkets blankett K10 en central roll och även gränsbeloppet som avgör hur stor lågbeskattad utdelning som kan tas ut. Om det finns ett gränsbelopp, inklusive ett sparat utdelningsutrymme, enligt blankett K10 ska den vinst som motsvaras av årets gränsbelopp, inklusive sparat utdelningsutrymme, beskattas som kapitalinkomst och inte som inkomst av tjänst. Då blir skattesatsen 20 % istället för de tidigare nämnda 52%. Den resterande vinsten som överstiger gränsbeloppet ska beskattas i inkomstslaget tjänst upp till ett visst takbelopp. Utdelning över takbeloppet beskattas återigen som inkomst av kapital med 30 % enligt Skatteverket.

De så kallade 3:12 reglerna reglerar hur investeringar i ett fåmansbolag ska beskattas. Dessa regler fastställer hur stor del av en avkastning från en utdelning, kapitalvinst eller investering som får benämnas som kapitalinkomst och hur stor del som måste tas upp som inkomst från arbete. Skattesatsintervallet sträcker sig från 36,5 till 62,3 %, med inkluderande bolagsskatt. 3:12 reglerna har en viktig betydelse för näringslivet då ungefär hälften inom privat sektor omfattas av detta regelverk. Små och växande företag är viktiga för ett lands ekonomiska tillväxt. Reglerna avgör hur lönsamma de investeringar som görs i dessa små och växande företag blir.

Initialt var 3:12 reglerna enbart begränsande. Syftet med dem var att ägare som också arbetade i sina bolag inte endast ska ha sin utdelning beskattad utifrån kapitalinkomst utan även tvingas dela upp den i tjänsteinkomst också, vilket har högre beskattningssatser. Sedan år 2006 har regelverket lättats upp lite för att främja sysselsättning och företagande, då det är ett risktagande att driva och äga mindre företag. Kapitalskattesatsen har bland annat sänkts från 30 % till 20 %.

Vad kostar det per år att ha ett aktiebolag?

Till att börja med – det kostar inte 25000 kronor att starta ett aktiebolag i den mån att du betalar dessa pengar till någon för att aldrig mer se dem. För att få starta ett aktiebolag behöver du investera 25000 kr i ditt egna bolag, och ha dessa pengar på ett företagskonto på banken. Denna summa ska finnas där när du ansöker om att starta ditt bolag, men är sedan dina att använda inom företaget.

Hur undviker man bolagsskatt?

Tips 1 – Betala mindre skatt - undvik onödigt höga skatteuttag

De flesta företagare brukar försöka undvika att deklarera en inkomst av tjänst som överskrider gränsen då man börjar betala statlig skatt. På inkomst över den gränsen blir det en av världens högsta marginalskatter, som då ligger på minst 63-68 procent på varje löneökning inklusive sociala avgifter, vilket ingen gärna vill betala.

När tjänsteinkomsten nått gränsen för statlig skatt är det mycket rimligare beskattning för den som väljer att försöka göra ytterligare uttag från företaget genom utdelning från ett fåmansaktiebolag eller som inkomst av räntefördelning från firma/HB.

Arbetsgivare får ge skattefria julgåvor till sina anställda, och under 2022 är denna gåva begränsad till 500 kr inklusive moms. Gåvan kan bestå av vad som helst, men det får inte vara en gåva i rena pengar eller något som är utbytbart mot pengar. Som anställd räknas också en ensam fåmansföretagare i ett aktiebolag, men däremot inte en enskild näringsidkare eller ägare av ett handelsbolag. Anställda i den enskilda firman och handelsbolaget kan dock få julgåvan.

Skattefria julgåvor kan även ges till uppdragstagare, exempelvis styrelseledamöter och suppleanter i ett aktiebolags styrelse.

(Obs: Den skattefria extragåvan, coronagåvan, på 2 000 kr per anställd/uppdragstagare under 2021 gäller inte längre.)

Skattereduktioner är något som vi haft i svensk skattelagstiftning i över 30 år. Till en början fanns bara en enda, nämligen den som ger en minskning av skatten på grund av exempelvis höga räntekostnader, kapitalförluster och liknande.

Skattereduktionens fördel för lagstiftaren är att den är skattemässigt neutral marginalskattemässigt. Den ger alltså inte en höginkomsttagare relativt sett en mindre skatt än vad en låginkomsttagare får som har haft en förlust vid försäljning av aktier eller räntekostnader på ett boende.

Skattereduktion för ROT- och RUT-arbete och mikroproduktion av förnybar el ska man begära i inkomstdeklarationen. Övriga skattereduktioner medges automatiskt av Skatteverket i samband med beslut om slutlig skatt.

Du som fåmansföretagare som äger aktier i företaget vid årets ingång, exempelvis 1 januari 2022, har rätt till att beräkna gränsbeloppet, den lågbeskattade utdelningen, för det året. Det är alltid årets ingång som är avstämningstidpunkten. Det räcker med att aktiebolaget är stiftat.

För dig som har planer på att starta ett nytt aktiebolag ska således göra det före årsskiftet. För då får du ett extra år med lågbeskattad utdelning än om du väntar till efter årsskiftet. Eftersom förenklingsregeln (en schablonregel) finns, ger det ett gränsbelopp, en möjlig utdelning, på 195 2500 kr år 2023, om du startar bolaget före 2022 års utgång. I handen betyder det ett nettobelopp på drygt 156 000 kr.

Eftersom ett gränsbelopp kan sparas till ett kommande år, så är detta ett lönsamt råd.

När lönar det sig att ha aktiebolag?

En intressant faktor är tidsfaktorn – när i tid passar respektive företagsform bäst? Då menar vi dels företagets livscykel, dvs vilken företagsform är bäst när verksamheten är nystartad, i full blom respektive i nedmonteringsfasen. Dels menar vi din ­ålder som företagare – det finns intressanta skatteregler som har med ålder att göra och som delvis är kopplade till pensionssystemet.

Vi vill också tipsa om möjligheten att samtidigt ha enskild firma och aktiebolag, i många fall faktiskt det bästa alternativet.

Hur mycket kostar bokföring per månad?

Att jämföra priser mellan redovisningsbyråer baserat endast på enskilda tjänster kan ge en begränsad bild av vad det faktiskt kostar att använda en viss byrå. Detta beror på att varje byrå har olika strategier för att balansera sina priser på olika tjänster. En byrå kan erbjuda låga priser på momsredovisning men högre priser på löpande bokföring. Detta innebär att man ska titta på totalpriset för alla tjänster som erbjuds, inte bara priset på enskilda tjänster.

En viktig faktor att ta hänsyn till när man jämför priser mellan olika redovisningsbyråer är om byrån är digitaliserad. Byråer som använder sig av digitala lösningar för sina tjänster kan ofta erbjuda lägre priser än mer traditionella byråer. Detta beror på att digitala verktyg och system kan göra processerna mer effektiva och kostnadseffektiva.

En annan fördel med digitala redovisningsbyråer är att de ofta erbjuder standardiserade priser på sina tjänster. Detta gör det enklare att jämföra priser mellan olika byråer och hjälper dig att hitta det bästa alternativet för din verksamhet. Det är viktigt att tänka på att en digitaliserad byrå inte nödvändigtvis är bättre än en traditionell byrå, det är viktigt att se över vad som passar bäst för din verksamhet.

Vilken bolagsform betalar minst skatt?

Vilken bolagsform bör man välja för att betala minst skatt om sammanlagd inkomsten från företaget och lön från anställning överstiger 50k/mån?

Enskild firma, om du dessutom har en anställning så betalar ju din arbetsgivare in din skatt. I ett EB så handlar det inte om vad du för över från företagskontot till ditt privata, dvs själva uttaget som det skulle gjorts i ett AB.

Vad är nackdelar med aktiebolag?

I ett aktiebolag kan du både ta ut lön till dig själv och utdelning. Utdelningen har en lägre skattesats, endast 20%, vilket gör den väldigt förmånlig. Hur mycket utdelning du kan ta på ett år baseras på hur mycket lön du betalat ut till dig själv och anställda under året. Principen för detta kallas 3:12-reglerna och du kan läsa mer om utdelning i aktiebolag här.

När du startar ett aktiebolag sätter du in ett aktiekapital i företaget som ett grundkapital. För privata aktiebolag är lägsta summan 25 000 SEK. Tillförseln av aktiekapitalet är det som gör att du tillåts driva aktiebolaget utan personligt ansvar. Aktiekapitalet kan sedan används för att köpa inventarier och utrustning.

Vad menas med 3 12 regeln?

Du kan ta utdelning till låg beskattning enligt förenklingsregeln eller så kan du använda reglerna om lönebaserad utdelning (huvudregeln). Reglerna om lönebaserad utdelning kan ge stora utdelningsutrymmen men kräver också en hel del i löneuttag.

Det är dock viktigt att poängtera att det finns betydande fördelar med att ta ut ersättning från bolaget i form av lön i första hand.

Vad kostar bokslut och årsredovisning?

Jag debiterar 550 kr per timme plus moms och eventuell frakt (se Hur funkar det?). Det är samma timpris för t ex deklarationen och årsredovisningen som för bokföringen. Jag tar betalt per timme eftersom det blir mest rättvist, både för dig och mig.

Din faktiska kostnad beror till största delen på antalet verifikationer (kund- och leverantörsfakturor, in- och utbetalningar etc), och varierar oftast lite från månad till månad eftersom antalet verifikationer brukar variera. I början av året brukar kostnaden öka tillfälligt, eftersom bokslut och deklaration innebär en del extra arbete.

Hur mycket kostar en revisor i timmen?

Många blandar ihop revisorer och redovisningskonsulter, men det är faktiskt är två helt olika yrkesroller. Så låt oss börja med att klargöra skillnaden innan vi går vidare:

 • En redovisningskonsult har som uppgift att hjälpa företag med med allt från löpande bokföring, såsom moms, arbetsgivaravgifter och löner, till årsredovisningar, bokslut och deklaration. Läs mer om hur en redovisningskonsult arbetar.
 • En revisors jobb är att kontrollera och granska redan utfört arbete. Detta genom att göra en oberoende granskning av ett företags redovisning och förvaltning, alltså hur styrelsen förvaltar verksamheten de företräder. I granskningen bedömer revisorn om den finansiella informationen ger en korrekt bild av företagets ställning och resultat, samt om den följer de lagar som finns. Utefter granskningen kan revisorn komma med goda råd om något inte står rätt till.

Det finns även revisionsbyråer som erbjuder flera andra tjänster utöver ren revision. Med Revideco som din revisionsbyrå kan du bland annat få hjälp med:

Om du inte måste ta in en revisor för utomstående granskning som säkrar att siffrorna är korrekta, finns det sällan anledning att göra det och då är det mest effektiva sättet att reducera kostnaderna helt enkelt att inte ha någon revisor.

Däremot kan det vara fördelaktigt att ta hjälp av en auktoriserad redovisningskonsult, som håller koll på ekonomin åt dig. Det är svårt att hantera hela företagets ekonomiska administration och strategi på egen hand och då kan en redovisningskonsult hjälpa dig att säkerställa att rådande regelverk följs samt vara ett värdefullt bollplank för dig – alltid med ditt bästa i fokus.

Vilka företag betalar inte skatt i Sverige?

I en stort uppslagen artikel i Dagens industri den 8 augusti hävdas att stora tech-bolag ägnar sig åt aggressiv skatteplanering och därmed snuvar Sverige på skatt. Amerikanska bolag som Apple, Facebook och Microsoft nämns som exempel. Den fråga som tas upp handlar emellertid inte bara om några stora amerikanska bolag utan om alla bolag, även svenska, och om principerna för i vilket land beskattning ska ske.

I artikeln påstås bolagen manipulera sina vinster och inte redovisa intäkter från konsumenter eller annonsörer i de länder där värde skapas utan redovisar vinster i länder med mera förmånliga skatteregler såsom Irland och Nederländerna.

Kan man ta ut pengar från sitt aktiebolag?

Den vanligaste metoden för att ta ut pengar ur ditt aktiebolag är att betala dig själv en lön. Precis likt en anställd i övrigt så kan och bör du som företagsägare ta ut lön från företaget. Lönen är det som avgör hur stor den allmänna pensionen och sjukpenningen blir.

En lämplig riktlinje är att ta ut en lön upp till den gräns där statlig skatt börjar tas ut, något som varierar varje år och redovisas hos Skatteverket.

När du har nått den här lönegränsen kan det vara lämpligt att överväga utdelning istället. Det är sant att utdelning vanligtvis är förmånligare skattemässigt än lön, men skillnaden är inte så stor som många tror.

Vad är bolagsskatt?

 • Bolagsskatt är en skatt på ett företags vinst eller kapital. En del länder förelägger skatten på nationell nivå, medan andra låter den föreläggas på lokal nivå. Ett lands bolagsskatt kan tillämpas på: företag inkorporerade i landet,

Vad är bolagsskatten i Sverige?

 • Sverige. Bolagsskatten betalas i Sverige av aktiebolag på den vinst bolaget gör. Bolagsskatten är 21,4 % för det räkenskapsår sedan den 1 januari 2019.. Dessförinnan var den 22 %.

När ska Bolagsskatten betalas i Sverige?

 • Sverige. Bolagsskatten betalas i Sverige av aktiebolag på den vinst bolaget gör. Bolagsskatten är 21,4 % för det räkenskapsår sedan den 1 januari 2019. [1]. Dessförinnan var den 22 %. Skatten ska enligt plan sänkas till 20,6 % från 2021. [2] Tidigare var skattesatsen betydligt högre.

Vad är bolagsskatten för räkenskap 2019?

 • Bolagsskatten är 21,4 % för det räkenskapsår sedan den 1 januari 2019.. Dessförinnan var den 22 %. Skatten ska enligt plan sänkas till 20,6 % från 2021. Tidigare var skattesatsen betydligt högre.