:

Vad ska stå på en faktura till EU?

Innehållsförteckning:

 1. Vad ska stå på en faktura till EU?
 2. Hur fungerar moms vid inköp och försäljning inom EU?
 3. Hur bokför man försäljning till EU-land?
 4. Måste man betala moms inom EU?
 5. Hur fungerar det med moms inom EU?
 6. Är det moms mellan EU-länder?
 7. Hur fungerar moms inom EU?
 8. Hur redovisa EU moms?
 9. Vem betalar moms vid export?
 10. Hur bokför man EU moms?

Vad ska stå på en faktura till EU?

När du skickar en faktura till utlandet underlättar det om du upprättar den på ett språk som både du och köparen förstår. Oftast fungerar engelska men kontrollera med kunden om fakturan behöver vara på ett annat språk om det finns anledning att tro att de föredrar det. 

Hur fungerar moms vid inköp och försäljning inom EU?

Om du bedriver verksamhet som gör att du ska betala eller få tillbaka moms

Du som har företag och säljer varor eller tjänster i Sverige ska ta ut moms av dina kunder, så kallad utgående moms

. Momsen är ingen kostnad för dig, utan en skatt som du tar ut av kunden och redovisar vidare till staten.

När du sedan köper varor eller tjänster till ditt företag betalar du moms på dem, så kallad ingående moms

Hur bokför man försäljning till EU-land?

Om du vill ha en korrekt momsrapport så bör du först boka försäljningssumman som försäljning till EU (kto 3058) och, tror jag iaf, även lämna en periodisk sammanställning. Försökte leta men hittade inget men jag tycker nog att det bör räknas som vara och kunden nyttjar ju sitt VAT-nummer. 

När du kört ut din momsrapport och bokat den så kan du boka enligt Mikaels uppställning för att få rätt i inventariekontona men då byta ut 1510 mot 3058 för att nolla bort det omsättningkontot. Men för att få momsrapporten rätt så måste du göra den bokningen efter utskrift.

Måste man betala moms inom EU?

Från 1 juli 2021 gäller nya momsregler för handel inom EU. De två största nyheterna:

Monteringsleveranser av varor och försäljning av nya fordon hör till det som undantas från de nya reglerna, som skatteinformatör Ulf Nilsson och hans kollegor nu bland annat informerar om via fullbokade webbseminarier med tillhörande frågestund.

Hur fungerar det med moms inom EU?

Du måste veta om du handlar med varor eller tjänster för att göra rätt när det gäller moms och tull. Varor är vanligen saker man kan ta på. Till varor räknas även fastigheter, gas, kyla och el. Tjänster är allt annat som kan säljas. Frågan om det är en vara eller en tjänst som omsätts har betydelse för bland annat bedömningen av beskattningsland, skatteplikt och skattesats.

Är det moms mellan EU-länder?

Från 1 juli 2021 gäller nya momsregler för handel inom EU. De två största nyheterna:

Monteringsleveranser av varor och försäljning av nya fordon hör till det som undantas från de nya reglerna, som skatteinformatör Ulf Nilsson och hans kollegor nu bland annat informerar om via fullbokade webbseminarier med tillhörande frågestund.

Hur fungerar moms inom EU?

Från 1 juli 2021 gäller nya momsregler för handel inom EU. De två största nyheterna:

Monteringsleveranser av varor och försäljning av nya fordon hör till det som undantas från de nya reglerna, som skatteinformatör Ulf Nilsson och hans kollegor nu bland annat informerar om via fullbokade webbseminarier med tillhörande frågestund.

Hur redovisa EU moms?

För att du ska kunna köpa varor utan moms från företag i andra EU-länder behöver följande krav vara uppfyllda:

 • säljaren ska vara momsregistrerad i ett annat EU-land 
 • varorna ska transporteras från ett EU-land till ett annat
 • du behöver uppge ditt giltiga VAT-nummer (momsregistreringsnummer) till säljaren.

Ditt VAT-nummer är giltigt när du är momsregistrerad. Du kan kontrollera om säljaren är momsregistrerad genom att kontrollera att företagets VAT-nummer är giltigt.

Vem betalar moms vid export?

Här kan du få fram viktiga datum för ditt företag. Då kan du lätt se när du behöver betala in skatter, deklarera eller när du får utbetalningar.

Hur bokför man EU moms?

Vid handel inom EU kan en näringsidkare tillämpa omvänd skattskyldighet vid försäljning till en annan näringsidkare inom EU om denne innehar VAT-nummer. Omvänd skattskyldighet innebär att säljaren inte lägger på någon utgående moms på fakturan utan det är köparen som istället ska redovisa ut- och ingående moms på inköpsvärdet.

OBS Har man inte angett sitt VAT-nummer vid sitt köp så läggs det landets moms på fakturan, vilket blir en ren kostnad för företaget då man inte har avdragsrätt för andra länders moms.