:

Måste jag betala begravningsavgift?

Innehållsförteckning:

 1. Måste jag betala begravningsavgift?
 2. Vad händer om man inte betalar begravningsavgift?
 3. Är begravningsavgift obligatorisk?
 4. Kan man sluta betala begravningsavgift?
 5. Vad kostar begravning om man gått ur Svenska kyrkan?
 6. Vad händer om man inte har råd med begravning?
 7. Kan man slippa kyrkoavgift?
 8. Vad händer om man inte vill ha en begravning?
 9. Vad förlorar man på att gå ur kyrkan?
 10. Får man begravas i kyrkan om man inte är medlem i kyrkan?
 11. Vill inte betala kyrkoavgift?
 12. Vad ska betalas först vid dödsfall?
 13. Vilken försäkring kan täcka begravningskostnader?
 14. Vart begravs man om man inte är med i kyrkan?
 15. Får man bli begravd om man inte är med i Svenska kyrkan?

Måste jag betala begravningsavgift?

Det finns gravplatser till alla som är folkbokförda i Sverige, oavsett religionstillhörighet.

Enskilda personer betalar inte för dessa gravplatser, utan de finansieras med begravningsavgiften som alla folkbokförda i Sverige betalar via skattsedeln. Däremot betalar den enskilde för eventuellt egna tillval, till exempel för skötsel och gravsten. 

Begravningsavgiften finansierar krematorier, begravningskapell och begravningsplatser. Den går också till lön för personal som arbetar med begravningsverksamheten. Enkelt uttryckt används begravningsavgiften för att se till att alla människor, oavsett tro och samfundstillhörighet, får en värdig behandling när de avlidit.

Vad händer om man inte betalar begravningsavgift?

Begravningsavgift betalas av de som är folkbokförda i Sverige den 1 november året före inkomståret.

Vilken avgiftssats som gäller för dig, beror på i vilken kommun du var folkbokförd den 1 november året före inkomståret.

Är begravningsavgift obligatorisk?

Kyrkoavgift och begravningsavgift är två helt skilda saker. Trots detta så blandas de ihop ibland. Kyrkoavgiften betalas utav Svenska kyrkans medlemmar men begravningsavgiften betalas av alla som är folkbokförda i Sverige.

Begravningsavgiften betalas av alla som är folkbokförda i Sverige och betalar inkomstskatt. Begravningsavgiften ska täcka kostnader för den löpande begravningsverksamheten och skatteinbetalningarna är inte kopplade till den enskildes begravning. Det är Svenska kyrkans som är huvudman och ansvarar för begravningsverksamheten i alla kommuner utom Stockholm och Tranås där istället kommunen är huvudmän. Huvudmannen bestämmer hur hög avgiften ska vara i respektive kommun och under 2016 är begravningsavgiften i genomsnitt 0,24 procent.

Kan man sluta betala begravningsavgift?

 • Begravningsavgift och kyrkoavgift är olika avgifter. Begravningsavgiften täcker allmänna kostnader som är kopplade till bland annat gravplats och kremering. Kyrkoavgiften har däremot en direkt koppling till Svenska kyrkans verksamhet.
 • I begravningsavgiften ingår följande: kostnaden för en eventuell kremering, vissa transporter, lokal för förvaring och visning av den avlidne, ceremonilokal utan religiösa symboler, gravsättning (inklusive gravöppning och återställande av grav) samt en gravplats i 25 år.
 • Skötsel och omvårdnad av gravplats ingår inte. Det är gravrättsinnehavarens ansvar att gravplatsen tas om hand och är i värdigt skick.
 • Vad kostar begravning om man gått ur Svenska kyrkan?

  Om den avlidna inte är med i Svenska kyrkan finns det möjlighet att arrangera en borgerlig begravning. En borgerlig begravning följer ingen färdig rutin och kan utformas precis som ni själva önskar, eller som den avlidna skulle önskat. Läs mer om borgerlig begravning här.

  Även om den avlidna inte är medlem i Svenska kyrkan kan det finnas önskemål att ordna en begravning enligt Svenska kyrkans ordning. Då kan vi på Fonus hjälpa till att kontakta kyrkoherden i den församling som den avlidna tillhörde.

  Vad händer om man inte har råd med begravning?

  Om det inte finns tillräckligt med pengar i dödsboet för en värdig begravning så kan man ansöka om begravningshjälp hos den avlidnes hemkommun.

  Vilka kostnader som berättigar till begravningshjälp varierar från kommun till kommun. Även summan av det ekonomiska biståndet varierar. Enligt Socialstyrelsen behöver en kommun maximalt bistå med ett halvt prisbasbelopp, det vill säga 26 750 kronor år 2023.

  För att ansöka om ekonomisk hjälp till begravning och för att ta reda på vilka kostnader som omfattas ska du vända dig till socialkontoret i den avlidnes kommun. Specifika kontaktuppgifter till handläggare på Sveriges största kommuner hittar du längre ner i den här artikeln.

 • Betala inga räkningar för dödsboets räkning innan du ansökt om begravningshjälp.
 • Säg upp dödsboets eventuella autogiron och stående överföringar hos banken.
 • Kontakta oss på Lavendla för en kostnadsfri offert att lämna som underlag vid din ansökan om begravningshjälp. Ring oss på 0771 - 22 21 21 eller fyll i dina uppgifter i formuläret nedan så hör vi av oss till dig inom kort.
 • Kan man slippa kyrkoavgift?

  Som medlem har du varit med och bidragit till ett betydelsefullt arbete både på orten där du bor och runt om i världen. Din lokala församling är beroende av din och andra medlemmars avgifter. Det är också till din lokala församling som den allra största delen av avgiften går.

  Det kostar ingenting att lämna Svenska kyrkan. Vi samarbetar inte med företag som annonserar på nätet om utträde ur Svenska kyrkan och som tar betalt för utträde.

  Vad händer om man inte vill ha en begravning?

  ”Stockholms billigaste begravning. Pris: 4 700 kronor. Vi har specialiserat oss på direktkremering/begravning utan ceremoni. Hög kvalité till lägsta kostnad i varje led. För att hålla kostnaden nere sker kontakten mellan kund och begravningsbyrån via hemsida och e-mail.”

  Orden är hämtade från begravningsbyrån Caelums hemsida. Klickar man sig vidare kommer man till ett formulär där man kan fylla i namn på den avlidne, dödsdatum, var den avlidne finns nu och vad man som beställare heter.

  Vad förlorar man på att gå ur kyrkan?

  Utträdet är enkelt. Men kan bli dyrt. 

  Att gå ur Svenska kyrkan är inte svårt. Allt som krävs är din namnteckning på avsedd blankett och du är snart ute. Det finns dock anledning att tänka igenom beslutet en extra gång innan ditt utträde är satt på pränt. Allra helst med hänsyn till din framtida begravning.

  Får man begravas i kyrkan om man inte är medlem i kyrkan?

  Det är viktigt att skilja på begravningsavgiften och kyrkoavgiften då dessa ofta blandas ihop.

  Begravningsavgiften ger rätt till en kostnadsfri gravsättning och betalas av samtliga folkbokförda i Sverige.

  Vill inte betala kyrkoavgift?

  Största delen av din kyrkoavgift går till arbetet i din lokala församling. Genom att betala kyrkoavgiften är du bland annat med och stödjer

  • kyrkans öppna förskola där små barn och deras föräldrar kan mötas
  • gemenskapsträffar för äldre
  • arbete för människor i utsatta situationer
  • ett rikt musikliv med körer och musiker
  • underhållet av våra kyrkobyggnader.

  Vad ska betalas först vid dödsfall?

  De efterlevande som tar hand om dödsboet kallas dödsbodelägare. Dödsbodelägarna sköter dödsboet gemensamt. Det betyder att de behöver vara överens om vad som ska göras, till exempel betala räkningar, avsluta autogiron, avsluta ett konto eller sälja värdepapper.

  Det kan vara praktiskt att en av dödsbodelägarna representerar dödsboet, till exempel vid kontakter med banken, men då måste han eller hon ha fått en fullmakt från alla övriga dödsbodelägare. Exempel på fullmakter finns hos Efterlevandeguiden. Flera banker har också fullmaktsmallar.

  Vilken försäkring kan täcka begravningskostnader?

  En lagstadgad försäkring är omställningspensionen. Omställningspensionen är en ersättning för en del av den försörjning som din maka eller make bidrog med till ert hem som betalas ut under 12 månader.Den efterlevande måste vara under 65 år och ha bott tillsammans med den avlidne vid dödsfallet. Dessutom måste en av följande punkter uppfyllas.

  • Ni ska ha bott tillsammans med barn under 18 år som någon av er hade vårdnaden om.
  • Ni ska ha bott tillsammans utan avbrott under de senaste fem åren.

  Även sambos kan under vissa förutsättningar få omställningspension. Mer info om omställningspension hittar du hos Pensionsmyndigheten!

  Vart begravs man om man inte är med i kyrkan?

  Om den avlidne har gått ur Svenska Kyrkan eller aldrig tillhört den, har man ingen självklar rätt till en begravningsceremoni enligt Svenska Kyrkans ordning. Det innebär att man inte har någon rätt att få ha begravningsceremonin i kyrkan och ingen rätt till präst eller kyrkomusiker.

  Får man bli begravd om man inte är med i Svenska kyrkan?

  Om den avlidna inte är med i Svenska kyrkan finns det möjlighet att arrangera en borgerlig begravning. En borgerlig begravning följer ingen färdig rutin och kan utformas precis som ni själva önskar, eller som den avlidna skulle önskat. Läs mer om borgerlig begravning här.

  Även om den avlidna inte är medlem i Svenska kyrkan kan det finnas önskemål att ordna en begravning enligt Svenska kyrkans ordning. Då kan vi på Fonus hjälpa till att kontakta kyrkoherden i den församling som den avlidna tillhörde.