:

Vad är en PDU1?

Innehållsförteckning:

 1. Vad är en PDU1?
 2. Vem har rätt till S1 intyg?
 3. Kan Arbetsförmedlingen se om jag är utomlands?
 4. Kan man börja jobba utan samordningsnummer?
 5. Vad är ett S2 intyg?
 6. Kan man åka på semester när man har a-kassa?
 7. Får man åka utomlands när man är arbetssökande?
 8. Kan man betala ut lön utan samordningsnummer?
 9. Kan arbetsgivare begära samordningsnummer?
 10. Vad är ett A1 intyg?
 11. Vad är ett S1 intyg?
 12. Får man tacka nej till jobb när man är arbetslös?
 13. Vad händer om man blir arbetslös utan a-kassa?
 14. Kan man vara ledig när man är arbetslös?
 15. Får man jobba i Sverige utan samordningsnummer?

Vad är en PDU1?

Bor du eller arbetar i ett annat EU-land än ditt hemland eller har du bott eller arbetat utomlands tidigare? De här intygen hjälper dig att utnyttja dina sociala förmåner.

Nedanstående intyg gäller om du är lagligt bosatt i ett EU-land, oavsett medborgarskap.

Om du åter blir arbetslös efter att ha arbetat i Sverige kan du, enligt Handels- och samarbetsavtalet, sammanlägga och tillgodoräkna dig arbete och försäkringsperioder från Storbritannien när du söker eftersättning.

Vem har rätt till S1 intyg?

Bor du eller arbetar i ett annat EU-land än ditt hemland eller har du bott eller arbetat utomlands tidigare? De här intygen hjälper dig att utnyttja dina sociala förmåner.

Nedanstående intyg gäller om du är lagligt bosatt i ett EU-land, oavsett medborgarskap.

Om du åter blir arbetslös efter att ha arbetat i Sverige kan du, enligt Handels- och samarbetsavtalet, sammanlägga och tillgodoräkna dig arbete och försäkringsperioder från Storbritannien när du söker eftersättning.

Kan Arbetsförmedlingen se om jag är utomlands?

Övrigt/annat

Hej! Jag har nyligen avslutat min tjänst som lärare och har därmed fått en avstängning på 45dagar (arbetsdagar) och 6 karensdagar innan jag får betalt ifrån Akassa. Jag har varit anställd i över 10 år på min arbetsplats men känner ändå att det var rätt beslut att säga upp mig... Min fråga är; Får jag inte lov att åka på semester under denna tiden / nu till sommaren under denna s.k avstängningsperiod trots att jag inte får betalt under denna perioden? Jag har en semester till Kina bokad sedan över ett år tillbaka som 50års present nämligen.

Kan man börja jobba utan samordningsnummer?

Kort sagt kan man konstatera att du för att arbeta i Sverige permanent behöver ett arbetstillstånd för att göra detta. Ett arbetstillstånd godkänns i regel då du har ett erbjudande om arbete med en skälig lön.  Med ett tillfälligt arbetstillstånd för att exempelvis säsongs-arbeta så kan du inte få ett svenskt personnummer. När du däremot ansökt och fått en bekräftelse på ett arbetstillstånd som är beviljat för minst ett år så kan du, om du önskar ansöka om ett svenskt personnummer. Du ansöker då om ett svenskt personnummer hos Skatteverket. Detta är dock inte ett absolut krav för att kunna arbeta i Sverige. Så länge du har ett tillfälligt eller permanent arbetstillstånd så får du arbeta utan svenskt personnummer, under de förutsättningar som gäller för just ditt tillstånd.

Viktigt att känna till är att din familj kan få uppehållstillstånd för samma period som ditt arbetstillstånd gäller. Har du barn under arton år kommer de att få tillstånd att gå i svensk skola även utan personnummer. Din partner kommer dock inte automatiskt att få rätt att arbeta i Sverige.

Vad är ett S2 intyg?

Senast kontrollerat: 16/11/2022

I vissa fall har du rätt att söka vård i ett annat EU-land, t.ex. för att uppsöka en specialist, genomgå en operation eller få behandling för en speciell sjukdom, och få ersättning från din försäkringskassa.

Kan man åka på semester när man har a-kassa?

Vid inkomstbeskattningen klassificeras en fastighet antingen som privatbostadsfastighet eller som näringsfastighet. Vad som kan klassificeras som privatbostadsfastighet framgår av 2 kap. 13 § IL. Alla fastigheter som inte uppfyller kraven på att vara privatbostadsfastigheter är näringsfastigheter (2 kap. 14 § IL).

För att en fastighet ska klassificeras som privatbostadsfastighet ska två förutsättningar vara uppfyllda.

 • Det ska vara fråga om ett småhus, en ägarlägenhet eller tomtmark.
 • Småhuset eller ägarlägenheten ska vara en privatbostad. För att tomtmark ska utgöra privatbostadsfastighet ska avsikten vara att marken ska bebyggas med en privatbostad.

Får man åka utomlands när man är arbetssökande?

Som helt och hållet arbetslös kan du för tre månader fara utomlands för att söka arbete till ett annat EU/EES-land eller Schweiz och samtidigt ansöka om inkomstrelaterad dagpenning hos oss.

Kan man betala ut lön utan samordningsnummer?

SINK-ansökan 2023 eller SINK-application 2023 (underskrift av den anställde behövs ej)

 • Anställning med timersättning/Employment with hourly compensationForeign residents (signerat i Edusign av prefekt/chef)

  Anställning med timersättning/Employment with hourly compensationForeign residents

 • Blankett Arvodesräkning- Opponent/Sakkunnig (signerat i Edusign av prefekt/chef)
 • Bankkonto utland (underskriven av den anställde, går bra att scanna in)
 • Blankett Expense Claim för reseutlägg (signerat i Edusign av prefekt/chef)
 • Passkopia

Kan arbetsgivare begära samordningsnummer?

När du söker arbete kan det vara bra att veta att vissa arbetsgivare har rätt att begära ett registerutdrag direkt från polisen när de anställer personal. I andra fall kan de be dig att visa upp ett utdrag.

Arbetsgivaren har rätt att själv vända sig direkt till polisen och begära ett utdrag från belastningsregistret om du ska arbeta med eller inom följande yrkeskategorier:

Vad är ett A1 intyg?

Ja, om du bor i Sverige och arbetar i minst två olika länder inom EU/EES eller i Schweiz och Storbritannien, ska du anmäla det till Försäkringskassan så att vi kan utreda vilket lands socialförsäkringslagstiftning du ska omfattas av. Det gör du genom att ansöka om intyg A1.

Du ansöker om intyg A1 genom att redogöra för din arbetssituation på Mina sidor.

Om du är utsänd ska din arbetsgivare komplettera med uppgifter i blankett:

Vad är ett S1 intyg?

Du ska anmäla till Försäkringskassan när du flyttar till ett annat land så att vi kan utreda om du är fortsatt försäkrad i Sverige. Att vara försäkrad i Sverige innebär att du kan få ersättning från Försäkringskassan, till exempel om du blir sjuk. Du anmäler på Mina sidor.

Om du ska vistas i det andra landet minst ett år ska du ska även kontakta Skatteverket eftersom det kan påverka din folkbokföring.

Får man tacka nej till jobb när man är arbetslös?

Han illustrerar med ett räkneexempel, ett vårdbiträde som väger mellan a-kassa och jobb. Antingen kan hen gå tillbaka till sitt gamla jobb som betalar 25 000 kronor i månaden eller så kan hen fortsätta att leva på a-kassa.

– Skulle personen ta jobbet skulle det bara öka levnadsstandarden med motsvarande knappt 5 000 kronor i månaden (efter avdrag för konsumtionsskatter), enligt mina beräkningar. Det betyder att personen bara får behålla 15 procent av samhällets vinst och att 85 procent går till staten, säger Jacob Lundberg.

När vårdbiträdet tar jobbet för 25 000 kronor i månaden, så blir det med arbetsgivaravgifter runt 33 000 kronor för arbetsgivaren, det vill säga ytterligare skatter till staten.

Vad händer om man blir arbetslös utan a-kassa?

Arbetslöshetsförsäkringen ska vara en omställningsförsäkring för den som under en begränsad period står utan arbete, men endast hälften av de arbetslösa på Arbetsförmedlingen får a-kassa, det visar en sammanställning som Akademikernas a-kassa gjort.

- Att ändra i arbetslöshetsförsäkringen så att fler kunde få ersättning var bland det första regeringen gjorde när pandemin var ett faktum. A-kassan är en jätteviktig ekonomisk trygghet för den som blir arbetslös och utan den hade till exempel ännu fler behövt försörjningsstöd, säger Alexandra Oljans Ahlin, kommunikatör på Akademikernas a-kassa.

Kan man vara ledig när man är arbetslös?

Som arbetslös kan man ta semester från sitt jobbsökande men då kan man inte få ersättning från oss på a-kassan. I stället får man fylla i rutan ”Kan inte ta arbete” på tidrapporten för de dagar man är ledig. Tidrapportens ruta för semester är för den som har semester från en deltidsanställning. Där fyller man i de dagar man har haft betald eller obetald semester från sitt arbete.  

Får man jobba i Sverige utan samordningsnummer?

För att arbetsgivare ska kunna betala ut lön krävs att det finns ett personnummer alternativt samordningsnummer. Handläggningstiden hos Skatteverket kan vara lång. För att säkerställa att nyanställda får sin lön i rätt tid är det viktigt att ansöka om samordningsnummer i god tid, gärna två månader innan ankomst till Sverige.

Anställda 0-6 månader hanteras enligt befintliga rutiner med SINK-ansökan. Läs mer i Lön och ersättning > Skatteregler för personer som bor utomlands ”SINK-skatt”.