:

Kan man få ROT-avdrag för fiber?

Innehållsförteckning:

 1. Kan man få ROT-avdrag för fiber?
 2. Får man rutavdrag för fönsterputs?
 3. Får man dra av för fiber vid försäljning?
 4. Hur gammalt ska huset vara för att utnyttja rot?
 5. Hur bokföra installation av fiber?
 6. Vad kostar det att dra fiber till huset?
 7. Vad är skillnad på rot och rutavdrag?
 8. Måste man äga fastigheten för att få rutavdrag?
 9. Kan markägare stoppa fiber?
 10. Vad är skillnaden på RUT och ROT?
 11. Måste man vara skriven på adressen för att få rutavdrag?
 12. Hur bokför man installation?
 13. Hur mycket kostar Fiberinstallation?
 14. Vad kostar det att dra in fiber från tomtgränsen?
 15. Kan man få rutavdrag utan inkomst?

Kan man få ROT-avdrag för fiber?

Ett bolag har valt att dela upp anläggningsarbetet i två delar där den första delen avser arbete på respektive kunds tomt och den andra delen avser arbete utanför tomten. Skatteverket ansåg att bolaget hade subventionerat och ville att bolaget skulle återbetala hela beloppet. Högsta förvaltningsdomstolen anser att den omständigheten att bolaget har delat upp anläggningsarbetet innanför respektive utanför tomtgräns och inte tagit betalt för sistnämnda arbete från kund utan istället tagit betalt via relationsavgift av operatörer innebär enligt Högsta förvaltningsdomstolens inte att bolaget därigenom har lämnat ett ekonomiskt stöd för det arbete som bolaget har tagit betalt av kunden. De fastighetsägare som valt att ansluta sig till nätet har för detta betalat en anslutningsavgift som, förutom material, avser det arbete som utförts på deras tomt. Arbetet är till sin karaktär sådant att det omfattas av Rot eftersom arbetet har utförts innanför tomtgränsen. Högsta förvaltningsdomstolen anser att arbetet inom tomtgräns utgör skattereduktionsgrundande hushållsarbete och bolaget har således rätt till utbetalning från Skatteverket.

Nya kompletterande regler för RUT-avdrag trädde i kraft den 1 januari 2017. Nu gäller RUT-avdrag även för installation, reparation och underhåll av datorer och annan IT-utrustning som utförs i bostaden, för arbetskostnad för flytt mellan bostäder och för reparation och underhåll av vitvaror som utförs i bostaden. 

Får man rutavdrag för fönsterputs?

Vi drar av 50% skattereduktion (s.k. RUT-avdrag) av arbetskostnaden direkt på din faktura. För att kunna göra detta behöver vi ditt personnummer som vi rapporterar in till Skatteverket.

Rotavdraget och rutavdraget räknas ihop och är högst 75 000 kronor per person och år. Av den summan får högst 50 000 kronor vara rotavdrag. Det är din inkomst och hur många andra avdrag du gör som styr hur mycket just du kan få i avdrag. Det är särskilt viktigt att tänka på om du också får skattereduktion för installation av grön teknik under året. Du som köpare ansvarar för att alla villkor för rot- och rutavdraget är uppfyllda.

Får man dra av för fiber vid försäljning?

Själva nätet består av en glasfibertråd, skyddad av isolerande plast. Glaset i kabeln är så rent och klart att om man hade gjort ett fönster med glas av samma renhet skulle det kunna vara flera meter tjockt utan att man hade kunnat se glaset. I glaset överförs ljus på samma sätt som kopparledningar överför elektricitet.

Ett argument som skeptikern gärna använder är att utvecklingen går så snabbt att en ny teknik ändå snart kommer att ersätta fibern. Mattias Grafström, vd för opartiska Telekområdgivarna, tillbakavisar det.

– Med tanke på de enorma investeringar som nu görs i fiber är det här en långsiktig infrastruktursatsning som närmast kan jämföras med när det gamla telefonnätet byggdes med koppartråd, säger han.

Det förekommer vilda spekulationer om hur mycket husets värde ökar när man installerar fiberkabel. Tre till fyra gånger insatsen, påstår en operatör. Dubbelt, säger en annan. Mattias Grafström tycker att det är fel sätt att tänka på.

– Jag tror att man snarare än värdeökning ska resonera kring en värdeminskning om man inte installerar fiber, säger han.

– Husspekulanter kommer i allt högre grad att förutsätta att det finns. Om det inte gör det kommer man att lägga in kostnaden för att gräva för fiber i kalkylen, ungefär som att badrummet behöver renoveras. Det kommer sannolikt att påverka priset vid försäljningen.

Hur gammalt ska huset vara för att utnyttja rot?

Regel nummer ett är enkel - du måste helt eller delvis äga den fastighet (bostadsrätt, villa, radhus, fritidshus) som du köper hantverkartjänster till, för att få göra ROT-avdrag enligt konstens alla regler. det göra att du alltså inte kan göra skatteavdraget om du bor i hyresrätt, i andrahand eller liknande.

Är ni två personer som äger en bostad tillsammans kan ni om ni vill dela upp ROT-avdraget mellan er eller låta den ena parten stå för hela avdraget. Om den ena t.ex. saknar inkomst är det klokt att låta den som har inkomst göra hela avdraget. Rent praktiskt innebär detta att ni pratar ihop er med företaget ni anlitar och ber de ställa fakturan till antingen en av er på hela beloppet, eller att de delar upp det i två fakturor, en till var och en av er.

Tips! Ställ egna frågor och få hjälp från proffs på vårt ROT-forum.

Hur bokföra installation av fiber?

Avskrivningar används för att kunna ge en rättvisande bild över värdet på anläggningstillgångar och fördela anläggningens anskaffningskostnader över tiden som den används (värdeminskning/förbrukning).

Årsredovisningslagen anger att: ”Anläggningstillgångar med begränsad nyttjandeperiod ska skrivas av systematiskt över denna period”.

Vad kostar det att dra fiber till huset?

Efter du beställt Öppen Fiber har du och vår entreprenör ett planeringsmöte. Då kan du beställa att få grävning och installation precis som du vill ha dem.

Vad är skillnad på rot och rutavdrag?

Med rotavdraget kan du få göra avdrag från din skatt när du anlitar någon för att utföra ROT-arbeten. Du som privatperson får göra 30 procent avdrag på hantverkarens arbetskostnad vid reparation, om- och tillbyggnad av din bostad.

Kort och gott betyder det att när du anlitar en hantverkare med F-skatt drar hantverkaren av 30 procent av arbetskostnaden direkt på fakturan. 

År 2023 är rotavdraget 50.000 kr per person och år. Det innebär att om ni är två personer som äger bostaden tillsammans får ni sammanlagt göra avdrag för 100.000 kr per år. Kom ihåg att maxbeloppet är för ROT och RUT tillsammans och enbart för arbetskostnaden.

Måste man äga fastigheten för att få rutavdrag?

Rutavdrag är en form av skatteavdrag som är ämnat för privatpersoner. Rutavdraget innebär att man berättigas skattereducering för diverse tjänster och arbeten som sker i sin bostad.

Rutavdraget kan många gånger framstå som något komplicerat. I själva verket är det helt tvärtom.

Kan markägare stoppa fiber?

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Som markägare är du i din fulla rätt att neka till nedgrävning av fiberkabel på din mark. När kabel dras över mark ingås det i regel avtal om så samt vilken ersättning markägaren blir berättigad till. Om du som markägare säger nej finns det dock en möjlighet för nätägaren att ansöka om ledningsrätt hos Lantmäteriet (jfr 1-2 § ledningsrättslagen). Att ansöka om ledningsrätt tar tid och kostar pengar, varför det oftast är en fördel med frivilliga överenskommelser mellan parterna.

Vad är skillnaden på RUT och ROT?

Vi får ofta frågan hur RUT och ROT-avdraget fungerar. Hur stora är beloppen? När får man använda det? När kan du inte utnyttja avdraget?

I den här artikeln reder vi ut begreppen och kikar lite närmare på ROT-avdraget eftersom att det är ROT-arbeten som vi på Renomate främst jobbar med.

Måste man vara skriven på adressen för att få rutavdrag?

Du måste äga bostaden under den period som arbetet utförs. Du, eller dina föräldrar, måste även helt eller delvis bo i bostaden där arbetet utförs.

För att räknas som bostad ska fastigheten vara inredd och utrustad för boende. Du kan få rotavdrag för arbeten i din permanentbostad, ditt fritidshus och bostäder där du bara bor ibland, om du äger bostaden. Även den du är gift eller sambo med, dina hemmavarande barn eller dina föräldrar kan bo i bostaden. Bor någon annan på adressen, till exempel om du hyr ut hela eller delar av bostaden, kan du inte få skattereduktion för den del av bostaden som hen nyttjar. Skatteverket anser att du inte kan ha din fritidsbostad där någon annan har sin permanentbostad.

Hur bokför man installation?

Inventarier och verktyg är materiella anläggningstillgångar som en redovisningsenhet har anskaffat för att bruka stadigvarande i mer än ett år till ändamål för rörelseverksamheten.

Tillgångar är enligt IFRS resurser som kontrolleras av en redovisningsenhet till följd av tidigare händelser från vilka framtida ekonomiska fördelar väntas tillfalla redovisningsenheten. Att stadigvarande bruka en tillgång innebär att syftet med innehavet är användning i en redovisningsenhet under en längre tid (normalt > 1 år).

Hur mycket kostar Fiberinstallation?

Om det finns fiber i området där du bor är standardpriset för en fiberinstallation 24 900 kronor. Då ingår allt utom grävning på egen tomt, det kan du beställa av oss om du inte vill gräva själv.

Bor du i ett område utanför fibernätet återkommer vi med en offert. Betalar gör du när installationen är slutförd och du har även möjlighet att delbetala din installation. 

Vad kostar det att dra in fiber från tomtgränsen?

Om det finns fiber i området där du bor är standardpriset för en fiberinstallation 24 900 kronor. Då ingår allt utom grävning på egen tomt, det kan du beställa av oss om du inte vill gräva själv.

Bor du i ett område utanför fibernätet återkommer vi med en offert. Betalar gör du när installationen är slutförd och du har även möjlighet att delbetala din installation. 

Kan man få rutavdrag utan inkomst?

Arturo Arques är privatekonom på Swedbank och sparbankerna. Vi låter honom svara på de vanligaste frågorna om rut och rot.

Det pratas om rot och rut i lite olika sammanhang – men vad står de för egentligen? – Rot är en förkortning för reparation, ombyggnad och tillbyggnad. Rut stod en gång i tiden för "rengöring, underhåll och tvätt". Idag omfattar ju avdraget betydligt mer än så, men de är båda skatteavdrag som man kan få göra för tjänster som utförs i eller i nära anslutning till hemmet.