:

Får man köra privat med tjänstebil?

Innehållsförteckning:

 1. Får man köra privat med tjänstebil?
 2. Hur mycket får man köra privat med förmånsbil?
 3. Vad kostar det att köra företagsbil privat?
 4. Kan arbetsgivaren kräva att man använder egen bil i tjänsten?
 5. Får min sambo köra min tjänstebil?
 6. Får man tanka privat bil med företagskort?
 7. Vad händer om man kör företagsbil privat?
 8. Kan man ha förmånsbil utan att ta ut lön?
 9. Vem får köra min tjänstebil?
 10. Kan man ha förmånsbil utan att köra i tjänsten?
 11. Får alla i familjen köra en tjänstebil?
 12. Får någon under 25 köra min bil?
 13. Vem betalar elen till elbilar tjänstebil?
 14. Är det värt att ha förmånsbil 2023?
 15. Får man parkera företagsbil hemma?
 16. Hur ofta får du använda tjänstebilen privat?
 17. Vad är tjänstebil eller förmånsbil?
 18. Hur betalar du skatt för en tjänstebil?
 19. Hur ofta får du använda tjänstebilen privat?
 20. Vad är tjänstebil eller förmånsbil?
 21. Hur betalar du skatt för en tjänstebil?

Får man köra privat med tjänstebil?

Tjänstebilar används vanligen i tjänsten. Exempel på tjänstebilar är polisbilar och ambulanser. Men det kan också finnas tjänstebilar som arbetsgivaren låter dig använda även för privat bruk. Detta kan i så fall komma att räknas som en förmån som du får betala skatt för.

Det är hur du använder bilen som avgör om den räknas som tjänstebil eller förmånsbil. Du får använda din tjänstebil privat i "ringa omfattning" utan att det beskattas som en förmån. Med ringa omfattning menas högst 10 tillfällen per år med en sammanlagd körsträcka på högst 100 mil. Läs mer om förmånsbil - en löneförmån du betalar skatt för.

Det säkraste sättet att garantera att bilen inte används privat är att parkera bilen på arbetsplatsen efter arbetstidens slut och lämna nycklarna på företaget.

Hur mycket får man köra privat med förmånsbil?

Det vanliga upplägget kring förmånsbil är att företaget betalar en bil åt en verksam ägare eller en anställd, som då förmånsbeskattas enligt bilens förmånsvärde och företaget betalar tillhörande arbetsgivaravgifter. I och med de senaste årens regelförändringar som syftar till att göra förmånsbilar mer likt kostnaden för ett privat ägande, kan man dock fråga sig om en förmånsbil fortfarande är förmånligt. Det finns även andra aspekter som kan vara värda att tänka på om du funderar på att ta ut en förmånsbil i ditt bolag.

Att ta ut tillräcklig lön i sitt företag är något som premieras av beslutsfattare. Det visar sig i att löneunderlaget är en viktig komponent i beräkningen av möjlighet till lågbeskattad utdelning enligt 3:12 – reglerna, men spelar även roll för SGI (sjukpenningsgrundande inkomst).

Det är en god idé att som företagare ta ut tillräcklig lön om det finns möjlighet till det. Funderar du på att plocka ut en förmånsbil bör du därför överväga att göra ett nettolöneavdrag istället för att redovisa bilförmån. Ett nettolöneavdrag innebär att du som verksam ägare eller anställd betalar för förmånen med beskattade pengar genom ett avdrag på nettolönen.

Det fördelaktiga med nettolöneavdrag är att medan förmåner inte räknas som lön, kan ett nettolöneavdrag användas för att öka löneunderlaget. Detta görs genom att bruttolönen ökas med värdet av förmånen, innan ett avdrag sedan görs på nettolönen. Ett ökat löneunderlag är till fördel i beräkningen av lågbeskattad utdelning på K10:an. Samtidigt som det kan ha en positiv inverkan på SGI (sjukpenninggrundande inkomst). Nettolöneavdrag kan alltså vara att föredra framför bilförmån, om du inte redan har tagit ut tillräcklig lön för beräkningen av lågbeskattad utdelning samt SGI.

En tjänstebil ses normalt som en skattepliktig förmån, vilken ska beskattas. Undantaget gäller endast om privat användning sker i ringa omfattning. Föreligger dispositionsrätt till bilen är Skatteverkets utgångspunkt att privat användning förekommer. Bevisbördan för användning till ringa omfattning ligger då hos användaren av tjänstebilen. För att visa att bilen endast används privat i ringa omfattning används vanligen en körjournal där alla resor noggrant antecknas.

Enligt Skatteverket avses med ringa omfattning att bilen används privat vid högst tio tillfällen per år och med en sammanlagd körsträcka på högst 100 mil. För att tjänstebilen inte ska tolkas som en skattepliktig förmån behöver båda förutsättningarna vara uppfyllda. Viktigt att komma ihåg är även att resor till och från jobbet vanligen är att betrakta som privatresor, varför de tio tillfällena fort riskerar att överskridas.

Vad kostar det att köra företagsbil privat?

Reglerna för förmånsbil kan kännas som många och krångliga. Här reder vi ut Skatteverkets regler för bilförmån på ett enkelt sätt, oavsett om du är här i egenskap av anställd eller företagare.

En förmånsbil är en bil som ägs av företaget och som den anställda får använda för privat bruk. Då blir det en form av förmån som just kallas bilförmån och ska beskattas. Det spelar ingen roll om företaget har ett bilabonnemang eller har köpt den kontant ‒ reglerna är ändå samma.

Kan arbetsgivaren kräva att man använder egen bil i tjänsten?

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Då det tycks finnas ett krav på tillgång till privat bil i ditt anställningsavtal, kommer din chef förmodligen kunna kräva att du uppfyller detta krav. Det är naturligtvis tråkigt att din bil ska skrotas men detta är knappast något som din chef ska behöva rätta sig efter. Då jag förmodar att tillgång till privat bil var ett krav för att få den aktuella tjänsten, kan din chef också i fortsättningsvis kräva att du lever upp till detta krav. Din anställningsgrad på 60 procent påverkar enligt mig inte svaret på din fråga.

Får min sambo köra min tjänstebil?

Efter ett antal trådar om bilar på RikaTillsammans på sistone har även jag och min sambo börjat titta på att eventuellt byta upp oss. Kör idag en 20 år gammal bil med ganska låg standard men relativt billig i drift, ca 3500Kr/månad. Har tittat lite på privatleasing och en Kia eniro som vi är intresserade av kommer gå på ca 4500Kr/mån. Lite dyrare men tryggare, vår Volvo kan få ett katastrofalt fel vilken dag som helst ändå.

Hursomhelst, nu börjar jag på ett nytt jobb där jag erbjuds att skaffa tjänstebil/förmånsbil. Som jag förstått det får man egentligen inte använda en tjänstebil för privata resor annat än 100 mil om året. Men man kan ha tjänstebilen som en förmånsbil och då får man köra privat. Jag tycker det blir lite rörigt över vad kostnaden blir och hur det egentligen fungerar. Jag kommer inte behöva köra så mycket i tjänsten då jag ändå har bra kollektivtrafik så vi skulle främst ha den privat. Är det ens lönsamt eller är det bättre att leasa det privat? Risk för att jag flummar till det nu: Man måste alltså betala förmånsskatt till skatteverket och detta varierar beroende på bil? Bränslet betalar jag själv (el är ju billigt ändå) och service och leasingkostnaden dras från min projektbuffert på företaget innan skatt (Enkelt sagt så har vi egna buffertar inom företaget där man sedan betalar egen lön, semester, bil etc)

Får man tanka privat bil med företagskort?

Det är omöjligt att ge en generell rekommendation om vilket av systemen som är mest fördelaktigt – använder du bilen även privat så är systemen tänkta att vara neutrala, men det kan finnas skillnader i vissa fall. Du får helt enkelt göra en beräkning och jämföra utfallen.

Vid beräkning av förmånsvärdet används följande formel:

Vad händer om man kör företagsbil privat?

 • bilens nybilspris
 • extrautrustning som inte ingår i nybilspriset, till exempel metalliclack och vinterdäck
 • om bilen är miljöbil
 • om den anställda kör minst 3 000 mil i tjänsten
 • fordonsskatten (gäller bilar med tillverkningsår 2018 eller senare som har tagits i trafik första gången den 1 juli 2018 eller senare).

Kan man ha förmånsbil utan att ta ut lön?

Om arbetsgivaren låter dig använda en tjänstebil privat kallas det förmånsbil.  Att du själv får använda bilen privat räknas som en förmån och du som förare betalar inkomstskatt för förmånen. Håll reda på hur mycket du kör i tjänsten och privat. Tänk på att reglera i avtal vad som ska gälla om du får använda tjänstebilen även för privat bruk.

Arbetsgivaren är ytterst ansvarig för din arbetsmiljö när du använder bilen i tjänsten.

Vem får köra min tjänstebil?

Om arbetsgivaren låter dig använda en tjänstebil privat kallas det förmånsbil.  Att du själv får använda bilen privat räknas som en förmån och du som förare betalar inkomstskatt för förmånen. Håll reda på hur mycket du kör i tjänsten och privat. Tänk på att reglera i avtal vad som ska gälla om du får använda tjänstebilen även för privat bruk.

Arbetsgivaren är ytterst ansvarig för din arbetsmiljö när du använder bilen i tjänsten.

Kan man ha förmånsbil utan att köra i tjänsten?

Jag kör en hel del i min enskilda firma, men 18,50 kr per mil täcker inte kostnaderna. Därför tänker jag köpa en bil i företaget. Min make och jag äger en bil privat som jag tänker köra med privat men inte i firman. Jag vill inte ha något förmånsvärde för den bil som min enskilda firma ska äga.

Får alla i familjen köra en tjänstebil?

 • bilens nybilspris
 • extrautrustning som inte ingår i nybilspriset, till exempel metalliclack och vinterdäck
 • om bilen är miljöbil
 • om den anställda kör minst 3 000 mil i tjänsten
 • fordonsskatten (gäller bilar med tillverkningsår 2018 eller senare som har tagits i trafik första gången den 1 juli 2018 eller senare).

Får någon under 25 köra min bil?

Till senaste kommentaren

Måste jag teckna en annan försäkring om jag lånar ut bilen till mitt barn som är 18 år? Eller blir det helt enkelt en dyrare självrisk?

Vem betalar elen till elbilar tjänstebil?

Det finns en viss skillnad mellan förmånsbil och tjänstebil gällande kostnader. Förmånsbilen äger och betalar din arbetsgivare för, men du får förfoga den i princip som om du ägde den själv. Eftersom arbetsgivaren står för kostnaden är det en förmån som du förmånsbeskattas för.

Tjänstebilen äger och betalar din arbetsgivare för med syftet att den bara ska användas i tjänsten. Den hämtas ut på jobbet på morgonen och lämnas tillbaka efter arbetsdagens slut och förmånsbeskattas inte utan ses som ett arbetsredskap. En tjänstebil får köras max 100 mil privat per år, fördelat på 10 tillfällen. Körs mer än 100 mil så ska detta förmånsbeskattas. Källa: Skattemyndigheten.

Är det värt att ha förmånsbil 2023?

En tjänstebil är en bil som ägs (alt. leasas) av ett företag och som är avsedd att användas i tjänst. Det finns tjänstebilar som enbart får användas i arbetet, men det finns också tjänstebilar som den anställde får använda privat.

Får man parkera företagsbil hemma?

Warning: preg_match(): Compilation failed: unrecognized character follows \ at offset 24 in /home/mowininf/public_html/components/com_kunena/controller/topic/item/display.php on line 476

18 aug 2014 08:55 #21 av peter tilling

Hur ofta får du använda tjänstebilen privat?

Om arbetsgivaren låter dig använda en tjänstebil privat kallas det förmånsbil. Att du själv får använda bilen privat räknas som en förmån och du som förare betalar inkomstskatt för förmånen. Håll reda på hur mycket du kör i tjänsten och privat. Tänk på att reglera i avtal vad som ska gälla om du får använda tjänstebilen även för privat bruk.

Vad är tjänstebil eller förmånsbil?

Det är hur du använder bilen som avgör om den räknas som tjänstebil eller förmånsbil. Du får använda din tjänstebil privat i "ringa omfattning" utan att det beskattas som en förmån. Med ringa omfattning menas högst 10 tillfällen per år med en sammanlagd körsträcka på högst 100 mil. Läs mer om förmånsbil - en löneförmån du betalar skatt för.

Hur betalar du skatt för en tjänstebil?

Förmånsbil - en löneförmån du betalar skatt för. Om du kör privat med en tjänstebil får du betala skatt för förmånen att du får använda bilen. Håll därför reda på om du kört bilen i tjänsten eller privat.

Hur ofta får du använda tjänstebilen privat?

 • Om arbetsgivaren låter dig använda en tjänstebil privat kallas det förmånsbil. Att du själv får använda bilen privat räknas som en förmån och du som förare betalar inkomstskatt för förmånen. Håll reda på hur mycket du kör i tjänsten och privat. Tänk på att reglera i avtal vad som ska gälla om du får använda tjänstebilen även för privat bruk.

Vad är tjänstebil eller förmånsbil?

 • Det är hur du använder bilen som avgör om den räknas som tjänstebil eller förmånsbil. Du får använda din tjänstebil privat i "ringa omfattning" utan att det beskattas som en förmån. Med ringa omfattning menas högst 10 tillfällen per år med en sammanlagd körsträcka på högst 100 mil. Läs mer om förmånsbil - en löneförmån du betalar skatt för.

Hur betalar du skatt för en tjänstebil?

 • Förmånsbil - en löneförmån du betalar skatt för. Om du kör privat med en tjänstebil får du betala skatt för förmånen att du får använda bilen. Håll därför reda på om du kört bilen i tjänsten eller privat.