:

Är det moms på marknadsföring?

Innehållsförteckning:

 1. Är det moms på marknadsföring?
 2. Vilken moms på annonser?
 3. När är det 6% moms?
 4. Är det moms på sponsring?
 5. Hur bokför man marknadsföring?
 6. Vilka verksamheter är inte momspliktiga?
 7. Är annonsering momsfri?
 8. När ska man inte lägga på moms?
 9. Vad har 25% moms?
 10. Vilka varor har 12 procent moms?
 11. Vad är momsbefriad verksamhet?
 12. Är marknadsföring en kostnad?
 13. Vad betalar företag för marknadsföring?
 14. När behöver man inte betala moms?
 15. Vad behöver man inte betala moms på?

Är det moms på marknadsföring?

En blogg är ett verk som författaren har upphovsrätt till. En ersättning för ett konstnärligt eller skriftligt verk kan vara momsfritt om det handlar om en överlåtelse av upphovsrätten. Det gäller emellertid inte till exempel reklam och fotografier. Sådana överlåtelser är momspliktiga. 

Samarbetet mellan bloggaren (så kallat innehållssamarbete) är ofta marknadsföring och därför är arvoden från bloggandet momspliktiga (om du är momsskyldig).

Vilken moms på annonser?

Moms är en förkortning för mervärdesskatt och är en statlig skatt som ska betalas när vi handlar med de allra flesta varor och tjänster. Privatpersoner behöver ofta inte tänka på momsen, eftersom den som huvudregel redan är inkluderad i priset. Däremot ska företagare redovisa och betala moms till staten genom Skatteverket.

Ingående moms är momsen på det du köper in till ditt företag och det är den moms företaget har rätt att få tillbaka. Den ingående momsen är därmed ingen kostnad för dig som företagare. Utgående moms är momsen på det du säljer, och det är den momsen du som företagare ska redovisa till Skatteverket. Skillnaden mellan den ingående momsen och den utgående momsen, det vill säga mellanskillnaden, ska du antingen betala till Skatteverket eller få tillbaka från Skatteverket.

För att klargöra skillnaden mellan ingående och utgående moms kan du som företagare tänka på vilken riktning exempelvis en faktura har; in eller ut? Kommer fakturan in till ditt företag i form av leverantörsfakturor och kvitton så är det ingående moms på fakturan medan utgående moms finns på de fakturor som företaget skickar till kunderna.

När är det 6% moms?

När du säljer vissa varor och tjänster ska du inte ta ut 25 procents moms utan i stället 12 eller 6 procent. I vissa fall ska du inte ta ut någon moms alls.

Här kan du läsa om vilka varor och tjänster det inte är 25 procents moms på.

Är det moms på sponsring?

Det förekommer att utbetalningar betecknas som bidrag, anslag eller stöd. Det kan vara fråga om t.ex. driftbidrag, reklambidrag, näringsbidrag, lokaliseringsstöd eller sponsring. Bidraget kan vara förenat med vissa villkor eller viss motprestation gentemot bidragsgivaren eller annan. Om det är fråga om ett oberoende bidrag utan motprestation ska transaktionen inte momsbeskattas. Om det däremot är fråga om bidrag som innebär en motprestation i form av t.ex. reklamtjänster eller sponsring m.m. utgör transaktionen en omsättning i momshänseende. Om denna omsättning görs i en ekonomisk verksamhet och därmed skattskyldighet uppkommer, ska moms redovisas på sponsorpengarna.

Hur bokför man marknadsföring?

Annonser är reklam i text och bild som syftar till att göra en målgrupp medveten om en redovisningsenhets produkter eller för att skapa uppmuntran till snabbt köp.

Utgifter för annonser inkluderar både utgifter för framställning och utgifter för införande av annonser. Annonser kan införas i tidningar, på skyltar, i radio, i tv, på Internet och på bio med mera. Införande av text och/eller bild i en telefonkatalog eller i en företagskatalog på Internet räknas också som annonsering.

Vilka verksamheter är inte momspliktiga?

Nedan ses en enkel illustration av hur momsfrågan fungerar gällande kontorslokaler. Vill vi belysa att varje fall är unikt och detta blogginlägg ska bara ses som en grundlig översikt av området och inte användas som beslutsunderlag.

I svensk lag är uthyrning av fastigheter som grundregel momsfri, detta innebär att det inte ska faktureras någon moms på hyran och fastighetsägaren har inte heller rätt till att dra av moms på investeringar.

Fastighetsägaren kan dock under vissa förutsättningar momsbelägga uthyrningen för att möjliggöra momsavdrag på byggkostnaden eller investeringar som har gjorts i verksamheten. Som en följd av att en fastighet momsregistreras måste dock ägaren se till lokalytan upplåts till momsregistrerade verksamheter för att kunna göra fulla avdrag för moms. Om inte lokalen hyrs ut till momspliktig verksamhet kommer fastighetsägaren inte tillåtas göra avdrag för alla sina kostnader vilket gör att investeringen blir dyrare.

Är annonsering momsfri?

Inköp av program, hemsidor och liknande från utlandet (tex Facebook annonser) räknas som inköp av tjänster från utlandet. Tänk på att välja om det ska vara innanför eller utanför EU. Bokio tar hand om momsen så att momsrapporten blir rätt.

Det som generellt gäller är att säljaren inte ska redovisa moms och att köparen sedan ska tillämpa omvänd skattskyldighet vilket innebär att både ingående och utgående moms ska redovisas. I Bokio kan du använda bokföringsmallar som gäller för både Inköp tjänster inom EU och Inköp tjänster utanför EU. Vi har mallar med både 25%, 12% och 6% fiktiv moms. Välj den momssats som det hade varit på tjänsten om du hade köpt det i Sverige.

När ska man inte lägga på moms?

Hej Eric,

Nej, som privatperson ska du kunna räkna med att företag anger priset inklusive moms, annars ska det tydligt framgå att priset är exklusive moms.

Vad har 25% moms?

Behöver du snabbt och enkelt räkna ut moms baklänges på ett kvitto som skall redovisas vill vi rekommendera vår momskalkylator.

När du skall göra en snabb & enkel momsberäkning, använd vår momskalkylator, välj momssats som du vill räkna ut och fyll i priset inklusive eller exklusive moms. Klart!

Vilka varor har 12 procent moms?

Hur räknar man ut moms? På den här sidan kan du använda vår momsräknare för att beräkna moms på ett pris och se summan exklusive samt inklusive moms.

Vår momsräknare hjälper dig att lägga till eller ta bort moms på ditt pris. Välj mellan 6%, 12% och 25% moms eller skriv in en egen momssats.

I Bokio får du hjälp att beräkna moms helt automatiskt. Både när du bokför, fakturerar dina kunder och ska göra momsdeklaration. Skapa konto och kom igång med enkel bokföring, fakturering och mycket mer!

Vad är momsbefriad verksamhet?

Sedan 2017 gäller en omsättningsgräns för moms på 30 000 kr. Den innebär att beskattningsbara personer vars omsättning beräknas vara högst 30 000 kr kan välja om man vill redovisa moms eller inte. Den som väljer att bli momsbefriad behöver i så fall inte lämna några momsdeklarationer eller periodiska sammanställningar. Någon utgående moms får inte anges i fakturorna.

Riksdagen har nu beslutat att omsättningsgränsen höjs från 30 000 kr till 80 000 kr. Anledningen är att man vill förenkla för ännu fler av de minsta företagen.

Är marknadsföring en kostnad?

Ett sätt att också arbeta med din marknadsföringsbudget är att optimera den i förhållande till tidshorisonten du arbetar mot.

Att få snabba resultat kostar ofta mer över tid och att få långsiktiga resultat kommer troligtvis i slutändan att skapa bättre Return On Investment (ROI).

Vad betalar företag för marknadsföring?

Företag som publicerar inslag om sina produkter och verksamhet i sociala medier är i regel marknadsföring som omfattas av marknadsföringslagens regler. Det är även marknadsföring om ett företag betalar någon annan, exempelvis en influencer, för att publicera inlägg eller sprida länkar om företagets produkter. Ersättningen kan bestå av pengar eller andra ekonomiska förmåner, såsom varor. Om en influencer äger ett eget varumärke är influencerns inlägg om varumärkets produkter också marknadsföring. 

När du marknadsför en vara eller tjänst måste det tydligt framgå att det rör sig om reklam. Det är förbjudet med dold marknadsföring. Om marknadsföring blandas med andra uppgifter är kravet på tydlighet särskilt högt eftersom det då kan vara svårt att urskilja vad som är marknadsföring. Det höga kravet gäller bland annat i sociala medier där reklam ofta blandas med personliga åsikter.

När ett inlägg på exempelvis Instagram är marknadsföring ska detta tydligt framgå för alla som läser inlägget. Du kan visa det på olika sätt, till exempel genom att märka inlägget med ordet ”reklam” på ett tydligt och iögonfallande sätt. Tänk på att det måste framgå direkt att inlägget är marknadsföring. Att lägga en märkning på en dold plats längst ner i inlägget räcker inte. Anledningen är att läsaren snabbt ska kunna förstå att det finns ett bakomliggande syfte att sälja en produkt.

När behöver man inte betala moms?

Moms, eller mervärdesskatt, är en statlig skatt på varor och tjänster. Alla företagare behöver deklarera och betala moms.

Ingående moms baseras på allt du köper in, och denna moms har du rätt att få tillbaka. Utgående moms baseras på de varor och tjänster som du säljer, och denna måste du redovisa till Skatteverket. Mellanskillnaden på ingående och utgående moms är det du ska betala eller få tillbaka från Skatteverket.

Vad behöver man inte betala moms på?

De nya reglerna innebär ingen förändring av hur inkomsterna ska beskattas eller hur skatten ska betalas in. Du måste alltså dokumentera dina försäljningar och uthyrningar och sedan deklarera alla inkomster som är skattepliktiga även i fortsättningen.

Du kan kontrollera om du ska deklarera inkomsten på sidan Vem ska deklarera?