:

Vad är beskattningsunderlag moms?

Innehållsförteckning:

 1. Vad är beskattningsunderlag moms?
 2. Hur räknar man ut beskattningsunderlag?
 3. Vem är skattskyldig för moms?
 4. Vad är beskattningsbar person?
 5. Hur ska moms redovisas?
 6. Hur redovisar man moms till Skatteverket?
 7. Hur ska man bokföra moms och avgifter vid import?
 8. Vad är det för skillnad på skatt och moms?
 9. Vad är skillnaden på skatt och moms?
 10. Är moms men inte skatt?
 11. Vad kan man dra av moms på?
 12. Vad är ett Momsunderlag?
 13. Hur redovisar man moms bokföring?
 14. Hur redovisar företag moms?
 15. Vad ingår i beskattningsunderlaget vid import?

Vad är beskattningsunderlag moms?

I dagarna får många årets första lön, men hur mycket blir kvar när den nya skatten dragits? Gå in på Ekonomifaktas räknesnurra ”Räkna ut din skatt” för att få veta. För de allra flesta blir det en glad överraskning.

Publicerad: 23 jan 2023, 14:35

Hur räknar man ut beskattningsunderlag?

Importdeklarationen lämnas till Tullverket, som fastställer det monetära tullvärdet (tullvärdet uttryckt i SEK). Därefter ska momsen redovisas och betalas till Skatteverket i momsdeklarationen. Om företaget inte har svensk momsregistrering ska importmoms deklareras i importdeklarationen och betalas till Tullverket.

Vad är skillnaden på Eori-nummer och momsregistreringsnummer, och hur ska jag deklarera dessa?

Vem är skattskyldig för moms?

SFS nr: 2012:978 Departement/myndighet: Justitiedepartementet L1 Utfärdad: 2012-12-20 Ändrad: t.o.m. SFS 2021:1102 Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet) Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

1 §   Denna lag gäller hyresavtal som avses i 12 kap. 1 § jordabalken, genom vilket någon utanför näringsverksamhet upplåter en bostadslägenhet för annat än fritidsändamål. Lagen gäller dock inte upplåtelse av en hyresrätt i andra hand. Om fler än en lägenhet upplåts, gäller lagen endast den första upplåtelsen.

Vad är beskattningsbar person?

Det är i huvudsak tre faktorer som är avgörande för hur momsen ska hanteras när du fakturerar utländska kunder:

 • Om du säljer till företag eller privatperson.
 • Om du säljer en vara eller en tjänst.
 • Om kunden finns inom eller utanför EU.

Den största skillnaden ligger i om du säljer något till ett företag (eller annan beskattningsbar person) eller om du säljer till en privatperson (eller annan icke beskattningsbar person). Vi går först igenom vad du behöver tänka på när ditt företag säljer till andra företag, för att sedan adressera försäljning till privatpersoner.

Om du säljer varor till företag i ett annat EU land, ska det normalt inte vara någon moms på fakturan. Men för att du ska kunna sälja varorna utan att lägga på moms på fakturan behöver nedan krav uppfyllas:

 • din köpare ska vid förvärvet uppge ett giltigt momsregistreringsnummer (kundens VAT nummer) i ett annat EU land.
 • du som säljare måste lämna en periodisk sammanställning med korrekta uppgifter om den unionsinterna leveransen.
 • du som säljare måste kunna visa handlingar som styrker att varan har transporterats till ett annat EU land.

Huvudregeln när du säljer tjänster inom EU till en beskattningsbar person (tillexempel ett företag) är att tjänsterna ska beskattas i det land där köparen har etablerat sin verksamhet. Du ska då inte ta ut moms, utan köparen (företaget) måste redovisa momsen i sitt land.

För att detta ska gälla behöver du kontrollera att köparen är en beskattningsbar person, exempelvis genom ett VAT-nummer (momsregistreringsnummer) och att köparen är etablerad utomlands.

Det finns dock en mängd undantag till huvudregeln. Bland annat vad gäller fastighetstjänster, persontransporter och restaurang- och cateringtjänster. För dessa är utgångspunkten att tjänsterna anses omsatta i de land där de fysiskt utförs.

Hur ska moms redovisas?

Du redovisar momsen i en momsdeklaration. Enklast är att lämna en digital momsdeklaration men då behöver du eller ditt ombud ha en e-legitimation.

Du som inte har möjlighet att använda den digitala tjänsten kan istället momsdeklarera på en blankett som du beställer. Vi skickar blanketten till din företagsadress. Kontakta Skatteverket om du vill få den skickad till en annan adress.

Hur redovisar man moms till Skatteverket?

Du redovisar momsen i en momsdeklaration. Enklast är att lämna en digital momsdeklaration men då behöver du eller ditt ombud ha en e-legitimation.

Du som inte har möjlighet att använda den digitala tjänsten kan istället momsdeklarera på en blankett som du beställer. Vi skickar blanketten till din företagsadress. Kontakta Skatteverket om du vill få den skickad till en annan adress.

Hur ska man bokföra moms och avgifter vid import?

Hur ska en förskottsbetalning på exempelvis 10 000 SEK bokföras?Ett förskott är att betrakta som en fordran på leverantören fram till leverans och bokförs på konto 1680 i baskontoplanen. Förskottet ligger på detta konto fram till leverans och slutbetalning av varan. 

Hur bokförs den resterande betalningen på 90 000 SEK?När varan leveras och slutbetalning sker så bokas varans totala värde på lagerkonto 1460, 100 000 SEK. Samtidigt krediteras förskottskontot 1680 med 10 000 och bankkonto 1930 med 90 000. 

Därefter ska tullavgiften bokföras. Hur går det till?Det här handlar om varor som ska säljas vidare, inte inköp av möbler eller skrivare till kontoret och då ska det bokföras på ett konto i kontoklass 4. I kontoklass 4 i baskontoplanen finns lediga kontonummer för sådana här tillfällen. 

Vad är det för skillnad på skatt och moms?

Moms, även kallat mervärdesskatt, är en skatt som alla i Sverige betalar när man till exempel köper en vara eller tjänst. Momsen ingår då ofta i priset och vanligtvis är moms inget som privatpersoner tänker på. Men som företagare behöver du deklarera och betala moms.

Företag som säljer varor eller tjänster i Sverige behöver ta ut en moms av kunderna, detta kallas utgående moms och är inte en kostnad för företag utan en skatt som tas ut av kunden och som sedan redovisas till staten. 

När ett företag köper in varor eller tjänster betalas en moms på dem, detta kallas ingående moms. Denna moms redovisas i momsdeklarationen. När företag redovisar momsen till Skatteverket är det skillnaden mellan ingående moms och utgående moms som företag antingen ska betala eller få tillbaka för. Hur många gånger momsen behöver redovisas och betalas beror på företagets försäljning och företagsform. 

Vad är skillnaden på skatt och moms?

Momsen är normalt 6 procent, så kallad bokmoms, på följande produkter:

 • böcker, broschyrer, häften och liknande alster, även i form av enstaka blad
 • tidningar och tidskrifter oavsett ämnesområde (t ex nyhets- och veckotidningar)
 • elektroniska produkter som är jämförbara med tryckta publikationer (t ex e-böcker eller e-tidningar)
 • bilderböcker, ritböcker och målarböcker för barn
 • musiknoter
 • kartor, t ex atlaser, väggkartor och topografiska kartor
 • böcker, tidningar etc som återges i tal på en cd-skiva eller något annat tekniskt medium.

Det gäller under förutsättning att de inte helt eller huvudsakligen består av reklam. Då är det 25 procent moms.

Är moms men inte skatt?

När du säljer vissa varor och tjänster ska du inte ta ut 25 procents moms utan i stället 12 eller 6 procent. I vissa fall ska du inte ta ut någon moms alls.

Här kan du läsa om vilka varor och tjänster det inte är 25 procents moms på.

Vad kan man dra av moms på?

Har du koll på avdragen? Företagarnas guide lotsar dig rätt bland 10 populära avdrag.

Hans Backman är rättslig specialist på Skatteverket och det är till honom som landets skattegranskare vänder sig för att få svar på ovanligt komplicerade avdragsfrågor.

Vad är ett Momsunderlag?

Momslagen reglerar fakturans innehåll för att momslyft ska medges när det gäller handel mellan företag. Detta gäller såklart även när du handlar på nätet.

Fakturan måste exempelvis innehålla både köparens och säljarens namn och adress, momssats, datum mm. Du bör därför vara väldigt tydlig med att ange att det är företaget som gör inköpet och inte du som privatperson. Reglerna för faktura till privatpersoner är nämligen inte alls lika omfattande.

Hur redovisar man moms bokföring?

För att hjälpa dig med din momsredovisning har vi satt ihop en checklista som steg för steg beskriver hur det går till.

Blev du hjälpt av informationen på den här sidan? Behöver du hjälp i programmet, vänligen kontakta vår support.Läs hur vi hanterar personuppgifter

Hur redovisar företag moms?

Innan du bokför in- eller utbetalning av moms måste du redovisa momsen till Skatteverket i form av en momsdeklaration. För att den ska bli rätt är det viktigt att all försäljning och inköp i företaget har bokförts med rätt summa moms och att du har använt korrekta bokföringskonton. I Bokio görs detta automatiskt!

Det första du behöver göra är att skicka in din momsrapport till Skatteverket. I samband med detta bör du också föra över pengar till ditt skattekonto som täcker din momsskuld. Beroende på skattekontots balans kan du göra något av följande:

 • Betala in hela skulden om skattekontot saknar pengar
 • Betala in en del av skulden om du redan har en del av summan på skattekontot
 • Du kan också slå ihop momsen med andra avgifter som ska betalas till Skatteverket och göra en gemensam överföring

Vad ingår i beskattningsunderlaget vid import?

Du måste ha version 6.31 eller senare av Visma Compact för att kunna göra dessa inställningar.

 • Välj Register/Kontoregister. Lägg upp ett inköpskonto för detta ändamål, till exempel 4545 Beskattningsunderlag 25 % och 4549 (motkonto). I fältet Moms behåller du Ej moms.
 • Om du vill använda det rekommenderade momskontot 2615 Utgående moms import av varor 25 %, så måste du ändra kontonamnet. Du måste även gå in under Register - Reserverade konto och ta bort konto 2615 från rad 5. Använder du redan 2615 till varuförvärv från EU så ska det stå kvar på rad 5 i reserverade konto. Du skapar då ett nytt konto istället under Register - Kontoregister, exempelvis 2601.