:

Vilka är fasta kostnader?

Innehållsförteckning:

 1. Vilka är fasta kostnader?
 2. Vad är fasta utgifter varje månad?
 3. Hur räknar man ut fasta kostnader?
 4. Vad är rörliga och fasta kostnader?
 5. Är personalkostnader fasta eller rörliga?
 6. Är drivmedel en fast kostnad?
 7. Hur mycket pengar bör man ha kvar efter fasta utgifter?
 8. Vad är rimligt att lägga på mat i månaden?
 9. Är lön en fast kostnad?
 10. Är personalkostnader fasta kostnader?
 11. Är mat en fast eller rörlig kostnad?
 12. Hur mycket skatt får staten in på bensin?
 13. Vad är rimligt att leva på i månaden?
 14. Hur lever man så billigt som möjligt?
 15. Vad kostar mat för 2 personer i månaden?

Vilka är fasta kostnader?

Innan man startar upp sin verksamhet är det viktigt att man noggrant går igenom vilka kostnader som företaget kommer att ha. Se regelbundet över utgifterna och var noggrann med att du får det du betalar för.

I samband med igångsättning av ett företag krävs ofta en hel del inköp. I en hästverksamhet kan det innebära inköp av hästar. Att köpa häst är inte en helt enkel procedur. Valet av häst varierar mycket med vilken verksamhet företaget kommer att bedriva.

Vad är fasta utgifter varje månad?

Äntligen har de skattefria beloppen för milersättningen höjts! Beloppen har legat på samma nivå sedan 2009 (18,50 kronor per mil), trots att drivmedelspriserna har gått upp mycket sedan dess. De höjda drivmedelspriserna har gjort användningen av egen bil i jobbet till en förlustaffär. Att beloppet för milersättning inte hängt med i utvecklingen har förstås varit ett problem, och många har engagerat sig för att snabba på höjningen av beloppen. 

Nivåerna för ersättningsbeloppen ser olika ut beroende på om tjänstebil eller egen bil används.

 • För tjänsteresor med egen bil kan arbetsgivare betala ut ett skattefritt schablonbelopp på 25 kronor per mil.
 • För tjänsteresor med tjänstebil där medarbetaren betalar drivmedlet privat, kan arbetsgivare betala ut ett skattefritt schablonbelopp på 12 kronor per mil (diesel, bensin eller etanol). 
 • Ingen förändring har skett vad gäller avdragsrätten för förmånsfordon som drivs med el. Beloppet står kvar vid 9,50 kronor per mil.
 • Egenföretagare kan ta ut ovan nämnda skattefria schablonbelopp som privat ersättning.

Hur räknar man ut fasta kostnader?

Naturligtvis påverkas de flesta fasta kostnader vid större volymförändringar. 

Man brukar skilja på tre olika typer av rörliga kostnader: 

Vad är rörliga och fasta kostnader?

Fasta kostnader förändras inte med verksamhetsvolym. Exempel på fasta kostnader är lokalhyror.

En kostnad i ett företag är en periodiserad utgift. En kostnad uppkommer när man förbrukar resurser, en utgift uppkommer vid anskaffningstillfället och en utbetalning uppkommer vid själva betalningstillfället. Kostnader kan delas upp i olika typer, till exempel kalkylmässiga och bokföringsmässiga kostnader, sär- och samkostnader, indirekta och direkta kostnader och rörliga och fasta kostnader.

Är personalkostnader fasta eller rörliga?

Spjutkastarens utbildningsprogram är en jämförelse av företagets underbudgetar. Delbudgetar bygger en stor bild och hjälper dig att förstå vad som är möjligt att uppnå och vad verkligheten är.

Det vanligaste sättet att skapa delbudgetar är att dela upp dem i försäljning, rörliga kostnader, marknadsföringskostnader, fasta kostnader och investeringar. En kassaflödesanalys sammanställs från   underbudgetpaketet och utvecklingen av bolagets kassa granskas. Om du vill kan du läsa artikeln om kassaflödet och finansieringsutdraget senare.

Är drivmedel en fast kostnad?

Den som vill hålla nere sina utgifter har stor möjlighet till detta genom att jämföra priser på allt från däck och bilservice till försäkring. Kostnaden för just service kan ibland skilja även mellan märkesverkstäder av samma märke på olika orter, och på olika märkesoberoende verkstäder.

- Serviceavtal är relativt vanligt förekommande och kan innebära en besparing för många, men även här gäller att jämföra med sin egen körsträcka och se vad som blir mest fördelaktigt, säger Carl-Erik Stjernvall, tekniker på M Sverige.

Bilar som är dyra i inköp är nästan alltid dyra att äga. Stora bilar som drar mycket bränsle är absolut dyrast, samtidigt som dessa ofta har sämst andrahandsvärde. De billigaste bilarna har en kostnad på dryga 20 kronor milen medan de dyraste bilarna kan ha en kostnad på 80 kronor milen eller mer. Än högre kan kostnaden bli ifall den årliga körsträckan är låg, då kan det till exempel bli svårt att utnyttja den fulla potentialen i bilens fasta serviceintervaller.

Bilkostnadskalkylen ska ses som en hjälp inte minst när man vill jämföra den egna bilens kostnader med andra transportmedel. Självklart är det dyrare att äga och använda en ny stor dyr bil än en liten eller gammal bil. Ändrade behov, säkerhetsfaktorer och driftskostnader är för många viktiga argument inför beslutet att köpa nytt.

Hur mycket pengar bör man ha kvar efter fasta utgifter?

60/20/20-regeln är ett bra mål att sträva efter eftersom den garanterar att du kan betala dina räkningar, ha lite kul och bygga upp ett sparande samtidigt.

Den går ut på att du skall lägga 60% av din inkomst på levnadskostnader (hem, mat, barn, etc.), 20% på nöjen (semester, aktiviteter, restaurangbesök, bio, etc.) och 20% på sparande (buffertsparande, fondsparande, barnspar, etc).

Det finns ännu fler goda nyheter! När du väl har uppnått denna nivå av ekonomisk trygghet finns det många små ändringar du kan göra som kommer att öka dina kontanter avsevärt.

Vad är rimligt att lägga på mat i månaden?

Beräkningarna ska ses som ungefärliga kostnader och vanligtvis brukar det inte vara så stora förändringar från år till år. Flera oväntade händelser inträffade i vår omvärld under 2022 och det har påverkat priserna för bland annat mat, drivmedel och el kraftigt. Beräkningarna för 2022 togs fram innan dessa händelser ägde rum och siffrorna för 2022 blev därför snabbt inaktuella. Det gör att prognosen för 2023 visar en stor kostnadsökning för framför allt mat och el jämfört med 2022 års siffror.

Du som använder beräkningarna kan behöva ta hänsyn till om fler händelser inträffar under året som påverkar kostnaderna, och justera siffrorna därefter.

De beräknade matkostnaderna är ingen norm. Du kan använda dem som något att utgå ifrån när du planerar din egen matbudget. Det går förstås att laga både billigare och dyrare mat.

Är lön en fast kostnad?

 • Helt fasta kostnader: kostnader som är de samma även när verksamheten står stilla, de kallas därför även för stilleståndskostnader. Dessa kostnader påverkas inte vid verksamhetens gällande kapacitetsgränser.
 • Driftsbetingade fasta kostnader: kostnader som uppstår när verksamheten är igång men inte påverkas av volymökningar, t.ex. belysning i lokaler. Kostnaderna finns inte när verksamheten står helt stilla.
 • Halvfasta kostnader: kostnader som ökar trappstegsvis eller språngvis vid volymökning, t.ex. vissa maskinkostnader. Halvfasta kostnader kan vara reversibla eller irreversibla. Om de är irreversibla minskar de inte om volymen minskar igen.

De flesta fasta kostnader är egentligen halvfasta. En maskinkostnad är exempelvis en fast kostnad så länge man inte slår i taket för maskinens kapacitet. Över denna nivå behöver maskinparken byggas ut, vilket ökar de fasta kostnaderna. Samma resonemang kan även föras för lokalhyror.

Är personalkostnader fasta kostnader?

Personalkostnader konteras huvudsakligen inom kontoklass 4 via personalsystemet Primula. Förutom löner och arvoden bokförs även alla typer av personliga ersättningar som arbetsgivaren måste lämna kontrolluppgift för, t ex traktamenten, bilersättningar och läkemedelsersättningar inom kontoklass 4 i Primula. Kostnader för utbildning för egen personal, konto 481*, samt övriga personalkostnader, konto 49*, t.ex. personalrepresentation, kan konteras direkt när fakturan kommer in via EFH. Dock bör man tänka på att fullt skatteavdrag inte kan göras vid representation, se Regler och riktlinjer om representation samt särskild konteringsguide vid Karolinska Institutet.

Kostnader för lokaler avser också kostnader för elektricitet, vatten, bränsle, städning och reparation av lokaler.

Är mat en fast eller rörlig kostnad?

Vi räknar mat som en fast kostnad eftersom du inte klarar dig utan det. När du upprättar en budget bör du sätta av ett fast belopp för matinköp och räkna det som en fast kostnad. Uteluncher, köpkaffe och andra restaurangbesök faller däremot under rörliga kostnader.

En rörlig kostnad förändras i takt som produktionsvolymen ökar eller minskar. När volymen ökar i företaget ökar även den rörliga kostnaden och när volymen minskar så minskar även den rörliga kostnaden. Exempel på rörliga kostnader är materialkostnader.

Direkt kostnad är en kostnad som kan bli knuten till en specifik vara eller tjänst. Direkta kostnader kan vara rörliga eller fasta. En direkt kostnad är alltså en kostnad som inte skulle uppstå utan den specifika varan eller tjänsten. Den vara eller tjänst som kostnaden är hänförlig till är kallad för kostnadsbärare.

Hur mycket skatt får staten in på bensin?

Diesel och bensin höjdes till en ny extrem nivå på tisdagen. Bensinen höjdes med 95 öre och dieseln ökade med 1,50 kronor per literDen stora vinnaren på prisrusningen är staten – jämfört med priserna vid nyår har skatteintäkterna ökat med över 900 miljoner kronor i månaden. 

Råoljan nådde en ny toppnivå på måndagsmorgonen med 128 dollar per fat, på grund av kriget i Ukraina. Det är den högsta nivån sedan 2008 och prisrusningen har fått stor påverkan på drivmedelspriserna. På tisdagsmorgonen höjdes priset igen med 95 öre på bensin och 1,50 kronor på diesel. 

Vad är rimligt att leva på i månaden?

Levnadskostnader kan enkelt beskrivas som det sammanlagda priset på de saker och ting du behöver varje dag för att leva ett bra liv. I Sverige görs varje år en beräkning av de vanligaste kostnaderna som ett genomsnittligt svensk hushåll ska stå för, som till exempel mat, el, och kläder. 

Det är Konsumentverket som ansvarar för denna bedömning av levnadskostnaderna för svenska individer och familjer. Deras referensvärden kan tjäna som grund till en budgetkalkyl för dig som vill få bättre grepp om dina levnadskostnader 2023 eller räkna ut hur mycket det kommer att kosta dig att flytta hemifrån. Många långivare använder också Konsumentverkets beräkning för att göra en kvar-att-leva-på-kalkyl på eventuella låntagare.‍

Bland de kostnader som räknas som levnadskostnader i Sverige finns följande: mat och kläder, el, telefon och TV, hygienartiklar, städartiklar och möbler. Det finns dock övriga stora kostnader som inte tas med i Konsumentverkets beräkning - till exempel boende och hyra, arbetsresor och semesterresor eller medicinkostnader.‍

Hur lever man så billigt som möjligt?

Land skrev om henne tidigare och hur hon lyckats med downshifting, eller nedväxling, till ett enklare och betydligt mindre kostsamt liv.

Hennes recept är att leva extremt sparsamt: Köpa så lite nytt som möjligt, ta till vara restprodukter, minska på matsvinnet, återbruka och återvinna, med mera.

Läs också: Så växlar du ned till ett enklare liv – experternas 5 bästa råd!

 • Plocka frukt och bär på vildaplar och ödetomter.
 • Spar kvitton och hålla koll på vart pengarna går. Går man ett år tillbaka i tiden vill man inte gärna ha ökat sina kostnader utan hellre minskat dem. Man tävlar mot sig själv – och vinner.
 • Kolla återvinningsstationen eller soprummet för att se om där finns något du behöver. Det som står utanför containrarna är det bara att ta med sig.
 • Byt mat med andra om du odlar eller har ett bra svampställe. Christin har till exempel bytt till sig viltkött mot kantareller och lagt ut i en lokal Facebook-grupp när hon hade mer aronia på buskarna än vad hon själv kunde ta tillvara.
 • Tillverka egna hygien- och rengöringsprodukter. Christin gör exempelvis eget schampo på såpnejlika.
 • Låt tidningar, böcker och leksaker cirkulera i bekantskapskretsen.
 • Gå utan strumpor på sommaren.
 • Bilen är ett perfekt ställe för att soliga dagar torka svamp och värma diskvatten i pet-flaskor.
 • Gör effektiv och väldoftande allrengöring av apelsinskal och ättika.
 • Koka ”bostongurka” på melonskal.
 • Fråga om du får gå igenom sådant som släkt och vänner tänker slänga.
 • Gå inte in i affärer. Att bli matad med vad som är modernt stimulerar inte fantasin – ”men släpp mig lös i ett soprum!”

Vad kostar mat för 2 personer i månaden?

Beroende på hur gammal du är så kommer dina matkostnader såklart att skilja sig. Barn äter mindre än vuxna, och man räknar även med att matkostnaderna per månad sjunker lite med åren.