:

Har man rätt att se lönelistor?

Innehållsförteckning:

 1. Har man rätt att se lönelistor?
 2. Var begär man ut lönelistor?
 3. Kan jag se vad mina kollegor har i lön?
 4. Hur kan man ta reda på någons lön?
 5. Kan man begära ut lönelistor privat?
 6. Är löner i kommunen offentliga?
 7. Hur begär man ut en handling?
 8. Hur många tjänar över 60000 i månaden?
 9. Är alla löner offentliga?
 10. Vilka inkomstuppgifter är offentliga?
 11. Har man rätt att sänka någons lön?
 12. Hur mycket tjänar en nyexaminerad gymnasielärare?
 13. Är arbetsmaterial offentligt?
 14. Vilka handlingar får lämnas ut?
 15. När anses man vara högavlönad?

Har man rätt att se lönelistor?

Arbetsgivare ska lämna ut identifierbara löneuppgifter till Seko – även för arbetstagare som inte är med i facket, slår Arbetsdomstolen fast. Byggnads Torbjörn Hagelin välkomnar domen.

Avtal 25 oktober 2018 kl 13:44

Var begär man ut lönelistor?

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Huruvida du har rätt att begära ut en lönelista från din arbetsplats beror på om löneuppgifterna är en allmän handling. Allmänna handlingar omfattas av den grundlagsstadgade offentlighetsprincipen som hittas i tryckfrihetsförordningen och innebär att alla har rätt att ta del av allmänna handlingar som inte omfattas av sekretess. Arbetsgivare är skyldiga att lämna ut sådana handlingar direkt på begäran, enligt 2 kap. 4 § offentlighets- och sekretesslagen. Löneuppgifterna för de som jobbar inom kommun, stat eller landsting är som utgångspunkt allmänna handlingar.

Kan jag se vad mina kollegor har i lön?

I Sverige har uppgifter om inkomst alltid varit känsligt, det är få som öppet vill berätta vad de har i lön för sin omgivning. Mycket kan vara kopplat till det svenska talesättet ”lagom är bäst” och Jantelagens ” Du skall inte tro att du är något.”. I andra länder är det tvärt om och folk kämpar för att komma in på inkomsttopplistor som Forbes 500 och allt för att visa hur mycket de tjänar.

Dock är allas inkomster och många andra uppgifter offentliga i Sverige och det är bara att lyfta luren och ringa till skatteverket så kan man gratis ta reda på någons inkomst.

Hur kan man ta reda på någons lön?

På ratists populära verktyg lönekollen kan du se vad vem som helst tjänar direkt på skärmen. Pris? 39 kr för en lönekoll eller 59 kr för 10 lönekollar.

Hur mycket någon tjänar har länge varit ett känsligt samtalsämne, framförallt i Sverige där ämnet i viss mån är tabubelagt. Svenskar är ofta privata med sin ekonomi/lön och många anser att det är oartigt att fråga vad någon tjänar. I andra länder (exempelvis USA) är det enligt erfarenhet snarare tvärtom, många vill berätta vad de tjänar och att prata om löner är ingen grej. 

Hur som helst, oavsett om det är tabubelagt eller inte är det många som är nyfikna och vill veta vad någon tjänar – det kan vara allt från en kändis till en kollega eller en familjemedlem. Utöver nyfikenhet kan ytterligare en anledning att kolla någons lön vara vid lönesamtal, då man kan jämföra sin lön med personer inom samma område (vanligtvis kollegor) och använda lönesiffrorna vid löneförhandling.

Kan man begära ut lönelistor privat?

Jag vet att frågan varit uppe tidigare, men kanske inte i den här formen. Man har rätt att begära ut lönelistor från lönekontoret. Men när vi gör det får vi bara ut listor som visar ett genomsnitt på respektive arbetsplats, alltså inte specificerade uppgifter på vad var och en tjänar exakt. Nu undrar jag om lönekontoret kan gå runt offentlighetsprincipens regler genom ett sådant tillvägagångssätt? Kan de hävda att de gör rätt? /Ett arbetsplatsombud

SVAR: Handlingar som kommit in eller upprättats hos en kommun är enligt tryckfrihetsförordningens bestämmelser allmänna handlingar och sådana handlingar är offentliga. Jag utgår från att en kommun är din arbetsgivare, som bara lämnar ut uppgift om genomsnittlig lön på respektive arbetsplats. 

Är löner i kommunen offentliga?

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag kommer att redogöra för både inkomstdeklarationer och löneuppgifter nedan.

Hur begär man ut en handling?

 • En allmän handling kan vara en text, en bild, en ljudinspelning eller en film.
 • En allmän handling ska ha kommit in till myndigheten eller ha skapats där.
 • Handlingen ska vara förvarad hos myndigheten.
 • En handling som har skapats hos myndigheten men som inte har skickats ut från myndigheten blir i regel allmän först när myndigheten har avslutat arbetet med det ärende som handlingen hör till.

För att få ut en allmän handling ska du vända dig till den myndighet som förvarar handlingen. Du har rätt att ta del av allmänna handlingar avgiftsfritt genom att komma till riksdagen och ta del av handlingarna på plats. Om du vill ha kopior av allmänna handlingar kan det innebära en avgift.

Om din begäran medför en avgift får du ett meddelande om detta innan handlingarna skickas. Handlingarna skickas när du accepterat att betala avgiften för kopiorna.

Om Riksdagsförvaltningen säger nej till din begäran att få ta del av en handling har du rätt att få ett skriftligt beslut med information om hur beslutet kan överklagas. Om handlingen du vill ha rör ett utskott i riksdagen är det utskottet som fattar beslut i frågan om handlingen ska lämnas ut. Utskottets beslut går inte att överklaga.

Hur många tjänar över 60000 i månaden?

I Sverige har vi något som kallas progressiv skatt, vilket förenklat innebär att man betalar en högre andel av sin lön i skatt ju mer man tjänar. Tanken med detta skattesystem är att de som tjänar mer har råd att till större del bidra till samhällets kostnader såsom skola, sjukvård, militär, bidrag och myndigheter än de som har lägre inkomster.

Är alla löner offentliga?

Hej Ulrika,Tack för att du vänder dig till Naturvetarna med din fråga!

Om du har rätt att få veta dina kollegors lön eller inte beror på var du arbetar och om arbetsgivaren omfattas av offentlighetsprincipen. Löneuppgifter räknas som offentlig handling hos vissa arbetsgivare inom offentlig sektor. Jobbar du inom stat, kommun eller region gäller offentlighetsprincipen och vem som helst har möjlighet att begära ut löneuppgifter då det räknas som en offentlig handling.

Vilka inkomstuppgifter är offentliga?

På myndigheter är uppgifter om lön en offentlig handling. Det innebär att vem som helst kan begära ut uppgifter om löner från arbetsgivaren, eftersom de räknas som en allmän handling. Detta regleras i Offentlighets- och sekretesslagen 2 kap. 4 §.

Har man rätt att sänka någons lön?

Fråga:

Jag är anställd på ett nyligen fusionerat bolag och kommer från det uppköpta bolaget. Min chef vill nu sänka min lön. Sedan tidigare har jag en lönemodell med fast lön + bonus. Den nya lönemodellen för min del, en 70-30-modell där jag, om jag når mina mål, får samma mållön som min tidigare fasta lön. Bonusen är på a konto och beräknas årsvis.

Hur mycket tjänar en nyexaminerad gymnasielärare?

Medellönen för en Lärare är 36 700 kr brutto per månad (440 400 kr per år) vilket är 900 kr (+3%) högre än den nationella medellönen i Sverige.En Lärare kan förvänta sig en genomsnittlig ingångslön på 29 300 kr. De högsta lönerna kan överstiga 42 000 kr.

En nyexaminerad Lärare med mindre än tre års erfarenhet kan förvänta sig en medellön på 32 600 kr brutto per månad. En Lärare mitt i karriären med 4–9 års erfarenhet tjänar i genomsnitt 36 400 kr medan en erfaren Lärare med 10–20 års erfarenhet, i snitt, tjänar 39 200 kr. Lärare med mer än 20 års erfarenhet tjänar i snitt 40 500 kr.

Är arbetsmaterial offentligt?

En handling som förvaras hos en myndighet och är inkommen dit eller upprättad på myndigheten är en allmän handling.

Handlingen kan vara en bild, skrift eller i någon digital form. Det senare kallas upptagning i lagtexten.

Vilka handlingar får lämnas ut?

Enligt tryckfrihetsförordningen har alla rätt att ta del av allmänna handlingar, förutom i de fall då handlingarna omfattas av sekretess. Riksarkivet gör alltid en prövning av om det finns uppgifter som omfattas av sekretess innan handlingarna lämnas ut. Ibland kan handlingar lämnas ut med de hemliga uppgifterna maskerade.

Om Riksarkivet har bedömt att en handling kan lämnas ut har man alltid rätt att beställa en kopia, eller själv fotografera av handlingen. Ur sekretessynpunkt finns det ingenting som gör att du inte får sprida eller publicera sådana kopior – digitalt eller på papper.

När anses man vara högavlönad?

I Sverige har vi något som kallas progressiv skatt, vilket förenklat innebär att man betalar en högre andel av sin lön i skatt ju mer man tjänar. Tanken med detta skattesystem är att de som tjänar mer har råd att till större del bidra till samhällets kostnader såsom skola, sjukvård, militär, bidrag och myndigheter än de som har lägre inkomster.