:

Kan man köpa utan moms?

Innehållsförteckning:

 1. Kan man köpa utan moms?
 2. Hur handlar man utan moms?
 3. Kan man dra av moms på köp av privatperson?
 4. Vad behöver man inte betala moms på?
 5. Kan man köpa vad som helst på företaget?
 6. Kan man få tillbaka moms?
 7. Får man ange pris utan moms?
 8. Hur mycket får jag tjäna utan att betala moms?
 9. Kan man få tillbaka moms som privatperson?
 10. Kan man köpa en bil på företaget?
 11. Vad händer om man köper privata saker på företaget?
 12. Hur vet man om man ska betala eller få tillbaka moms?
 13. Kan man skicka faktura utan moms?
 14. Får man sätta vilket pris man vill?
 15. Hur mycket svarta pengar får man tjäna?

Kan man köpa utan moms?

Moms – mervärdesskatt eller mervärdesomsättningsskatt – är en skatt som ska betalas till staten vid köp av varor och tjänster. 

Både privatpersoner och företag betalar moms, men det är du som driver företag som märker av att den existerar. För privatpersoner är momsen alltid inkluderad i priset och man behöver inte göra någonting mer än att betala totalsumman för sin vara eller tjänst.

Själva momsinbetalningen – och hur stor den blir – tar nämligen du som företagare, eller näringsidkare, hand om i samband med din momsdeklaration. Företagare kan nämligen kvitta momsen på sina inköp mot momsen på sin försäljning. Därför brukar man ofta presentera priset exklusive moms när man vet att det är företag som ska handla.

I Sverige använder vi oss av olika momssatser beroende på vilken typ av vara eller tjänst som avses. På de allra flesta varor eller tjänster gäller 25 % moms, det vill säga att du som näringsidkare lägger på 25 % på ditt pris. Det finns dock undantag.

För till exempel livsmedel, restaurangbesök, hotell samt konstverk som köps direkt från konstnären gäller istället 12 % moms, medan tidningar, böcker, konserter samt  taxi-, buss-, flyg- och tågresor inom Sverige enbart beläggs med 6 % moms. 

Vissa branscher är dessutom undantagna från momsplikt helt och hållet. För sjukvård, tandvård, social omsorg, skolverksamhet och bank- och försäkringstjänster betalas exempelvis ingen moms alls.‍

Hur handlar man utan moms?

Moms – mervärdesskatt eller mervärdesomsättningsskatt – är en skatt som ska betalas till staten vid köp av varor och tjänster. 

Både privatpersoner och företag betalar moms, men det är du som driver företag som märker av att den existerar. För privatpersoner är momsen alltid inkluderad i priset och man behöver inte göra någonting mer än att betala totalsumman för sin vara eller tjänst.

Själva momsinbetalningen – och hur stor den blir – tar nämligen du som företagare, eller näringsidkare, hand om i samband med din momsdeklaration. Företagare kan nämligen kvitta momsen på sina inköp mot momsen på sin försäljning. Därför brukar man ofta presentera priset exklusive moms när man vet att det är företag som ska handla.

I Sverige använder vi oss av olika momssatser beroende på vilken typ av vara eller tjänst som avses. På de allra flesta varor eller tjänster gäller 25 % moms, det vill säga att du som näringsidkare lägger på 25 % på ditt pris. Det finns dock undantag.

För till exempel livsmedel, restaurangbesök, hotell samt konstverk som köps direkt från konstnären gäller istället 12 % moms, medan tidningar, böcker, konserter samt  taxi-, buss-, flyg- och tågresor inom Sverige enbart beläggs med 6 % moms. 

Vissa branscher är dessutom undantagna från momsplikt helt och hållet. För sjukvård, tandvård, social omsorg, skolverksamhet och bank- och försäkringstjänster betalas exempelvis ingen moms alls.‍

Kan man dra av moms på köp av privatperson?

Ja det finns inga restriktioner eller hinder att köpa från privatpersoner. Problemet uppstår aldrig för varor utan bara tjänster då du som köpare kan bli arbetsgivare om du köper en tjänst som innebär att privatpersonen ses som anställd av dig som företag. T.ex. när du som företagare låter en privatperson städa ditt kontor. Därför behöver säljaren visa upp f-skattebevis för att du som företagare ska vara säker på att du inte ska behöva betala arbetsgivaravgifter.

Köper du en vara riskerar du aldrig att behöva betala sociala avgifter för den du köper av. Många företag köper idag tjänster av frilansare och privatpersoner som jobbar extra med att översätta texter eller göra logotyper och liknande och dessa personer fakturerar utan moms och redovisar inkomster som hobbyverksamhet. Så det finns inga hinder för dig med enskild firma att köpa en vara eller tjänst från en privatperson.

"Medveten om att jag inte får dra momsen men får man göra köpet och ha transaktionen i bokföringen över huvud taget?"

Det problemet försvinner av sig självt eftersom det inte finns någon moms att dra av när säljaren inte är momsregistrerad = privatperson. Privatpersonen kan aldrig lägga på moms. Men den kan skriva en faktura i Excel eller motsvarande utan moms och sedan redovisa inkomsten i sin inkomstdeklaration som beskattas som inkomst av tjänst eller kapital beroende på vad det är för tjänst eller sak. Privatpersonen får en liknande situation som ett enkelt bolag eller UF-företag och en mer ingående beskrivning om regler, krav och skatter på privatpersonen går att läsa här.

Vad behöver man inte betala moms på?

Moms – mervärdesskatt eller mervärdesomsättningsskatt – är en skatt som ska betalas till staten vid köp av varor och tjänster. 

Både privatpersoner och företag betalar moms, men det är du som driver företag som märker av att den existerar. För privatpersoner är momsen alltid inkluderad i priset och man behöver inte göra någonting mer än att betala totalsumman för sin vara eller tjänst.

Själva momsinbetalningen – och hur stor den blir – tar nämligen du som företagare, eller näringsidkare, hand om i samband med din momsdeklaration. Företagare kan nämligen kvitta momsen på sina inköp mot momsen på sin försäljning. Därför brukar man ofta presentera priset exklusive moms när man vet att det är företag som ska handla.

I Sverige använder vi oss av olika momssatser beroende på vilken typ av vara eller tjänst som avses. På de allra flesta varor eller tjänster gäller 25 % moms, det vill säga att du som näringsidkare lägger på 25 % på ditt pris. Det finns dock undantag.

För till exempel livsmedel, restaurangbesök, hotell samt konstverk som köps direkt från konstnären gäller istället 12 % moms, medan tidningar, böcker, konserter samt  taxi-, buss-, flyg- och tågresor inom Sverige enbart beläggs med 6 % moms. 

Vissa branscher är dessutom undantagna från momsplikt helt och hållet. För sjukvård, tandvård, social omsorg, skolverksamhet och bank- och försäkringstjänster betalas exempelvis ingen moms alls.‍

Kan man köpa vad som helst på företaget?

Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Ja, ett företag får köpa produkter som ska användas för privatbruk men det kan som du nämner påverka möjligheten att dra av momsen för produkterna. I 1 kap. 1 § mervärdesskattelagen nämns bland annat ett krav på att det ska vara en beskattningsbar person som gör omsättningen i fråga för att momsskyldighet ska inträda. Det är när momsskyldighet föreligger som avdrag för moms vid förvärv i verksamheten får göras (8 kap. 3 § mervärdesskattelagen).

Kan man få tillbaka moms?

När du handlar som privatperson i EU ska du bara betala moms en gång, nämligen i det land där du gör ditt inköp.

Du kan ta med dig hem vilken vara som helst som du köpt i ett annat EU-land, utan att behöva stanna vid gränsen eller deklarera den i tullen. Det enda villkoret är att dina inköp måste vara för ditt eget eller din familjs personliga bruk. Du får inte sälja vidare varorna.

Om du bor i ett land utanför unionen och besöker EU har du rätt att få tillbaka momsen på de varor som du köpt under vistelsen i EU. Visa upp varorna i tullen vid utresan senast tre månader efter att du köpte dem, tillsammans med momsåterbetalningsblanketten. Den brukar fyllas i av säljaren, men alla handlare deltar inte i systemet eftersom det är frivilligt. I vissa länder måste man ha handlat för ett visst belopp för att kunna få tillbaka momsen.

Får man ange pris utan moms?

Vill du som företagare vara helt säker på att undvika missförstånd och konflikter ska du alltid klart och tydligt ange priset inklusive moms i dina offerter. Du bör även vara tydlig med andra kostnader som kan tillkomma, till exempel administrationsavgifter, framkörningsavgifter och så vidare. Ju närmare det faktiska slutpriset du befinner dig i offerten desto bättre. Det kommer i längden att gynna dig, eftersom du slipper bråk om fakturor och segdragna ärenden hos ARN.

Hur mycket får jag tjäna utan att betala moms?

Bilar, båtar och motorcyklar och motsvarande fordon som används och ägs av hushållet räknas inte till vanligt bohag. På försäljningsvinsten från dem tillämpas alltså inte den skattefria försäljningsgränsen på 5 000 euro. Man ska också alltid betala skatt på försäljningsvinsten för konst eller konstföremål som är värdefullare än sedvanligt och på investeringstillgångar och aktier som skaffats för hobbyverksamhet, såsom t.ex. golfaktier. Man ska betala skatt på försäljningsvinst för försäljning av annat än vanligt husgeråd om det sammanlagda försäljningspriset överstiger 1 000 euro. När du beräknar överlåtelsevinsten ska du från försäljningspriset dra av inköpspriset.

Förlusten för överlåtelse av egendom är i regel avdragbar i beskattningen. Försäljningsförlusten för bohag, bil, båt eller annan egendom som är avsedd för personligt bruk får dock inte dras av i beskattningen.

Exempel: Jakob har köpt en antikbil för 14 000 euro. Han har reparerat bilen och kört med den ett par somrar. Kostnaderna för reparationen har varit 1 500 euro. Jakob säljer bilen på sajten för bytesbilar på nätet för 21 000 euro. Försäljningsvinsten som beskattas som kapitalinkomst är 5 500 euro (21 000 e − 14 000 e − 1 500 e). Jakob ska deklarera denna inkomst i sin beskattning.

Kan man få tillbaka moms som privatperson?

Bilar, båtar och motorcyklar och motsvarande fordon som används och ägs av hushållet räknas inte till vanligt bohag. På försäljningsvinsten från dem tillämpas alltså inte den skattefria försäljningsgränsen på 5 000 euro. Man ska också alltid betala skatt på försäljningsvinsten för konst eller konstföremål som är värdefullare än sedvanligt och på investeringstillgångar och aktier som skaffats för hobbyverksamhet, såsom t.ex. golfaktier. Man ska betala skatt på försäljningsvinst för försäljning av annat än vanligt husgeråd om det sammanlagda försäljningspriset överstiger 1 000 euro. När du beräknar överlåtelsevinsten ska du från försäljningspriset dra av inköpspriset.

Förlusten för överlåtelse av egendom är i regel avdragbar i beskattningen. Försäljningsförlusten för bohag, bil, båt eller annan egendom som är avsedd för personligt bruk får dock inte dras av i beskattningen.

Exempel: Jakob har köpt en antikbil för 14 000 euro. Han har reparerat bilen och kört med den ett par somrar. Kostnaderna för reparationen har varit 1 500 euro. Jakob säljer bilen på sajten för bytesbilar på nätet för 21 000 euro. Försäljningsvinsten som beskattas som kapitalinkomst är 5 500 euro (21 000 e − 14 000 e − 1 500 e). Jakob ska deklarera denna inkomst i sin beskattning.

Kan man köpa en bil på företaget?

Det är omöjligt att ge en generell rekommendation om vilket av systemen som är mest fördelaktigt – använder du bilen även privat så är systemen tänkta att vara neutrala, men det kan finnas skillnader i vissa fall. Du får helt enkelt göra en beräkning och jämföra utfallen.

Vid beräkning av förmånsvärdet används följande formel:

Vad händer om man köper privata saker på företaget?

Varje gång du köper en vara eller tjänst är du tvungen att betala moms, så kallad mervärdeskatt. Eftersom den redan är inbakad i priset påverkas du som privatperson inte av den.

Om du däremot köper varor eller tjänster till ditt företag har du rätt att – i de flesta fall – få tillbaka momsen via momsdeklarationen.

Varje gång du köper en vara eller tjänst är du tvungen att betala moms, så kallad mervärdeskatt. Eftersom den redan är inbakad i priset påverkas du som privatperson inte av den.

Om du däremot köper varor eller tjänster till ditt företag har du rätt att – i de flesta fall – få tillbaka momsen via momsdeklarationen.

I bokföringen bokför du den momsen som ”Ingående moms”. Momsregistrerade företag ska lämna en momsdeklaration för varje redovisningsperiod – månad, kvartal eller år – även om det inte finns något köp. Då deklarerar du 0 belopp.

Hur vet man om man ska betala eller få tillbaka moms?

Moms, eller mervärdesskatt som det också heter, är en statlig skatt som du som företagare, i de flesta fall, är skyldig att redovisa. Momsen är för det mesta inkluderat i det pris vi betalar för varor och tjänster och därmed ingenting privatpersoner behöver reflektera kring. För dig som företagare däremot krävs det lite mer – momsen ska deklareras och betalas i tid.

Det är viktigt att skilja på ingående och utgående moms. Allt du köper in till ditt företag går under ingående moms, och det är den momsen du har rätt att få tillbaka. Den utgående momsen gäller de varor eller tjänster du säljer från ditt företag och det är den momsen du ska redovisa till Skatteverket. Vad som sedan avgör om du ska betala eller få tillbaka momspengar är helt enkelt mellanskillnaden på det du köpt och det du sålt!

Kan man skicka faktura utan moms?

På sidan om fakturering beskrivs de svenska reglerna. Utgångspunkten är att reglerna gäller för svenska beskattningsbara personers försäljningar. I vissa situationer kan det bli aktuellt för svenska beskattningsbara personer att använda utländska faktureringsregler och i vissa situationer kan det bli aktuellt för utländska företag att använda svenska faktureringsregler.

Oavsett vilket belopp du säljer för måste du utfärda en faktura när du säljer varor eller tjänster till beskattningsbara personer och juridiska personer som inte är beskattningsbara personer. Faktureringsskyldigheten gäller även för betalningar i förskott och a conto.

Även om du inte är skyldig att fakturera enligt momslagen måste du alltid ha ett underlag för din bokföring. Det innebär att du ska ha en verifikation för varje affärshändelse.

Får man sätta vilket pris man vill?

På sidan om fakturering beskrivs de svenska reglerna. Utgångspunkten är att reglerna gäller för svenska beskattningsbara personers försäljningar. I vissa situationer kan det bli aktuellt för svenska beskattningsbara personer att använda utländska faktureringsregler och i vissa situationer kan det bli aktuellt för utländska företag att använda svenska faktureringsregler.

Oavsett vilket belopp du säljer för måste du utfärda en faktura när du säljer varor eller tjänster till beskattningsbara personer och juridiska personer som inte är beskattningsbara personer. Faktureringsskyldigheten gäller även för betalningar i förskott och a conto.

Även om du inte är skyldig att fakturera enligt momslagen måste du alltid ha ett underlag för din bokföring. Det innebär att du ska ha en verifikation för varje affärshändelse.

Hur mycket svarta pengar får man tjäna?

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Att tjäna svarta pengar innebär att man erhåller en lön som inte beskattas. Nackdelen med att arbeta svart är även att anställningen görs utan anställningsbevis, ingen sjuklön, sociala förmåner eller försäkringar. Som arbetstagare erhåller man därför inget skydd i sin anställning.