:

Hur avslutar jag min enskilda firma?

Innehållsförteckning:

 1. Hur avslutar jag min enskilda firma?
 2. När är en näringsverksamhet avslutad?
 3. Hur avslutar jag mitt företag?
 4. Vad gör man med avskrivna inventarier?
 5. Vad kostar det att avregistrera enskild firma?
 6. Kan man ha sin enskilda firma vilande?
 7. Hur gör jag mitt företag vilande?
 8. Hur länge kan man ha en enskild firma vilande?
 9. Vad kostar det att avveckla ett företag?
 10. Vad kostar det att avveckla företag?
 11. Kan man sälja avskrivna inventarier?
 12. Får man skriva av inventarier på 3 år?
 13. Vad kostar ett bokslut enskild firma?
 14. Kan man pausa sin enskilda firma?
 15. Vad kostar det att ha ett bolag vilande?

Hur avslutar jag min enskilda firma?

Ja, det är möjligt att sälja en enskild firma. Vid försäljningen överlåts företagets tillgångar och skulder till köparen. Det rekommenderas att göra en korrekt värdering av företaget innan försäljningen för att fastställa ett lämpligt pris.

En möjlig plattform för att sälja en enskild firma är Bolagsplatsen.se, Sveriges största webbplats för företagsförmedling. På Bolagsplatsen kan man lägga upp en annons med information om företaget och dess verksamhet samt det pris man vill sälja företaget för. Potentiella köpare kan sedan kontakta säljaren via webbplatsen för att diskutera vidare.

Beskattningen vid försäljning av en enskild firma kan variera beroende på försäljningspriset och det skattemässiga värdet på verksamheten.

Om försäljningspriset överstiger det skattemässiga värdet, vilket är värdet som anges i deklarationen för det år företaget grundades, så beskattas skillnaden som en vinst. Denna vinst beskattas med inkomstskattesatsen på samma sätt som övrig inkomst, vilket innebär att du kan behöva betala en högre skattesats om vinsten är hög.

Om försäljningspriset är lägre än det skattemässiga värdet så kan du göra avdrag för förlusten. Avdraget dras från din totala inkomst för året och kan därmed sänka din totala skattesats.

När är en näringsverksamhet avslutad?

När användaren på beräkningsbilagan har bestämt årets avdrag för underskott överförs avdragsbeloppet av programmet till blankett INK1.

Programmets deklarationskontroll ger kontinuerligt besked om det vid den aktuella deklarationen är möjligt att öka det skattemässigt mest fördelaktiga avdraget.

Som nämnts får enbart 70 procent av ett slutligt skattemässigt underskott i en nedlagd näringsverksamhet dras av. Avdraget sker i inkomstslaget kapital.

När det finns skatt att reducera är avdraget således värt högst 21 procent av det ursprungliga skattemässiga underskottet i den nedlagda näringsverksamheten (70 procent av underskottet x 30 procent i skattereduktion).

Till den del som underskott i inkomstslaget kapital är större än 100 000 kr - och det finns skatt att reducera - är avdraget inte värt 30 procent i skattereduktion utan enbart 21 procent.

Detta eftersom avdragsbelopp överstigande 100 000 kr reduceras till 70 procent (70 % x 30 % = 21 %). Regeln gäller alla typer av underskottsavdrag i kapital, även avdrag för underskott i nedlagd näringsverksamhet.

Ett avdrag för underskottet i näringsverksamhet har redan från början reducerats till 70 % av det ursprungliga totala skattemässiga underskottet. När det avdraget sedan ingår i ett underskott i kapital över 100 000 kr kommer det enbart att ge 14,7 % i skattelindring av det ursprungliga skattemässiga underskottet. (70 % x 70 % x 30 % = 14,7 %).

Hur avslutar jag mitt företag?

 • Sälja aktiebolaget.
 • Sälja inkråmet och behålla aktie­bolaget.
 • Sälja till de anställda (om det finns några).
 • Behålla, ta in en extern vd och själv bli styrelse­ordförande.
 • Avveckla och lägga ner.

– Om det är ett företag som är i gång är det absolut bäst att sälja hellre än att lägga ner. Då kan man få ut ett mervärde, även om det inte alltid blir stort. Det säger Lennart Sten­man, vd för Länia Företags­förmedling, vars drygt 30 företagsförmedlare riktar in sig på mindre och medelstora onoterade bolag.

Han noterar att den propp, bestående av äldre företagare, som man trodde skulle ”gå ur” för cirka tio år sedan, fortfarande finns kvar som företagsägare. Det generationsskifte som stod för dörren har inte skett. – Många trodde att deras barn skulle ta över, men barnen vill göra annat. Risken är då att företaget tynar de sista åren. Till slut kanske det måste läggas ner eftersom det inte kan säljas, säger Lennart.

Vad gör man med avskrivna inventarier?

Något förenklat kan man säga att en avskrivning är ett sätt att dela upp utgiften för en ny tillgång på hela den tid som den ska användas/nyttjas i bolaget.

Tänk dig ett åkeri som köper en ny lastbil för en miljon kronor (utgift)  som de planerar att använda i fem år. Om de skulle ta upp hela kostnaden för lastbilen i bokföringen det första året skulle vinsten minska ordentligt, de kanske till och med skulle göra en förlust. Nästkommande fyra år skulle de istället inte ha någon kostnad alls för sin lastbil.

Det här är inte skattemässigt tillåtet, och för att få en jämnare och mer rättvisande fördelning av kostnaden gör man avskrivningar på sina inventarier. I exemplet med lastbilen skulle det innebära att man istället bokför 200 000 kronor som kostnad varje år, det vill säga en miljon kronor fördelat på 5 år.

Det vill säga även om företaget betalar hela lastbilen på en gång så sprider man i bokföringen ut kostnaden över flera år. På så vis speglar resultaträkningen hur företaget nyttjar resursen.

Vad kostar det att avregistrera enskild firma?

När du säljer din verksamhet måste du göra vissa avregistreringar. Dessa gör du enklast i våra e-tjänster. Du ska bland annat avregistrera företaget och begära att F-skattgodkännandet återkallas.

När du säljer din verksamhet ska du begära att ditt godkännande för F-skatt

Kan man ha sin enskilda firma vilande?

Exempel på situationer där man som företagare inte anses ha sin verksamhet vilande.

 • Man minskar antal dagar och/eller timmar som verksamheten är öppen.
 • Man har färre antal kunder eller pågående uppdrag.
 • Man har ett eller flera pågående uppdrag men där det finns perioder utan sysselsättning, exempelvis ett uppdrag i vilket du har en halv dags sysselsättning en gång i månaden.
 • Man arbetar med anbud eller aktiv marknadsföring.
 • Man har uppdrag som inte är avslutade eller pausade av uppdragsgivaren även om du inte arbetar med uppgiften för tillfället.
 • Man förbererder verksamhet med exempelvis inköp av varor, tjänster, inventarier och maskiner.

Hur gör jag mitt företag vilande?

Det är viktigt att du avregistrerar dig för F-skatt , moms och arbetsgivaravgifter. Om du inte avregistrerar din verksamhet kan du i vissa avseenden även fortsättningsvis behandlas som om du bedriver näringsverksamhet.

Ansökan om avregistrering kan du göra på blanketten Ändringsanmälan (SKV 4639). En avregistrering innebär inte att F-skattedebiteringen tas bort för det aktuella beskattningsåret. Om en preliminär F-skattedebitering ska tas bort helt eller ändras på grund av ändrad beräknad inkomst måste du även lämna in blanketten Preliminär inkomstdeklaration 1 (SKV 4314).

Hur länge kan man ha en enskild firma vilande?

Du kan göra ett tillfälligt uppehåll i din verksamhet och ansöka om a-kassa. Under ett tillfälligt uppehåll måste din verksamhet vila, du kan inte ha kunder, tillverka eller sälja något. Det är till din a-kassa som du meddelar att du har ett tillfälligt uppehåll. Det gör du i samband med att du ansöker om a-kassa.

 • Du får ha lokal kvar, inventarier kvar. Du fortsätter att betala räkningar.
 • Du meddelar inget till Skatteverket eller Bolagsverket.
 • Har du utestående fordringar som ännu inte betalats är det inga problem, det får komma in pengar för arbete du gjort innan du la verksamheten vilande.

Kom ihåg att registrera dig hos Arbetsförmedlingen första dagen du lägger verksamheten vilande, det gör du enkelt på deras hemsida. Börjar du arbeta igen i ditt företag meddela oss, för då upphör din ersättningsrätt.

Vad kostar det att avveckla ett företag?

Likvidera aktiebolag har länge varit ett uttryck som är synonymt med avveckla ett företag. Dock är likvidation en av flera avvecklingsmetoder. Vill du veta vilka flera sätt man kan avveckla ett aktiebolag på kan du läsa det här.

Vad kostar det att avveckla företag?

Det är många som hör av sig till oss och undrar över vad det kostar att likvidera ett aktiebolag. Vårt svar blir då att det beror på hur bolaget ser, med detta så menar vi att vi behöver få en bild av bolagets ekonomiska ställning. Om vi få ta del av en aktuell resultat- och balansrapport, så kan vi därefter skicka en offert där det tydligt framgår vad det kostar att likvidera aktiebolaget.

Att likvidera sitt aktiebolag med Citadellet Bolagsservice ska vara snabbt, enkelt och tryggt. Det skall självklart också vara prisvärt. Priset för likvidation av ditt aktiebolag baseras på bolagets substansvärde (tillgångar-minus skulder). I de flesta fall så kostar det 9.500 kr att likvidera sitt bolag med oss, då ingår Bolagsverkets avgifter med koppling till likvidation om ca 2.800 kr.

Kan man sälja avskrivna inventarier?

This website protects your privacy by adhering to the European Union General Data Protection Regulation (GDPR). You can grant your consent(s) to use your data for specific purposes below or by clicking "Agree to all".

Analytics

Får man skriva av inventarier på 3 år?

Avskrivning är ett begrepp inom bokföring som används för att fördela kostnaden för en anläggningstillgång över antalet år som tillgången genererar intäkter. På så vis är det möjligt att sprida utgiften över flera år och inte enbart belasta inköpsåret.

Här är det emellertid viktigt att förstå skillnaden mellan utgift och kostnad. Utgiften uppkommer när du köper in en tillgång medan kostnaden är förknippad med förbrukningen av tillgången. Det är därmed kostnaden som påverkar resultaträkningen.

Genom att göra avskrivningar drar du av lika belopp varje år som motsvarar tillgångens värdeminskning. Avskrivningstiden varierar beroende på den ekonomiska livslängden på tillgången och kan vara 5 år för en dator, 10 år för en lastbil eller 33 år för en byggnad.

Det finns vissa krav företaget måste uppfylla för att kunna göra avskrivningar:

 • Företaget äger tillgången.
 • Tillgången är levererad till företaget.
 • Tillgången ingår i verksamheten som företaget bedriver.

Avskrivning går att göra från och med dagen då tillgången är tillgänglig för användning.  

Vad kostar ett bokslut enskild firma?

Att jämföra priser mellan redovisningsbyråer baserat endast på enskilda tjänster kan ge en begränsad bild av vad det faktiskt kostar att använda en viss byrå. Detta beror på att varje byrå har olika strategier för att balansera sina priser på olika tjänster. En byrå kan erbjuda låga priser på momsredovisning men högre priser på löpande bokföring. Detta innebär att man ska titta på totalpriset för alla tjänster som erbjuds, inte bara priset på enskilda tjänster.

En viktig faktor att ta hänsyn till när man jämför priser mellan olika redovisningsbyråer är om byrån är digitaliserad. Byråer som använder sig av digitala lösningar för sina tjänster kan ofta erbjuda lägre priser än mer traditionella byråer. Detta beror på att digitala verktyg och system kan göra processerna mer effektiva och kostnadseffektiva.

En annan fördel med digitala redovisningsbyråer är att de ofta erbjuder standardiserade priser på sina tjänster. Detta gör det enklare att jämföra priser mellan olika byråer och hjälper dig att hitta det bästa alternativet för din verksamhet. Det är viktigt att tänka på att en digitaliserad byrå inte nödvändigtvis är bättre än en traditionell byrå, det är viktigt att se över vad som passar bäst för din verksamhet.

Kan man pausa sin enskilda firma?

Mitt bolag ska tydligen vara "vilande" för att ansöka om a-kassa. Vad betyder egentligen vilande bolag och vad är vilandereglerna?

För att en företagare ska få arbetslöshetsersättning får inte några åtgärder pågå i företaget, varken av företagaren själv eller någon annan. Antingen genom att företaget avvecklas, eller att ingen verksamhet pågår tillfälligt.

Vad kostar det att ha ett bolag vilande?

Om du driver ett aktiebolag vet du att det är mycket att hålla reda på. Ibland kan det hända att man inte vill använda sitt bolag på ett tag. Det kallas för vilande bolag. Ett vilande bolag är en term som beskriver ett bolag som fortfarande är registrerat men som inte bedriver någon verksamhet. Det kan vara på grund av att bolaget är på gång att avvecklas eller för att bolaget är helt nytt och inte kommit igång med verksamheten ännu. Oavsett vilket så är bolaget fortfarande aktivt hos Bolagsverket. Det är främst hos Skatteverket det gör en skillnad att ha ett vilande bolag. Om du har frågor kring vilande bolag är vi redo att stå till tjänst.

Du kan inte bara själv bestämma dig för att stänga ner ditt bolag. Inte heller kan du endast kontakta Bolagsverket och meddela att du inte längre vill engagera dig i din verksamhet. Går du i tankar om att avveckla ditt bolag eller låta det vila en period är du välkommen att kontakta oss på Bolagsfixarna.

Vi hjälper dig att avveckla ditt bolag om det är det du önskar. Givetvis förstår vi att det kan kännas jobbigt att avveckla ett bolag man investerat mycket tid i. Då finns alternativet att låta ditt AB stå som ett vilande bolag.

Ett vilande bolag innebär helt enkelt att du inte bedriver någon verksamhet för tillfället. Det kan uppstå vissa frågetecken om vad man får göra i ett vilande bolag, och det kan även vara svårt att hålla reda på vilka kostnader som gäller. Vi guidar dig rätt bland annat villkor och termer!