:

När ska periodisk sammanställning lämnas kvartal?

Innehållsförteckning:

 1. När ska periodisk sammanställning lämnas kvartal?
 2. När ska man göra en periodisk sammanställning?
 3. Hur redovisar man periodisk sammanställning?
 4. Hur gör man en periodisk sammanställning?
 5. När ska Kvartalsmoms lämnas in?
 6. När ska man redovisa periodisk sammanställning?
 7. Vad händer om man inte lämnar in periodisk sammanställning?
 8. När måste man redovisa moms månadsvis?
 9. Hur ofta redovisas momsen till Skatteverket?
 10. Måste man lämna periodisk sammanställning?
 11. Kan man rätta periodisk sammanställning?
 12. När ska moms redovisas kvartal?
 13. När ska Kvartalsmomsen redovisas?
 14. När ska Kvartalsmoms redovisas?
 15. När måste man redovisa moms kvartalsvis?
 16. Vad är periodisk sammanställning?
 17. Vad gäller den periodiska sammanställningen?
 18. När ska du lämna in periodiska sammanställningen?

När ska periodisk sammanställning lämnas kvartal?

I en periodisk sammanställning ska momsregistrerade företag rapportera värdet av de varor eller vissa tjänster som har sålts momsfritt till företag i annat EU-land.

Om en företagare har sålt varor eller vissa tjänster momsfritt till ett annat EU-land ska uppgifter om försäljningen lämnas i en så kallad periodisk sammanställning. Momsfri försäljning av varor och tjänster till andra EU-länder godkänns när köparen har åberopat ett giltigt momsregistreringsnummer och när varan har förbrukats i eller transporterats till ett annat land inom EU.

När ska man göra en periodisk sammanställning?

I en periodisk sammanställning ska momsregistrerade företag rapportera värdet av de varor eller vissa tjänster som har sålts momsfritt till företag i annat EU-land.

Om en företagare har sålt varor eller vissa tjänster momsfritt till ett annat EU-land ska uppgifter om försäljningen lämnas i en så kallad periodisk sammanställning. Momsfri försäljning av varor och tjänster till andra EU-länder godkänns när köparen har åberopat ett giltigt momsregistreringsnummer och när varan har förbrukats i eller transporterats till ett annat land inom EU.

Hur redovisar man periodisk sammanställning?

Du som säljer varor och tjänster till företagare (näringsidkare) i andra länder inom EU behöver varje månad eller kvartal lämna in en periodisk sammanställning till Skatteverket.

När du säljer varor och tjänster till andra EU-länder gör du det momsfritt. Detta gäller om:

 • varan transporteras till ett annat EU-land eller om tjänsten förbrukas i ett annat EU-land
 • köparen är ett företag som angett sitt VAT-nummer

En periodisk sammanställning gör du alltså bara om du säljer varor och/eller tjänster till andra näringsidkare, det vill säga företag, i andra EU-länder. Beroende på om du säljer varor eller tjänster redovisar du den periodiska sammanställningen olika ofta:

 • Varje månad om du säljer varor till andra EU-länder
 • Var tredje månad om du säljer tjänster till andra EU-länder
 • Varje månad om du säljer varor och tjänster till andra EU-länder

I Skatteverkets kalender kan du hitta alla viktiga datum för just ditt företag. 

Hur gör man en periodisk sammanställning?

Den periodiska sammanställningen är till för att Skatteverket ska veta hur mycket du har sålt momsfritt till företag i andra EU-länder och är en sammanställning över samtliga fakturor som du har skickat till berörda kunder med belopp, datum och mottagare.

Försäljning av varor och tjänster till företag i andra EU-länder är momsfritt under förutsättning att:

 • varan transporteras till eller förbrukas i ett annat EU-land
 • köparen har angett sitt VAT-nummer

När ska Kvartalsmoms lämnas in?

från din bokföring. Du ska bland annat lämna uppgift om:

 • din försäljning
 • utgående moms (moms på det du har sålt)
 • ingående moms (moms på det du har köpt in.

När ska man redovisa periodisk sammanställning?

För att myndigheterna ska kunna kontrollera handeln och för att de ska få in statistikuppgifter ska du lämna in en periodisk sammanställning över din försäljning av momspliktiga varor och huvudregelstjänster till andra EU-länder. Även vid en enstaka försäljning ska en periodisk sammanställning lämnas. I den periodiska sammanställningen ska du ange vem du sålt till och värdet av det du sålt. Inköp av varor eller tjänster redovisas inte i sammanställningen.

Du kan lämna den periodiska sammanställningen på tre sätt:

Vad händer om man inte lämnar in periodisk sammanställning?

Skatteverket ska ta ut förseningsavgift om den som ska lämna en periodisk sammanställning inte har gjort det i rätt tid (48 kap. 1 § första stycket SFL).

En förseningsavgift ska tas ut när den som är uppgiftsskyldig

 • inte har lämnat någon periodisk sammanställning
 • har lämnat en periodisk sammanställning för sent
 • har lämnat uppgifter som inte uppfyller formkraven på en periodisk sammanställning.

I vissa situationer ska Skatteverket inte ta ut någon förseningsavgift.

När måste man redovisa moms månadsvis?

Redovisning av moms ska göras i en särskild momsdeklaration. För den som har kalenderår som redovisningsperiod och som fram till 2 maj 2013 redovisade momsen i inkomstdeklarationen skall nu också redovisa i en särskild momsdeklaration.

Alternativen får tillämpas efter ansökan hos Skatteverket.

Hur ofta redovisas momsen till Skatteverket?

från din bokföring. Du ska bland annat lämna uppgift om:

 • din försäljning
 • utgående moms (moms på det du har sålt)
 • ingående moms (moms på det du har köpt in.

Måste man lämna periodisk sammanställning?

Du som säljer varor och tjänster till företagare (näringsidkare) i andra länder inom EU behöver varje månad eller kvartal lämna in en periodisk sammanställning till Skatteverket.

När du säljer varor och tjänster till andra EU-länder gör du det momsfritt. Detta gäller om:

 • varan transporteras till ett annat EU-land eller om tjänsten förbrukas i ett annat EU-land
 • köparen är ett företag som angett sitt VAT-nummer

En periodisk sammanställning gör du alltså bara om du säljer varor och/eller tjänster till andra näringsidkare, det vill säga företag, i andra EU-länder. Beroende på om du säljer varor eller tjänster redovisar du den periodiska sammanställningen olika ofta:

 • Varje månad om du säljer varor till andra EU-länder
 • Var tredje månad om du säljer tjänster till andra EU-länder
 • Varje månad om du säljer varor och tjänster till andra EU-länder

I Skatteverkets kalender kan du hitta alla viktiga datum för just ditt företag. 

Kan man rätta periodisk sammanställning?

För att myndigheterna ska kunna kontrollera handeln och för att de ska få in statistikuppgifter ska du lämna in en periodisk sammanställning över din försäljning av momspliktiga varor och huvudregelstjänster till andra EU-länder. Även vid en enstaka försäljning ska en periodisk sammanställning lämnas. I den periodiska sammanställningen ska du ange vem du sålt till och värdet av det du sålt. Inköp av varor eller tjänster redovisas inte i sammanställningen.

Du kan lämna den periodiska sammanställningen på tre sätt:

När ska moms redovisas kvartal?

Har du en beräknad omsättning på högst 1 miljoner kronor så rekommenderar Skatteverket att du redovisar din moms en gång per beskattningsår. Du får även redovisa din moms kvartalsvis eller månadsvis, om du hellre skulle vilja göra det. Årsmoms används i allmänhet av små- eller mikroföretag som har en låg omsättning varje månad.

Fördelen med att redovisa moms en gång per år är självklart att du slipper lämna in en momsredovisning så ofta. Nackdelen är att det kan vara svårt att hålla reda på vad som hände i början av året. Det blir lite knepigare att komma ihåg vad som hände i början av momsperioden helt enkelt.

När ska Kvartalsmomsen redovisas?

Är du redan momsregistrerad är det snabbaste sättet att ta reda på när du ska deklarera att logga in i tjänsten Lämna momsdeklaration.

Du kan också se datumen i Viktiga datum.

När ska Kvartalsmoms redovisas?

Din rösträtt bestäms av uppgifterna i Skatteverkets folkbokföringsregister 30 dagar före valdagen. Det är därför viktigt att du är rätt folkbokförd så att du får rösta i rätt kommun, region och valdistrikt.

När måste man redovisa moms kvartalsvis?

7 kap., 13-15 kap., 17 kap. och 22 kap. m.fl. mervärdesskattelagen (2023:200) ikraft fr.o.m. 1 juli 2023

1 kap. 3-5 §§, 8 kap, 11 kap. och 13 kap. mervärdesskattelagen (1994:200) ikraft t.o.m. 30 juni 2023

Vad är periodisk sammanställning?

Periodisk sammanställning - Vad är periodisk sammanställning? 2020-01-22. En periodisk sammanställning, även kallad eu periodisk sammanställning, är till för att Skatteverket ska veta hur mycket du har sålt momsfritt till företag i andra EU-länder.

Vad gäller den periodiska sammanställningen?

Datum för den Periodiska Sammanställningen. Den periodiska sammanställningen ska lämnas in samma datum varje efterföljande månad till Skatteverket oavsett om ni har månadsvis eller kvartalsvis sammanställning. De datum som gäller är den 20:e varje månad i fall ni redovisar på papper och den 25:e om ni redovisar elektroniskt.

När ska du lämna in periodiska sammanställningen?

Du som lämnar in din periodiska sammanställning på blankett ska ha lämnat in senast den 20:e månaden efter den månad eller kvartal du redovisar. Lämnar du in din periodiska sammanställning via e-tjänst är det den 25:e som gäller. Lämna periodisk sammanställning till Skatteverket via blankett eller e-tjänst