:

Kan man häva ett faderskap?

Innehållsförteckning:

 1. Kan man häva ett faderskap?
 2. Kan man avskriva sig faderskap?
 3. Måste man uppge vem pappan är?
 4. Måste mamman godkänna faderskapstest?
 5. Kan man vägra faderskap?
 6. Är man skyldig att göra faderskapstest?
 7. Kan man ta bort en förälder?
 8. Vill inte bli pappa igen?
 9. Kan jag säga att fadern är okänd?
 10. Vad händer om pappan är okänd?
 11. Kan pappan neka faderskapstest?
 12. Kan man bli tvingad att göra faderskapstest?
 13. När pappan inte vill ha barnet?
 14. Vad händer om man vägrar göra ett faderskapstest?
 15. När är man olämplig som förälder?

Kan man häva ett faderskap?

Familj & barn

Hej, jag vill upphäva faderskapet hos min ex-man. Barnets biologiska pappa bor i ett annat land, där mitt barn även föddes. Hur gör jag som mamma enklast detta?

Kan man avskriva sig faderskap?

Familj & barn

Jag har en två månader gammal son. Pappan gjorde klart för sig att han inte ville vara delaktig och inte ha med barnet att göra och jag har inte hört något från honom på 9 månader nu. Jag ska skicka in hans uppgifter nu så att han ska betala underhåll och göra faderskaps test osv. Men jag undrar om han på något sätt kan avskriva sig som pappa ? så att han inte kan komma tillbaka om 3 år och bestämma saker osv... han vill ju inte ha med barnet och göra har han ju själv sagt. Sen undrar jag om jag kommer behöva prata med honom privat eller på något möte angående underhåll eller sköts det mellan försäkrings kassan och honom ? Då jag inte vill ha med honom att göra

Måste man uppge vem pappan är?

Läste nånstans att pappans namn måste stå med på papprerna. Men om man av nån anledning inte vet vem pappan är, eller vet vem han är, men inte vad han heter eller var han bor. Man kanske bara träffades på krogen i fyllan och villan. Eller så vill man inte att pappan ska veta om det. Vad gäller då?

#1

Måste mamman godkänna faderskapstest?

Hej, tack för din fråga till Lawline!

När det gäller faderskap och moderskap är det föräldrabalkens (FB) regler som reglerar det rättsligt. Ett kort svar på din första fråga är att mamman inte behöver lämna prov när ett faderskapstest görs. Svaret på din andra fråga kräver ett lite längre svar. Jag kommer därför förklara här nedanför hur det ligger till när det gäller båda dina frågor!

Kan man vägra faderskap?

Det finns i Sverige inte några regler om moderskap till barn i internationella förhållanden. Avsaknaden av sådana bestämmelser har sin förklaring i att det i Sverige, liksom i många andra länder, inte anses råda någon tvekan om vem som från barnets födelse i rättsligt hänseende ska anses som barnets mor. Här gäller nämligen principerna ”mater semper certa est” (det är alltid säkert vem som är mor) eftersom ”mater est quam gestatio demonstrat” (modern är den som födandet utvisar).

Den kvinna som föder barnet ska alltså alltid anses som barnets mor. Dessa principer har tillämpats av svenska myndigheter även vid surrogatarrangemang i utlandet.

Är man skyldig att göra faderskapstest?

Faderskapsutredning och moderskapsutredning utförs med DNA-tekniker vilket innebär att likheter och olikheter studeras direkt i arvsmassan. DNA finns i hela kroppen och vid testet används munskrapsprov eller blodprov från mannen, kvinnan och barnet. När proven kommit till den rättsgenetiska enheten analyseras varje prov vid två separata tillfällen. Resultaten från de olika proverna måste ha fullständig överensstämmelse för att godkännas.

Kan man ta bort en förälder?

Hej! Tack för att du vänder till Lawline med din fråga.

Jag uppfattar din fråga som att du undrar ifall det är möjligt för dig att "avsäga" dig dina föräldrar. Den rättsliga regleringen om barn och föräldrar som aktualiseras finns i Föräldrabalken (FB) och Ärvdabalken (ÄB).

Vill inte bli pappa igen?

Hej! Kan man, som svensk medborgare och mantalsskriven i Stockholm, skriva sig i en kommun i Estland där man äger mark och bostad. Vad säger lagen - kan man vara skriven i båda länder? Vilka lagrum och vilka lagparagrafer gäller?

Detta regleras av folkbokföringslagen (se http://lagen.nu/1991:481 ) Det finns inget lagrum som uttryckligen säger att man inte kan vara folkbokförd på två ställen samtidigt. Men genom att läsa 6 § framgår att folkbokföring skall ske på den plats man är bosatt. Att vara bosatt innebär att regelmässigt tillbringa sin dygnsvila. Avseende utland gäller, enligt 20 § samma lag, att en folkbokföring i det aktuella landet skall ske om personen i fråga avser vara borta längre tid än ett år. Personen ses då som ”utflyttad”. Undantag till detta görs, enligt 14 §, om personen är utsänd i svenska statens tjänst. Vad gäller din fråga blir svaret alltså att du inte kan vara folkbokförd i Stockholm och Estland samtidigt. För att kunna skriva dig i Estland måste du kunna visa att du har din regelmässiga dygnsvila där.

Kan jag säga att fadern är okänd?

Hejsan!

Jag upptäckte för några dagar sedan att jag är gravid.Då jag endast har haft ett samlag det senaste året så vet jag när det skedde men inte med vem.Jag var nämnligen på en kryssning med mina vänner när jag drack för mycket och det ena ledde till det andra.Det enda jag minns är att mannen var mörkhårig och hade ett trevligt leende.Han var inte kvar i hytten när jag vaknade på morgonen. Jag är ingen människa som beter sig så här annars men jag brukar heller inte dricka alkohol så jag antar att den fick övertaget på mig den gången. Min fråga är alltså hur en faderskapsutredning går till när man ärligt talat inte vet ett skvatt? Jag tänker på det stackars barn och hur den kommer reagera när det får veta hur den kommit till.Jag har fått rådet att ta abort men det skulle jag inte kunna leva med.

Vad händer om pappan är okänd?

Jag väntar barn och vill inte ha delad vårdnad när barnet är fött. Pappan kommer inte stötta mig under graviditeten, inte heller vara med på förlossningen, kurser med mera. Vi kommer inte överens och jag får dagligen hot och sms/kränkande ord kastade på mig.

Vad är det som gäller? Vad kan jag göra redan nu för att förhindra detta? Kan jag välja att uppge pappan som okänd istället när barnet föds?

Kan pappan neka faderskapstest?

Går det att ta reda på vem som är pappa till barnet redan när barnet ligger i magen? 

Det går att ta reda på faderskap redan när barnet är i magen. Men oftast sker det när barnet är fött. De flesta faderskapsbestämningar beställs och bekostas av kommunerna. Kommunen har ansvar att reda ut vem som är pappa till barn som är under 18 år.

Kan man bli tvingad att göra faderskapstest?

Om du som är kvinna föder ett barn blir du automatiskt registrerad som barnets mamma. Det kallas moderskapspresumtion. Om du är man och föder ett barn blir du barnets far. Det kallas faderskapspresumtion.

Du som är man och gift eller registrerad partner med den som föder barn blir registrerad som barnets far. Om du är en kvinna blir du barnets förälder. Att på detta sätt automatiskt anses som förälder kallas faderskapspresumtion respektive föräldraskapspresumtion.

När pappan inte vill ha barnet?

Behöver ganska akut råd. Har blivit oplanerat gravid med fjärde barnet men pappan ville inte ha fler. Har bara vetat en vecka Nu till saken vi har ganska mycket i våra liv med jobb ,eget företag och aktiviteter. Och hade inte tänkt oss flera barn. Och jag har varit inne två gånger för att på börja en abort men inte känt mig redo. Gör jag inte aborten så orkar inte min sambo mer han känner att livet tar slut och att våra andra tre barn blir lidande och inte får den tid de förtjänar. Han bryter ihop. Jag är kluven då jag anser att vi faktiskt väljer bort en. Och tänker på den som en ängel som vi inte kommer att få lära känna

Vad händer om man vägrar göra ett faderskapstest?

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Reglerna om fastställande av faderskap finns i Föräldrabalken (FB).

När är man olämplig som förälder?

Föräldrabalkens utgångspunkt är att det oftast är till barnets bästa om föräldrarna har gemensam vårdnad om barnet. Om en gemensam vårdnad inte är förenlig med barnets bästa, ska den gemensamma vårdnaden upplösas och en av föräldrarna ensam anförtros vårdnaden om barnet. Det är alltid vad som är bäst för barnet som avgör hur vårdnaden ska se ut. Domstolen tar ingen hänsyn till att det känns mest rättvist för föräldrarna om vårdnaden är gemensam.

Ett skäl för att upplösa den gemensamma vårdnaden kan vara att föräldrarna har en djupgående konflikt som inte kan förväntas bli löst i närtid och som går ut över barnet t.ex. på så sätt att viktiga beslut om barnet inte blir fattade inom rimlig tid. Ett annat skäl för att upplösa den gemensamma vårdnaden kan vara att den ena föräldern är olämplig som vårdnadshavare. Om båda föräldrarna motsätter sig gemensam vårdnad, är domstolen dessutom tvungen att lösa upp den gemensamma vårdnaden och ge en av föräldrarna ensam vårdnad.