:

Vilka tjänster ingår i rut-avdrag?

Innehållsförteckning:

 1. Vilka tjänster ingår i rut-avdrag?
 2. Vad omfattar rut-avdrag?
 3. Hur mycket är RUT-avdraget 2023?
 4. Vad krävs för att få rut-avdrag?
 5. Vem har inte rätt till rotavdrag?
 6. Kan man ansöka om rutavdrag själv?
 7. Vad ingår inte i rut?
 8. Vad ingår inte i rotavdrag?
 9. Hur mycket får man i milersättning 2023?
 10. Finns rotavdraget kvar 2023?
 11. Vad ingår inte i RUT?
 12. Kan man få rutavdrag utan inkomst?
 13. Kan man bli nekad rotavdrag?
 14. Hur mycket får man ta ut i rotavdrag?
 15. Hur vet man att man har rätt till rutavdrag?

Vilka tjänster ingår i rut-avdrag?

Rutavdrag är skattereduktion för hushållsnära tjänster, inklusive flyttjänster, reparation och underhåll av vitvaror och IT-utrustning. Underlaget utgörs av arbetskostnaden för tjänsten.

Kostnad för material och resekostnader ingår inte i underlaget. RUT står för Rengöring, Underhåll och Tvätt. Det är ett skatteavdrag på hushållsnära tjänster.

Du kan göra ett rotavdrag är när du anlitar någon för reparation, underhåll samt ombyggnad eller tillbyggnad. ROT är en förkortning för renovering, ombyggnad och tillbyggnad.

Vad omfattar rut-avdrag?

Rutavdrag, eller RUT-avdrag som det också kallas, är en förkortning och står för Rengöring, Underhåll och Tvätt. Rutavdrag är en skattesubvention, alltså ett avdrag, som ges till privatpersoner av Skatteverket för vissa typer av arbeten som utförs i hemmet, som till exempel städ eller arbeten inom trädgård.

Rutavdrag ska förutsättas tillhöra hushållsarbetets kärnverksamhet och göras i en bostad, ett fritidshus eller i en förälders bostad.

Exempel på hushållsarbeten som ger rätt till rutavdrag är flyttstädning, klippning av gräsmatta och läxhjälp. För full lista på vad som berättigar till avdrag och inte hänvisar vi till Skatteverkets hemsida.

Den som beställer ett arbete som är berättigat rutavdrag, till exempel inom trädgård, städning eller flytt, behöver inte själv göra något för att få avdraget. Det är alltid den som utför arbetet som ansvarar för att ansöka om rutavdrag och att fakturera inklusive avdraget.

Hur mycket är RUT-avdraget 2023?

RUTAVDRAG 2023

”Rut” är en förkortning för rengöring, underhåll och tvätt. Det innebär att du kan få skattereduktion för hushållsnära tjänster som t ex flytt- och städhjälp, trädgårdsarbete och snöskottning.

Vad krävs för att få rut-avdrag?

RUT-avdraget är en skattereduktion du kan få för tjänster i hushållet som städning, tvätt och trädgårdsarbeten. RUT är en förkortning för rengöring, underhåll och tvätt. Sedan den 1 januari 2021 kan du dra av upp till 75 000 kronor genom RUT & ROT-avdraget kombinerat i din inkomstdeklaration.

Taket för rutavdraget föreslås nu separeras från ROT och höjs från 50 000 till 75 000 kronor under 2024. Totalt 150 000 kronor kombinerat.

 • Nytt förslag: Upp till 75 000 kronor för rutavdraget
 • Höjda rutavdraget träder i Kraft 1 Juli 2024

Vem har inte rätt till rotavdrag?

Skattereduktionen för rot- och rutarbete kallas ofta för rotavdrag respektive rutavdrag men är alltså inte ett avdrag.

Rutavdrag får uppgå till max 50 procent och rotavdrag till max 30 procent av den debiterade arbetskostnaden inklusive mervärdesskatt. Skattereduktionen för rot- och rutavdrag får uppgå till sammanlagt högst 75 000 kr per person och beskattningsår, varav rotavdraget högst får uppgå till högst 50 000 kr.

Det finns tre olika sätt att få rot- och rutavdrag på:

 • fakturamodellen – när köparen anlitar en utförare med F-skatt
 • när en anställd får rot- eller rutarbete som förmån
 • när köparen anlitar en person som inte har F-skatt.

För att få rot- och rutavdrag måste något av de tre sätten användas. Det absolut vanligaste sättet är enligt fakturamodellen.

Kan man ansöka om rutavdrag själv?

Rutavdrag är en form av skatteavdrag som är ämnat för privatpersoner. Rutavdraget innebär att man berättigas skattereducering för diverse tjänster och arbeten som sker i sin bostad.

Rutavdraget kan många gånger framstå som något komplicerat. I själva verket är det helt tvärtom.

Vad ingår inte i rut?

Rutavdrag är skattereduktion för hushållsnära tjänster, inklusive flyttjänster, reparation och underhåll av vitvaror och IT-utrustning. Underlaget utgörs av arbetskostnaden för tjänsten.

Kostnad för material och resekostnader ingår inte i underlaget. RUT står för Rengöring, Underhåll och Tvätt. Det är ett skatteavdrag på hushållsnära tjänster.

Du kan göra ett rotavdrag är när du anlitar någon för reparation, underhåll samt ombyggnad eller tillbyggnad. ROT är en förkortning för renovering, ombyggnad och tillbyggnad.

Vad ingår inte i rotavdrag?

Likt rotavdraget är rutavdraget en skattereduktion och innebär att du kan göra ett avdrag på arbetskostnaden när du anlitar företag för att utföra tjänster i ditt hem. RUT står för rengöring, underhåll och tvätt. Rutavdraget täcker, som du säkert genom förkortningen redan listat ut, arbeten inom just rengöring, underhåll och tvätt.  

Exempel på tjänster som du kan använda rutavdraget vid är hushållstjänster som flyttstädning, läxhjälp och trädgårdsarbete. Du kan också använda dig av rutavdraget när du:

 • Anlitar barnvakt
 • Anlitar hjälp för snöskottning samt vid installation
 • Underhåll eller reparation av fiber 

Hur mycket får man i milersättning 2023?

Skatteverket har meddelat att milersättningen för 2023 är 25 kronor per mil; 2,5 kronor per kilometer.

Milersättningen för 2023 är den du behöver använda för att beräkna din arbetsgivares återbetalning av skatteavdrag från januari 2023 för din företagsrelaterade körning.

Finns rotavdraget kvar 2023?

Det här är det vanligaste sättet att få rotavdrag och rutavdrag. Företaget du anlitar drar av avdraget från arbetskostnaden på fakturan. När arbetet är utfört och du har betalat ansöker företaget om utbetalning från Skatteverket. Datumet då du betalar fakturan styr vilket år som rotavdraget eller rutavdraget hamnar på.

Vad ingår inte i RUT?

Nedan listas tjänster som ger rätt till rutavdrag, med dess specifika regler och villkor som måste uppfyllas.

Kan man få rutavdrag utan inkomst?

Rutavdrag är en form av skatteavdrag som är ämnat för privatpersoner. Rutavdraget innebär att man berättigas skattereducering för diverse tjänster och arbeten som sker i sin bostad.

Rutavdraget kan många gånger framstå som något komplicerat. I själva verket är det helt tvärtom.

Kan man bli nekad rotavdrag?

Har jag rot- eller rutavdrag i mitt anslutningspris och varför har inte alla samma pris? Beroende på när du har beställt kan anslutningspriset för fibern variera, precis som för alla varor och tjänster du köper. Det kan även variera om rot- eller rutavdraget är inkluderat i priset. Oftast har vi som mest fördelaktiga kampanjer första gången vi erbjuder fiber i ett område, då vi ansluter många samtidigt, och efter det kan priserna förändras. Ibland erbjuder vi möjligheten att uppdatera ditt avtal, med rot- och rutavdrag eller andra fördelaktiga kampanjer. Om du funderar på om du kan få rot- eller rutavdrag eller har andra frågor är du som vanligt välkommen att kontakta vår kundservice via mejl [email protected] eller telefon 0200-43 00 00.

Varför får vissa erbjudande om avdrag direkt i avtalet och vissa inte? Skatteavdrag är en komplicerad fråga som har förändrats över tiden. Vid tidpunkten för många av våra äldre avtal var reglerna kring avdragen otydliga, vilket gjorde att vi inte erbjöd avdragen alls förut. Allt eftersom förutsättningarna har ändrats har vi kunnat erbjuda det till kunder som har efterfrågat avdraget. I alla nya avtal erbjuder vi nu mer möjligheten till rot- och rutavdrag direkt.

Hur mycket får man ta ut i rotavdrag?

Det här är det vanligaste sättet att få rotavdrag och rutavdrag. Företaget du anlitar drar av avdraget från arbetskostnaden på fakturan. När arbetet är utfört och du har betalat ansöker företaget om utbetalning från Skatteverket. Datumet då du betalar fakturan styr vilket år som rotavdraget eller rutavdraget hamnar på.

Hur vet man att man har rätt till rutavdrag?

Rut är en förkortning av Rengöring, underhåll och tvätt. Som privatperson i Sverige får du göra rutavdrag på 50% på arbetskostnaden för hushållsnära tjänster, dvs. inte på materialkostnaden eller liknande utan endast kostnaden för arbetstiden. Rut-avdrag vid flyttstädning får göras, oavsett om du bor i hyresrätt, bostadsrätt eller hus.