:

Hur ser en K10 blankett ut?

Innehållsförteckning:

  1. Hur ser en K10 blankett ut?
  2. Hur gör jag min K10?
  3. Hur ska jag fylla i K10?
  4. Vem ska lämna blankett K10?
  5. Vad händer om man inte fyller i K10?
  6. Vad kostar en K10?
  7. Måste man lämna in K10?
  8. När gör man K10 första gången?
  9. Måste jag skicka in K10?

Hur ser en K10 blankett ut?

I de flesta fall kan du inte öppna den ifyllnadsbara blanketten i webbläsaren. Du måste ladda ner den och själv spara den på din dator. Öppna den sedan i en pdf-läsare, exempelvis Acrobat Reader. Vissa webbläsare gör detta automatiskt men om det inte fungerar behöver du göra det själv.

Hur gör jag min K10?

Logga in i e-tjänsten Inkomstdeklaration 1.

Eftersom din K10-bilaga redan skickats in till oss behöver du ta bort den bilaga vi har skapat åt dig i e-tjänsten Inkomstdeklaration 1. Om bilagan redan finns hos Skatteverket visas information om det i menyvalet Bilagor:

Hur ska jag fylla i K10?

K10 är den blankett där du deklarerar utdelning från fåmansbolag och försäljning av fåmansbolagsaktier. Äger du aktier i ett fåmansbolag med kvalificerade andelar ska du fylla i en K10-blankett i samband med din deklaration. Är du osäker på vad som menas med kvalificerade andelar, läs gärna vår artikel genom att klicka här. Om dina andelar i fåmansbolag är okvalificerade ska du istället fylla i en K12-blankett vid utdelning eller försäljning.

Det är alltså i din K10 det avgörs hur stort gränsbelopp du har för ett visst år. Gränsbeloppet är viktigt eftersom det innebär att utdelning (eller vinst från sålda aktieandelar) upp till gränsbeloppet beskattas i kapital med 20 procent, vilket ses som en låg skattesats. Utdelning som hamnar över gränsbeloppet och upp till 90 IBB (år 2021 6 138 000 kr och år 2022 6 390 000 kr) beskattas istället i inkomstslaget tjänst med cirka 32–57 procent, beroende på din totala inkomst av tjänst under samma år. Utdelning utöver gränsbelopp + 90 IBB beskattas i kapital, det vill säga med skattesatsen 30 procent.

Vem ska lämna blankett K10?

Du har lämnat K10 i samband med din privata deklaration tidigare år och det har inte skett några förändringar i ägarstrukturen för de bolag du lämnat in K10 för.

Ok, det var inte något av de enkla fallen. Då behöver man gräva lite djupare i regelverket.

Vad händer om man inte fyller i K10?

Du har lämnat K10 i samband med din privata deklaration tidigare år och det har inte skett några förändringar i ägarstrukturen för de bolag du lämnat in K10 för.

Ok, det var inte något av de enkla fallen. Då behöver man gräva lite djupare i regelverket.

Vad kostar en K10?

K10-blanketten visar hur stor del utdelning du kan ta till lägre beskattning. Den premierar om du har anställda, men alla som driver företag (som inte är superstort) har rätt till ett belopp varje år. Om du har anställda är det viktigt att i december se som du kvalificerar dig för att räkna på löner i stället för ett basbelopp. Det gör du enklast på K10.nu, det är en gratistjänst för att se hur mycket extralön du behöver betala ut och vad din vinst i sådant fall blir.

Att själv fylla i blanketten är inte särskilt svårt. Det görs i samband med din privata deklaration. Och du får ganska mycket hjälp av Skatteverket webbtjänst. Det du behöver ha koll på är primärt vad du köpte aktierna för, när du köpte dem och om du gjort någon utdelning under året. Vill du inte göra den själv brukar en standardblankett kosta runt 1 000 - 2 000 kr att få hjälp med.

Måste man lämna in K10?

Om du själv eller närstående till dig har varit aktiv i ditt fåmansföretag ska du lämna blanketten K10 som bilaga till deklarationen. Det spelar ingen roll om du tagit ut lön eller inte, det räcker att du eller närstående har arbetat i företaget.

När gör man K10 första gången?

Är det dags att deklarera? Blankett K10 är en deklarationsblankett som riktar sig till de flesta som är ägare i ett fåmansbolag. Blanketten används för att deklarera utdelning och försäljning av fåmansbolagsaktier. Den ska lämnas in till Skatteverket tillsammans med din privata inkomstdeklaration.

Många upplever att regelverket för fåmansbolag är krångligt, vilket det också är. I vissa situationer bör du vara extra uppmärksam när du ska deklarera:

Måste jag skicka in K10?

K10-blanketten är en bilaga som ägare till kvalificerade andelar i ett fåmansbolag lämnar in till Skatteverket tillsammans med inkomstdeklarationen. I vissa situationer kan K10-blanketten vara särskilt snårig och kräva experthjälp av dig som rådgivare, även i kvalitetssäkringen av uppgifterna.

– Du måste alltid ligga steget före och vara ute i god tid. Kunden vet att K10:an ska med, men förstår de vad det innebär? Det är värdefullt att inte bara skicka blanketten och be dem bifoga vad som är nödvändigt. Ta dig tid att förklara för kunden vad det innebär. Var proaktiv.