:

Vem är inte bokföringsskyldig?

Innehållsförteckning:

 1. Vem är inte bokföringsskyldig?
 2. Vilka har enligt bokföringslagen bokföringsskyldighet?
 3. Vad innebär det att vara bokföringsskyldig?
 4. Är alla enskilda näringsidkare bokföringsskyldiga?
 5. När är en fysisk person bokföringsskyldig?
 6. Kan man bokföra utan kvitto?
 7. När inträder bokföringsskyldighet?
 8. Kan man bokföra själv?
 9. Är enskild firma och enskild näringsidkare samma sak?
 10. När inträder bokföringsskyldighet enskild firma?
 11. Får man bokföra utan underlag?
 12. Vad händer om man inte har kvitto bokföring?
 13. Måste man ha bokföring?
 14. Är det svårt att bokföra enskild firma?
 15. Hur mycket får man tjäna utan att betala skatt enskild firma?

Vem är inte bokföringsskyldig?

I princip är alla juridiska personer bokföringsskyldiga oavsett om de bedriver näringsverksamhet eller inte. Fysiska personer är endast bokföringsskyldiga om de bedriver näringsverksamhet.

Följande måste enligt bokföringslagen ha en ordnad bokföring:

Vilka har enligt bokföringslagen bokföringsskyldighet?

De krav som ett företag måste uppfylla för att anses ha fullgjort sin bokföringsskyldighet finns i bokföringslagen. Företaget ska löpande bokföra affärshändelserna i verksamheten och för varje affärshändelse ska det finnas en verifikation. Verifikationerna utgör räkenskapsinformation som ska arkiveras. För att bokföringsskyldigheten ska anses fullgjord ska den löpande bokföringen avslutas antingen med ett årsbokslut eller med en årsredovisning.

Vad innebär det att vara bokföringsskyldig?

Bokföringsskyldigheten regleras i bokföringslagen och årsredovisningslagen. Den innebär att du som är skyldig att upprätta bokföring måste:

 • bokföra alla affärshändelser i tid
 • se till så att alla bokföringsposter kan verifieras med till exempel kvitton eller fakturor
 • spara bokföringen i sju år efter räkenskapsårets slut
 • avsluta bokföringen med årsbokslut eller årsredovisning. (I de flesta fall.)

På Bokföringsnämndens hemsida finns mer information om hur du ska sköta din bokföring.

Är alla enskilda näringsidkare bokföringsskyldiga?

Ägarens ekonomi är nära sammankopplad med företagets. En följd av detta är att det överskott respektive underskott som redovisas i näringsverksamheten redovisas i näringsidkarens inkomstdeklaration. En enskild näringsidkare är inte en separat juridisk person. Det innebär till exempel att företaget inte kan hyra lokal eller vara del i en domstolsprocess; istället är det företagaren själv som blir avtalspart eller part i målet.

Ansökan om F-skatt och momsregistrering sker hos Skatteverket innan verksamheten börjar. Det är oftast inte nödvändigt att registrera verksamheten hos Bolagsverket, men för att få namnskydd i länet och för att bedriva vissa typer av verksamheter är detta ett krav. Inget insatskapital krävs.

När är en fysisk person bokföringsskyldig?

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

Bokföringsskyldiga är utöver vad som föreskrivs någon annanstans i lag

Kan man bokföra utan kvitto?

Visst kan det hända att ett kvitto försvinner. Vill du kunna dra av kostnaden du haft på företaget så måste du dock kunna bevisa att du gjort inköpet, så i det här fallet har du två val: Om det rör sig om en mindre summa kanske det bästa är att inte redovisa och dra av kostnaden alls. Försöker du dra av kostnaden utan att kunna bevisa den så kan du bli anklagad för bokföringsbrott.

Det andra du kan göra är att skapa en bokföringsorder, en egen verifikation som innehåller samma information som kvittot. Du måste dock kunna styrka att du faktiskt haft utgiften på det aktuella datumet, till exempel genom ett bankutdrag. Ett alternativ till detta är att be utställaren av kvittot att skriva ut ett nytt. Detta kan dock vara ganska svårt att få igenom.

När inträder bokföringsskyldighet?

SFS nr: 1999:1078 Departement/myndighet: Justitiedepartementet L1 Utfärdad: 1999-12-02 Ändrad: t.o.m. SFS 2020:669 Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet) Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

1 §   I denna lag finns bestämmelser om bokföringsskyldighet för vissa fysiska och juridiska personer. Lagen innehåller bestämmelser om    - kretsen av bokföringsskyldiga (2 kap.),    - räkenskapsår (3 kap.),    - bokföringsskyldighetens innebörd (4 kap.),    - löpande bokföring och verifikationer (5 kap.),    - hur den löpande bokföringen avslutas (6 kap.),    - arkivering av räkenskapsinformation m.m. (7 kap.),    - utvecklandet av god redovisningssed (8 kap.), samt    - överklagande (9 kap.).

Kan man bokföra själv?

 • Har du precis startat ett aktiebolag, eller kanske köpt ett lagerbolag?
 • Känner du dig lite osäker på grundläggande bokföring men funderar på att sköta det själv? Du kanske vill spara pengar, eller så är du nyfiken och vill lära dig.

Vi vill i denna artikel ge några konkreta råd som kan vara bra för dig som svarat ja på någon av frågorna ovan.

Vänta inte, utan ta tag i det direkt! För de flesta är det inte så svårt. Det värsta som kan hända är att du upptäcker att bokföring inte är något för dig, och i så fall är vårt råd att leta upp någon som kan hjälpa dig från början.

Det kommer troligtvis att både att bli krångligare och dyrare om du väntar.

En bra start är att göra den bokföring som för de flesta aktiebolag är den allra första. Bokföra själv - Uppstart av aktiebolag

Är enskild firma och enskild näringsidkare samma sak?

En enskild näringsidkare, eller i dagligt tal en firmaföretagare, ingår avtal i eget namn och är ansvarig för skulder också med sin privata egendom. Det här innebär att som enskild näringsidkare är riskerna i din företagsverksamhet även dina personliga risker.

De personliga ekonomiska riskerna för en enskild näringsidkare är vid en jämförelse större än för grundaren av ett aktiebolag. Det är därför bra att säkerställa att riskerna inte ökar alltför mycket. Om företagsverksamheten kräver ett stort startkapital och de belopp som krävs i affärsrörelsen är betydande, lönar det sig för företagaren att eventuellt överväga att bilda ett aktiebolag. 

Enskild näringsidkare, det vill säga firma är sannolikt det förnuftigaste valet som företagsform, om den som tänker bli företagare planerar att sysselsätta endast sig själv och omsättningen väntas ligga på mindre än 30 000 euro per år. 

När inträder bokföringsskyldighet enskild firma?

Juridiska personer är i princip alltid bokföringsskyldiga. Det finns dock vissa särregler för ideella föreningar, trossamfund, stiftelser m.fl. (2 kap. 1 § BFL).

Får man bokföra utan underlag?

Hej Mallan

Hoppas att ingen läser det här, men det där har även hänt mig – så du är inte ensam i världen – kanske en föga tröst men ändå.

Vad händer om man inte har kvitto bokföring?

Bokföringslagen ställer krav på att kvitton och andra former av dokument med räkenskapsinformation arkiveras. Likaså måste du kunna styrka kostnader när Skatteverket gör en granskning. Det händer dock att kvitton försvinner, inte minst när anställda gör reseräkningar.

Om du vill undvika försvunna kvitton kan du testa Skovik: Gå till Skovik och slipp bortappade kvitton »

Måste man ha bokföring?

Alla företag ska bokföra sin affärsverksamhet. Företagets ledning ansvarar för att bokföringen sköts ändamålsenligt.

Bokföringen separerar företagets och företagarens pengar, inkomster och utgifter.

Beskattningen grundar sig på bokföringen. Moms betalas på basis av affärsverksamhetens försäljningsintäkter. Inkomstskatt betalas på det resultat som bokföringen visar och i vilket rättelser har gjorts i enlighet med skattelagarna.

Företag och samfund ska vanligtvis föra dubbel bokföring enligt prestationsprincipen.

Rörelseidkare och yrkesutövare (firma) kan ha så kallad enkel bokföring. Rörelseidkare som tillämpar enkel bokföring ska dock justera bokföringen enligt prestationsprincipen med tanke på beskattningen.

Näringsidkare och yrkesutövare ska dock ha dubbel bokföring om två av de tre följande villkoren uppfylls:

Är det svårt att bokföra enskild firma?

Vad är bokföring? Varför ska man bokföra? Alla företag börjar med en budget Vad behöver du för att bokföra? Dags att börja bokföra 7 vanliga bokföringsexempel Bokföra och deklarera moms Bokföra periodiseringar Avstämningar och uppföljning av bokföring Följ upp företagets resultat i bokföringen   Avsluta bokföringsåret Spara räkenskapsinformationen

Det finns områden som vi inte berör eftersom reglerna är omfattande och det finns många undantag och specialregler. Det gäller t ex lön. Det finns billiga och bra löneprogram som det ofta lönar sig att köpa även om du bara har några få anställda. På så sätt får du hjälp med regler för t ex frånvaro och semestrar, och bokföringsunderlagen skapas automatiskt.

Ett annat område med många regler är anläggningstillgångar. Det kan t ex vara maskiner, inventarier, bilar och fastigheter. Om du bara har några få anläggningstillgångar räcker det med att du samlar kopior av leverantörsfakturorna du fick när du köpte tillgången i en särskild pärm. Annars lönar det sig ofta att köpa ett anläggningsregister så att du får kontroll på vilka tillgångar du har. Då får du också automatiska bokföringsunderlag med avskrivningar per månad och underlag för bokföring av resultat om du säljer eller skrotar en anläggningstillgång.

Bokföring är helt enkelt en sammanställning av de inkomster och utgifter som en verksamhet har. I bokföringstermer brukar man främst prata om intäkter och kostnader. Intäkter och kostnader kan utgöras av pengar, varor, arbete utfört av personal, skatter med mera. Varje affärshändelse som sker i en bokföringsskyldig verksamhet ska bokföras. Affärshändelser inkluderar till exempel köp, försäljningar, utbetalning av lön, skatter, när verksamheten tar ett lån eller ger en kund kredit. För varje affärshändelse ska det finnas ett dokument som styrker att en transaktion har genomförts, till exempel ett kvitto eller en faktura. Denna handling kallas i bokföringstermer för verifikation. 

Alla företag ska bokföra enligt Bokföringslagen. Men det är inte bara för att följa lagen du ska bokföra. Bokföring utgör en av grunderna i att driva företag och har varit så ända sedan människan började göra affärer. Med ordning och reda på siffrorna kan du som företagare hela tiden följa hur din verksamhet mår och utvecklas. Bokföringen är också till för att andra som vill ha inblick i verksamheten ska få det på ett sätt som går att förstå. Det kan t ex vara Skatteverket som behöver underlag till inkomstdeklarationen eller momsdeklarationen, banken som vill ha underlag för att kunna bevilja lån eller aktieägare som vill ha insyn. På Skatteverkets hemsida finns en kort och bra sammanfattning av bokföringskravet.

Hur mycket får man tjäna utan att betala skatt enskild firma?

I Sverige finns det runt 800 000 företagare som driver enskild firma, trots det är det många som inte vet vilka skatteregler som gäller för enskild firma och de flesta skatteexperter är också inriktade på aktiebolag. Urban Rydin, skattechef på skogsfastighetskonsulten Ludvig & Co, är dock specialiserad på skatter för enskild firma och svarar här på några frågor.

Först och främst, hur uppstår ett resultat i enskild firma? Du startar din verksamhet och får intäkter för uppdrag som du fakturerar och du har även lite kostnader. Intäkterna minus kostnaderna blir ditt resultat och det är det du som utgångspunkt skattar för om du inte använder dig av de planeringsinstrument som skattereglerna fullt lagligt ger.