:

Vad är installation av grön teknik?

Innehållsförteckning:

 1. Vad är installation av grön teknik?
 2. Vad ingår i grön teknik avdrag?
 3. Vem kan ansöka om grön teknik?
 4. Vad gäller för solceller 2023?
 5. Hur mycket grönt bidrag kan man få?
 6. Vad menas med grön teknik?
 7. Hur länge varar grön teknik?
 8. Hur mycket skatt för grön teknik?
 9. Hur mycket ökar Husvärdet med solceller?
 10. Måste man betala nätavgift om man har solceller?
 11. Vem har rätt till grönt bidrag?
 12. Hur lång tid tar det för grön-fri att verka?
 13. Hur mycket solceller behövs för att driva ett hus?
 14. När är det lönt att installera solceller?
 15. Hur ser elräkningen ut med solceller?

Vad är installation av grön teknik?

Det gröna skatteavdraget trädde i kraft den 1 januari 2021 och fungerar precis som ROT och RUT-avdragen och ger dig hela 50% i skatteavdrag för kostnaden av laddbox, installation och material när du installerar utrustning för elbilsladdning.

Nu är det klart att det gröna skatteavdraget fortsätter som vanligt under 2023.

Vad ingår i grön teknik avdrag?

Grön teknik fungerar som ett grönt rotavdrag och täcker en del av kostnaden för material och arbete när du investerar i olika gröna tekniker hemma. Vilka typer av installationer som berörs av skattereduktionen och hur mycket ersättning du får kan du se nedan.

 • Nätanslutet solcellssystem, 20% – För dig som installerar solceller på ditt hus.
 • System för lagring av egenproducerad elenergi, 50% – För dig som installerar batterier.
 • Vem kan ansöka om grön teknik?

  Intresset för solceller är just nu rekordstort, men Moderaterna, Kristdemokraterna, Liberalerna och Sverigedemokraterna vill stimulera efterfrågan ytterligare. Ett lägre pris ska göra det möjligt för fler att investera i solceller. 

  Vad gäller för solceller 2023?

  Intresset för solceller är just nu rekordstort, men Moderaterna, Kristdemokraterna, Liberalerna och Sverigedemokraterna vill stimulera efterfrågan ytterligare. Ett lägre pris ska göra det möjligt för fler att investera i solceller. 

  Hur mycket grönt bidrag kan man få?

  Att solcellsbidraget inte längre går att ansöka om behöver inte vara dåliga nyheter! Som vi nämnde ovan så ersattes investeringsstödet med grönt avdrag och därför har du fortfarande möjligheten att installera solceller på ditt tak för en lägre kostnad.

  Förutom skattereduktion för solceller så berättar vi om vilka avdrag som gäller om du blir en mikroproducent av elektricitet. Du kommer se att med rätt skatteavdrag kan du både spara och tjäna tusentals kronor!

  För själva installationen av solceller ges ett avdrag på högst *15 procent - vilket dras av, av installatören, för arbete och material. Maxbeloppet som du totalt kan nyttja ligger på 50 000 kr per år. Är ni två som äger huset tillsammans kan ni båda få avdrag, alltså ett skatteavdrag på MAX 100 000 kr per år!

  *OBS! Det egentliga värdet blir exakt 19,40% då resekostnader och projektering inte är avdragsgilla kostnader.

  Så här erhålls avdragssatsen på 19,40%:Skatteverket räknar med att 3% av totalkostnaden utgörs av resekostnader och projektering. Alltså dras 0,03 x 20 = 0,60% från det totala stödet på 20%, det vill säga: 20%-0,60% vilket resulterar i att det gröna avdraget totalt hamnar på 19,40%.

  Vad menas med grön teknik?

  Med grön teknik menas i nuläget tre olika installationer, nämligen följande:

  • solceller anslutna till elnätet
  • system för lagring av egenproducerad elenergi, t ex ett batteri
  • laddningspunkt för laddning av elfordon, det vill säga en laddbox

  Som privatperson kan du få en skattereduktion för kostnader vid installation av någon av teknikerna ovan. Skattereduktionen gäller för kostnader för arbete och material, inte bara för arbetet som ROT-avdraget innebär.

  Hur länge varar grön teknik?

  Det statliga avdraget för grön teknik är en del i satsningen på förnyelsebara energikällor. Det är ett stöd för privatpersoner som väljer att investera i hållbara lösningar. Du kan ta del av avdraget när du monterar solpaneler men också vid en installation av en laddstation eller ett batteri som gör att du kan lagra el som du producerar själv.

  Bidraget kallas ibland för grönt rotavdrag eftersom det i stort fungerar på samma sätt som rot- och rutavdragen. När du anlitar Skårebo för installation av laddbox får du alltså en stor rabatt, tack vare avdraget för grön teknik.

  Hur mycket skatt för grön teknik?

  Intresset för solceller är just nu rekordstort, men Moderaterna, Kristdemokraterna, Liberalerna och Sverigedemokraterna vill stimulera efterfrågan ytterligare. Ett lägre pris ska göra det möjligt för fler att investera i solceller. 

  Hur mycket ökar Husvärdet med solceller?

  Det är inte bara plånboken som blir glad av lägre löpande utgifter om man har solceller på sitt hustak. Även planeten mår bättre av lägre koldioxidutsläpp vilket är bra för kommande generationer. Att installera solceller höjer dessutom värdet på huset med 135 000 kronor. Det visar en ny analys som SBAB och Booli har gjort.

  Under våren 2022 har SBAB och Booli analyserat hur en installation av solceller påverkar värdet på ett hus. Statistik över bostadsförsäljningar, där en stor mängd av husens egenskaper har beaktats, visar att marknadsvärdet skiljer sig åt mellan hus med solceller och hus utan solceller.

  Måste man betala nätavgift om man har solceller?

  Ei:s bedömning är att alla som äger en produktionsanläggning ska betala en nätavgift som speglar de faktiska kostnaderna för inmatning av el, det gäller även ägare av mindre produktionsanläggningar.

  En reducering av nätavgiften för småskaliga produktionsanläggningar innebär i praktiken att kostnaden skjuts över på andra nätkunder, vilket inte är förenligt med elmarknadsförordningen, som är ett EU-regelverk.

  Elmarknadsförordningen har företräde framför nationella bestämmelser och Ei:s bedömning är därför att elmarknadförordningen ska följas, trots att den svenska lagstiftningen (ellagen) säger annat.

  Vem har rätt till grönt bidrag?

  Att solcellsbidraget inte längre går att ansöka om behöver inte vara dåliga nyheter! Som vi nämnde ovan så ersattes investeringsstödet med grönt avdrag och därför har du fortfarande möjligheten att installera solceller på ditt tak för en lägre kostnad.

  Förutom skattereduktion för solceller så berättar vi om vilka avdrag som gäller om du blir en mikroproducent av elektricitet. Du kommer se att med rätt skatteavdrag kan du både spara och tjäna tusentals kronor!

  För själva installationen av solceller ges ett avdrag på högst *15 procent - vilket dras av, av installatören, för arbete och material. Maxbeloppet som du totalt kan nyttja ligger på 50 000 kr per år. Är ni två som äger huset tillsammans kan ni båda få avdrag, alltså ett skatteavdrag på MAX 100 000 kr per år!

  *OBS! Det egentliga värdet blir exakt 19,40% då resekostnader och projektering inte är avdragsgilla kostnader.

  Så här erhålls avdragssatsen på 19,40%:Skatteverket räknar med att 3% av totalkostnaden utgörs av resekostnader och projektering. Alltså dras 0,03 x 20 = 0,60% från det totala stödet på 20%, det vill säga: 20%-0,60% vilket resulterar i att det gröna avdraget totalt hamnar på 19,40%.

  Hur lång tid tar det för grön-fri att verka?

  Watch this product and we will notify you once it is back in stock.

  The product is now watched We will notify you once the product is back in stock again.

  Hur mycket solceller behövs för att driva ett hus?

  Det första du ska ta reda på är hur stor huvudsäkring du har – det vill säga det skydd som begränsar hur mycket ström du kan ta ut på samma gång och därmed motverkar överbelastning. Den absolut vanligaste storleken för en villa är mellan 16 och 35 A (Ampere). Om du inte vet hur stor huvudsäkring du har kan du i många fall hitta detta på din elnätsfaktura, alternativt så ringer du till ditt elnätsbolag och frågar. Storleken på solcellsanläggningen måste anpassas efter huvudsäkringen för att inte riskera att denna går sönder.

  Nästa steg är att titta på hur stor din årliga elkonsumtion är. Glöm inte att ta hänsyn till eventuell fjärrvärme när du tittar på konsumtionen, så att det verkligen bara är årskonsumtionen av el du tittar på. Det är nämligen denna som du ska matcha med årsproduktionen på din solcellsanläggning. Du får såklart bygga en större anläggning, men då räknas du inte längre som mikroproducent och får därför inte någon skattereduktion för din överskottsel.

  När är det lönt att installera solceller?

  – Nu tar det nästan tolv månader att få ett solenergisystem installerat på grund av hög efterfrågan, och förhoppningsvis ser vi att elpriserna börjar sjunka då.

  Att beräkna den tekniska och ekonomiska prestandan för ett solcellssystem är komplext, men grundläggande för en god ekonomi är ett tak i öppet söderläge. För att göra kalkyler kring hur lönsam en anläggning är kan man exempelvis använda Energimyndighetens kalkyl för solel.

  Liknande kalkyler kan även göras med hjälp av de så kallade Solkartor som Nelson Sommerfeldt tagit fram inom sin forskning. Beräkningarna inkluderar riskanalyser och tar bland annat hänsyn till kostnader för solpaneler, elpris och teknikens livslängd.

  Hur ser elräkningen ut med solceller?

  Tycker du att dina elräkningar är för höga? Solceller är det bästa sättet att spara pengar på. När du installerar solceller på ditt tak kan du halvera din årliga elkostnad. Vi berättar hur det går till.