:

Vad är ett Iskkonto?

Innehållsförteckning:

 1. Vad är ett Iskkonto?
 2. Vad menas med ISK konto?
 3. Vad kostar det att ha ett ISK konto?
 4. Varför ska man inte ha pengar på ISK konto?
 5. Vad är nackdelen med ISK?
 6. När lönar det sig att ha ISK?
 7. När ska man inte ha ISK?
 8. När lönar det sig inte med ISK?
 9. När blir ISK skattefritt?
 10. Kan man förlora allt på ISK?
 11. Är ISK bra 2023?

Vad är ett Iskkonto?

Från och med årsskiftet 2011/2012 lanserades en ny sparform i Sverige, investeringssparkontot (ISK). Tanken med investeringssparkontot är att förenkla för dig som sparare att köpa aktier och fonder med mera utan att behöva slita håret i stycken när det är dags att deklarera affärerna.

Tanken är också att främja sparande genom att göra det möjligt att byta värdepapper utan att behöva utlösa reavinstskatt. Lagstiftaren ville även erbjuda ett alternativ till kapitalförsäkringarna som blivit mycket populära och liknar ISK i sin utformning.

Vad menas med ISK konto?

När du öppnar ett investeringssparkonto i app eller internetbank ansluts också en värdepapperstjänst och ett fondkonto. Sedan kan du enkelt samla ditt sparande i aktier, fonder och andra värdepapper utan att deklarera varje enskild affär.

Värdepapperstjänst ISK

Vad kostar det att ha ett ISK konto?

På ett investeringssparkonto (ISK) kan du kombinera olika sparprodukter, exempelvis fonder, aktier och obligationer.

Sparandet på ett ISK är inte bundet. Det innebär att du kan sälja eller byta sparprodukter på kontor utan att att behöva betala skatt. Däremot betalar du en årlig skatt på värdet av ditt sparande. 

Varför ska man inte ha pengar på ISK konto?

Ett investeringssparkonto (ISK) passar dig som är aktiv i ditt sparande och gör många affärer eftersom du slipper deklarera när du handlar värdepapper och fonder. Du kan ha flera ISK och även spara till barn, i deras namn eller i ditt namn.

Som kund med Investeringssparkonto får du tillgång till våra analyser och marknadsinformation med kurser i realtid. 

Vad är nackdelen med ISK?

I appen Skatteverket kan du godkänna din deklaration, göra reseavdrag, samt se hur mycket skatt du ska få tillbaka eller betala.

När lönar det sig att ha ISK?

En aktiedepå och ett ISK har gemensamt att det är investeraren som står som ägare för depån/kontot, till skillnad från en kapitalförsäkring, där man enbart är förmånstagare. Däremot har å andra sidan ett ISK och en kapitalförsäkring gemensamt hur de beskattas och detta är var dessa kontotyper skiljer sig ifrån aktiedepån.

Skillnaden i beskattningen är att i en depå, beskattas alla utdelningar och vinster vid försäljning av innehav med 30 procent. För ett ISK, å andra sidan, beräknas en schablonvinst per år, vilken beskattas med 30 procent. Denna schablonvinsten beräknas som statslåneräntan + 1 procentenhet, vilket för 2019 är 1,51 procent.

Skatten på ett ISK för 2019 är således 30 % * 1,51 % * genomsnittligt värde på kontot.

När ska man inte ha ISK?

Schablonintäkten baseras på det sammanlagda värdet av dina tillgångar och är det som ligger till grund för hur mycket skatt du ska betala för ditt investeringssparkonto varje år. Schablonintäkten framgår av kontrolluppgiften som investeringsföretaget (din bank exempelvis) lämnar och är förifylld i din deklaration. Den skatt du ska betala är 30 procent av schablonintäkten.

Du betalar med andra ord inte skatt på enskilda vinster, utdelning, ränta eller annan avkastning som du får från tillgångarna du har på kontot. Du kan också ta ut pengar från kontot utan att behöva betala skatt för det uttagna beloppet.

Du får inte göra avdrag för förluster som du gör på ditt investeringssparkonto. Fondavgifter, depåavgifter och andra utgifter som är kopplade till tillgångarna på ditt investeringssparkonto är inte heller avdragsgilla.

När lönar det sig inte med ISK?

Investeringssparkontot (ISK) gjorde entré med buller och bång i januari 2012 och firar i år 10 år. Aktiespararna var initiativtagare till ISK. Ambitionen var att stimulera till ökat sparande genom att göra det enklare och billigare att spara långsiktigt.

I stället för en fast skatt på realiserade vinster kunde man nu utgå från en fast schablon som är baserad på kontots genomsnittliga värde.

När blir ISK skattefritt?

Investeringssparkontot, ISK, infördes i Sverige den 1 januari 2012. Sparformen erbjöds till privatpersoner och skulle stimulera sparande i aktier och fonder. Med ett ISK sköts deklarationen automatiskt, och framför allt har skatten på investeringssparkontot varit väsentligt lägre än för en traditionell aktiedepå. 

Sedan införandet av ISK har sparformen seglat upp i popularitet bland spararna. Hela hälften av alla svenskar sparar på ISK, och framför allt är det för det långsiktiga pensionssparandet. 

Under ISKs tioåriga liv har flertalet förändringar gjort att beräkningsunderlaget för skattenivån ändrats. Det har resulterat i att trots att statslåneräntan inte är på en rekordnivå landar ändock ISK-skattenivån för 2023 rekordhögt. Mer om detta kan du läsa här. 

Kan man förlora allt på ISK?

– Det traditionella sättet att spara i finansiella tillgångar är via värdepappersdepå (VP) eller fondkonto på bank. Den som då säljer aktier eller en del av sina fonder behöver ta upp varje transaktion till deklaration och betala skatt på avkastningen. Eftersom det blir 30 procent skatt på vinsten har man sett att folk drar sig från att sälja av från sitt innehav när värdet höjs. Det leder till inlåsningseffekter som vare sig är bra för småspararen eller ekonomin i stort. Pengar bör ju investeras där de gör mest nytta. Så det primära syftet med ISK var att det skulle bli enklare för individer att köpa och sälja finansiella tillgångar.

– Inom ISK kan spararen handla fritt, hur ofta som helst, utan att deklarera och betala skatt för varje transaktion. Det kostar alltså ingenting att vara aktiv. Istället tas skatten ut på annat sätt, genom så kallad schablonbeskattning. Det innebär att ingen hänsyn tas till vilken vinst som gjorts på enskilda aktier eller fonder, eller hur pengarna på kontot är fördelade. Kapitalet på ditt konto mäts kvartalsvis, och det är det sammanlagda värdet som ligger till grund för beskattningen, enligt en schablon baserat på statslåneräntan.

Är ISK bra 2023?

Beräkningen av skatten på ISK görs i två steg.

Steg 1: Schablonintäkten beräknas. Den räknas fram genom att kapitalunderlaget (genomsnittligt innehav på kontot under året) multipliceras med statslåneräntan den 30 november föregående år plus en procentenhet, procentsatsen kan dock aldrig bli lägre än 1,25%.

Steg 2: Nu kan skatten beräknas. Den får vi genom att multiplicera schablonintäkten med 30%.