:

Vad innebär ett kassaregister?

Innehållsförteckning:

  1. Vad innebär ett kassaregister?
  2. När måste man ha ett kassaregister?
  3. Vem behöver ett kassaregister?
  4. Hur får man kassaregister?
  5. Är Swish ett kassaregister?
  6. Varför kassaregister?
  7. När behöver man inte ha kassaregister?
  8. Måste man anmäla kassaregister?
  9. Vad kostar ett kassaregister?
  10. Vilket kassaregister ska jag välja?

Vad innebär ett kassaregister?

Kassaregisterlagen är en lag som trädde i kraft år 2010 med syftet att skydda seriösa företagare mot illegal konkurrens. Lagen innebär att majoriteten av alla som säljer varor eller tjänster mot kontant- eller kortbetalning måste använda sig av ett certifierat kassaregister, samt alltid kunna erbjuda kunden ett kvitto. Med kontant betalning menas sedlar och mynt, men också presentkort och måltidskupponger. Undantag i lagen kan du läsa mer om längre ner.

När måste man ha ett kassaregister?

Kassaregisterlagen är en lag som trädde i kraft år 2010 med syftet att skydda seriösa företagare mot illegal konkurrens. Lagen innebär att majoriteten av alla som säljer varor eller tjänster mot kontant- eller kortbetalning måste använda sig av ett certifierat kassaregister, samt alltid kunna erbjuda kunden ett kvitto. Med kontant betalning menas sedlar och mynt, men också presentkort och måltidskupponger. Undantag i lagen kan du läsa mer om längre ner.

Vem behöver ett kassaregister?

Nästan alla företag som säljer varor eller tjänster mot kontant betalning måste ha ett kassaregister som uppfyller vissa krav. Med hjälp av vår guide får du all nödvändig information du behöver för att ditt företag ska uppfylla Skatteverkets krav på tillverkardeklarerat kassaregister.

Du som säljer varor och tjänster för mer än 190 400 kr per år (4 prisbasbelopp) är skyldig att ha ett tillverkardeklarerat kassaregister. I försäljningen ingår, förutom kontant betalning eller med kontokort, alla former av elektroniska betalningar som exempelvis ”Swish”. Syftet med att registrera din försäljning är att skapa konkurrens på rättvisa villkor. Kassaregistret ska vara anmält till Skatteverket, som också genomför kontroller. De företag som inte uppfyller kraven kan komma att få en kontrollavgift på 10 000 kronor.

Hur får man kassaregister?

Hur anmäler man kassaregistret till Skatteverket?

Anmälan av kassaregister sker främst via Skatteverkets webbsida. Här följer en guide över hur detta kan gå till. För andra sätt att anmäla kassaregister eller för aktuell information om gällande regler kontakta Skatteverket via telefon 010-5766060 eller e-post [email protected] eller läs vidare på Skatteverkets webbplats under avdelningarna för kassaregister.

Är Swish ett kassaregister?

Swish som betalningsmedel är enligt Skatteverket att räkna som kontant betalning. Om Swish-betalningarna tillsammans med kortbetalningar och betalning med sedlar och mynt överstiger 4 prisbasbelopp (motsvarar 190 400 kr för inkomståret 2021) måste företaget normalt ha ett certifierat kassaregister. 

Enligt Bokföringslagen ska det finnas en verifikation för varje affärshändelse. Vid försäljning mot kontant betalning får inbetalningar under en dags försäljning normalt dokumenteras med en gemensam verifikation. Det innebär att verifikationen kan bestå av en kassarapport från en kassaapparat. Vid försäljning via kassaregister ska det på kvittot tydligt framgå om betalningen har gjorts med Swish. Det gäller alltså att ha olika knappar i sitt kassaregister, en för kontant, en för kontokort och en för Swish.

Varför kassaregister?

Alla företag måste ha ett certifierat kassaregister som registrerar all försäljning för att uppfylla Skatteverkets krav. Undantaget är företag som har en årlig omsättning på mindre än 190 400 kr (inkl. moms).

När behöver man inte ha kassaregister?

Skyldigheten att använda kassaregister gäller vanligtvis för all kontantförsäljning (kontant betalning, kontokort eller Swish). Det innebär att all försäljning ska registreras i ett godkänt, tillverkardeklarerat kassaregister. Men det finns undantag:

Ett distansavtal är ett avtal som du och kunden kommit överens om utan att ni träffats personligen. Avtalet ska innehålla uppgifter om vad som säljs, i vilken mängd och till vilket pris. Du och kunden gör upp affären genom kommunikation på distans, till exempel e-handel, telefon eller Facebook. Det du säljer genom REKO behöver alltså inte registreras i ett kassaregister. Det spelar ingen roll om kunden betalar kontant vid leveransen, det räknas ändå som ett distansavtal eftersom affären gjordes upp på distans (till skillnad från torghandel och butiksförsäljning). Läs mer om distansavtal och undantag från kassaregister på Skatteverket.

Måste man anmäla kassaregister?

Alla näringsidkare som bedriver verksamhet inom handel där man tar betalt via kontanter (innefattar även kortbetalning) är enligt svensk lag skyldig att använda sig av ett certifierat skatteregister. Det är en apparat som räknar de varor (eller tjänster) som säljs och brukar även ha en kassa för växelpengar i samma system. Dagens kassaapparater är uppbyggda utifrån dagens moderna teknologi och har fler funktioner än tidigare.

Svenska handlare kan antingen köpa ett nytt eller begagnat kassaregister, men det finns även möjligheter till att hyra apparaten. Apparaterna ska vara godkända enligt det svenska skatteverkets föreskrifter och krav. Tar man över en verksamhet kan man även ansöka om att få kassaregistret överlåtet genom att göra en ändring av organisationsnumret hos skatteverket. Se dock bara till att registret stödjer denna typ av ändring, de flesta modeller gör det men det finns några varianter som har ägarändring blockerade av tillverkaren.

Vad kostar ett kassaregister?

Sam4s ER-260EJ är En av Sveriges mest sålda Kassor i ny uppdaterad version!260EJ är med sina praktiska funktioner idealisk för Tobak & minilivs. Kassaregistret har två displayer med 2 rader/16 tecken LCD blå bakgrund.ER-260EJ är fullt integrerbar med streckkodsläsare OPR3201 samt Nets kortterminal.

Vilket kassaregister ska jag välja?

Nästan alla företag som säljer varor eller tjänster mot kontant betalning måste ha ett kassaregister som uppfyller vissa krav. Med hjälp av vår guide får du all nödvändig information du behöver för att ditt företag ska uppfylla Skatteverkets krav på tillverkardeklarerat kassaregister.

Du som säljer varor och tjänster för mer än 190 400 kr per år (4 prisbasbelopp) är skyldig att ha ett tillverkardeklarerat kassaregister. I försäljningen ingår, förutom kontant betalning eller med kontokort, alla former av elektroniska betalningar som exempelvis ”Swish”. Syftet med att registrera din försäljning är att skapa konkurrens på rättvisa villkor. Kassaregistret ska vara anmält till Skatteverket, som också genomför kontroller. De företag som inte uppfyller kraven kan komma att få en kontrollavgift på 10 000 kronor.