:

Hur bokför jag julgåva till personal?

Innehållsförteckning:

 1. Hur bokför jag julgåva till personal?
 2. Hur mycket får man ge personalen i julklapp?
 3. Måste man ge julgåva till alla anställda?
 4. Får man ge presentkort till anställda?
 5. Hur bokför man personalkostnader?
 6. Hur bokför man Personalaktivitet?
 7. Hur mycket pengar får man ge bort skattefritt 2023?
 8. Hur mycket pengar får man ge en person?
 9. Får man bjuda anställda på julbord?
 10. Måste alla anställda få samma julklapp?
 11. Är personalkostnader avdragsgilla?
 12. Vad ingår i posten personalkostnader?
 13. Vad får man bjuda personalen på?
 14. Får jag bjuda mina anställda på lunch?
 15. Hur mycket Swish kan man ta emot utan att skatta?

Hur bokför jag julgåva till personal?

Julgåvor av mindre värde som lämnas till anställd personal är skattefria förmåner om gränsvärdet underskrids men julgåvor som lämnas till delägare som inte är anställda är skattepliktiga förmåner.

En redovisningsenhet har en gång per år i anslutning till julfirandet möjlighet att lämna skattefria julgåvor till anställd personal. Julgåvor som lämnas till delägare som inte är anställda är alltid skattepliktiga förmåner som skall tas upp till förmånsbeskattning.

Hur mycket får man ge personalen i julklapp?

Det finns ett antal kriterier som du behöver uppfylla för att du ska kunna göra din julgåva skattefri. 

Det finns flera tillfällen då julgåvorna från företaget inte räknas som skattefria.

 • Pengar är inte en skattefri gåva
 • Kontanter är inte en skattefri gåva
 • En donation är inte en skattefri gåva

Måste man ge julgåva till alla anställda?

Om en gåva till en anställd inte är skattepliktig för den anställde innebär det att du som arbetsgivare inte heller behöver betala arbetsgivaravgifter på gåvans värde. Men tänk på att gåvobeloppet inte får överstiga gränsbeloppet, som för en julgåva 2022 är 500 kronor inklusive moms. 

Om gränsbeloppet överstigs, oavsett med hur mycket, är gåvan inte längre skattefri för den anställde och arbetsgivaren behöver således betala arbetsgivaravgifter på hela beloppet. En skattefri gåva till en anställd är alltid avdragsgill så länge den är skattefri för den anställde, men om gränsbeloppet överstigs är det inte längre en avdragsgill kostnad, utan ses som lön. Med andra ord är det av yttersta vikt att hålla koll på vilka gränsbelopp som gäller för gåvor till anställda.

En julgåva 2022 är avdragsgill för ett företag och skattefri för den anställde om marknadsvärdet understiger 500 kronor inklusive moms. Övriga krav för att gåvan ska räknas som julgåva är att den ges till en större grupp av anställda. Julgåvor ges av företag till anställda i slutet av året, men det är upp till arbetsgivaren om det ska delas ut julgåvor eller inte.

Får man ge presentkort till anställda?

Fråga: Kan mitt företag ge en skattefri gåva till mina anställda och mig för att stödja lokal näringslivet?

Svar från juristen: Under år 2020 och 2021 hade arbetsgivaren möjlighet att ge sina anställda extra skattefria gåvor på upp till 2 000 kronor inklusive mervärdesskatt per anställd. Det kunde vara exempelvis ett presentkort i den lokala handeln. Denna extra skattefria gåva är något som inte längre gäller.

Hur bokför man personalkostnader?

I alla exempel nedan så har den anställde en bruttolön på 25 000 kr, det vill säga det är den lönen den anställde har innan skatt och andra avdrag görs. Arbetsgivaravgiften är 31,42% av bruttolönen och den anställde ska betala 5710 kr i skatt. Läs på skatteverket.se vad som gäller för din anställd.

Vi har använt konto 1930 - företagskonto som exempelkonto för utbetalning, betalar du ut lön från annat konto så byter du ut 1930 mot det kontot du betalar ut lönen från. 

När du bokför löneutbetalningar så bokför du samtidigt kostnaden för skatt och arbetsgivaravgifter. Dessa belopp nollar du sedan i samband med betalningen till Skatteverket. Mer om det längre ner under rubriken Bokföra betalningen av skatt och arbetsgivaravgift till Skatteverket

Hur bokför man Personalaktivitet?

Innan semestrarna drar igång vill man kanske ha en personalfest för sina anställda och kanske till och med ge en liten sommargåva.

Företaget har rätt att göra avdrag för två personalfester under ett år och får lov att göra avdrag för måltid som innebär lättare förtäring t.ex. kaffe och en macka. Om det istället är en lunch eller middag blir kostnaden ej avdragsgill, men företaget får lova att dra av momsen om kostnaden understiger 300 kronor per person. Om det finns kringkostnader, som musikunderhållning, får man dra av 180 kronor exklusive moms per person. Man får även bjuda in anställda som gått i pension och familjemedlemmar till personalfesten.

Hur mycket pengar får man ge bort skattefritt 2023?

Julgåvor, jubileumsgåvor och minnesgåvor till anställda kan vara skattefria under vissa förutsättningar. I annat fall är gåvor från dig som arbetsgivare skattepliktiga.

Huvudregeln är att gåvor från arbetsgivaren är skattepliktiga.

Hur mycket pengar får man ge en person?

19 december, 2016

Enligt svensk lag behöver du inte betala skatt för en gåva. Detta gäller oavsett hur mycket gåvan är värd. Däremot kan gränsen mellan vad som är en gåva och vad som anses vara skattepliktig ”tjänsteinkomst” ibland vara hårfin. Det har en man i Karlstad fått erfara efter att ha tagit emot fem miljoner kronor från sin bror som han nu tvingas skatta för.

Får man bjuda anställda på julbord?

Om du som arbetsgivare vill bjuda dina anställda på julbord är avdragsmöjligheterna mycket begränsade. Du kan få avdrag på enklare förtäring och förfriskningar, förutsatt att uppgiften uppgår till 60 kr per person (exkl moms).

Däremot får företaget lyfta momsen på utgifterna för mat och dryck upp till 300 kr per person (exkl moms). Mat och alkoholfri dryck (12% moms) och alkoholhaltig dryck (25% moms). Skulle utgifterna överstiga 300 kronor per person (exkl moms), måste avdragsrätten för moms bestämmas proportionerligt efter hur stor del som avser mat och hur stor del som avser alkohol.

Måste alla anställda få samma julklapp?

När en arbetsgivare ger en anställd en gåva är den normalt skattepliktig enligt Skatteverkets regler. Det finns dock några undantag och det är julgåvor, minnesgåvor och jubileumsgåvor. Dessa gåvor är nämligen skattefria om marknadsvärdet inklusive moms understiger ett visst belopp. Marknadsvärdet är det pris som varan eller tjänsten hade kostat om den anställda själv hade köpt den. Arbetsgivarens kostnader för att administrera gåvan ingår inte i gåvans värde. Inte heller eventuell transport- eller fraktkostnad av gåvan räknas till dess värde.

Julklappar till anställda för inkomstår 2022 är alltså skattefria om marknadsvärdet inte överstiger 500 kronor inklusive moms. Att julgåvor är skattefria under ett visst belopp betyder helt enkelt att arbetsgivaren inte betalar arbetsgivaravgifter på gåvorna, samt att den ingående momsen är avdragsgill. Det innebär också att den anställde inte förmånsbeskattas för gåvan.

Andra regler som gäller för julgåvor till anställda är att gåvan måste ges till alla anställda eller till en större grupp av alla anställda. De anställda behöver dock inte få en likadan julgåva, men marknadsvärdet ska vara det samma. Gåvan får inte heller vara kontanter eller presentkort som kan bytas mot kontanter. Presentkort som kan bytas in mot en vara eller tjänst räknas dock som en avdragsgill julgåva.

Den som är anställd i sitt eget aktiebolag får ta emot en skattefri julgåva även om det inte finns fler anställda i bolaget. En enskild näringsidkare kan ge sina anställda julgåvor, men kan inte ge sig själv en julgåva.

Är personalkostnader avdragsgilla?

En avdragsgill kostnad, benämns ofta som avdrag, är en kostnad som kan dras av från vinsten i företaget. Avdraget gör då att vinsten blir mindre och skatten lägre. Om utgiften inte bokförs som avdragsgill blir däremot vinsten i företaget densamma och skatt betalas på utgiften.

För att en utgift ska räknas som avdragsgill ska inköpet vara direkt kopplat till verksamheten. Det är alltså inköp som är nödvändiga för att du ska kunna tjäna pengar.

Här är några avdragsgilla kostnader du bör känna till.

Vad ingår i posten personalkostnader?

Vi använder kakor på vår webbplats. Nödvändiga kakor behövs för att webbplatsen ska fungera på rätt sätt. Andra kakor behövs för att visa videor, poddar, chatten och feedbacktjäster.

Vad får man bjuda personalen på?

Förmånsvärdet för en kostförmån beräknas utifrån en schablon. Följande schablonvärden gäller för fri kost:

Får jag bjuda mina anställda på lunch?

Forskare samlas från olika institutioner till ett möte. Det bjuds på enklare lunch. Förmånsbeskattas?  Svar: Arbetslunch med förmånsbeskattning. Kostförmån ska registreras direkt i Primula.

Ett möte inleds med lunch. Deltagarna är både anställda vid GU och externa personer. Extern representation? Är det tillåtet och hur ofta?Svar: Beror på syftet med mötet – omedelbart samband, inleda och utveckla förbindelser som är viktiga för verksamheten/led i marknadsföring. Ej regelbundet – mindre än en gång per månad.

Hur mycket Swish kan man ta emot utan att skatta?

Swish som betalningsmedel är enligt Skatteverket att räkna som kontant betalning. Om Swish-betalningarna tillsammans med kortbetalningar och betalning med sedlar och mynt överstiger 4 prisbasbelopp (motsvarar 190 400 kr för inkomståret 2021) måste företaget normalt ha ett certifierat kassaregister. 

Enligt Bokföringslagen ska det finnas en verifikation för varje affärshändelse. Vid försäljning mot kontant betalning får inbetalningar under en dags försäljning normalt dokumenteras med en gemensam verifikation. Det innebär att verifikationen kan bestå av en kassarapport från en kassaapparat. Vid försäljning via kassaregister ska det på kvittot tydligt framgå om betalningen har gjorts med Swish. Det gäller alltså att ha olika knappar i sitt kassaregister, en för kontant, en för kontokort och en för Swish.