:

Vilken försäljning är momsfri?

Innehållsförteckning:

 1. Vilken försäljning är momsfri?
 2. Hur mycket får man sälja momsfritt?
 3. Kan företag sälja utan moms?
 4. Kan man fakturera utan att vara momsregistrerad?
 5. Hur bokför man momsfri försäljning?
 6. Hur drar man av moms enskild firma?
 7. Hur mycket moms betalar man som enskild firma?
 8. Hur fungerar moms enskild firma?
 9. Måste man betala moms enskild firma?
 10. Får företag köpa momsfritt?
 11. Får man dra moms utan kvitto?
 12. Hur bokför man kvitto utan moms?
 13. Hur ska man bokföra i en momsbefriad verksamhet?
 14. Kan man handla momsfritt?
 15. När får man tillbaka momsen enskild firma?

Vilken försäljning är momsfri?

Moms ska betalas på all försäljning av tjänster och varor mot vederlag vilken sker i affärsverksamhetsform i Finland och inte separat föreskrivits som momsfri i mervärdesskattelagen.  Till exempel försäljning av hälso- och sjukvårdstjänster, försäljning av socialvårdstjänster och försäljning av finansiella tjänster och försäkringstjänster har föreskrivits som momsfri försäljning i mervärdesskattelagen.

Med försäljning av en vara avses överlåtelse av äganderätten till en vara mot vederlag. Med försäljning av en tjänst avses å sin sida tillhandahållande eller överlåtelse av en tjänst mot ett vederlag. Vederlag är det pris mot vilket en vara överlåts eller en tjänst tillhandahålls. Läs mer om momsbeskattning.

Verksamheten hos ett kommunägt utvecklingsbolag kan utgöras av till exempel:

 • tjänster som utvecklingsbolaget producerar för en kommun utifrån ett delägaravtal
 • försäljning av varor och tjänster av ett utvecklingsbolag till företag, privatpersoner eller andra aktörer
 • projektverksamhet, där en del av finansieringen fås i form av stöd och bidrag

Hur mycket får man sälja momsfritt?

Om du bedriver verksamhet som gör att du ska betala eller få tillbaka moms

Du som har företag och säljer varor eller tjänster i Sverige ska ta ut moms av dina kunder, så kallad utgående moms

. Momsen är ingen kostnad för dig, utan en skatt som du tar ut av kunden och redovisar vidare till staten.

När du sedan köper varor eller tjänster till ditt företag betalar du moms på dem, så kallad ingående moms

Kan företag sälja utan moms?

Försäljning av varor till EU-länderVid leverans till ett annat EU-land ska inte svensk moms debiteras under förutsättning att kunden har ett VAT-nr. Detta nummer måste anges på fakturan. Om kunden saknar VAT-nummer ska således svensk moms ingå på fakturan.

För att få sälja varor momsfritt till annat EU-land krävs att följande kriterier är uppfyllda:

Kan man fakturera utan att vara momsregistrerad?

Prenumerera

Hej, precis fått min enskilda firma registrerad och börjar i sommar jobba lite vid sidan om inom idrott/hälsa (har en annan fast anställning på 80%). Valt att inte registera mig för moms än då jag inte kommer tjäna mer än 15-20 000 i år.

Hur bokför man momsfri försäljning?

Försäljning av varor från företag i Sverige till momsregistrerade personer i andra EU-länder är momsfri.

Försäljning av varor från företag i Sverige till icke momsregistrerade personer i andra EU-länder är momspliktig, detta om leveransen sker från ett land inom EU.

Hur drar man av moms enskild firma?

Att det heter mervärdesskatt beror på att det bara är det ökade värdet på en vara eller tjänst, mervärdet, som ett ­företag betalar in moms på.

Man skiljer mellan ingående moms och utgående moms.

Hur mycket moms betalar man som enskild firma?

När det kommer till köp av varor eller tjänster måste man betala moms, eller mervärdeskatt. Sammantaget är detta en statlig skatt som är inbakat i prisen på produkten man köper.   

Som privatperson märker man inget till detta då det som sagt är inbakat i slutpriset.

Hur fungerar moms enskild firma?

Moms är en förkortning för mervärdesskatt och är en statlig skatt som ska betalas när vi handlar med de allra flesta varor och tjänster. Privatpersoner behöver ofta inte tänka på momsen, eftersom den som huvudregel redan är inkluderad i priset. Däremot ska företagare redovisa och betala moms till staten genom Skatteverket.

Ingående moms är momsen på det du köper in till ditt företag och det är den moms företaget har rätt att få tillbaka. Den ingående momsen är därmed ingen kostnad för dig som företagare. Utgående moms är momsen på det du säljer, och det är den momsen du som företagare ska redovisa till Skatteverket. Skillnaden mellan den ingående momsen och den utgående momsen, det vill säga mellanskillnaden, ska du antingen betala till Skatteverket eller få tillbaka från Skatteverket.

För att klargöra skillnaden mellan ingående och utgående moms kan du som företagare tänka på vilken riktning exempelvis en faktura har; in eller ut? Kommer fakturan in till ditt företag i form av leverantörsfakturor och kvitton så är det ingående moms på fakturan medan utgående moms finns på de fakturor som företaget skickar till kunderna.

Måste man betala moms enskild firma?

Om du bedriver verksamhet som gör att du ska betala eller få tillbaka moms

Du som har företag och säljer varor eller tjänster i Sverige ska ta ut moms av dina kunder, så kallad utgående moms

. Momsen är ingen kostnad för dig, utan en skatt som du tar ut av kunden och redovisar vidare till staten.

När du sedan köper varor eller tjänster till ditt företag betalar du moms på dem, så kallad ingående moms

Får företag köpa momsfritt?

Varje gång du köper en vara eller tjänst är du tvungen att betala moms, så kallad mervärdeskatt. Eftersom den redan är inbakad i priset påverkas du som privatperson inte av den.

Om du däremot köper varor eller tjänster till ditt företag har du rätt att – i de flesta fall – få tillbaka momsen via momsdeklarationen.

Varje gång du köper en vara eller tjänst är du tvungen att betala moms, så kallad mervärdeskatt. Eftersom den redan är inbakad i priset påverkas du som privatperson inte av den.

Om du däremot köper varor eller tjänster till ditt företag har du rätt att – i de flesta fall – få tillbaka momsen via momsdeklarationen.

I bokföringen bokför du den momsen som ”Ingående moms”. Momsregistrerade företag ska lämna en momsdeklaration för varje redovisningsperiod – månad, kvartal eller år – även om det inte finns något köp. Då deklarerar du 0 belopp.

Får man dra moms utan kvitto?

Bokföringslagen ställer krav på att kvitton och andra former av dokument med räkenskapsinformation arkiveras. Likaså måste du kunna styrka kostnader när Skatteverket gör en granskning. Det händer dock att kvitton försvinner, inte minst när anställda gör reseräkningar.

Om du vill undvika försvunna kvitton kan du testa Skovik: Gå till Skovik och slipp bortappade kvitton »

Hur bokför man kvitto utan moms?

När du registrerar dig som medlem på Företagande.se godtar du dessa medlemsvillkor. Du är själv ansvarig för att ditt uppträdande är i enlighet med medlemsvillkoren och gällande svensk lagstiftning.

Du går med på att inte posta något störande, stötande, vulgärt, hatiskt, hotande, sexuellt anspelande eller något annat material som kan tänkas bryta mot någon tillämplig lag. Om du bryter mot detta kan det leda till att du blir permanent avstängd och din Internetleverantör kontaktas. Varje meddelandes IP-adress sparas för att stärka detta vid eventuellt missbruk. Du går med på att webbmaster, administratör och moderatorer har rätt att ta bort, ändra, flytta eller stänga vilka inlägg som helst, när som helst. Som en användare går du med på att all information som du skrivit in sparas i databasen. Den informationen kommer inte att distribueras till någon tredje part utan ditt samtycke. Webbmastern, administratören eller moderatorer kan inte hållas ansvariga vid intrångsförsök som kan leda till att data stjäls.

Som medlem får du även vårt nyhetsbrev med artiklar och erbjudanden. Om du önskar kan du enkelt avregistrera dig från detta nyhetsbrev. I övrigt används e-postadressen bara för att aktivera din registrering, och för att skicka ett nytt lösenord till dig om du råkar glömma det.

Hur ska man bokföra i en momsbefriad verksamhet?

Om du bokfört något med moms så har du möjlighet att korrigera det på två olika sätt. Antingen kan du annullera verifikatet (ta bort) och sedan bokföra om händelsen på nytt utan moms. Alternativt kan du redigera verifikatet och direkt flytta om och ta bort summan moms (det här kommer också att annullera det ursprungliga verifikatet).

Öppna upp verifikatet på sidan Bokfört och klickar på Redigera.

Kan man handla momsfritt?

Enligt internationell praxis kan varor säljas som försäljning till resande (s.k. turistförsäljning) till dem som bor utanför EU. Vid försäljningen till resande får resenären varorna med sig i butiken och för dem ut från EU-området i sitt personliga bagage. Denna anvisning redogör för hur säljaren ska handla för att försäljningen ska kunna betraktas som försäljning till resande. Den tidigare anvisningen har utvidgats och preciserats.

Skatteförvaltningens anvisning Den åländska skattegränsen i mervärdesbeskattningen redogör för förfarandet för försäljningen till resande då försäljningen sker i landskapet Åland eller till en resenär med hemort i landskapet Åland.

Det är frivilligt att tillämpa förfarandet för försäljning till resande. Säljaren har alltså ingen skyldighet att anlita tjänster av en återbäringsaffär som beviljats tillstånd eller att själv återbetala momsen till resenären.

Momsfri försäljning till resande, dvs. turistförsäljning, gäller försäljning av varor till resande som har sin hemort utanför EU eller Norge. En resenär är en privatperson. Vid försäljningstidpunkten betalar resenären det fulla momsbelagda priset för de varor han köper.

Säljaren ska kontrollera den resandes hemort i hans pass eller i passet infört uppehålls- eller arbetstillstånd eller i andra dokument med tillförlitlig uppgift om hemorten. En persons hemort anses vara utanför EU eller Norge om han inte bor i ett EU-land eller i Norge och om personen inte vistas fortlöpande inom EU eller i Norge. Vistelsen anses i allmänhet vara fortlöpande om den varar minst sex månader. Om en person har ett uppehållstillstånd i Finland, likställs han med en person som bor i Finland även om hans hemort finns utanför EU. Karaktären av vistelsen i Finland framgår av visumets eller uppehållstillståndets form.

På inköp som en resenär som har ett grönt klistermärke, dvs. visum, i sitt pass, kan behandlas som försäljning till resande. Om klistermärket i resenärens pass är rött, dvs. uppehållstillstånd, får resenären göra inköp under de två sista veckorna innan tillståndet går ut. Om personen lämnar Finland tidigare, måste personen uppvisa ett intyg av arbetsgivaren om att arbetsförhållandet upphörde tidigare än antecknat.

När får man tillbaka momsen enskild firma?

Att det heter mervärdesskatt beror på att det bara är det ökade värdet på en vara eller tjänst, mervärdet, som ett ­företag betalar in moms på.

Man skiljer mellan ingående moms och utgående moms.