:

Var registrera gåvobrev fastighet?

Innehållsförteckning:

 1. Var registrera gåvobrev fastighet?
 2. Måste man registrera gåva?
 3. Vad krävs för att ett gåvobrev ska vara giltigt?
 4. Är ett gåvobrev bindande?
 5. När räknas en fastighet som gåva?
 6. Hur mycket pengar får man ge bort utan gåvobrev?
 7. Hur stor gåva får man ge skattefritt?
 8. När kan ett gåvobrev vara ogiltigt?
 9. Hur länge är ett gåvobrev giltigt?
 10. Är det skatt på gåva av fastighet?
 11. Är gåvor skattefria?
 12. Hur mycket pengar får man ge bort skattefritt 2023?
 13. Kan man skriva ett gåvobrev själv?
 14. Vilka gåvor är skattefria?
 15. Vart förvarar man gåvobrev?

Var registrera gåvobrev fastighet?

Köpa, hyra ut & sälja

Måste ett gåvobrev eller enskild egendom vara registrerat hos Skatteverket för att vara juridiskt bindande.

Måste man registrera gåva?

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Gåvobrev mellan makar ska registreras för att bli giltiga mot eventuella borgenärer. Ifall en make ger exempelvis en fastighet till den andre maken är det alltså viktigt att gåvobrevet om detta registreras hos Skatteverket. Ifall den make som ger bort fastigheten har skulder krävs det ett registrerat gåvobrev för att makarna ska kunna bevisa att äganderätten gått över, annars finns det en risk för att Kronofogden skulle kunna mäta ut huset för den givande makens skulder. Det är också nödvändigt att gåvobrevet är registrerat hos Skatteverket för att man ska kunna skicka in sin ansökan till lantmäteriet om att ändra lagfarten. Det finns med andra ord flera skäl till varför makar bör registrera gåvobrev.

Vad krävs för att ett gåvobrev ska vara giltigt?

Bostad & Fastighet

Jag har fått mammas hus i gåva för ca ett halvår sen. Vi anmälde detta till lantmäteriet och skrev på ett papper att mamma gett mig huset i gåva och så skrev jag och hon under. Datum och ort samt två av mina syskon skrev också under på detta för att bevittna. Nu bråkar min syster med mig och säger att hon kan fixa så jag förlorar huset. Kan hon göra det?

Är ett gåvobrev bindande?

För att helt förstå hur ett gåvobrev fungerar, kan det vara bra att fastställa den juridiska definitionen av vad en gåva faktiskt är för något.

En gåva är en ägodel som frivilligt ges bort av en person till en annan, som på något sätt berikar mottagaren. Med andra ord ska givaren ha för avsikt att ge bort gåvan, och gåvan ska ha ett värde. Då sker en så kallad förmögenhetsöverföring.

En gåva skiljer sig mot ett lån på så sätt att givaren inte förväntar sig att få någonting tillbaka av gåvotagaren.

Ett gåvobrev, som även kallas gåvohandling, är ett avtal som upprättas när en person, givaren, ger bort någonting i gåva till någon annan, gåvotagaren. Gåvobrev skrivs till exempel vid gåvor av fastigheter, bostadsrätter, pengar eller värdepapper.

Vid gåvor av bostadsrätter och fastigheter är det ett lagkrav att skriva ett gåvobrev för att överlåtelsen av bostaden ska bli giltig. Gåvobrevet utgör då den så kallade fångeshandlingen. Vid gåvor av lös egendom, som pengar eller prylar, krävs inget gåvobrev, eftersom gåvan då rent fysiskt har bytt ägare när transaktionen utförts.

När räknas en fastighet som gåva?

Det är helt frivilligt att sätta upp villkor för gåvan av fastigheten. Ett vanligt villkor för gåvor som avser fastigheter är att gåvan ska vara gåvotagarens enskilda egendom, vilket innebär att fastigheten undantas från en eventuell bodelning. Genom villkor om enskild egendom säkerställs att fastigheten stannar inom familjen. 

Hur mycket pengar får man ge bort utan gåvobrev?

Gåvoskatt var en skatt på gåvor och skulle betalas av gåvans mottagare. Skatten gällde för alla typer av gåvor, som till exempel pengar, bostadsrätter, fastigheter och bilar. Även gåvor av möbler över ett visst värde behövde gåvomottagaren skatta för. 

Gåvoskatten finns kvar i flera länder, bland annat i Finland och Frankrike. I Sverige avskaffades skatten officiellt år 2005, tillsammans med arvsskatten. Båda skatterna hade fått hård kritik, bland annat för att de inte uppfattades som rättvisa. Du kan läsa mer om arvsskatten här.

Hur stor gåva får man ge skattefritt?

Hej, och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Regler om skattefria inkomster finns i 8 kap. inkomstskattelagen (IL).

När kan ett gåvobrev vara ogiltigt?

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Ogiltigförklara gåvobrevet

Hur länge är ett gåvobrev giltigt?

Ett gåvobrev är ett avtal mellan två personer

Ett gåvobrev är ett dokument som bevisar att någon har gett bort en gåva till en annan person. Det är ett juridiskt bindande dokument som visar att egendom har bytt ägare och vilka villkor som gäller för gåvan.

Är det skatt på gåva av fastighet?

För att kunna ge bort en fastighet, ställs vissa krav på hur detta dokumenteras. Som du säkert är bekant med, krävs det att ett avtal om fastighetsöverlåtelse är skriftligt. Detta gäller också när fastigheten överlåts som en gåva.

Gåvan måste dokumenteras av ett gåvobrev som undertecknas av både givaren och mottagaren. Gåvobrevet måste också tydligt innehålla vilken fastighet det gäller, inklusive fullständig fastighetsbeteckning. Om flera personer är mottagare av gåvan måste också förtydliga om varje mottagare har lika rätt till gåvan, eller annars hur den är uppdelad.

Ofta rekommenderas också att gåvobrevet ska bevittnas av två personer. Det är i sig inget krav för att gåvan ska vara giltig, men Lantmäteriet som inskrivningsmyndighet kräver att detta bevittnas och kan annars förklara lagfartsansökan som vilande. För att underlätta för er själva, kan ni därför se till att gåvobrevet bevittnas redan från början.

Är gåvor skattefria?

En skattefri gåva vars värde understiger 5 000 euro kan ges till samma person med tre års mellanrum.

Gränsen för skattefrihet gäller per gåvogivare. Samma gåvogivare kan ge flera skattefria gåvor så länge som gränsen inte överskrids och gåvotagarna är olika personer.

Hur mycket pengar får man ge bort skattefritt 2023?

Gåvoskatten beräknas alltid enligt det sammanlagda värdet av gåvor som du fått av samma gåvogivare under tre år.

Om en person får flera gåvor av samma gåvogivare under tre år ska gåvotagaren deklarera alla gåvor i gåvoskattedeklarationen när gåvornas värde överstiger 5 000 euro. Gåvoskattedeklarationen ska göras även om värdet på en enskild gåva underskrider det beskattningsbara värdet.

Exempel: Far gav sin dotter 4 000 euro i penninggåva 3.1.2021. Senare, 1.5.2022, gav far henne ytterligare 2 000 euro i gåva. Gåvornas sammanlagda värde är 6 000 euro. Eftersom gränsen på 5 000 euro har nåtts ska dottern lämna gåvoskattedeklaration om gåvan hon fick 1.5.2022 och ange i deklarationen också gåvan hon fick 3.1.2021.

Kan man skriva ett gåvobrev själv?

Trygga min framtid

Kan man skriva ett gåvobrev retroaktivt? Jag har vid två tillfällen (2012 + 2014) hjälpt min dotter med pengar till lägenhetsköp, avsett som arv i förskott efter mig och min avlidne make (jag är alltså änka och lever ensam). Jag vill försäkra mig om att dessa pengar blir min dotters enskilda egendom helt enkelt. Hon är inte gift.

Vilka gåvor är skattefria?

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

I mitt svar kommer jag att gå igenom om gåvor är skattefria och jag kommer tillämpa inkomstskattelagen (IL) och gåvolagen (GåvoL). Jag förutsätter att du är svensk medborgare och skattskyldig i Sverige.

Vart förvarar man gåvobrev?

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Varken Lantmäteriet eller någon annan myndighet har som uppgift att förvara gåvobrev. Förvisso ska ett gåvobrev som avser en fastighet bifogas till ansökan om lagfart hos Lantmäteriet (20 kap. 5 § jordabalken). Efter avslutat ärende skickar dock Lantmäteriet tillbaka originalhandlingen. Lantmäteriet förvarar alltså inte gåvobrev.