:

Vad är VAT i Sverige?

Innehållsförteckning:

 1. Vad är VAT i Sverige?
 2. Vart hittar jag mitt VAT nr?
 3. Är VAT-nummer och momsregistreringsnummer samma sak?
 4. Vad är mitt VAT-nummer Skatteverket?
 5. Är moms och VAT samma sak?
 6. Är tax och VAT samma sak?
 7. Har man VAT nummer som privatperson?
 8. Vad är VAT nummer för något?
 9. Hur skrivs svenskt VAT nummer?
 10. Har alla företag VAT nummer?
 11. Hur ser ett VAT nummer ut?
 12. Har privatperson VAT-nummer?
 13. Hur skrivs svenskt VAT-nummer?
 14. Vad används VAT nummer till?
 15. När behövs momsregistreringsnummer?
 16. What is the threshold for VAT registration in Sweden?
 17. Can a non-Swedish company pay Swedish VAT?
 18. How do I get a VAT refund in Sweden?
 19. Who is liable for VAT in Sweden?
 20. What is the threshold for VAT registration in Sweden?
 21. Can a non-Swedish company pay Swedish VAT?
 22. How long does it take to get a Swedish VAT number?
 23. What documents do I need to apply for Swedish F tax?

Vad är VAT i Sverige?

Ett momsregistreringsnummer, även kallat momsnummer, momsregnr eller VAT-nummer (internationellt), är ett nummer som alla som registrerar sig för moms får av Skatteverket. Momsregistreringsnumret ska enligt mervärdesskattelagen anges på fakturor och kvitton. Momsregistreringsnummer i Sverige är uppbyggda på följande sätt beroende på bolagsform. 

Anta att ett svenskt aktiebolags organisationsnummer är 9999999999. För att organisationsnumret ska bli ett momsregistreringsnummer anges Sveriges landskod SE innan första siffran, och avslutas med 01.

Vart hittar jag mitt VAT nr?

VAT står för Value Added Tax (moms). En korrekt svensk översättning är momsregistreringsnummer men det är vanligare med begreppet VAT-nummer, till och med Skatteverket benämner det så på sin hemsida. VAT-numret är en standard som tillämpas inom EU.

När du köper en vara eller tjänst utanför Sverige men inom EU måste du alltid uppge ditt VAT-nummer för att du ska kunna betala utan moms. Observera att det då råder omvänd skattskyldighet, det vill säga att det är ditt ansvar att redovisa och betala momsen i Sverige.

När du säljer eller köper en tjänst utanför Sverige men inom EU måste du begära VAT-nummer av köparen för att få fakturera utan moms. Du är fortfarande skyldig att redovisa försäljningen i din momsdeklaration.

Är VAT-nummer och momsregistreringsnummer samma sak?

Ett momsregistreringsnummer, även kallat momsnummer, momsregnr eller VAT-nummer (internationellt), är ett nummer som alla som registrerar sig för moms får av Skatteverket. Momsregistreringsnumret ska enligt mervärdesskattelagen anges på fakturor och kvitton. Momsregistreringsnummer i Sverige är uppbyggda på följande sätt beroende på bolagsform. 

Anta att ett svenskt aktiebolags organisationsnummer är 9999999999. För att organisationsnumret ska bli ett momsregistreringsnummer anges Sveriges landskod SE innan första siffran, och avslutas med 01.

Vad är mitt VAT-nummer Skatteverket?

Du kan kontrollera köparens momsregistreringsnummer på följande sätt.

Kontrollera formatet. Köparens momsregistreringsnummer ska innehålla rätt antal tecken med mera enligt vad som gäller för respektive land.

Är moms och VAT samma sak?

Den moms som du tar ut när du säljer momspliktiga varor och tjänster kallas utgående moms.

Om du bedriver näringsverksamhet och levererar varor eller tjänster måste du normalt

 • registrera dig hos skattemyndigheten i det land där du bedriver din verksamhet
 • debitera dina kunder moms och redovisa momsen för skattemyndigheten.

Är tax och VAT samma sak?

Sales tax is collected by the retailer when the final sale in the supply chain is reached. In other words, end consumers pay sales tax when they purchase goods or services. When buying supplies or materials that will be resold, businesses can issue resale certificates to sellers and are not liable for sales tax. Until the sale is made to the final consumer, sales tax is not collected, and tax jurisdictions do not receive tax revenue.

VAT (value-added tax), on the other hand, is collected by all sellers in each stage of the supply chain. Suppliers, manufacturers, distributors, and retailers all collect VAT on taxable sales. Similarly, suppliers, manufacturers, distributors, retailers, and end consumers all pay VAT on their purchases. Businesses must track and document the VAT they pay on purchases to receive a credit for the VAT paid on their tax return. Under a VAT regime, tax jurisdictions receive tax revenue throughout the entire supply chain, not just at the point of sale to the final consumer.

 • Nexus — e.g. taxpayers with a physical presence in a tax jurisdiction or who meet economic nexus thresholds

Before the 2018 South Dakota v. Wayfair Supreme Court ruling, nexus depended on a company’s “physical presence” in the state. But in a post-Wayfair world, if your business sells goods in any state — even if you don’t have physical presence in that state and the transaction is online only — you may now be obligated to register in that state and collect sales tax if you exceed the “economic nexus” threshold. Sales tax automation software can help you understand and determine if you have met the nexus threshold.

Har man VAT nummer som privatperson?

Ett momsregistreringsnummer är ett unikt nummer som används för företag som handlar med andra företag i EU-länder. Vi kan se på momsregistreringsnumret som en typ av id-kort för företag som är momspliktiga. Personer som avser att driva eget företag som säljer varor eller tjänster som är momspliktiga ska registrera sig för moms innan verksamheten drar igång eller innan man tar över ett sådant företag. När man har registrerat sig för moms får man ett momsregistreringsnummer från Skatteverket. Det omfattas av mervärdesskattelagen och enligt den ska momsregistreringsnumret anges på fakturor och kvitton.

En del personer har flera olika företag som är momspliktiga och då ska alla företagen registreras. När registreringen är genomförd kommer ett utdrag hemskickat där momsregistreringsnumret och hur ofta momsen ska betalas uppges. För att registrera dig för moms eller läsa mer kan du besöka Skatteverkets hemsida.

Vad är VAT nummer för något?

VAT står för Value Added Tax och är den internationella beteckningen av momsregistreringsnummer (momsnummer). Det är unikt för varje företag och visar att företaget är registrerat för moms i sitt land.

Varje gång du skickar en faktura är det viktigt att VAT-numret är synligt och korrekt angivet. Här får du lära dig mer om VAT-nummer och varför det är nödvändigt att ha.

För varje vara eller tjänst du köper betalar du moms som är inräknad i priset. Det märker du inte som privatperson, men är du däremot företagare finns det andra regler att följa. När du säljer en produkt ska du ta moms från kunden som du sedan ska redovisa och betala till staten.

Om din firma ska bedriva försäljning av momspliktiga varor eller tjänster ska du momsregistrera den senast 2 veckor innan du börjar din verksamhet. Det kan du göra på två sätt:

Hur skrivs svenskt VAT nummer?

Det finns en internationell standard för momsregistreringsnummer. De består av en två-bokstavskod och innehåller ett antal, max 12 siffror (ibland bokstäver). Två-bokstavskoden kommer från standarden ISO 3166-1 alpha-2, utom för Grekland som har EL.

Ett svenskt momsregistreringsnummer är baserat på ett 10-siffrigt personnummer eller organisationsnummer. Det inleds med den svenska landskoden SE och avslutas alltid med 01. Eftersom varken bindestreck eller mellanrum skall förekomma är svenska momsregistreringsnummer alltid 14 tecken: SE999999999901, där de tio niorna ersätts med personnummer eller organisationsnummer.

Momsregistreringsnummer i andra EU-länder kan ha varierande format, men brukar baseras på de organisationsnummer som finns i landet. Dock börjar de alltid med det aktuella landets landskod.[1]

Har alla företag VAT nummer?

Vies (system för utbyte av information om mervärdesskatt) är ett sökverktyg (inte en databas) som ägs av EU-kommissionen. När du söker i Vies hämtas uppgifterna från nationella momsdatabaser.

Det finns två möjliga sökresultat: EU-momsinformation finns ( giltigt nummer) eller inte ( ogiltigt nummer).

Hur ser ett VAT nummer ut?

VAT står för Value Added Tax (moms). En korrekt svensk översättning är momsregistreringsnummer men det är vanligare med begreppet VAT-nummer, till och med Skatteverket benämner det så på sin hemsida. VAT-numret är en standard som tillämpas inom EU.

När du köper en vara eller tjänst utanför Sverige men inom EU måste du alltid uppge ditt VAT-nummer för att du ska kunna betala utan moms. Observera att det då råder omvänd skattskyldighet, det vill säga att det är ditt ansvar att redovisa och betala momsen i Sverige.

När du säljer eller köper en tjänst utanför Sverige men inom EU måste du begära VAT-nummer av köparen för att få fakturera utan moms. Du är fortfarande skyldig att redovisa försäljningen i din momsdeklaration.

Har privatperson VAT-nummer?

Indtast cpr-, cvr-/se- eller VAT-nummer (momsnummer) på den person eller virksomhed, der har udført arbejdet.

Hvis arbejdet er udført af en privatperson, skal du bruge cpr-nummer (10 cifre). Personen skal være fyldt 18 år ved udgangen af året, hvor arbejdet er udført, og have almindelig skattepligt i Danmark.

Hur skrivs svenskt VAT-nummer?

VAT nummer är en förkortning av engelskans Value Added Tax och heter på svenska  momsregistreringsnummer. VAT -numret betecknas genom två bokstäver som visar ursprungsland samt ett antal siffror och/eller tecken som varierar till antalet beroende på vilket land det gäller. I Sverige betecknas VAT-numret av SE som står för Sverige, följt av 12 siffror, till skillnad mot exempelvis Storbritannien där 5 tecken föregås av GB som står för Great Britain. I Sverige är det företagsinnehavarens personnummer alternativt organisationsnummer som utgör momsregistreringsnummer. Detta styrs bland annat av bolagsform. Man skriver aldrig ett svenskt momsregistreringsnummer med vare sig bindestreck eller mellanrum, utan alla bokstäver och siffror skrivs i ett svep, och de två sista siffrorna är alltid 01. Ett svenskt VAT-nummer kan se ut på följande sätt: SSE19550101505001 alt. SE19400404404001.

Gemensamt för alla momsregistreringsnummer är att de är sammansatta av en unik serie nummer och/eller tecken och att alla företag som registrerar sig för momsredovisning inom EU får ett VAT-nummer. Den internationella standarden för VAT-nummer innebär en tvåbokstavskod (betecknar landet) i kombination med max 12 siffror eller tecken. I vissa länder används enbart siffror ihop med landskoden, medan man i andra länder använder både siffror och tecken (se exemplet med Storbritannien).

Vad används VAT nummer till?

VAT står för Value Added Tax (moms). En korrekt svensk översättning är momsregistreringsnummer men det är vanligare med begreppet VAT-nummer, till och med Skatteverket benämner det så på sin hemsida. VAT-numret är en standard som tillämpas inom EU.

När du köper en vara eller tjänst utanför Sverige men inom EU måste du alltid uppge ditt VAT-nummer för att du ska kunna betala utan moms. Observera att det då råder omvänd skattskyldighet, det vill säga att det är ditt ansvar att redovisa och betala momsen i Sverige.

När du säljer eller köper en tjänst utanför Sverige men inom EU måste du begära VAT-nummer av köparen för att få fakturera utan moms. Du är fortfarande skyldig att redovisa försäljningen i din momsdeklaration.

När behövs momsregistreringsnummer?

Den moms som du tar ut när du säljer momspliktiga varor och tjänster kallas utgående moms.

Om du bedriver näringsverksamhet och levererar varor eller tjänster måste du normalt

 • registrera dig hos skattemyndigheten i det land där du bedriver din verksamhet
 • debitera dina kunder moms och redovisa momsen för skattemyndigheten.

What is the threshold for VAT registration in Sweden?

The threshold for VAT registration for a small business established in Sweden is SEK 80 000. If the turnover for a fiscal year (12 months) is less than SEK 80 000, you are not obliged to register for VAT. Please note that if you are a foreign company without a fixed establishment in Sweden, you must register for VAT in any case from the first SEK.

Can a non-Swedish company pay Swedish VAT?

A non-Swedish company with business operations in Sweden may be liable to report and pay Swedish VAT. This applies both to sole traders and to legal entities such as limited companies. If you are liable for Swedish VAT, you must pay it in Sweden.

How do I get a VAT refund in Sweden?

Applicants established outside the EU shall apply to the Swedish Tax Authority for refund of VAT in a special form. The application for refund must be submitted at latest in 6 months after the end of calendar year to which the application is pertaining.

Who is liable for VAT in Sweden?

goods and services supplied in Sweden by a foreign taxable person from their establishment in another EU country, if you as purchaser are liable for VAT (reverse VAT liability). Swedish invoicing rules do apply how ever, if the purchaser in such a situation is the one who issues the invoice (self-billing).

What is the threshold for VAT registration in Sweden?

 • The threshold for VAT registration for a small business established in Sweden is SEK 80 000. If the turnover for a fiscal year (12 months) is less than SEK 80 000, you are not obliged to register for VAT. Please note that if you are a foreign company without a fixed establishment in Sweden, you must register for VAT in any case from the first SEK.

Can a non-Swedish company pay Swedish VAT?

 • A non-Swedish company with business operations in Sweden may be liable to report and pay Swedish VAT. This applies both to sole traders and to legal entities such as limited companies. If you are liable for Swedish VAT, you must pay it in Sweden.

How long does it take to get a Swedish VAT number?

 • Once the Swedish VAT registration has been given, which usually takes three to four weeks, a unique Swedish VAT number is allocated to the company. All EU member states have a fixed format for their VAT numbers. In Sweden the format consists of the prefix SE followed by 12 digits e.g. SE23 What next?

What documents do I need to apply for Swedish F tax?

 • Registration certificate showing the authorised signee (for legal persons) A certificate from the competent authority in the home country that you do not have unpaid taxes and contributions/fees there (relevant for applicants seeking approval for Swedish F tax).