:

Vad är API nycklar?

Innehållsförteckning:

 1. Vad är API nycklar?
 2. Hur kan man bevisa ägarskap av digitala tillgångar?
 3. Vad är Client ID?
 4. Vilka nycklar går inte att kopiera?
 5. Varför använder man API?
 6. Vad är en privat nyckel?
 7. Vad är digitala tillgångar?
 8. Hur vet jag om en nyckel är kopieringsskyddad?
 9. Får jag kopiera min Lägenhetsnyckel?
 10. Vad är API exempel?
 11. Vad menas med API?
 12. Kan man kopiera vilken nyckel som helst?
 13. Hur vet man om man får kopiera nyckel?
 14. Vem styr Bitcoin?
 15. Hur fungerar digitala pengar?

Vad är API nycklar?

Det finns två typer av nycklar som används för att autentisera en begäran:

1 Om du har två kan du rulla över en nyckel medan du använder den andra nyckeln för fortsatt åtkomst till tjänsten.

Visuellt finns det ingen skillnad mellan en administratörsnyckel eller frågenyckel. Båda nycklarna är strängar som består av 52 slumpmässigt genererade alfanumeriska tecken. Om du tappar reda på vilken typ av nyckel som anges i ditt program kan du kontrollera nyckelvärdena i portalen.

Hur kan man bevisa ägarskap av digitala tillgångar?

API-nycklarna, eller client ID och client secret som de ofta kallas, fungerar som en unik identifikation och ett lösenord för just din programvara. Du får dem oftast i två uppsättningar och du använder dem i olika delar av autentiseringsflödet:

OAuth Client ID och Client Secret Nycklarna används i den första delen av autentiseringsflödet, mot auktorisationsservern.

APIgw Client ID och Client SecretNycklarna används i ett senare skede av autentiseringsflödet då du ska anropa API:et via Skatteverkets API-gateway.

Vad är Client ID?

För att kunna se data om User ID i rapporten måste du aktivera funktionen User ID i inställningarna för egendomen.

Client ID visas som standard i rapporten för egendomar som inte är aktiverade för User ID. Läs mer om Client ID och User ID.

Vilka nycklar går inte att kopiera?

When you visit any website, it may store or retrieve information on your browser, mostly in the form of cookies. This information might be about you, your preferences or your device and is mostly used to make the site work as you expect it to. The information does not usually directly identify you, but it can give you a more personalized web experience. Because we respect your right to privacy, you can choose not to allow some types of cookies. Click on the different category headings to find out more and change our default settings. However, blocking some types of cookies may impact your experience of the site and the services we are able to offer. More information

Always Active

Varför använder man API?

De flesta programvaror i dagens läge är applikationer som knyter samman annan mjukvarufunktion i olika former och skapar en meningsfull helhet, och denna sammanknytning sker med hjälp av API:er. API:er ger alltså möjlighet att på ett strukturerat sätt återanvända redan utvecklad och kvalitetssäkrad mjukvara som har kapslats in i någon form av kodbibliotek (eng: library). I någon mening kan man säga att ett API är de yttre attributen för en abstrakt datatyp.

Ett välformat API är till sin natur lite "abstrakt" i den meningen att det beskriver en funktion utan att berätta något om hur denna funktion implementeras (ett API som förutsätter något om den underliggande implementationen sägs vara icke välformat).

 • API:er som ger tillgång till olika typer av systemresurser, ofta utan att fästa avseende vid vilket operativsystem programmet ska användas på. Exempel:
  • Skrivare
  • Filhantering
  • Grafikhantering
  • Radiokretsar (exempelvis WLAN eller Bluetooth)
 • API:er som ger tillgång till högnivåfunktioner som återanvänds på ett eller annat sätt. Här rör det sig ofta om mjukvara som tillhandahålls av andra leverantörer för olika typer av datahantering eller beräkningar. Exempel:
  • Matrisberäkningsbibliotek[förtydliga]
  • API:er för att skicka e-post

Vad är en privat nyckel?

Privata nycklar spelar en grundläggande roll i digitala certifikat och fungerar som hörnstenen i säker onlinekommunikation. Att förstå vikten av privata nycklar är avgörande för företag och individer som strävar efter att skydda sin känsliga information och upprätthålla en säker onlinemiljö.

Den privata nyckeln används för att signera digitalt din begäran om certifikatsignering (CSR) och senare för att säkra och verifiera anslutningar till din server.

Din privata nyckel bör skyddas noggrant, eftersom alla som har tillgång till den lätt kan bryta din kryptering. (Observera igen att den privata nyckeln bara är en textfil - men det är en riktigt viktig textfil och bör skyddas i enlighet därmed.)

Vad är digitala tillgångar?

En digital tillgång är alla text eller media som formateras till en binär källa och inkluderar rätten att använda den; digitala filer som inte inkluderar denna rätt anses inte vara digitala tillgångar. Digitala tillgångar kategoriseras i bilder och multimedia, kallad mediatillgångar och textinnehåll.

Hur vet jag om en nyckel är kopieringsskyddad?

Idén bakom att skydda nycklar mot obehörig kopiering är att göra det säkrare för ägaren av låssystemet att förvara och låna ut sina nycklar. Det ska helt enkelt inte gå att göra en nyckelkopia om inte ägaren av låssystemet har godkänt kopieringen. För att åstadkomma detta finns två typer av skydd:

Juridiskt patenterade nycklar och nyckelämnenPatenterade nycklar innebär att tillverkaren av nyckelämnet (exempelvis ASSA, Abus och Alfa) äger ett patent eller mönsterskydd som gör det olagligt för utomstående att tillverka kopior. Ägaren av patentet ger rättigheter till auktoriserade låssmeder runtom i landet att i sin tur tillverka nyckelkopior. Ofta används patenterade nycklar i spärrade låssystem (läs nedan). Patenterade nycklar är ofta tekniskt avancerade och ibland krävs specialverktyg för att kopiera dem.

Får jag kopiera min Lägenhetsnyckel?

24 augusti 2015 kl 08:58 Uppdaterad 26 augusti 2015 kl 16:05

Tips & Råd I bästa fall får du punga ut med ett par hundralappar för en ny nyckel. Men risken är stor att du också får bekosta ett låsbyte – något som kan svida rejält.

Vad är API exempel?

API är en engelsk akronym och står för Application Program Interface. Ett API är ett gränssnitt till datorprogram, som gör det möjligt för ett program att kommunicera med ett annat program. Ett API fungerar som en verktygslåda som kan bygga en bro mellan olika program. Med ett API kan man använda sig av funktioner i andra program och synkronisera data mellan programmen.

Vad menas med API?

API är ett slags protokoll som används för att program, system och applikationer på ett enkelt sätt ska kunna prata med varandra, en slags tolk som kommunikationen går genom. Man kan beskriva ett API som ett strukturerat sätt att överföra data från ett ställe till ett annat.

Ett API fungerar som en bro mellan olika program, eller som byggstenar som kan användas tillsammans med varandra för att underlätta användningen av en viss funktionalitet. Med byggstenarna behöver inte hjulet uppfinnas varje gång och ju fler byggstenar – eller endpoints – som finns tillgängliga och som kan kopplas ihop, desto fler projekt och coola lösningar kan byggas.

Kan man kopiera vilken nyckel som helst?

Idén bakom att skydda nycklar mot obehörig kopiering är att göra det säkrare för ägaren av låssystemet att förvara och låna ut sina nycklar. Det ska helt enkelt inte gå att göra en nyckelkopia om inte ägaren av låssystemet har godkänt kopieringen. För att åstadkomma detta finns två typer av skydd:

Juridiskt patenterade nycklar och nyckelämnenPatenterade nycklar innebär att tillverkaren av nyckelämnet (exempelvis ASSA, Abus och Alfa) äger ett patent eller mönsterskydd som gör det olagligt för utomstående att tillverka kopior. Ägaren av patentet ger rättigheter till auktoriserade låssmeder runtom i landet att i sin tur tillverka nyckelkopior. Ofta används patenterade nycklar i spärrade låssystem (läs nedan). Patenterade nycklar är ofta tekniskt avancerade och ibland krävs specialverktyg för att kopiera dem.

Hur vet man om man får kopiera nyckel?

Det är i regel svårt att avgöra enbart utifrån en nyckel om låset är säkert eller ej. Men vissa slutsatser går att dra. Om nyckeln är av den gamla, traditionella ”klöverformen” är den med all säkerhet inte kopieringsskyddad. Dessa nycklar är vanliga, men är av en äldre modell som inte längre tillverkas.

En nyckel utan juridiskt kopieringsskydd kan kopieras hos vilken skomakare som helst.

Lånas en nyckel utan kopieringsskydd ut några timmar kan en nyckelkopia göras hos en skomakare utan din vetskap. Var därför noga med vem du lånar ut dina nycklar till.

Det finns både ovala och runda låscylindrar. En rund cylinder kan vara säkrare än en oval cylinder eftersom den inte skapar någon brytmöjlighet. Ett godkänt lås kräver dubbla runda cylindrar. Kombineras en oval cylinder med ett tillhållarlås kan det tillsammans dock uppnå godkänd låsning.

Nyckeln ska också gå att vrida 360 grader i cylinder för att låset ska vara godkänt.

Vem styr Bitcoin?

De senaste månaderna har både intresset och värdet för bitcoin exploderat. I denna fullmatade analys går SEB:s chefstrateg Johan Javeus igenom 20 frågor och svar som säkert många har om bitcoin och kryptovalutor.

1. Vad driver hypen kring bitcoin just nu?Något som sannolikt bidragit till att öka intresset för bitcoin är att kryptovalutor av allt fler börjar ses som en möjlig egen tillgångsklass vid sidan av de vanliga som aktier, obligationer, guld mm. Att finansmarknaden nu börjat få upp ögonen för kryptovalutor gör också att det i snabb takt håller på att skapas olika finansiella instrument för att investera i bitcoins.

Hur fungerar digitala pengar?

Riksbanken har ett pågående projekt om att införa e-krona i Sverige, en slags digital krona inom svensk valuta. Det finns inget beslut om e-krona kommer införas i Sverige än men i den här artikeln kan du läsa mer om projektet och vad det skulle innebära för dig som privatperson om e-krona infördes i Sverige.

I takt med att kontanthanteringen minskar och de digitala betalningsalternativen ökar i världen är det flera centralbanker som kollar på möjligheten att införa ett digitalt alternativ till kontanter inom sin valuta, så även i Sverige. Anledningen är att centralbanker världen över förlorar allt mer inflytande över sitt lands penningpolitik och betalningssystem när kontanthanteringen minskar och fler privata aktörer styr betalningsalternativen. I Sverige har Riksbanken startat ett e-kronaprojekt som kollar på möjligheten att i framtiden införa en digital krona. En e-krona skulle vara lika mycket värd som 1 krona och fungera som ett komplement till kontanter och digitala pengar på konto.