:

Kan man byta efternamn på barnet?

Innehållsförteckning:

 1. Kan man byta efternamn på barnet?
 2. Hur byter man efternamn på sitt barn?
 3. Vad kostar det att byta efternamn på barn?
 4. Kan man byta efternamn under 18?
 5. Kan man lägga till ett efternamn på sitt barn?
 6. Kan barnet få pappans efternamn?
 7. Kan man byta efternamn gratis?
 8. Vad krävs för att byta efternamn?
 9. Hur lång tid tar det att byta efternamn på barn?
 10. Vilka efternamn får man ge sitt barn?
 11. Vilken ålder får man byta efternamn?
 12. Vems efternamn ska barnet ha?
 13. Vad får barnet för efternamn om föräldrarna inte är gifta?
 14. Vilket efternamn ska barnet ha?
 15. Får barnet automatiskt mammans efternamn?
 16. Kan du ändra ditt efternamn eller ett barns efternamn?
 17. Kan man byta barnets efternamn?
 18. Hur kan du ändra mellannamn för ditt barn?
 19. Hur kan du ändra ditt efternamn på Skatteverket?
 20. Kan du ändra ditt efternamn eller ett barns efternamn?
 21. Kan man byta barnets efternamn?
 22. Hur kan du ändra mellannamn för ditt barn?
 23. Hur kan du ändra ditt efternamn på Skatteverket?

Kan man byta efternamn på barnet?

Övrigt/annat

Hej, mina barn bär mitt efternamn och mitt ex namn (barnens pappa) som mellannamn. Jag ska nu gifta om mig och ta ett nytt efternamn. Vad händer med barnens efternamn då? Kan de behålla mitt gamla efternamn utan att jag heter det? Om mitt ex protesterar och vill att de byter hans efternamn, kan han få igenom det utan mitt medgivande då jag inte heter det längre?

Hur byter man efternamn på sitt barn?

https://lagen.nu/2016:1013Hej, Jag är ensam mamma och vill byta mitt barns efternamn till mitt, då vi sedan hennes födelse bor tillsammans med mina föräldrar och vill ha namngemenskap i familjen.

Vi reser ofta med hela familjen och har flera tilfällen fått problem vid resan när kontroller sker då man upptäcker att hon inte bär samma efternamn som vi andra och vill att jag med barnet skiljer oss från familjen och går en fördjupad kontroll med alla dom där dem ser att det jag är mamman och är ensam förmyndare. Detta är väldigt obehagligt situation då barnet är bara 3 år och vill ibland springa till mina föräldrar. Det blir jobbig och stressigt för mig att lugna ner stackaren men också koncentrera mig för att ta upp handlingar och svara på frågor.

Vad kostar det att byta efternamn på barn?

Föräldrar som har gemensam vårdnad om ett barn måste vara överens för att barnets efternamn ska kunna bytas. Om föräldrarna har gemensam vårdnad men inte är överens om namnbyte kan varken Skatteverket eller domstolen besluta att namnet ska ändras.

Kan man byta efternamn under 18?

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Hur och vem som får byta namn står stadgat i namnlagen (se https://lagen.nu/1982:670). I den 5 paragrafen i namnlagen så står att ett barn som fått ena förälderns namn antingen genom 1 §: anmälan vid födsel eller 49a §: den som registrerat ett namn den fått i ett annat land och registrerat den i Sverige får byta sitt efternamn till ett annat efternamn som en förälder har. Har barnet som i detta fall faderns efternamn får den byta till moderns efternamn enligt denna paragraf.

Kan man lägga till ett efternamn på sitt barn?

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Man har som utgångspunkt rätt att byta sitt efternamn till ett dubbelt efternamn som är bildat av ens föräldrars efternamn (9 § första stycket tredje punkten, lagen om personnamn). Den som vill förvärva eller ändra ett personnamn (dvs ett förnamn, efternamn eller gårdsnamn, 1 §), skickar in en ansökan till Skatteverket (3 §).

Kan barnet få pappans efternamn?

Tacksam för svar!!

Jag skulle ha lagt hans namn som efternamn som ditt som mellannamn så som det kommer att bli för dig sen. Om det är viktigt för dig. Annars skulle jag bara ge hans namn eftersom ni kommer heta det allihopa med undantag för dig som kommer ha 2 efternamn. Hoppas du förstod nåt i allt svammel??

Kan man byta efternamn gratis?

Om du har ett giltigt pass rekommenderar vi i så fall att du bokar resan i det namn som står i ditt pass och gör ett nytt pass efter resan när namnändringen är klar. Du kan också vänta med att skicka in namnansökan till efter resan.

Om du inte har något giltigt pass eller om ditt pass snart går ut rekommenderar vi att du

1. skaffar ett nytt pass i ditt nuvarande namn2. bokar resan i ditt nuvarande namn3. skickar in ansökan om namnändring efter att du fått ditt nya pass4. skaffar ett nytt pass med ditt nya namn när du kommit hem och namnändringen är klar.

Vad krävs för att byta efternamn?

Du behåller ditt efternamn när du gifter dig – om du inte ansöker om att byta efternamn.

Du som är gift kan byta till ett dubbelt efternamn som är bildat av ditt och din makas eller makes efternamn.

Om någon av er redan innan bytet har ett dubbelt efternamn kan bara en av delarna i det namnet ingå i det dubbla efternamn som du byter till. Du kan också byta till hela det dubbla efternamn som den du är gift med har.

Hur lång tid tar det att byta efternamn på barn?

Via ansökningsblanketter hos Skatteverket byter du efternamn. Beroende på om du vill byta eller ändra ett dubbelt efternamn, byte till ett annat efternamn eller om du vill ändra ett efternamn som du redan har finns det olika blanketter att använda sig av. Beroende på detta blir också handläggningstider för namnbyte olika. Vill du byta förnamn eller efternamn utan avgift är handläggningstiden ungefär en månad och vid byte av efternamn med avgift är tiden mellan en till två månader. För nybildade efternamn är handläggningstiden längst och tar ungefär två till tre månader.

Vilka efternamn får man ge sitt barn?

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

För din fråga är lag om personnamn (PNL) tillämplig lag. Det finns även konkret information om namn och namnbyte på Skatteverkets hemsida.

Vilken ålder får man byta efternamn?

Du kan ansöka om att byta till ett nybildat efternamn, alltså ett efternamn som inte redan används.

Fem kriterier för att byta till ett nybildat efternamn:

Vems efternamn ska barnet ha?

Varje barn som föds ska ha ett efternamn. Barnets vårdnadshavare ska därför inom tre månader från födelsen ansöka om barnets efternamn (5 § första stycket PNL). Ansökan kräver inget samtycke av den förälder som inte är vårdnadshavare.

Det är förhållandena vid registreringen och inte vid födelsen som är avgörande för bedömningen av om ett visst efternamn får förvärvas eller inte.

Vad får barnet för efternamn om föräldrarna inte är gifta?

Jag och min sambo är inte överens. Jag vill gärna att vårt barn ska ha mitt efternamn, och han vill såklart hans efternamn. Nu tänker ni, varför inte ha bådas? För det blir verkligen inte vackert, det är två helt olika efternamn som absolut inte matchar enligt någon av oss! Hans familj kommer bli väldigt besvikna om deras barnbarn inte för vidare deras familjenamn... Hur gör ni andra som har barn? Tips?

för 10 år sedan

Vilket efternamn ska barnet ha?

Tacksam för svar!!

Jag skulle ha lagt hans namn som efternamn som ditt som mellannamn så som det kommer att bli för dig sen. Om det är viktigt för dig. Annars skulle jag bara ge hans namn eftersom ni kommer heta det allihopa med undantag för dig som kommer ha 2 efternamn. Hoppas du förstod nåt i allt svammel??

Får barnet automatiskt mammans efternamn?

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

För din fråga är lag om personnamn (PNL) tillämplig lag. Det finns även konkret information om namn och namnbyte på Skatteverkets hemsida.

Kan du ändra ditt efternamn eller ett barns efternamn?

Möjligheten att ändra ett efternamns genusform är könsneutral, du kan alltså ändra till den maskulina eller den feminina namnformen oavsett vilket kön du har. Ansök på blanketten. Ansökan är avgiftsfri. Ladda ner blanketten SKV 7502 för att ansöka om att ändra ditt efternamn eller ett barns efternamn.

Kan man byta barnets efternamn?

Byta barnets efternamn. Om föräldrarna är överens om att barnet ska byta efternamn kan ansökan göras direkt hos Skatteverket. I vissa fall krävs det att en domstol prövar om namnbytet är det bästa för barnet.

Hur kan du ändra mellannamn för ditt barn?

Från den kan du inte längre ansöka om ett mellannamn. Däremot kan du ändra ett mellannamn som du redan har. Det är avgiftsfritt att ändra mellannamn. Ändra mellannamn; Ansök på blanketten. Ladda ner blanketten SKV 7502 för att ansöka om att byta efternamn eller ändra mellannamn för dig eller ditt barn.

Hur kan du ändra ditt efternamn på Skatteverket?

Du kan ändra efternamn på flera sätt, till exempel byta till ett dubbelt efternamn eller till ett efternamn som redan bärs av minst 2 000 personer. På skatteverket.se använder vi kakor (cookies) ... Du betalar in avgiften för ett namnbyte till bankgiro .

Kan du ändra ditt efternamn eller ett barns efternamn?

 • Möjligheten att ändra ett efternamns genusform är könsneutral, du kan alltså ändra till den maskulina eller den feminina namnformen oavsett vilket kön du har. Ansök på blanketten. Ansökan är avgiftsfri. Ladda ner blanketten SKV 7502 för att ansöka om att ändra ditt efternamn eller ett barns efternamn.

Kan man byta barnets efternamn?

 • Byta barnets efternamn. Om föräldrarna är överens om att barnet ska byta efternamn kan ansökan göras direkt hos Skatteverket. I vissa fall krävs det att en domstol prövar om namnbytet är det bästa för barnet.

Hur kan du ändra mellannamn för ditt barn?

 • Från den kan du inte längre ansöka om ett mellannamn. Däremot kan du ändra ett mellannamn som du redan har. Det är avgiftsfritt att ändra mellannamn. Ändra mellannamn; Ansök på blanketten. Ladda ner blanketten SKV 7502 för att ansöka om att byta efternamn eller ändra mellannamn för dig eller ditt barn.

Hur kan du ändra ditt efternamn på Skatteverket?

 • Du kan ändra efternamn på flera sätt, till exempel byta till ett dubbelt efternamn eller till ett efternamn som redan bärs av minst 2 000 personer. På skatteverket.se använder vi kakor (cookies) ... Du betalar in avgiften för ett namnbyte till bankgiro .