:

Är bonus en förmån?

Innehållsförteckning:

 1. Är bonus en förmån?
 2. Hur mycket skatt ska man betala på bonus?
 3. Får man tillbaka skatt på bonus?
 4. När betalar man 54% skatt?
 5. Varför så hög skatt på bonus?
 6. Är bonus lön?
 7. Kan arbetsgivaren ta bort bonus?
 8. Hur många tjänar över 50 000?
 9. När betalar man 57% skatt?
 10. Varför bonus istället för lön?
 11. Är bonus pensionsgrundande?
 12. Hur mycket ska man tjäna för att vara medelklass?
 13. När är man en höginkomsttagare?
 14. Vad är gränsen för höginkomsttagare?
 15. Måste man betala arbetsgivaravgifter på bonus?

Är bonus en förmån?

Många företag erbjuder olika kundförmåner under benämningen bonus och de har också olika slags stamkundsprogram. Till exempel affärskedjor som idkar handel med konsumtionsvaror ger sina stamkunder förmåner i pengars värde under benämningen bonus eller motsvarande. Förmånerna grundar sig på beloppet av inköp. Stamkunderna kan använda förmånerna också i andra kedjors butiker eller få ersättningen i form av pengar. I vissa fall kan stamkunderna beviljats rabatt eller stamkundsoptioner.

Exempelvis flygbolag erbjuder sina kunder förmåner, såsom gratis flyg, som grundar sig på avgiftsbelagda flygresor eller inköp. Kunden kan vara skyldig att betala flygfältsskatter och andra avgifter när han utnyttjar bonusresorna. På motsvarande sätt har internationella och inhemska hotellkedjor system där kunden beviljas olika förmåner till exempel efter ett antal avgiftsbelagda övernattningar, som överensstämmer med reglerna. Inkvarteringsbolaget kan bevilja kunden också andra förmåner redan på grund av medlemskapet, såsom t.ex. gratis måltider och rabatter. Också olika bensinstationer kan ge olika förmåner. Använder man kreditkort kan man få bonuspoäng som man kan använda för olika slags förmåner. Även bankerna har bonussystem som kan utnyttjas för att betala avgifter. Därtill är det möjligt att till exempel köpare av aktier ges så kallade bonusaktier.

I beskattningen av fysiska personer anses kundförmåner som man fått i form av återbäring, förmånskupong, bonus eller motsvarande som har något annat namn i regel utgöra skattefri inkomst. En sådan skattefri förmån kan exempelvis vara en flygresa som fåtts på basis av inköp, som gjorts inom privathushållet. Det är fråga om skattefria förmåner också då t.ex. ett konsumentandelslag delar ut förmåner till sina medlemmar på basis av inköp till privathushållet vilka medlemmarna själv gjort och betalat. Skattepliktig inkomst uppkommer inte då kunden själv betalat inköpen, utifrån vilka förmånerna beviljas. Förmånerna ses också i dessa fall som rabatter som fåtts i efterskott.

De utgifter som ligger till grund för skattefria förmåner i privathushållet är i typfallet icke-avdragsgilla levnadskostnader i beskattningen. Därför ses inte heller rabatter på levnadskostnader som skattepliktig inkomst. Se dock kapitel 6 Förmåner som ansluter sig till krediter, besparingar, investeringar, försäkringar och motsvarande. Anvisningens kapitel 5 behandlar separat förmåner, som anknyter till näringsverksamhet, gårdsbruk eller annan verksamhet för att förvärva inkomst.

Hur mycket skatt ska man betala på bonus?

Många företag erbjuder olika kundförmåner under benämningen bonus och de har också olika slags stamkundsprogram. Till exempel affärskedjor som idkar handel med konsumtionsvaror ger sina stamkunder förmåner i pengars värde under benämningen bonus eller motsvarande. Förmånerna grundar sig på beloppet av inköp. Stamkunderna kan använda förmånerna också i andra kedjors butiker eller få ersättningen i form av pengar. I vissa fall kan stamkunderna beviljats rabatt eller stamkundsoptioner.

Exempelvis flygbolag erbjuder sina kunder förmåner, såsom gratis flyg, som grundar sig på avgiftsbelagda flygresor eller inköp. Kunden kan vara skyldig att betala flygfältsskatter och andra avgifter när han utnyttjar bonusresorna. På motsvarande sätt har internationella och inhemska hotellkedjor system där kunden beviljas olika förmåner till exempel efter ett antal avgiftsbelagda övernattningar, som överensstämmer med reglerna. Inkvarteringsbolaget kan bevilja kunden också andra förmåner redan på grund av medlemskapet, såsom t.ex. gratis måltider och rabatter. Också olika bensinstationer kan ge olika förmåner. Använder man kreditkort kan man få bonuspoäng som man kan använda för olika slags förmåner. Även bankerna har bonussystem som kan utnyttjas för att betala avgifter. Därtill är det möjligt att till exempel köpare av aktier ges så kallade bonusaktier.

I beskattningen av fysiska personer anses kundförmåner som man fått i form av återbäring, förmånskupong, bonus eller motsvarande som har något annat namn i regel utgöra skattefri inkomst. En sådan skattefri förmån kan exempelvis vara en flygresa som fåtts på basis av inköp, som gjorts inom privathushållet. Det är fråga om skattefria förmåner också då t.ex. ett konsumentandelslag delar ut förmåner till sina medlemmar på basis av inköp till privathushållet vilka medlemmarna själv gjort och betalat. Skattepliktig inkomst uppkommer inte då kunden själv betalat inköpen, utifrån vilka förmånerna beviljas. Förmånerna ses också i dessa fall som rabatter som fåtts i efterskott.

De utgifter som ligger till grund för skattefria förmåner i privathushållet är i typfallet icke-avdragsgilla levnadskostnader i beskattningen. Därför ses inte heller rabatter på levnadskostnader som skattepliktig inkomst. Se dock kapitel 6 Förmåner som ansluter sig till krediter, besparingar, investeringar, försäkringar och motsvarande. Anvisningens kapitel 5 behandlar separat förmåner, som anknyter till näringsverksamhet, gårdsbruk eller annan verksamhet för att förvärva inkomst.

Får man tillbaka skatt på bonus?

Hej! jag sitter här och räknar löner, men får det inte att stämma. Vilken skatt ska man dra på bonusar? Jag vet att det är nån sorts engångsskatt, men var i skattetabellen hittar jag den? Om jag t. ex ska betala ut en bonus på 5000kr till en anställd. Hur mycket får den här personen av de pengarna i nettolön?

Vore jätte tacksam ifall nån ekonomikunnig människa ville svara.

När betalar man 54% skatt?

Hej! Senaste tiden har jag gått upp i lön. Det har också kommit bonusar och senare i år blir det avgångsvederlag. Så nu sitter jag och lär mig om statlig inkomstskatt som tillkommer och för första gången känner jag mig lite nervös för att få en skattesmäll. Men kanske oroar mig helt i onödan?

Dom “dumma frågorna” kommer en efter en och jag hoppas får lite råd av er!

Varför så hög skatt på bonus?

Enkelt förklarat innebar bonus malus-systemet att bilar med låga koldioxidutsläpp, exempelvis elbilar och laddhybrider, fick bonus. Sedan 9 november 2022 får man inte längre bonus när man köper en el-, laddhybrid eller vätgasbil. Malusskatten finns dock fortfarande kvar. Den innebär att bilar med höga koldioxidutsläpp bestraffas med en förhöjd fordonsskatt, det vill säga ”malus”, under de tre första åren. Här förklarar vi hur det fungerar och vad det innebär för dig.

På latin betyder bonus malus ”bra dåligt”. Det var ett beslut som regeringen och riksdagen fattade i syfte att öka andelen miljöanpassade fordon i Sverige och bidra till att uppnå målet om en fossilfri fordonsflotta.

Bonus malus-systemet är sedan november 2022 egentligen bara ett malussystem eftersom bonusen avskaffats. Systemet innebär att fordon med relativt höga utsläpp av koldioxid belastas med en förhöjd skatt under tre år, så kallad maulsskatt. Detta gäller fossildrivna bilar som släpper ut mer än 75 gram koldioxid per kilometer.

Är bonus lön?

Om din bonus är ensidigt utgiven betyder det att den kan utebli om arbets­givaren exempelvis inte anser sig ha råd. Akavias förhandlare svarar på en vanlig medlemsfråga.

Fråga: På mitt jobb har vi alltid tilldelats en årlig bonus efter verksamhetsårets slut. På ett möte häromveckan berättade vår chef att vi inte får någon bonus det här året. Jag blir såklart upprörd och får god lust att säga upp mig. Det går inte att känna annat än att jag blivit snuvad på belöningen för hårt slit. Är det lagligt av arbetsgivaren att göra på det här viset?

Kan arbetsgivaren ta bort bonus?

Om din bonus är ensidigt utgiven betyder det att den kan utebli om arbets­givaren exempelvis inte anser sig ha råd. Akavias förhandlare svarar på en vanlig medlemsfråga.

Fråga: På mitt jobb har vi alltid tilldelats en årlig bonus efter verksamhetsårets slut. På ett möte häromveckan berättade vår chef att vi inte får någon bonus det här året. Jag blir såklart upprörd och får god lust att säga upp mig. Det går inte att känna annat än att jag blivit snuvad på belöningen för hårt slit. Är det lagligt av arbetsgivaren att göra på det här viset?

Hur många tjänar över 50 000?

Sverige är ett land utan rika, om vi får säga det själva. De med höga inkomster tror att de tjänar sämre än de gör jämfört med andra, medan de fattiga inbillar sig att de är rikare än de är. Alla tenderar att se sig själva som mitt emellan.

Det visar en undersökning av ekonomiforskarna Mounir Karadja, Johanna Möllerström och David Seim, där de bad 1 500 personer att uppskatta var i inkomsthierarkin de skulle placera sig själva. Tillhör du de 20 procenten rikaste? De 40 procenten? De ställde också frågor om politisk inställning, utbildning med mera.

När betalar man 57% skatt?

 • Vad är inkomstskatt?
 • Vad är statlig skatt?
 • Vad är skiktgräns och brytpunkt (statlig skatt)?

Inkomstskatt, på engelska income tax, är en skatt som anställda betalar till kommun och landsting (kommunalskatt) på sitt arbete. För kommunalskatten är skattesatsen lika för alla oavsett inkomst, men olika kommuner har olika skattesatser. 2022 låg kommunalskatten i Sverige mellan 29 och 35 procent. 

När en anställd tjänar över en viss gräns, över den så kallade brytpunkten för statlig skatt, så får man också betala inkomstskatt till staten. Detta kallas statlig skatt eller statlig inkomstskatt.

Varför bonus istället för lön?

Gärna bonus, men först och främst en bra grundlön. Och ska det finnas en bonus ska alla omfattas. Ungefär så kan man sammanfatta Unionens syn på bonusar och vinstdelningssystem. Med bonusen följer ett betydligt större osäkerhetsmoment än med den fasta lönen.

1. Bonusen är inte reglerad i kollektivavtal utan oftast en ensidig utfästelse från arbetsgivaren. Det innebär att villkoren för den kan förändras eller att den kan dras in. Den är i regel beroende av lönsamheten. Därmed finns en risk att arbetsgivaren försöker få ned siffrorna genom bokslutsdispositioner, exempelvis flytta vinst till andra bolag.

Är bonus pensionsgrundande?

– Bonus är inte en garanterad grundlön och det är viktigt att komma ihåg. Lönesamtalet handlar om din fasta lön och din löneökning ska vara kopplad till din prestation utifrån företagets lönekriterier. Din bonus påverkar inte lönerevisionen och den speglar dessutom sällan din egen insats. Om du har uppnått målen som du och din chef har kommit överens om i utvecklingssamtalet ska din grundlön höjas. En låg grundlön är av flera skäl ett problem och en bonus ska inte använda för att sminka en gris.

– Det finns en hel del risker och de beror alla på hur villkoren ser ut. Den främsta risken är att bonusen inte är garanterad. I vissa fall är villkoren utformade ensidigt av arbetsgivaren som utan problem kan meddela att bonusen uteblir. Ofta finns villkor för bonus i anställningsavtalet, men de är i allmänhet väldigt generella. Det går sällan att kräva bonus genom att vifta med anställningsavtalet. Målen för att få maximal bonus kan dessutom vara så högt ställda att ingen når dem. Man måste alltid ställa sig frågan: om jag inte får bonusen, kan jag leva på grundlönen? Och hur påverkas min sjukpenninggrundande inkomst och a-kassa?

Hur mycket ska man tjäna för att vara medelklass?

Om du därmed har ett yrke som ger dig en månadslön på 40 000kr eller mer så ligger din månadslön högre än vad Sveriges invånare tjänar i genomsnitt per månad. På så sätt kan 40 000kr i månaden anses vara en bra lön!

När är man en höginkomsttagare?

Vad som räknas som en låg respektive medel eller hög inkomst beror på vilket lands befolkning man mäter eftersom lönenivåerna skiljer sig kraftigt mellan olika länder. En låg inkomst i Sverige innebär att personen inte tjänar mer än ca 10 000 kr efter skatt. En medelinkomst ligger någonstans mellan 20 000 - 40 000 kr och en hög inkomst räknas som allt över det, men det finns nivåer av hög inkomst också där skatten ökar ytterligare vid en viss gräns. Ju högre inkomst du har desto mer betalar du i skatt varje månad.

Har du en hög inkomst blir det ofta lättare att låna pengar från en bank - så länge din kreditvärdighet är intakt. Men det går även alldeles utmärkt att ansöka om ett litet lån med låg inkomst från oss på saldo. Vi gör en individuell bedömning på varje ansökan genom vårt automatiska ansökningssystem och ger dig ett besked direkt. Pengarna betalas ut samma dag du blivit beviljad.

Vad är gränsen för höginkomsttagare?

Vad som räknas som en låg respektive medel eller hög inkomst beror på vilket lands befolkning man mäter eftersom lönenivåerna skiljer sig kraftigt mellan olika länder. En låg inkomst i Sverige innebär att personen inte tjänar mer än ca 10 000 kr efter skatt. En medelinkomst ligger någonstans mellan 20 000 - 40 000 kr och en hög inkomst räknas som allt över det, men det finns nivåer av hög inkomst också där skatten ökar ytterligare vid en viss gräns. Ju högre inkomst du har desto mer betalar du i skatt varje månad.

Har du en hög inkomst blir det ofta lättare att låna pengar från en bank - så länge din kreditvärdighet är intakt. Men det går även alldeles utmärkt att ansöka om ett litet lån med låg inkomst från oss på saldo. Vi gör en individuell bedömning på varje ansökan genom vårt automatiska ansökningssystem och ger dig ett besked direkt. Pengarna betalas ut samma dag du blivit beviljad.

Måste man betala arbetsgivaravgifter på bonus?

Rörlig lön finns i ett antal former så låt oss först reda ut begreppen.

Kommission – en rörlig lön som är rakt kopplad till hur mycket en anställd säljer, vanligtvis en % av den totala försäljningen en anställd bidrar med.

Långsiktiga incitamentsprogram – Program för rörlig lön där prestationen mäts över mer än ett år och belöningen utbetalas över fler år i pengar eller aktier. Aktieprogram (Equity) – Finns i flera former och upplägg men bygger på att anställda erbjuds aktier (eller liknande verktyg som speglar aktievärdet) som en del av ersättningen men inte nödvändigtvis kopplat till prestation.

Ett optimalt bonusprogram ska ge mervärde till både arbetsgivaren och den anställde. Den rörliga lönen ska förbättra både bolagets prestation och individers leverans. Samtidigt ska programmet klara upp- och nedgångar i resultat, organisatoriska förändringar och bör inte skapa motsättningar mellan grupper eller ge medarbetare incitament att driva i olika riktningar.

Initialt kan det vara klokt att fundera över hur själva finansieringen och hanteringen av totalkostnaden för ett bonusprogram ska hanteras. Vanligtvis delar man upp detta i två grundmodeller “top down” och “bottom up”. Top down innebär att man utgår från en total bonus-summa för hela organisationen som baseras på det totala resultatet och sen fördelas denna “pott” beroende på grupp/individuell prestation. Bottom up som är lite av motsatsen betyder att varje anställd och grupp kan tjäna ett visst belopp och att den totala bonus-summan för organisationen sen motsvarar alla dessa belopp. Under vissa omständigheter kan det betyda att bolaget totalt sett inte går särskilt bra men att man ändå betalat ut höga bonusbelopp. Å andra sidan kan en top down (som låter säker och praktisk) orsaka situationen att en individ leverera långt över förväntan och överträffa alla mål men trots det inte erhåller särskilt mycket bonus om inte organisationen i stort levererat enligt plan.

Oavsett vilken av dessa två man väljer så är en nyckel till att säkerställa att organisationen i stort får ut något av individuella bonusprogram att börja med att bygga bonusmålen utifrån företagets gemensamma mål, nyckeltal eller OKR’s. Vilka av dessa är är de viktigaste för organisationen och kan antas vara beständiga över en tid framöver? Denna koppling är också viktig för att inte skapa motsägande incitament och få grupper/individer att driva åt olika håll. Är organisationens nuvarande viktigaste mål att öka antalet kunder så bör säljavdelningen få bonus per ny betalande kund. Är marginalen den stora utmaningen så bör i stället den procentuella marginalen per upphandlat kontrakt premieras. Är det som i många scale ups och start ups endast tillväxt som är fokuset så bör varje ny kund premieras (oavsett marginal och intäkt per kund).