:

Är ID06 krav?

Innehållsförteckning:

 1. Är ID06 krav?
 2. Hur skaffar man ID06?
 3. Kan man jobba utan ID06?
 4. Vad händer om man inte har ID06?
 5. Hur mycket kostar ett ID06?
 6. Hur lång tid tar det att få ID06?
 7. Vad kostar det att registrera ID06?
 8. Kan man lägga in ID06 i telefonen?
 9. Vad kostar det att ha ID06?
 10. Varför ska man ha ID06?
 11. Hur lång tid tar det att få ett ID06-kort?
 12. Kan man ha ID06 i mobilen?
 13. Hur lång tid tar det att få ett ID06?
 14. Hur lång tid tar det att få ett ID06 kort?
 15. Hur lång tid tar det att få ID06-kort?
 16. What is id06 stamp?
 17. How do I get a id06 card?
 18. Who can produce id06 cards for construction sites in Sweden?
 19. What is Skatteverket Vid besöket?
 20. What is id06 stamp?
 21. How do I get an id06 card?
 22. Can a foreign company issue a id06 card in Sweden?
 23. What is Skatteverket Vid besöket?

Är ID06 krav?

För att få ett ID06-kort utställt måste individen kunna identifiera sig på ett säkert sätt, antingen via eID (ex svenskt BankID) eller via skanning av godkänt pass eller nationellt ID-kort. Skanningen där ID-handlingen verifieras måste ske hos ett av ID06 AB godkänt skanningsföretag, ex Sistec.

Här hittar du information om registrering av utländska företag,samt ID06 lista över godkända pass och nationella ID-kort.

För personer som inte är svenska medborgare och/eller inte är knutna till det svenska försäkringssystemet finns krav på ytterligare dokumentation som måste bifogas när ett nytt ID06-kort ska beställas:

Hur skaffar man ID06?

Nödvändiga cookies låter dig använda webbplatsen genom att aktivera grundläggande funktioner, såsom sidnavigering och åtkomst till säkra områden på webbplatsen. Webbplatsen fungerar inte korrekt utan dessa cookies.

Cookies för inställningar låter en webbplats komma ihåg information som ändrar hur webbplatsen fungerar eller visas. Detta kan t.ex. vara föredraget språk eller regionen du befinner dig i.

Kan man jobba utan ID06?

Med byggverksamhet menas näringsverksamhet som avser om-, till- eller nybyggnadsarbeten, reparations- och underhållsarbeten, rivning av byggnadsverk samt annan näringsverksamhet som bedrivs som stöd för sådan verksamhet och som inte omfattas av reglerna om personalliggare inom fordonsservice, kropps- och skönhetsvård, livsmedels- och tobaksgrossist, restaurangbranschen eller tvätteribranschen.  

I definitionen av byggverksamhet ligger att verksamheten är näringsverksamhet i skattelagstiftningens mening.

Vad händer om man inte har ID06?

Börja med att kontrollera: 1, Har du aktiverat kortet? Ett nytt kort måste aktiveras för att gå att använda. Aktivera kortet här 2, Kortet är aktiverat men har därefter upphört att fungera. Kontrollera om kortavgiften till ID06 AB är betald. Om avgiften inte har betalats stoppar/suspenderar ID06 AB kortet. När avgiften är betald kan kortet användas igen. 3, Kortet har på något sätt gått sönder och behöver reklameras. Reklamera kortet  

Hur mycket kostar ett ID06?

ID06 tar ut en administrativ avgift om 1 200 kr om företag blivit spärrat på grund av obetald faktura och vill öppnas upp igen.

Kostnaden för ett ID06-kort är bindande på 12 månader från inköpsdatum. Det görs inga återbetalningar för ett kort som avslutats innan bindningstiden löpt ut.

Hur lång tid tar det att få ID06?

Godkänn kortet och hämta upp det vid ett av Sistecs kontor i Stockholm, Skellefteå, Göteborg, Malmö eller Falkenberg inom 1 timme. Kortbeställningen måste godkännas innan 15.30 för att det ska kunna hämtas upp samma dag.

Vad kostar det att registrera ID06?

Personalliggaren – som kan föras elektroniskt eller i pappersform – ska finnas tillgänglig för Skatteverket i din verksamhetslokal.

Du som näringsidkare kan låta någon annan föra liggaren, men det är alltid du/företaget som har det yttersta ansvaret för att det görs löpande och på rätt sätt.

Kan man lägga in ID06 i telefonen?

Areff är en av landets mest anlitade leverantör av ID06-kort. Vi är stolta och kunna säga att vi är billigast, levererar snabbast och är den ackrediterad leverantör med högst tillgänglig support.

Vad kostar det att ha ID06?

Nyheter 28 maj 2019 Snart byts korten ut mot nya säkrare. Foto: Susanne Bengtsson

Från och med den 20 juni upphör de gamla ID06-korten att gälla. Efter det gäller de nya korten som framför allt ökar kraven på identifiering av kortinnehavaren. 

Varför ska man ha ID06?

Den 22 januari 00.01 stängs alla gamla ID06-kort av. Därefter gäller endast de nya ID06-korten (LoA2) inom ID06-systemet. Här har vi samlat information om bytet.

Publicerad: 2020-01-14

Hur lång tid tar det att få ett ID06-kort?

Areff är en av landets mest anlitade leverantör av ID06-kort. Vi är stolta och kunna säga att vi är billigast, levererar snabbast och är den ackrediterad leverantör med högst tillgänglig support.

Kan man ha ID06 i mobilen?

Ease CheckIn gör det möjligt att med telefonen läsa ditt ID06-kort till din profil, och på så sätt koppla ditt unika och aktiva ID06-kort till ditt appkonto. Man säkerställer då att du som appanvändare faktiskt har tillgång till det kort mot vilket appkontot är skapat, och att de uppgifter som är angivna där stämmer. Ett nytt kort som är läst med appen går sedan att använda även fysiskt på de arbetsplatser där du är tillagd, alternativt lägger till dig via appen. 

Så här gör du för att läsa ditt kort:

Hur lång tid tar det att få ett ID06?

Nödvändiga cookies låter dig använda webbplatsen genom att aktivera grundläggande funktioner, såsom sidnavigering och åtkomst till säkra områden på webbplatsen. Webbplatsen fungerar inte korrekt utan dessa cookies.

Cookies för inställningar låter en webbplats komma ihåg information som ändrar hur webbplatsen fungerar eller visas. Detta kan t.ex. vara föredraget språk eller regionen du befinner dig i.

Hur lång tid tar det att få ett ID06 kort?

Den 22 januari 00.01 stängs alla gamla ID06-kort av. Därefter gäller endast de nya ID06-korten (LoA2) inom ID06-systemet. Här har vi samlat information om bytet.

Publicerad: 2020-01-14

Hur lång tid tar det att få ID06-kort?

Areff är en av landets mest anlitade leverantör av ID06-kort. Vi är stolta och kunna säga att vi är billigast, levererar snabbast och är den ackrediterad leverantör med högst tillgänglig support.

What is id06 stamp?

ID06 Stamp compiles all of the user company’s electronic personnel registers created on a worksite in an ID06 Service. This gives the user company the opportunity to obtain one overview (ID06 Stamp) of all of the user company’s personnel registers created within the ID06 System.

How do I get a id06 card?

The ID06 card must always include the worker’s picture, and if desired, the company logo. In order to apply for ID06, the company must have a F-skattsedel. Since the system deals with personal data, the law on personal data protection applies – ID06 cards may only be issued by accredited companies.

Who can produce id06 cards for construction sites in Sweden?

Liberty Bishop (Sweden) Ltd is an accredited company that can produce ID06 cards for contractors working on construction sites across Sweden. Each ID06 card should include a clear photo of the individual and the application should be applied for before arrival to Sweden.

What is Skatteverket Vid besöket?

Vid besöket får Skatteverket kontrollera identiteten hos dem som utför arbete på byggarbetsplatsen. Skatteverket får ta ut en kontrollavgift om du inte fört personalliggare. Vi kan även ta ut en avgift om personalliggaren inte är förd på rätt sätt eller om den inte finns tillgänglig vid besöket.

What is id06 stamp?

 • ID06 Stamp compiles all of the user company’s electronic personnel registers created on a worksite in an ID06 Service. This gives the user company the opportunity to obtain one overview (ID06 Stamp) of all of the user company’s personnel registers created within the ID06 System.

How do I get an id06 card?

 • All companies and employees that wishes to use the ID06 system or obtain an ID06 card therefor has to go through the validation process before being able to complete a personal account registration. In order to obtain an ID06-card we also require documents that proves the card holders working permissions in Sweden.

Can a foreign company issue a id06 card in Sweden?

 • The foreign companies that operate in Sweden with their own management of employees in the workplace and responsibility for the place where the work is performed and make work tools and materials available to their employees can then request an exemption for ID06 cards to be issued with 183 days validity to their employees for a specific project.

What is Skatteverket Vid besöket?

 • Vid besöket får Skatteverket kontrollera identiteten hos dem som utför arbete på byggarbetsplatsen. Skatteverket får ta ut en kontrollavgift om du inte fört personalliggare. Vi kan även ta ut en avgift om personalliggaren inte är förd på rätt sätt eller om den inte finns tillgänglig vid besöket.