:

Hur fungerar skattereduktion på solel?

Innehållsförteckning:

 1. Hur fungerar skattereduktion på solel?
 2. Hur mycket skattereduktion solceller?
 3. Vad får man betalt för sin solel?
 4. Vad är Solskatt?
 5. Vad gäller för solceller 2023?
 6. Måste man betala skatt på solceller?
 7. Hur mycket el får man av solceller på vintern?
 8. Vad händer om man producerar för mycket solel?
 9. Vilka kostnader slipper man med solceller?
 10. Hur mycket ökar Husvärdet med solceller?
 11. Får man el från solceller på vintern?
 12. Måste man betala skatt på egenproducerad el?
 13. Hur mycket el får man producera själv?
 14. Hur får man bort snö från solceller?
 15. Hur mycket solceller behövs för att driva ett hus?

Hur fungerar skattereduktion på solel?

Intresset för solceller är just nu rekordstort, men Moderaterna, Kristdemokraterna, Liberalerna och Sverigedemokraterna vill stimulera efterfrågan ytterligare. Ett lägre pris ska göra det möjligt för fler att investera i solceller. 

Hur mycket skattereduktion solceller?

 • Skattereduktionen berättigas till småskaliga producenter av grön el.
 • Skattereduktionen ligger på 60 öre per såld kWh el.
 • Du kan max få skattereduktion för 30 000 kWh per år alternativt för så många kWh el du köper under året.
 • För att ha rätt till skattereduktionen måste huvudsäkringen vara under 100A.
 • Det finns inget officiellt slutdatum för skattereduktionen idag.

Skattereduktionen på 60 öre är tillgänglig för mikroproducenter av förnybar el. Till förnybar el räknas bland annat solenergi, vindkraft, vågkraft och tidvattenkraft. Privatpersoner, näringsverksamheter, dödsbon och andra juridiska personer har rätt till reduktionen så länge de uppfyller kraven nedan.

Vad får man betalt för sin solel?

Lägg till tjänsten Solklart när du beställer solceller av oss och få köpt och såld el samlat på en faktura och i en app. I Solklart ingår just nu också ett riktigt bra pris på din sålda överskottsel när du skaffar solceller hos oss: Spotpris + 1 kr per kWh första året (ordinarie spotpris + 20 öre). Erbjudandet gäller dig som beställer solceller mellan 23 augusti och 30 september 2023 *  

Vad är Solskatt?

Intäkter från din solcellsanläggning beskattas som kapitalinkomst av produkt från en privatbostad. I många fall blir det ingen inkomstskatt eftersom du får ett schablonavdrag per år som dras av från de totala inkomsterna för varje fastighet. Det kan exempelvis vara inkomster av uthyrning, försäljning av produkter från privatbostaden och vidareförsäljning av producerad el från dina solceller. Avdraget får göras av var och en som äger privatbostaden och som haft inkomster av uthyrning eller försäljning. Det totala avdraget per fastighet är 40 000 kronor och får fördelas mellan ägarna. Läs mer hos Skatteverket.

Om din försäljning av el och andra varor och tjänster uppgår till högst 80 000 per år under två år behöver du inte deklarera och betala moms. Du ska inte heller registrera dig för moms.  

Om försäljningen överstiger 80 000 kronor per år är du dock skyldig att registrera dig för att betala mervärdesskatt på 25 % på den sålda elen. Den här skyldigheten bedöms separat även om verksamheten inte utgör en näringsverksamhet. Läs mer hos Skatteverket.

Vad gäller för solceller 2023?

Att solcellsbidraget inte längre går att ansöka om behöver inte vara dåliga nyheter! Som vi nämnde ovan så ersattes investeringsstödet med grönt avdrag och därför har du fortfarande möjligheten att installera solceller på ditt tak för en lägre kostnad.

Förutom skattereduktion för solceller så berättar vi om vilka avdrag som gäller om du blir en mikroproducent av elektricitet. Du kommer se att med rätt skatteavdrag kan du både spara och tjäna tusentals kronor!

För själva installationen av solceller ges ett avdrag på högst *15 procent - vilket dras av, av installatören, för arbete och material. Maxbeloppet som du totalt kan nyttja ligger på 50 000 kr per år. Är ni två som äger huset tillsammans kan ni båda få avdrag, alltså ett skatteavdrag på MAX 100 000 kr per år!

*OBS! Det egentliga värdet blir exakt 19,40% då resekostnader och projektering inte är avdragsgilla kostnader.

Så här erhålls avdragssatsen på 19,40%:Skatteverket räknar med att 3% av totalkostnaden utgörs av resekostnader och projektering. Alltså dras 0,03 x 20 = 0,60% från det totala stödet på 20%, det vill säga: 20%-0,60% vilket resulterar i att det gröna avdraget totalt hamnar på 19,40%.

Måste man betala skatt på solceller?

Som producent och säljare av förnybar el gäller särskilda skatteregler. Du kan under vissa förutsättningar behöva betala en skatt på din egenproducerade solel, ofta benämnd solskatt. Samtidigt ger dina solceller dig även rätt till viss skattereduktion.

Solskatt är en energiskatt med en fast kostnad som betalas per kilowattimme (kWh). I dagsläget (2022) ligger skatten på 36,0 öre per kWh exklusive moms (45,0 öre per kWh inklusive moms). 

Hur mycket el får man av solceller på vintern?

Vintern är — som de flesta med solceller på taket kan vittna om — inte direkt säsongen man skördar frukterna av en solcellsinvestering. Solen står lågt, dagarna är korta och medelmolnigheten är högre än under andra delar av året. (Kyla i sig är dock inget problem då solceller producerar bättre vid lägre temperaturer, t.ex. får man ut runt 10% ytterligare effekt om temperaturen är 25 grader lägre.) Beroende på var man är i Sverige är solelproduktionen en vanlig sommarmånad 10 till över 100 gånger högre än i december.

Inför den här artikeln räknade vi på hur stor del av årsproduktionen som infaller mellan första december och sista dagen i februari under ett vanligt solår. Som lägst är vinterproduktionen i norra Sverige; i till exempel Kiruna, Luleå och Östersund sker runt 3-5% av årsproduktionen under dessa vintermånader. (En rätt stor brasklapp här är att räkneexemplet förutsätter att anläggningen är skugg- och snöfri.) I Malmö, Göteborg och Stockholm står december-februari för cirka 5-7% av årsproduktionen.

Det ska dock sägas att solelproduktion varierar från år till år. Jämfört med ett normalår kan årsproduktion variera med plus minus 10%, och från månad till månad är variationerna ofta ännu högre.

Vad händer om man producerar för mycket solel?

Att producera sin egen solel är bra för miljön och på sikt även bra för ekonomin. Här har vi samlat allt du behöver veta om solpaneler och solenergi.

Grundregeln till hur stor anläggning du ska ha är den inte ska producera mer el än vad du gör av med. Hur stor anläggning du ska ha påverkas såväl av solstrålningen där du bor, lutningen där panelen ska sitta som väderstreck, skuggning och verkningsgrad. Självklart kan du ha en större anläggning om du planerar att sälja din solel.

Vilka kostnader slipper man med solceller?

Om du väljer att montera solceller på marken kommer du att ha större valmöjlighet när det kommer till placering och lutning för att få bästa effekt.

Du får tillgång till ett stort utbud av olika typ av ställningar och stativ, som kan användas för att optimera dina solceller. En annan skillnad är priset. Att montera solceller på marken är vanligtvis dyrare. Orsaken är tilläggskostnaden för det montage du behöver.

Är du redan nu nyfiken på att få prisförslag på markmonterade solceller?

Hur mycket ökar Husvärdet med solceller?

Hej, Jag undrar om någon har erfarenhet av hur mycket som huset anses öka i värde om man har solceller? Jag har läst i några trådar “att husets värde ökar” men har någon konkreta exempel på hur mycket.

Jag hittade lite info hos vattenfall

Får man el från solceller på vintern?

Vintern är — som de flesta med solceller på taket kan vittna om — inte direkt säsongen man skördar frukterna av en solcellsinvestering. Solen står lågt, dagarna är korta och medelmolnigheten är högre än under andra delar av året. (Kyla i sig är dock inget problem då solceller producerar bättre vid lägre temperaturer, t.ex. får man ut runt 10% ytterligare effekt om temperaturen är 25 grader lägre.) Beroende på var man är i Sverige är solelproduktionen en vanlig sommarmånad 10 till över 100 gånger högre än i december.

Inför den här artikeln räknade vi på hur stor del av årsproduktionen som infaller mellan första december och sista dagen i februari under ett vanligt solår. Som lägst är vinterproduktionen i norra Sverige; i till exempel Kiruna, Luleå och Östersund sker runt 3-5% av årsproduktionen under dessa vintermånader. (En rätt stor brasklapp här är att räkneexemplet förutsätter att anläggningen är skugg- och snöfri.) I Malmö, Göteborg och Stockholm står december-februari för cirka 5-7% av årsproduktionen.

Det ska dock sägas att solelproduktion varierar från år till år. Jämfört med ett normalår kan årsproduktion variera med plus minus 10%, och från månad till månad är variationerna ofta ännu högre.

Måste man betala skatt på egenproducerad el?

Från huvudregeln om att all el är energiskattepliktig finns undantag. Generell energiskattefrihet gäller för icke yrkesmässigt levererad vindkraftsel. Energiskattefrihet gäller även för icke yrkesmässigt levererad el från andra kraftverk om producentens samtliga anläggningar tillsammans har en installerad generatoreffekt som är mindre än 100 kW. Detta undantag är även tillämpligt på anläggningar som inte har någon generator, t.ex. solcellsanläggningar oavsett storlek. Innehar producenten även ett vindkraftverk med högre effekt blir dock även den solcellsproducerade elen skattepliktig.

Energiskattebefrielse förutsätter som sagt att producenten inte yrkesmässigt levererar el. Det innebär att producenten inte får överlåta el mot någon form av ersättning. Skatteverket har dock uttalat att bara den omständigheten att el matas in på ett elnät där elen sammanblandas med el av annat ursprung inte ska anses innebära att elen har levererats yrkesmässigt. Vidare har Skatteverket uttalat att en fastighetsförvaltare som fördelar egenproducerad eller inkommande el från en elleverantör inte ska anses ha yrkesmässigt levererat elen om den ingår ospecificerad i hyran. Om fastighetsförvaltaren däremot fakturerar elen i form av uppmätt eller uppskattad elförbrukning utgör det yrkesmässig leverans av el.

Hur mycket el får man producera själv?

För att förstå vad kilowatt (kW) och kilowattimmar (kWh) är, behöver vi ta en titt på begreppen effekt och energi. Med effekt menar man den mängd energi (elström) en apparat antingen gör av med eller producerar under en viss tidsenhet. Ju högre effekt en elektrisk apparat har, desto mer energi (ström) går åt för att driva den. Ju högre effekt en solpanel har, desto mer solel kan den producera per kvm. Effekt mäts i watt (W), medan energi mäts i wattimme (Wh).

Kilowatt är det samma som 1 000 watt – som när man säger “kilogram” för 1 000 gram. Man mäter vanligtvis energi i kilowattimmar (kWh), som är 1 000 wattimmar. Om man vill räkna ut hur mycket el en apparat drar, så kan man multiplicera apparatens effekt (watt) med tiden som den används. Om man till exempel har en glödlampa på 60 watt tänd under 10 timmar, så blir det 600 wattimmar (60 multiplicerat med 10). För att sedan få fram kilowattimmar, dividerar du talet med 1 000. Glödlampan har i detta fall förbrukat 0,6 kilowattimmar.

När man talar om styrka eller storlek i samband med solcellsanläggningar, menar man vanligtvis solpanelernas effekt i watt. Den genomsnittliga effekten för solcellsanläggningar anpassade för svenska villor ligger på cirka 9 000 watt. Till exempel kan 30 stycken solpaneler på 300 watt vardera ge sammanlagt 9 000 watt, eller 9 kilowattimmar.

Solceller i Sverige producerar per år cirka 800–1 100 kWh per installerad kWp. Det betyder att en solcellsanläggning på 10,4 kWp producerar cirka 8 320–11 440 kWh per år. Här nedan kan du se ungefärlig årsproduktion sett till anläggningens storlek:

Hur får man bort snö från solceller?

Vi tar det stegvis så får vi se hur långt vi kommer innan vi blir oense.

Om panelen är avstängd så kommer allt solljus som träffar och absorberas av panelen att bli till värme.

Hur mycket solceller behövs för att driva ett hus?

Det första du ska ta reda på är hur stor huvudsäkring du har – det vill säga det skydd som begränsar hur mycket ström du kan ta ut på samma gång och därmed motverkar överbelastning. Den absolut vanligaste storleken för en villa är mellan 16 och 35 A (Ampere). Om du inte vet hur stor huvudsäkring du har kan du i många fall hitta detta på din elnätsfaktura, alternativt så ringer du till ditt elnätsbolag och frågar. Storleken på solcellsanläggningen måste anpassas efter huvudsäkringen för att inte riskera att denna går sönder.

Nästa steg är att titta på hur stor din årliga elkonsumtion är. Glöm inte att ta hänsyn till eventuell fjärrvärme när du tittar på konsumtionen, så att det verkligen bara är årskonsumtionen av el du tittar på. Det är nämligen denna som du ska matcha med årsproduktionen på din solcellsanläggning. Du får såklart bygga en större anläggning, men då räknas du inte längre som mikroproducent och får därför inte någon skattereduktion för din överskottsel.