:

Hur mycket kostade TV licensen?

Innehållsförteckning:

 1. Hur mycket kostade TV licensen?
 2. Vad kostar tv licensen 2023?
 3. Hur mycket kostar tv licensen per månad?
 4. Måste man betala tv licens?
 5. När tas tv licensen bort?
 6. Vilka kanaler ingår i tv licensen?
 7. Vad kostar SVT per år?
 8. Hur får jag tillbaka tv-kanaler?
 9. Vilka tv-kanaler försvinner?
 10. När tas TV licensen bort?
 11. Kan jag titta på TV utan abonnemang?
 12. Vilka kanaler ingår i TV licensen?
 13. Vad kostar SVT och SR?
 14. Kan jag titta på tv utan abonnemang?
 15. Hur får jag min gamla tv att fungera?

Hur mycket kostade TV licensen?

Tv licens är ett vanligt ämne i Sverige. Det är en avgift som många av oss måste betala för att ha tillgång till public service-tjänster. Men vad är tv licens egentligen? Vem behöver betala och hur mycket kostar det? I den här artikeln kommer vi att ta en titt på allt du behöver veta om tv licens i Sverige.

Tv licens är en avgift som du betalar för att ha tillgång till public service-tjänster i Sverige. Public service-tjänster innefattar Sveriges Television (SVT), Sveriges Radio (SR) och Utbildningsradion (UR). Tv licens är ett sätt att finansiera dessa tjänster och garantera att de förblir reklamfria och opartiska.

Vad kostar tv licensen 2023?

A TV Licence costs £159 per year. You can pay this in one go, but most people choose to spread the cost by Direct Debit.

Don’t want to pay by Direct Debit or debit/credit card? View other ways to pay

Hur mycket kostar tv licensen per månad?

TV-avgiften har sitt ursprung i licensavgiften för radioapparater. Ursprungligen krävde innehav av radiomottagare tillstånd från Kungl. Maj:t, vilket kunde sökas hos Telestyrelsen mot en stämpelavgift på 3:50 kronor. Vid början av 1924 fanns 4 500 sådana tillstånd och vid årets slut hade antalet ökat till 40 000. Detta år bestämdes det också att stämpelavgiften skulle ersättas av en licensavgift vars storlek bestämdes av regeringen. Från och med 1925 skulle den som hade en radiomottagare betala en avgift på tolv kronor.[5] 1926 sänktes avgiften till tio kronor, något som skulle gälla fram till 1951.

År 1943 infördes en särskild avgift för radio i bil eller båt, vilket betydde att trafikpolisen kunde fråga efter radiolicensen.[6]

Från 1956 blev även innehavare av TV-mottagare skyldiga att betala en licensavgift, som uppgick till 25 kronor per kalenderkvartal. År 1967 övergick avgiften till att bli en "allmän mottagaravgift", och begreppet "licens" avskaffades. De hushåll som ägde en TV-apparat betalade en allmän mottagaravgift som även täckte eventuellt innehav av radiomottagare. Den som bara hade en radioapparat betalade en mindre "särskild ljudradioavgift".

Under 2018 var avgiften 2 400 kr per hushåll med TV-mottagare, medan den 2019 blev maximalt cirka 1 300 kr per person och reducerad för personer med låga förvärvsinkomster. Som förvärvsinkomst räknas även exempelvis a-kassa, pension och sjukersättning. Under dessa premisser föreligger betalningsskyldighet till och med dödsåret.[16] Företag, juridiska personer, personer under 18 år och personer utan förvärvsinkomst (exempelvis studerande som enbart har studiemedel som inkomst) betalar ingen avgift från och med 2019.[17] Förändringen trädde i kraft automatiskt och de som betalade TV-avgift 2018 behövde inte göra något. De som hade betalat den gamla avgiften för 2019 skulle återbetalas av Radiotjänst.[18]

Som jämförelse kan nämnas en undersökning publicerad 2023 av Mediavision som visade att svenska hushåll i genomsnitt betalade 685 kr/mån för prenumeration och abonnemang på media och journalistik.[19]

Måste man betala tv licens?

Tv licens är ett vanligt ämne i Sverige. Det är en avgift som många av oss måste betala för att ha tillgång till public service-tjänster. Men vad är tv licens egentligen? Vem behöver betala och hur mycket kostar det? I den här artikeln kommer vi att ta en titt på allt du behöver veta om tv licens i Sverige.

Tv licens är en avgift som du betalar för att ha tillgång till public service-tjänster i Sverige. Public service-tjänster innefattar Sveriges Television (SVT), Sveriges Radio (SR) och Utbildningsradion (UR). Tv licens är ett sätt att finansiera dessa tjänster och garantera att de förblir reklamfria och opartiska.

När tas tv licensen bort?

Taket för full public service-avgift sänks från och med årsskiftet. Detta efter att en förändring i lagen om finansiering av radio och tv i allmänhetens tjänst klubbats i riksdagen.

Efter ett förslag från regeringen blir nu en sänkning av public service-avgiften verklighet. Taket för full avgift sänks från 1,87 till 1,75 inkomstbasbelopp. Det innebär att public service-avgiften ska betalas med 1 procent av den beskattningsbara förvärvsinkomsten, upp till en inkomst som motsvarar 1,75 inkomstbasbelopp för beskattningsåret. Inkomstbasbeloppet för 2023 har tidigare fastställts till 74 300 kronor.

Vilka kanaler ingår i tv licensen?

Radio broadcasters in the early 20th century needed to raise funds for their services. In some countries, this was achieved via advertising, while others adopted a compulsory subscription model with households that owned a radio set being required to purchase a licence. The United Kingdom was the first country to adopt compulsory public subscription with a licence, originally known as a wireless licence, used to fund the BBC. In most countries that introduced radio licensing, possession of a licence was simply an indication of having paid the fee. However in Canada, between 1914 and 1922 people needed to pass an "Amateur Experimental Certificate of Proficiency", demonstrating the ability to send and receive Morse code at five words per minute, to be allowed to use a radio receiver.[1]

With the arrival of television, some countries created separate television licences. Other countries increased radio licence fees to cover the additional cost of television broadcasting, changing the name from "radio licence" to "TV licence" or "receiver licence". Today, most countries fund public radio broadcasting from the same licence fee that is used for television, although a few still have separate radio licences. Some countries, such as the United Kingdom and Japan, have lower fees for households that only own monochrome television sets. In many countries, elderly and disabled consumers have a reduced or zero licence fee.

Faced with licence fee evasion, some countries chose to fund public broadcasters directly from taxation or via methods such as a co-payment with electricity billing. In some countries, national public broadcasters carry advertising.

Usage and costs of television licences vary greatly between countries. The Museum of Broadcast Communications in Chicago[3] reports that two-thirds of countries in Europe and half of countries in Asia and Africa use television licences to fund public television. Television licensing is rare in the Americas, largely confined to French overseas departments and British Overseas Territories. In some countries, radio channels and broadcasters' websites are also funded by a licence, giving access to radio and online services free of advertising.

Vad kostar SVT per år?

Jag tror ingen i rummet någonsin förlät mig för att jag är en sådan besserwisser men det är politikens grymma realitet. Inte att jag är en besserwisser, vilket jag är, men att allt handlar om avvägningar och att hushålla med de resurser vi har. Den tid och kraft vi lägger på en sak är tid och kraft vi inte kan lägga på en annan sak och eftersom det är så mycket som behöver göras är det av yttersta vikt att vi väljer rätt. 

Politik handlar inte bara om att vilja, som Palme en gång i tiden påstod, utan framför allt om att välja. Rätt som det är kan det bli krig i Europa med allt vad det innebär av inflation och skenande priser på el och annat. Då är det av yttersta vikt att vi har prioriterat rätt. Satsat på ett rejält nationellt försvar, egen energiförsörjning och matproduktion. Alternativkostnaden för att ha lagt pengar på genusvetenskap och annan galenskap kan annars bli mycket hög.

Hur får jag tillbaka tv-kanaler?

Uppgraderingen görs i fem etapper enligt ett schema som delat in Sverige i lika många områden. Första etappen som omfattar Stockholm, Uppland och Gävle har redan gått över till den nya tekniken. Under tisdagen den 19 oktober avverkades västra Dalarna och Norrland.

Resten av Sverige gör skiftet i slutet av oktober (se faktaruta).

Vilka tv-kanaler försvinner?

Victoria Andersson, tillförordnad operativ chef för den oberoende branschorganistionen Telekområdgivarna, säger att det kan vara svårt att svara på vilken typ av ersättning man kan få som kund.

– Det beror på vad man har för övriga kanaler. Sedan beror det på vad som regleras i villkoren. Oftast har operatören tagit höjd för det i sina avtal, att det kan vara vissa kanaler som utgår och då är det så att man som kund får finna sig i att det blir på det här viset på grund av rättigheter.

Men om man skaffat Viaplay för att se just NHL-ishockey, till exempel, måste man godta att man får en kanal utan den sport man vill ha?

När tas TV licensen bort?

Det var inte bara en statsminister som Riksdagen tog ställning till i onsdags. Även en ny TV-avgift avhandlades, och till skillnad mot Ulf Kristersson som statsminister röstade Riksdagen för den nya public service-avgiften.

Från och med den 1 januari 2019 ersätts den gamla TV-licensen av en ny TV-avgift. Istället för en räkning hem i brevlådan ska nu alla som omfattas av lagen betala en avgift via skattsedeln. Det står klart efter att alla riksdagspartier utom Sverigedemokraterna ställt sig bakom förslaget.

Kan jag titta på TV utan abonnemang?

För att få tillgång till dina kanaler krävs att en antennkabel kopplas in mellan ditt antennuttag i väggen (märkt "TV") och din tv med så kallad DVB-C. Har du en digitalbox kopplar du en antennkabel mellan digitalboxen och din tv.

De mest populära kanalerna, exempelvis SVT1, SVT2, SVT24, Kunskapskanalen, SVT Barn och många fler sänds abonnemangsfritt i digital form i alla FiberKoax anslutna hus.

Vilka kanaler ingår i TV licensen?

Radio broadcasters in the early 20th century needed to raise funds for their services. In some countries, this was achieved via advertising, while others adopted a compulsory subscription model with households that owned a radio set being required to purchase a licence. The United Kingdom was the first country to adopt compulsory public subscription with a licence, originally known as a wireless licence, used to fund the BBC. In most countries that introduced radio licensing, possession of a licence was simply an indication of having paid the fee. However in Canada, between 1914 and 1922 people needed to pass an "Amateur Experimental Certificate of Proficiency", demonstrating the ability to send and receive Morse code at five words per minute, to be allowed to use a radio receiver.[1]

With the arrival of television, some countries created separate television licences. Other countries increased radio licence fees to cover the additional cost of television broadcasting, changing the name from "radio licence" to "TV licence" or "receiver licence". Today, most countries fund public radio broadcasting from the same licence fee that is used for television, although a few still have separate radio licences. Some countries, such as the United Kingdom and Japan, have lower fees for households that only own monochrome television sets. In many countries, elderly and disabled consumers have a reduced or zero licence fee.

Faced with licence fee evasion, some countries chose to fund public broadcasters directly from taxation or via methods such as a co-payment with electricity billing. In some countries, national public broadcasters carry advertising.

Usage and costs of television licences vary greatly between countries. The Museum of Broadcast Communications in Chicago[3] reports that two-thirds of countries in Europe and half of countries in Asia and Africa use television licences to fund public television. Television licensing is rare in the Americas, largely confined to French overseas departments and British Overseas Territories. In some countries, radio channels and broadcasters' websites are also funded by a licence, giving access to radio and online services free of advertising.

Vad kostar SVT och SR?

SVT vill ge publiken valuta för public service-avgiften. Under 2022 var SVT:s intäkter 5,3 miljarder kronor. För att möta ständigt ökade produktionskostnader och den allmänna kostnadsutvecklingen i samhjället är målet att så hög andel som möjligt av SVT:s resurser ska gå till program och...

Kan jag titta på tv utan abonnemang?

TV-kanaler som sänds fritt (free-to-air) i det digitala marknätet.

Vissa TV-kanaler sänds okrypterat i det digitala marknätet. Det betyder att du kan ta emot dem utan kostnad samt titta på dem utan abonnemang. Det du behöver för att ta emot fri-TV är en digital-TV-mottagare och en antenn. Sveriges rikstäckande fri-TV-kanaler är SVT1, SVT2, SVT24, TV4, Kunskapskanalen och SVT Barn. På vissa håll i landet finns även lokala TV-kanaler som sänds okrypterat.

Hur får jag min gamla tv att fungera?

Tv-apparater, såsom andra el- och elektronikprodukter som inte längre används eller som är trasiga kan föras till återvinning utan avgift. De får inte kastas i blandat avfall.

Du kan föra din tv till ett insamlingsställe för EE (el- och elektronikavfall). Det närmaste insamlingsstället hittar du på www.kierratys.info (Extern länk) som omfattar nästan 500 regionala EE-insamlingsställen runt om i Finland.  

En stor del av de butiker som säljer nya apparater tar också emot el- och elektronikavfall, till exempel tv-apparater. I Finland finns så gott som 2 000 butiker som säljer el- och elektronikprodukter som tar emot gamla apparater avgiftsfritt. Enligt avfallslagen kan små produkter (alla yttermått ska vara under 25 cm) återlämnas utan skyldighet att köpa en ny produkt till stora butiker och specialaffärer som säljer elektriska och elektroniska produkter. Stora produkter (om något av yttermåtten är över 25 cm) - till exempel tv-apparater - kan återlämnas till vilken som helst butik när konsumenten köper en ny apparat i butiken.