:

Vad räknas som golvyta?

Innehållsförteckning:

 1. Vad räknas som golvyta?
 2. Hur mäter man golvyta?
 3. Hur räknas golvyta vid snedtak?
 4. Vad räknas inte in i boarea?
 5. Vad räknas in i byggyta?
 6. Vad räknas in i kvadratmeter i lägenhet?
 7. Hur räknar man ut kvm på ett golv?
 8. Hur man räknar ut kvadratmeter?
 9. Vad är skillnaden mellan boarea och biarea?
 10. Vad får räknas som biarea?
 11. Är badrum boarea?
 12. Är källare boarea?
 13. Hur mäter man byggyta?
 14. Hur mäter man Byggnadsarea?
 15. Hur mycket är 20 kvadratmeter?

Vad räknas som golvyta?

Bostadsarea har i princip definierats på samma sätt sedan 1987 (SS 21051:1987). Mätningar utförda innan dess kan däremot ha skett enligt andra mätprinciper och den area som uppmätts kan därför skilja sig från den area man skulle få vid en ny mätning enligt nuvarande regler.

Sedan antagandet av standarden SS 21051:1987 har det dock utarbetats reviderade regler med jämna mellanrum. De förändringar som då genomförts har i huvudsak bara påverkat mätresultatet för enstaka ytor. Det kan dock vara bra att veta skillnaden mellan dem för att avgöra om det är sannolikt att en ny mätning skulle påverka den deklarerade arean nämnvärt.

SS 21052:1989 – Jämfört med mätningar gjorda enligt standard SS 21051:1987 kan resultatet skilja sig framförallt i indelningen av bo- respektive biutrymme för våning delvis under mark i småhus.

Hur mäter man golvyta?

När du ska mäta dina rum för att lägga golv finns det några verktyg som du behöver ha tillgängliga. Här är en lista på de verktyg som du behöver:

 • Måttband – Ett måttband är det viktigaste verktyget för att mäta rum. Du behöver ett måttband som är tillräckligt långt för att mäta längden och bredden på ditt rum. Se till att ha ett måttband med både metriska och imperiala enheter, så att du kan välja vilken enhet som är mest lämplig för ditt projekt.
 • Papper och penna – För att kunna dokumentera dina mätningar behöver du papper och penna. Det är viktigt att skriva ner alla mätningar och att ha en tydlig och lättförståelig skiss av ditt rum, så att du kan räkna ut hur mycket golv du behöver.
 • Hur räknas golvyta vid snedtak?

  Bostadsarea har i princip definierats på samma sätt sedan 1987 (SS 21051:1987). Mätningar utförda innan dess kan däremot ha skett enligt andra mätprinciper och den area som uppmätts kan därför skilja sig från den area man skulle få vid en ny mätning enligt nuvarande regler.

  Sedan antagandet av standarden SS 21051:1987 har det dock utarbetats reviderade regler med jämna mellanrum. De förändringar som då genomförts har i huvudsak bara påverkat mätresultatet för enstaka ytor. Det kan dock vara bra att veta skillnaden mellan dem för att avgöra om det är sannolikt att en ny mätning skulle påverka den deklarerade arean nämnvärt.

  SS 21052:1989 – Jämfört med mätningar gjorda enligt standard SS 21051:1987 kan resultatet skilja sig framförallt i indelningen av bo- respektive biutrymme för våning delvis under mark i småhus.

  Vad räknas inte in i boarea?

  Det finns undantagsregler för exempelvis våningsplan med snedtak och souterrängvåningsplan. Läs mer om dessa längre ner i artikeln.

  Artikelns innehåll:1. Vanligt våningsplan ovan mark2. Våningsplan med snedtak3. Souterrängvåning4. Vad gäller för bostadsrätt & lägenhet?5. Trappa inomhus6. Källare7. Gäststuga & Attefallshus som är inrett som en bostad8. Utrymmen med takhöjd som understiger 190 cm överallt9. Hur mäter man?10. Felaktig area vid bostadsaffär – vad gäller?11. Ordlista – definition av ord inom ämnetKlicka för att gå direkt ner till önskad rubrik

  I ett helt vanligt våningsplan ovan mark klassas all golvyta som boarea med några undantag:

  Ett inrett våningsplan med snedtak måste först och främst ha en yta som är minst 60 cm bred och är minst 190 cm från golv till tak för att du överhuvudtaget skall få räkna något som boarea. Har våningsplanet ingen sådan yta får det alltså inte räknas med alls i boarean.

  Om det har en yta som är minst 60 cm x 190 cm så får man räkna enligt följande:

  All yta som har 190 cm högt till tak är boarea. Utöver den ytan får du mäta 60 cm extra in på ytan där det är mindre än 190 cm högt och räkna den ytan som boarea. Resterande yta blir biyta.

  Vad räknas in i byggyta?

  Byggnadsarean är den yta som en byggnad upptar på marken. I byggnadsarean räknar man även in de delar som sticker ut från byggnaden och som “väsentligt påverkar användbarheten” av marken under. Det kan exempelvis röra sig om balkong, burspråk och skärmtak.  

  Byggnadsarean inkluderar inte byggnadens höjd. Det innebär att ett enplanshus och ett tvåplanshus med samma yttermått har samma byggnadsarea. 

  Vad räknas in i kvadratmeter i lägenhet?

  Golvets fysiska yta kan avvika från en bostadens angivna area eftersom det finns specifika bestämmelser för hur en bostad ska mätas upp. Nedan går vi igenom hur du mäter upp arean i din fastighet på lättast sätt.

  I en bostad kan inte alltid alla utrymmen användas lika väl, därför har man delat upp benämningen på arean i en bostad som boarea och biarea. Regler för hur denna uppdelning går till är olika för våningsplan ovan mark, källarvåning samt sluttningsplan. Om hela golvet ligger ovanför marknivå räknas all area som boarea. Undantag gäller garage, soprum, pannrum, oinredd vind samt utrymme som endast används under vissa delar om året som exempelvis inglasad balkong, dessa utrymmen räknas som biarea. En källarvåning räknas alltid som biarea.

  Hur räknar man ut kvm på ett golv?

  De senaste åren har varit oerhört spännande vad gäller teknik, och tillväxten och utvecklingen bara fortsätter och fortsätter. Med banbrytande innovationer inom olika områden, bevittnar vi framväxten av avancerad teknik som har potential att omforma industrier, förändra traditionella processer och förbättra våra dagliga liv. 

  Allt från kvantberäkningar till utökad verklighet, och från bioteknik till grön energi, tänjer dessa tekniker på gränserna för mänsklig kunskap och kapacitet, samt driver den globala ekonomin och framsteg i samhället. Men det finns vissa tekniker som är lite extra intressanta 2023, och det är just dessa vi ska titta närmare på idag!

  Hur man räknar ut kvadratmeter?

  Med denna kalkyl kan du räkna ut arean av en rektangel eller kvadrat. Som du kanske känner till handlar det om att multiplicera ena sidan med den andra (närliggande) sidan.

  Är det något konstigt med kalkylen Beräkna arean av en kvadrat eller rektangel? Är det en bugg eller har den helt ballat ur? Berätta exakt vad som är fel, ju tydligare du är desto troligare är det att vi kan fixa problemet. Ange gärna vilka värden du angav också, om det är möjligt.

  Vad är skillnaden mellan boarea och biarea?

  Vad är egentligen ett halv rum? Och ingår förråd i boytan? Eller räknas det till biyta? Det är inte alltid självklart hur man räknar storlek på boende, men här försöker vi reda ut några frågor.

  ---

  Vad får räknas som biarea?

  Biarea värderas på olika sätt. Om en lägenhet har ett våningsplan under mark är det biarea. Andelstalet och månadsavgiften är ofta lägre på den del av bostaden som klassas som biarea. Hur mycket lägre är olika från förening till förening. Vid en försäljning värderas ofta biarean lägre än boarean. Hur stor skillnad det är går inte att säga. Det finns bättre och sämre biarea. Det är marknaden som styr värderingen och därmed priset.

  I villor är biarean ofta mindre värd än boarean. I ett souterränghus kan ibland biarean värderas lika högt som boarean. Rummen kanske är inredda för boende med stora fönster men golvet ligger något lägre än omkringliggande marknivå. Klassningen blir då biarea men värderingen blir lika högt som husets boarea. Finns det källare i huset värderas oftast den lägre än övriga huset.

  Är badrum boarea?

  Det finns undantagsregler för exempelvis våningsplan med snedtak och souterrängvåningsplan. Läs mer om dessa längre ner i artikeln.

  Artikelns innehåll:1. Vanligt våningsplan ovan mark2. Våningsplan med snedtak3. Souterrängvåning4. Vad gäller för bostadsrätt & lägenhet?5. Trappa inomhus6. Källare7. Gäststuga & Attefallshus som är inrett som en bostad8. Utrymmen med takhöjd som understiger 190 cm överallt9. Hur mäter man?10. Felaktig area vid bostadsaffär – vad gäller?11. Ordlista – definition av ord inom ämnetKlicka för att gå direkt ner till önskad rubrik

  I ett helt vanligt våningsplan ovan mark klassas all golvyta som boarea med några undantag:

  Ett inrett våningsplan med snedtak måste först och främst ha en yta som är minst 60 cm bred och är minst 190 cm från golv till tak för att du överhuvudtaget skall få räkna något som boarea. Har våningsplanet ingen sådan yta får det alltså inte räknas med alls i boarean.

  Om det har en yta som är minst 60 cm x 190 cm så får man räkna enligt följande:

  All yta som har 190 cm högt till tak är boarea. Utöver den ytan får du mäta 60 cm extra in på ytan där det är mindre än 190 cm högt och räkna den ytan som boarea. Resterande yta blir biyta.

  Är källare boarea?

  I genomsnitt har svenskarna 42 kvadratmeter bostadsyta per person. Småhusägarna bor rymligast. De har 46 kvadratmeter per person, medan de i bostadsrätt har 39 och hyresgäster har 35 kvadratmeter per person.[1] Det minsta boendeutrymmet har man i Botkyrka, Stockholm, Sundbyberg och Solna med 34 kvadratmeter per person.[2]

  Hur mäter man byggyta?

  Det finns mycket att planera och tänka på inför ett bygglov. Det finns många nya benämningar att förstå för att få ett helhetsperspektiv över vad som gäller vid en husbyggnation. En ritning är i regel full med förkortningar och konstruktörerna slänger sig gärna med byggtermer. Vet du bara vad förkortningarna och termerna står för så blir ritningarna mycket enklare att tolka. För att du lättare ska hänga med i snacket kring ritningar och bygglov har vi på LT Ingenjörsbyrå skapat en ordlista med de mest förekommande byggtermerna. I ordlistan har vi strävat efter att förklara dem på ett lättförståeligt sätt.

  • Vad är skillnaden mellan biarea och boarea?
  • Hur mäter man egentligen byggnadsarean?
  • Vad betyder atemp för något?

  Hur mäter man Byggnadsarea?

  För att bygglov ska kunna beviljas är det en förutsättning att byggnaden följer detaljplanens bestämmelser och begränsningar om byggnadshöjd och ytor. Här förklarar vi hur du beräknar areror och höjder på korrekt sätt.

  Till bruttoarean räknas arean av alla våningsplan som går att mäta, inklusive ytterväggar, hål för trappa, inglasat uterum etc. Vid snedtak räknas inte bruttoarean hela vägen fram till väggen, utan du ska endast räkna till och med 0,60 meter utanför den linje där rumshöjden är 1,90 meter.

  Hur mycket är 20 kvadratmeter?

  Med denna kalkyl kan du räkna ut arean av en rektangel eller kvadrat. Som du kanske känner till handlar det om att multiplicera ena sidan med den andra (närliggande) sidan.

  Är det något konstigt med kalkylen Beräkna arean av en kvadrat eller rektangel? Är det en bugg eller har den helt ballat ur? Berätta exakt vad som är fel, ju tydligare du är desto troligare är det att vi kan fixa problemet. Ange gärna vilka värden du angav också, om det är möjligt.