:

Vad är fördelarna med Direktpension?

Innehållsförteckning:

 1. Vad är fördelarna med Direktpension?
 2. Hur fungerar en Direktpension?
 3. Hur betalas Direktpension ut?
 4. När betalas löneskatt på Direktpension?
 5. Vilken pension ska man välja?
 6. Kan man flytta Direktpension?
 7. Kan man få pension och lön samtidigt?
 8. Vilken pension bör man ta ut först?
 9. Kan jag ta ut pengar från minPension?
 10. Hur mycket ska man ha i tjänstepension?
 11. Hur mycket är löneskatt på pensionskostnader?
 12. Vad är det lägsta man får i pension?
 13. Vad krävs för att få full pension?
 14. Får man pension automatiskt?
 15. Hur mycket mer får jag i pension utan återbetalningsskydd?

Vad är fördelarna med Direktpension?

Tjänstepension framstår som en allt viktigare del av den framtida pensionen för varje svensk. Det gäller alltså de pensionsbelopp som genom arbete tjänas in utöver den allmänna inkomstpensionen. För vanliga anställda handlar det om tjänstepension från stat eller kommun eller från privata arbetsgivare via utbetalningar från försäkringsbolag som Alecta, FORA, med flera.

Du som försörjer dig på ett eget företag måste själv ordna din tjänstepension om det ska bli någon – och fram till nu har nästan alla valt lösningar som bygger på pensionsförsäkring. Men den som driver sitt företag som aktiebolag kan tjäna massor på att sluta betala premier till pensionsförsäkringar. Lösningen är att byta till en direktpension utan någon försäkring inblandad.

Direktpension är en form av tjänstepension för företagare. Till skillnad från traditionell pensionsförsäkring bygger du själv upp ett pensionskapital från beskattad vinst inom det egna företaget. Vid lika avkastning ger direktpension större pension jämfört med pensionsförsäkring hos marknadens dominerande aktörer.

Det är tyvärr en relativt okänd metod, som nästan ingen talar om. Orsaken är att i stort sett alla som finns på pensionsmarknaden tjänar pengar på att sälja försäkringar till dig. Och de skulle förlora jättelika inkomster om företagarna väljer direktpension utan försäkring.

Hur fungerar en Direktpension?

Allt fler företag får upp ögonen för direktpensioner – en flexibel lösning både för bolagets ägare och dess anställda. En direktpension kan beskrivas som ett löfte, en utfästelse om framtida pension, från en arbetsgivare till en anställd. Skeppsbron Skatt går här igenom vad direktpension är, vilka fördelarna som finns samt villkor och avkastningsskatt.

Hur fungerar direktpension?

Hur betalas Direktpension ut?

Hur du bäst pensionssparar om du har ett eget aktiebolag är tyvärr rätt krångligt eftersom du har flera olika valmöjligheter som är bra i olika lägen. I det här inlägget beskriver vi vad en direktpension är, hur du rent praktiskt skaffar direktpension samt lite resonemang kring när det är en bra idé. Det senare är dock det verkligt svåra. Har du inte redan läst det rekommenderar vi att du börjar med att läsa den här artikeln om hur du bäst pensionssparar som egenföretagare.

Det här stycket är reklam för Småspararguiden Rådgivning.Du är välkommen att boka in ett rådgivningsmöte om du vill ta hjälp av Småspararguiden Rådgivning (som numera är ett eget bolag fristående från oss på Småspararguiden) eller att beställa en mer omfattande pensionsgenomgång för egenföretagare av Kollberg & Enqvist.

Notera också redan nu att direktpension i stort sett innebär att du sparar de tänkta pensionspengarna i bolaget. Själva direktpensionen är ett avtal mellan dig själv och bolaget som skyddar pengarna vid konkurs. Har du låg konkursrisk kan du strunta i själva direktpensionen, men resonemanget om man skall spara i bolaget eller inte är relevant ändå.

Det som skiljer direktpension från att bara spara pengarna i bolaget är att du skriver ett avtal som innebär att bolaget är skyldig dig pengar. Oftast sker sparandet i en kapitalförsäkring och kapitalförsäkringen används som pant för skulden.

Poängen med det här upplägget är att om bolaget går i konkurs så kan inte eventuella fordringsägare ta pengarna ifrån dig*. Är ni flera delägare kan det också vara ett sätt att öronmärka pengarna till någon av er**. 

Går allting som planerat kommer du så småningom att riva direktpensionsavtalet, ge tillbaka pengarna till bolaget och ta ut dem därifrån. I ett bra scenario fyller direktpensionsavtalet därför ingen funktion. 

När betalas löneskatt på Direktpension?

Som arbetsgivare kan du betala in pension till dina anställda utöver vanlig tjänstepension. Direktpension är ett komplement till tjänstepensionen och ekonomiskt fördelaktigt för företag, ägare och anställda. Direktpension kan användas när tjänstepensionen av någon anledning inte kan tecknas för någon eller några medarbetare, när företaget vill skydda pensionskapital eller när en pension är villkorad.

Vilken pension ska man välja?

Från och med 2023 har de flesta som jobbar inom kommun, region eller kommunala bolag tjänstepensionen AKAP-KR. Men vissa omfattas fortfarande av KAP-KL, det gäller dig som: 

 • är född 1957 eller tidigare
 • har sjuk- eller aktivitetsersättning
 • har en överenskommen särskild avtalspension
 • har särskild avtalspension för räddningstjänstpersonal
 • har en förmånsbestämd ålderspension under utbetalning.

Du som tjänar in förmånsbestämd ålderspension kommer under våren att få välja om du vill fortsätta omfattas av KAP-KL eller gå över till AKAP-KR. Du får all information som du behöver av din arbetsgivare. 

Din tjänstepension innehåller flera delar. Du kan ha rätt till: 

 • Premiebestämd pension. Din arbetsgivare betalar in pengar till en tjänstepension åt dig.  

 • Förmånsbestämd pension. Du som tjänar mer än 46 438 kr/mån (2023) är garanterad en pension som motsvarar en viss procent av den lön som överstiger det beloppet.

 • Särskild avtalspension till vissa grupper.

 • Ersättning till din familj om du dör. Läs mer om efterlevandeskydd

Kan man flytta Direktpension?

Ja, om det är en  fond- eller depåförsäkring. Då kan du från och med den 1 juli 2022 flytta en individuell tjänstepensionsförsäkring, oavsett när den är tecknad. Men om det rör sig om en äldre försäkring måste din tidigare arbetsgivare godkänna flytten.

Däremot är det inte säkert att du får flytta en individuell tjänstepensionsförsäkring med traditionell förvaltning och som är tecknad före 2007. Då är det upp till pensionsbolaget att avgöra om du får flytta eller inte. Vissa bolag tillåter dessutom bara flytt av pengar som betalats in efter ett speciellt datum.

Kan man få pension och lön samtidigt?

En pensionär är någon som slutat arbeta, tror jag att de flesta skulle säga. Under många år var pensioneringen dessutom ofta knuten till sextiofemårsdagen, men så är det inte längre.

Idag väljer allt fler sin egen pensionsålder. Av de ungefär 35 000 Alectakunder som började ta ut sin tjänstepension förra året var bara hälften 65 år gamla. Två av tio var yngre än 65 år och tre av tio var äldre. Det är en väldigt sund utveckling tycker jag. Våra liv, vår hälsa och våra förutsättningar, drömmar och behov ser så olika ut. Varför skulle vi då gå i pension vid exakt samma ålder allihopa? 

Vilken pension bör man ta ut först?

När det gäller tjänstepensionen behöver man ta ställning till om man vill ta ut den under ett begränsat antal år eller om man vill ta ut den under hela livet, så kallat livsvarigt uttag. Vilket val man gör får stor effekt på inkomsten. Och det val man gör kan man inte ändra i efterhand. Din ålder och hur många procent du tar ut påverkar hur mycket du får ut.

- Väljer man att ta ut sin tjänstepension under till exempel fem år blir pensionen förhållandevis hög de fem åren för att sedan sjunka avsevärt. Med ett livsvarigt uttag blir pensionen lägre men på samma nivå under alla pensionsåren, säger Madelén Falkenhäll.

Kan jag ta ut pengar från minPension?

Din pension består i regel av två eller tre delar allmän pension, tjänstepension och eventuellt privat pensionssparande. Det finns ingen fast pensionsålder för de olika delarna. Men det finns regler för när du tidigast kan börja ta ut dina pensionspengar och hur du går tillväga för att starta dina uttag.

Hur mycket ska man ha i tjänstepension?

Slog du dövörat till i 20-årsåldern, när det pratades om pension på fikarasten och begrepp som transferfonder eller orangea kuvertet tog över samtalen? Kanske att nu i 30-årsåldern ord som ”tjänstepension”, ”eget sparande” och ”höjd pensionsålder” ändå börjar finnas mer i medvetandet?

- Att man inte har koll på pensionen när man är 20 är inte konstigt, men när man är i 30-årsåldern är det hög tid att sätta sig in i hur det funkar. Har man kommit igång och jobba så betalas det in till pensionen, men det kan också vara klokt att komma igång med ett sparande till sin pension, säger Madelén Falkenhäll, hållbarhetsekonom på Swedbank.

Hur mycket är löneskatt på pensionskostnader?

Särskild löneskatt på pensionskostnader (SLP) ska betalas av arbetsgivare som har utfäst tjänstepension och av enskilda näringsidkare som gör avdrag för pensionssparande i näringsverksamheten.

Vad är det lägsta man får i pension?

NL: Pensionsåldern höjs med 3 månader om året under åren 2021-2023 tills den är 67 år. Från och med år 2025 höjs pensionsåldern enligt den förväntade livslängden.

BE: Pensionsåldern höjs till 66 år i februari 2025 och till 67 år i februari 2030. Man får pension vid 60 års ålder efter att ha arbetat 44 år och vid 63 års ålder efter att ha arbetat 43 år. Om man uppfyller vissa kriterier kan man gå i pension redan vid 63 års ålder.

Vad krävs för att få full pension?

Här kan du läsa om reglerna för att få norsk ålderspension, hur du ansöker om ålderspension, skatt och pension och hur du tar med dig norsk ålderspension utomlands.

I Norge finns det olika pensionssystem. På den här sidan hittar du information om den norska ålderspensionen. Det är arbets- och välfärdsmyndigheten NAV som ansvarar för ålderspensioner i Norge.

Får man pension automatiskt?

Når du har søgt om og fået ret til udbetaling af tidlig pension, er det Udbetaling Danmark, der beregner og udbetaler tidlig pension.

Du vil modtage et brev ved den første udbetaling, og derefter et nyt brev om udbetaling, hver gang beregningen af din udbetaling af tidlig pension ændrer sig. 

Når du får udbetalt tidlig pension, har du oplysningspligt. Det betyder, at du straks skal give Udbetaling Danmark besked, hvis der sker ændringer, som kan have betydning for din udbetaling af tidlig pension.

Hvis du ikke giver os besked om ændringerne, kan det betyde, at du skal betale dele af eller hele din ydelse tilbage. Det gælder også, hvis du giver os forkerte eller mangelfulde oplysninger.

Hur mycket mer får jag i pension utan återbetalningsskydd?

Pension och ersättningar från Pensionsmyndigheten betalas ut till dödsboet för hela månaden då dödsfallet inträffade. Därefter upphör betalningen. Det som finns kvar på pensionskontot efter dödsfallet blir så kallade arvsvinster.  

När en person dör fördelas pengar på dennes pensionskonto ut i form av arvsvinster till de som lever i samma ålder. Arvsvinsterna bidrar till att deras pensionsutbetalningar kan fortsätta livet ut utan att pengarna tar slut på kontot Arvsvinster fördelas varje år. I det orange kuvertet kan du se hur mycket arvsvinster som tilldelas dig.

Inom premiepensionen fördelas arvsvinster på övriga pensionssparare och pensionärer enligt särskilda regler. Om du tecknar efterlevandeskydd för din premiepension till din make/sambo så blir din tilldelning av arvsvinster betydligt lägre.