:

Hur betalas ränteavdraget ut?

Innehållsförteckning:

 1. Hur betalas ränteavdraget ut?
 2. Hur mycket får man tillbaka i ränteavdrag?
 3. Kan man dra av ränta på deklarationen?
 4. Vem har rätt till ränteavdrag?
 5. Hur ser ränteavdraget ut i deklarationen?
 6. Är ränteavdrag bra?
 7. Kan Skatteverket kolla privata bankkonton?
 8. Kan man få ränteavdrag varje månad?
 9. Hur mycket ROT får man dra av?
 10. Hur stort är ränteavdraget per person?
 11. Vilka avdrag kan man göra som privatperson?
 12. När sänktes ränteavdraget?
 13. När försvann ränteavdraget?
 14. Kan Försäkringskassan se mitt konto?
 15. Kan någon ta ut pengar från mitt bankkonto?

Hur betalas ränteavdraget ut?

Om du har bolån eller andra lån har du kanske hört att du kan göra ränteavdrag på deklarationen. Här beskriver vår privatmarknadschef Johan Rosengren allt om vad det innebär.

Ränteavdrag är ett avdrag på skatten för dig som har lån. Det innebär att staten ger tillbaka lite av de räntekostnader du betalat under året. Ränteavdraget infördes i slutet av 70-talet för att det skulle bli lättare för privatpersoner att låna pengar för att kunna köpa och äga sitt eget boende.

Ränteavdrag innebär att du får göra avdrag på den totala skatten med upp till 30% av räntekostnaden på dina lån upp till 100 000 kr. Har du räntekostnader över 100 000 kr får du dra av 21% på den del som överstiger 100 000 kr.

Hur mycket får man tillbaka i ränteavdrag?

Räntekostnader är alltid avdragsgilla med 30%, oavsett om det är ett bolån, smslån eller annan kredit. I praktiken innebär detta att du som har lån får en rabatt på vad du betalar i ränta på ditt hus eller din bostadsrätt. Reglerna om avdrag, eller skattereduktion som det egentligen heter, gäller dock för precis alla lån, så det är alltså ingen skillnad på exempelvis ett bostadslån eller en avbetalningskredit. Effekten av rabatten blir dock så mycket större för ett bolån än för en kredit på ett mindre belopp och därför är det främst i samband med bostadskrediter som räntereduktionen får någon betydelse.

Kan man dra av ränta på deklarationen?

Du får göra avdrag för de räntor som du betalat under inkomståret. Banker och kreditinstitut lämnar kontrolluppgift på den ränta som du betalat under året. Har du fått kontrolluppgift är denna ifylld i din inkomstdeklaration.

Det är bara för räntor på lån som du själv varit personligen betalningsansvarig för som du kan göra avdrag.

Vem har rätt till ränteavdrag?

Under 2004 bodde jag med sambo och tre gemensamma barn på en gemensamt ägd fastighet. Jag betalade alla bo-relaterade löpande kostnader, varav räntor uppgick till 44781kr. Banken fördelade räntor hälften vardera i kontrolluppgiften men vid deklarationen i maj 2005 meddelande vi i våra respektive deklarationer att jag betalt alla räntor och sambon ingen ränta. I slutet av 2005 gick vi skiljda vägar. I somras har exsambon överklagat taxeringen för att få hälften av ränteavdraget. Skatteverket har nu i beslut bifallit hennes yrkanden med motivering att det inte framgår att hon inte på annat sätt ersatt mig för ränteutgiften. Tydligen finns det prejudikat på att det inte enbart gäller vem som betalt ränteutgiften. Jag kan visa att jag betalt alla bokostnaderdrygt, ca 73000kr, amorteringar, drygt 24000kr, och kostnader för bil och bensin. Minst hälften av kostnader för familjens mat och förmodligen över hälften av kostnader semester och fritid. Därtill över hälften av investeringar och underhåll av huset. Jag har inte köpt barnens kläder. Jag har inte fått några pengar från sambon som har lagt stora summor på egna utgifter däribland kläder, smycken och restaurangbesök. Sambon har skickat ett slarvigt fört "underlag" som egentligen bara visar att hon tjänat ca 155000kr, fått 37000kr i barnbidrad och över året spenderat ca 176000kr. Jag kan med kontoutdrag och kreditkortsnotor verifiera nästan alla kostnader och att jag spenderat ca 4000kr mer än min inkomst. Mina frågor är nu: 1. Är det värt att överklaga detta ärende? 2. Är det jag som har bevisbördan, att jag inte fått medel till mitt förfogande? 3. Hur får man information om ett prejudikat, bakgrunden och tillämpligheten? 4. Är det lämpligt att anlita juridisk hjälp med ärendet när det rör sig om ca 6900kr inkl. ränta eller kommer det att riskera att kosta mer än det ger tillbaks?

Hej! Skatterättsligt likställs ni som makar när ni bodde tillsammans eftersom ni hade gemensamma barn, se 2:20 inkomstskattelagen. Rättspraxis har utvecklat en del regler om vem av två makar som har rätt till ett ränteavdrag. Regeringsrätten har uttryckt det så att ränteavdraget tillkommer den som dels är betalningsansvarig för lånet, dels betalar räntan. Om det är så att båda äger fastigheten och även båda är betalningsansvariga för lånet tillkommer avdraget den som har betalat räntan. Detta borde alltså gälla för dig. Se t.ex. RÅ 1976 ref. 20. Ditt ex har dock fått det att framstå som mer sannolikt att ni har delat på utgiften och det är därmed du som har att visa att det inte stämmer. Eftersom ni har levt som sambor så förutsätts det att ni har haft mer eller mindre gemensam ekonomi. I och med detta blir det ju mer eller mindre som en presumtion att ditt ex också tillsammans med dig var med och delade på räntekostnaden. Skatteverket biföll således ditt ex överklagan eftersom inget annat hade visats. Man kan säga att du nu har bevisbördan för att du inte har fått några pengar till ditt förfogande och därmed har stått för ränteutgiften själv. Angående information om prejudikat så är det enklaste sättet att läsa rättsfallen. Det är Regeringsrätten och Högsta domstolen som skapar prejudikat, vägledande avgöranden. För tolkningen av dessa och hur de ska tillämpas kan man ta hjälp av den juridiska litteraturen, den s.k. doktrinen. Man kan även läsa artiklar i juridiska tidskrifter såsom Skattenytt och Svensk skattetidning. Det är inte möjligt att avgöra om det är lämpligt för dig att anlita juridisk hjälp. Det är upp till dig att avgöra. Du har dock rätt till rådgivning enligt rättshjälpslagen och en timmes rådgivning ska då kosta 1286 kr. För mer information om detta se domstolens hemsida, http://www.domstol.se/templates/DV_InfoPage____740.aspx . Lycka till,

Hur ser ränteavdraget ut i deklarationen?

Du får göra avdrag för de räntor som du betalat under inkomståret. Banker och kreditinstitut lämnar kontrolluppgift på den ränta som du betalat under året. Har du fått kontrolluppgift är denna ifylld i din inkomstdeklaration.

Det är bara för räntor på lån som du själv varit personligen betalningsansvarig för som du kan göra avdrag.

Är ränteavdrag bra?

Om du har ett bolån har du möjlighet att få upp till 30 % avdrag på räntan på ditt lån. Det betyder att du alltså får tillbaka en del av dina räntekostnader. Ränteavdraget sker automatiskt men det finns vissa saker som är bra att veta. Här går vi igenom hur ränteavdraget för ditt bolån fungerar.

De långivare du har haft under året skickar in uppgifter till Skatteverket om hur mycket räntekostnader du har haft och det blir då förifyllt i deklarationen. Du får normalt årligen göra  avdrag på 30 % av dina räntekostnader upp till 100 000 kr och 21 % på den del som överstiger 100 000 kr.

Kan Skatteverket kolla privata bankkonton?

I svensk beskattningsrätt finns ingen presumtion som innebär att enbart bevisning i form av att det skett insättningar på någons privata bankkonto medföra att insättningarna utgör skattepliktiga inkomster. Kammarrätten anser att Skatteverket inte har gjort sannolikt att insättningarna rör sig om ersättning för någon form av prestation. Skatteverket instämmer i den bedömningen varför domen inte har överklagats.

Kan man få ränteavdrag varje månad?

Ränteavdrag på bolån är ett avdrag på de räntekostnader du haft i samband med ditt bolån. Avdraget kallas för Skattereduktion för underskott av kapital och du gör avdraget i din inkomstdeklaration.

Ska vi vara lite petiga så är ränteavdraget rent tekniskt sett inte ett avdrag. Ett avdrag betyder att du minskar den beskattningsbara inkomsten i din deklaration. Något som får till följd att skatten du ska betala in blir lägre. Med ränteavdraget drar du istället av ett reduktionsbelopp du har rätt till, från skatten du ska betala, men det beskattningsbara beloppet minskar inte.

Oavsett hur vi väljer att definiera ränteavdraget så innebär det i praktiken att du får tillbaka en del av de pengar du betalat i ränta på ditt bolån.  

Hur mycket ROT får man dra av?

Rot- och rutavdrag är skattelättnader som gör det billigare att anlita arbetskraft för hantverk eller hushållsnära tjänster. Rot står för Reparation, Ombyggnad, Tillbyggnad och Rut står för Rengöring, Underhåll, Tvätt.

Skattelättnaderna är generösa och generella. Till exempel ryms trädgårdsarbete, snöskottning och flytthjälp i rutavdraget och de flesta sorters renoveringar i rotavdraget. Skattelättnaderna gäller arbetskostnaden, inte resor eller material.

Den som utför tjänsten är den som ansvarar för att ansöka om avdraget. Som beställare betalar man sin faktura som vanligt, där är avdraget redan inräknat. Det enda man behöver göra som beställare är att hålla lite koll på hur mycket rot- och rutavdrag man har gjort under året.

 • Rutavdraget är maximalt 75 000 kronor och rotavdraget är maximalt 50 000 kronor under 2023.
 • Sammanlagt får man inte göra rut- och rotavdrag över 75 000 kronor, men avdragen är personliga.
 • Om en i hushållet har utnyttjat sina avdrag kan man låta den andra personen i hushållet betala kommande fakturor och därmed kan hushållet fortsätta få avdrag.
 • Avdraget gäller bara arbetskostnaden. Man får som maximalt dra av 30 procent av arbetskostnaden på rotavdraget.

Rutavdraget är mer generöst, här kan man dra av upp till 50 procent på arbetskostnaden. Man behöver inte själv hålla koll på de procentuella gränserna, det ordnar företaget som utför jobbet. Självklart kan du göra rut- och rotavdrag när du anlitar Veterankraft.

Du kan göra avdragen så ofta du vill så länge den sammanlagda summan av rutavdrag och rotavdrag inte överstiger 75 000 kronor. Där kan maximalt 50 000 kronor vara för rotavdraget medan 75 000 kronor gäller för rutavdraget. Du måste också betala in skatt som täcker avdraget som du vill göra eftersom det är från skatten avdraget görs.

I normalfallet betalar man in tillräcklig skatt för att täcka avdragen, men är man osäker kan man höra av sig till Skatteverkets kundtjänst eller utnyttja deras e-tjänster för att räkna ut sin skatt. Har man fått rutavdrag eller rotavdrag man inte är berättigad till betalar man tillbaka det till Skatteverket före eller i samband med deklarationen.

Hur stort är ränteavdraget per person?

Ränteavdrag på bolån är ett avdrag på de räntekostnader du haft i samband med ditt bolån. Avdraget kallas för Skattereduktion för underskott av kapital och du gör avdraget i din inkomstdeklaration.

Ska vi vara lite petiga så är ränteavdraget rent tekniskt sett inte ett avdrag. Ett avdrag betyder att du minskar den beskattningsbara inkomsten i din deklaration. Något som får till följd att skatten du ska betala in blir lägre. Med ränteavdraget drar du istället av ett reduktionsbelopp du har rätt till, från skatten du ska betala, men det beskattningsbara beloppet minskar inte.

Oavsett hur vi väljer att definiera ränteavdraget så innebär det i praktiken att du får tillbaka en del av de pengar du betalat i ränta på ditt bolån.  

Vilka avdrag kan man göra som privatperson?

- Sista dagen att deklarera är den 2 maj, men för att få eventuell skatteåterbäring redan i april behöver du deklarera tidigare än så. Du kanske också behöver kolla upp och stämma av en del uppgifter och då kan det vara skönt att vara ute i god tid för att undvika att hamna i tidsnöd sista dagen, säger Arturo Arques, Swedbank och Sparbankernas privatekonom.

Den som godkänner sin deklaration digitalt senast den 30 mars, utan att göra tillägg eller ändringar, får sin eventuella skatteåterbäring mellan den 5 april och den 6 april. Som ändring räknas till exempel avdrag för resor till och från arbetet eller redovisning av bostadsförsäljning.

När sänktes ränteavdraget?

Ränteavdrag, eller räntereduktion som det egentligen heter, är en skattereduktion som innebär att du har rätt att göra avdrag på dina räntekostnader i din inkomstdeklaration. Ränteavdraget är främst förknippat med bolån men går att göra för alla typer av lån. Ränteavdraget är 30 procent på räntekostnader upp till 100 000 kronor och 21 procent på räntekostnader över 100 000 kronor. Det finns ingen övre beloppsgräns.

Tanken med ränteavdraget är att människor ska ges större möjligheter att låna och i längden kunna äga en egen bostad. Det blir billigare för dig att låna pengar genom att kostnaden för att låna större belopp sänks.

När försvann ränteavdraget?

En sänkning av ränteavdragen från 30 till 25 procent hade utifrån dagens räntenivå för rörliga bolån på omkring 3,5 procent motsvarat en räntehöjning med 0,25 procentenheter. Detta är naturligtvis ingen obetydlig förändring, men knappast inte heller något som fullständigt skulle rasera ekonomin för särskilt många hushåll.

Om reformen istället genomförs när räntan är fem procent skulle den motsvara en räntehöjning på 0,36 procentenheter. Även om det är svårt att spekulera kring vilka marginaler hushållen har i sina boendekalkyler, skulle även en sådan förändring säkert kunna hanteras av de flesta. Kontentan är i vilket fall tydlig: ju lägre räntan är när ränteavdragen sänks, desto mindre blir de omedelbara effekterna för hårt belånade hushåll. Detta återspeglas även i diagrammet nedan.

Kan Försäkringskassan se mitt konto?

Ansöka och anmäla om de flesta ersättningar, till exempel sjukpenning, bostadsbidrag, aktivitetsstöd och föräldrapenning.

Se vad som hänt i ditt ärende, till exempel att vi tagit emot din anmälan, fått ditt läkarintyg eller att du har fått ett beslut.

Se när pengarna kommer och hur mycket du får. För vissa ersättningar kan du både se den kommande utbetalningen och preliminära framtida utbetalningar.

Kan någon ta ut pengar från mitt bankkonto?

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag tolkar det som att ett företag olovligen drar pengar från ditt bankkonto och skickar felaktiga fakturor till dig och du undrar vad du kan göra åt saken.

Ett företag som anger fel faktureringsadress gör sig skyldig till bedrägeri (9 kap. 1 § brottsbalken).