:

Är stipendium en inkomst?

Innehållsförteckning:

 1. Är stipendium en inkomst?
 2. Hur bokföra skattefritt stipendium?
 3. Är stipendium pensionsgrundande?
 4. Måste man betala tillbaka stipendium?
 5. Vad räknas som stipendium?
 6. Hur får man pengar från stipendium?
 7. Hur redovisas sponsring?
 8. Varför får man stipendium?
 9. Hur fungerar ett stipendium?
 10. Hur mycket pengar får man om man pluggar på universitet?
 11. Är sponsring skattefritt?
 12. Måste man skatta på sponsring?
 13. Kan man plugga och få 80% av sin lön?
 14. Får man studera mer än 100%?
 15. Hur mycket får man skattefritt?

Är stipendium en inkomst?

Bestämmelser om beskattningen av stipendier, understöd och hederspris ingår i 82 § i inkomstskattelagen (1535/1992, ISkL). I lagen definieras inte närmare vad som avses med stipendier och andra understöd.

Hur bokföra skattefritt stipendium?

Jag fick ett stipendium utbetalt till mitt företagskonto som kanske egentligen skulle gått in på mitt privata konto, samtidigt som jag fick det för min yrkesutövning.Hur som helst, det är skattefritt och ska inte tas upp i deklarationen (och alltså inte påverka företagets resultat antar jag). Hur bokför jag detta?

Är stipendium pensionsgrundande?

Stipendier för utbildning kan ges till svenska och utländska studenter med ändamålet att följa forskningen inom ett forskningsområde. Observera att de studenter som är utomnordiska medborgare måste ha uppehållstillstånd för att komma ifråga.

Stipendiet är till för att täcka levnadskostnader under vistelsen vid universitetet och får inte utgöra ersättning för arbete som utförs för universitetets räkning. Någon överenskommelse om anställningsförhållande får ej föreligga.

Måste man betala tillbaka stipendium?

Vill du studera utomlands men är orolig för kostnaderna som det innebär? Goda nyheter! Det finns hundratals stipendier för att studera utomlands, inklusive allmänna stipendier och mer specialiserade inriktade på speciella utbildningar. Vissa stipendier erbjuds av statliga myndigheter, vissa av enskilda universitet och andra av externa finansieringsorganisationer och välgörenhetsföretag.

Läs mer om: Stipendier för studier utomlands

Vad räknas som stipendium?

Vill du studera utomlands men är orolig för kostnaderna som det innebär? Goda nyheter! Det finns hundratals stipendier för att studera utomlands, inklusive allmänna stipendier och mer specialiserade inriktade på speciella utbildningar. Vissa stipendier erbjuds av statliga myndigheter, vissa av enskilda universitet och andra av externa finansieringsorganisationer och välgörenhetsföretag.

Läs mer om: Stipendier för studier utomlands

Hur får man pengar från stipendium?

Planerar du att åka utomlands för att studera eller behöver du hjälp att finansiera dina studier i Sverige? Funderar du då på att söka stipendium? Här kommer en enkel guide med allt du behöver veta för att söka stipendium.

Hur redovisas sponsring?

Det finns ingen särskild reglering för avdragsrätten för reklam och sponsring. Rätten till avdrag får därför prövas enligt huvudregeln i 16 kap. 1 § IL om avdrag för intäkternas förvärvande och bibehållande.

Varför får man stipendium?

Planerar du att åka utomlands för att studera eller behöver du hjälp att finansiera dina studier i Sverige? Funderar du då på att söka stipendium? Här kommer en enkel guide med allt du behöver veta för att söka stipendium.

Hur fungerar ett stipendium?

Det är en gåva, vanligen i form av pengar, som delas ut till en person som stöd för studier, en viss resa eller viss forskning. Ett stipendium är personligt och utdelas ofta för att täcka framtida kostnader. Vissa stipendier delas ut för särskilda insatser som en individ har gjort (exempelvis kamratstipendium eller medaljer).

Det är en gåva, vanligen i form av pengar, som delas ut till en person som stöd för studier, en viss resa eller viss forskning. Ett stipendium är personligt och utdelas ofta för att täcka framtida kostnader. Vissa stipendier delas ut för särskilda insatser som en individ har gjort (exempelvis kamratstipendium eller medaljer).

En KTH-anknuten stiftelse bildas genom att en stiftare/donator (som en person, ett bolag eller en organisation) avsätter pengar till en stiftelse och KTH åtar sig att förvalta denna. Detta sker oftast genom ett testamente eller ett gåvobrev. Det vanliga är att bara avkastningen får användas till stipendier.

Hur stiftelsen får agera styrs av stiftelseförordnandet (som stadgar) som upprättas när stiftelsen bildas. Donatorn har möjlighet att villkora donationen genom att bestämma till vilket ändamål pengarna ska användas. KTH åtar sig att följa stiftelseförordnades (stiftarens) vilja. Exempel på regler är att stipendiet bara ska ges till:

 • begåvad student som studiestöd
 • person som kommer från Värmland
 • lärare/forskare/forskarstuderande som resestipendium
 • svensk medborgare
 • person som tagit examen vid KTH
 • person som läser en särskild utbildning
 • person av ett visst kön

De flesta av de KTH-anknutna stiftelserna är så kallade avkastningsstiftelser. Det innebär att de endast får dela ut avkastningen men inte röra övrigt kapital i stiftelsen. Det finns även några stiftelser som är tidsbegränsade som ska dela ut allt kapital i stiftelsen för att sedan avslutas.

Hur mycket pengar får man om man pluggar på universitet?

Ett nytt studiestöd för vuxna, helt vid sidan av det ”vanliga” studiestödet från CSN. Det införs för att du som har hunnit arbeta ett antal år ska kunna studera och bli starkare på arbetsmarknaden.

Du ska ha arbetat i minst åtta år. De åtta åren måste inte vara i följd, men de ska ligga inom en tidsram på 14 år. Dessutom krävs att du har arbetat minst tolv månader de senaste två åren. Du ska vara mellan 27 och 62 år (2026 höjs gränsen till 63 år).

Upp till 80 veckor, vilket motsvarar ungefär två års studier. Den begränsningen upphör dock det år du fyller 40 år: Då kan du få stöd även för längre utbildningar. Men hur lång utbildningen än är får du inte studiestöd för mer än högst 44 veckors studier på heltid.

Är sponsring skattefritt?

In addition to cookies that are strictly necessary to operate this website, we use the following types of cookies to improve your experience and our services: Functional cookies to enhance your experience (e.g. remember settings), and Performance cookies to measure the website's performance and improve your experience., and Marketing/Targeting cookies, which are set by third parties with whom we execute marketing campaigns and allow us to provide you with content relevant to you.

We have detected that Do Not Track/Global Privacy Control is enabled in your browser; as a result, Marketing/Targeting cookies, which are set by third parties with whom we execute marketing campaigns and allow us to provide you with content relevant to you, are automatically disabled.

Måste man skatta på sponsring?

Det finns ingen särskild reglering för avdragsrätten för reklam och sponsring. Rätten till avdrag får därför prövas enligt huvudregeln i 16 kap. 1 § IL om avdrag för intäkternas förvärvande och bibehållande.

Kan man plugga och få 80% av sin lön?

Det är ett nytt offentligt studiestöd som du kan få genom Centrala studiestödsnämnden, CSN. Syftet är att den som är mitt i arbetslivet ska kunna studera för att bredda sin kompetens eller helt byta spår.

För att ta del av stödet behöver du vara mellan 27 och 62 år. Du måste också ha jobbat sammanlagt minst åtta av de senaste 14 åren, samt minst 12 av de senaste 24 månaderna. Du kan få omställningsstudiestöd även om du är arbetslös, så länge du uppfyller villkoren.

Får man studera mer än 100%?

Nödvändiga cookies låter dig använda webbplatsen genom att aktivera grundläggande funktioner, såsom sidnavigering och åtkomst till säkra områden på webbplatsen. Webbplatsen fungerar inte korrekt utan dessa cookies.

Cookies för inställningar låter en webbplats komma ihåg information som ändrar hur webbplatsen fungerar eller visas. Detta kan t.ex. vara föredraget språk eller regionen du befinner dig i.

Hur mycket får man skattefritt?

För de flesta ungdomar har skolan ringt ut och sommarlovet tagit vid. En lite annorlunda sommar i spåren av pandemin men för den som ska jobba under lovet kan det vara bra att känna till att man inte behöver betala skatt på det man tjänar upp till en viss summa.

(Tips: Är du förälder, mor/farförälder eller har någon ungdom i din närhet som du vet ska sommarjobba? Tipsa om denna artikel så slipper din ungdom betala skatt i onödan.)