:

Hur deklarerar man Arbetsgivardeklaration?

Innehållsförteckning:

 1. Hur deklarerar man Arbetsgivardeklaration?
 2. Hur deklarerar man arbetsgivaravgifter?
 3. När ska AGI lämnas in?
 4. Hur deklarera Nettolöneavdrag?
 5. Vad händer om man inte lämnar in Arbetsgivardeklaration?
 6. När ska det anges Arbetsställenummer och för vilka anställda via AGI rapporteringen?
 7. Vad menas med AGI?
 8. Hur räknar man ut skatt och arbetsgivaravgift?
 9. Vad krävs för att få f skatt?
 10. Vad är bäst Bruttolöneavdrag eller Nettolöneavdrag?
 11. Är det värt att ha förmånsbil 2023?
 12. Måste man deklarera varje månad?
 13. Måste man skicka ut kontrolluppgifter till anställda?
 14. Hur redovisar man arbetsgivaravgifter?
 15. Vad kostar en lön på 25000?

Hur deklarerar man Arbetsgivardeklaration?

En arbetsgivardeklaration är till för dig som har ett företag registrerat som arbetsgivare (Arbetsgivarregistrerat företag). I arbetsgivardeklarationen ingår bruttolön, förmåner, arbetsgivaravgift samt avdragen preliminärskatt. De som appliceras för “utgifter i arbetet” ska även deklarera det i AGI:n.

Arbetsgivardeklarationen ska för de flesta företagen alltid lämnas in den 12:e varje månad (förutom januari och augusti som lämnas in den 17:e i månaden). Men detta varierar beroende på hur mycket ditt företag omsätter. Om ditt företag omsätter mer än 40 mkr så ändras inlämningsdagen från den 12:e till den 26:e varje månad.

Till exempel: Har du betalat ut lön för februari månad ska du skicka in arbetsgivardeklarationen senast den 12 mars (26 mars vid omsättning över 40 mkr).

OBS! Om den 12:e eller 26:e i månaden infaller på en helg eller röd dag ska rapportering ske nästkommande vardag.

Hur deklarerar man arbetsgivaravgifter?

Programmet hanterar i stort sett samma uppgifter som du tidigare lämnat i den årsvisa kontrolluppgiften (KU10) och i den gamla arbetsgivardeklarationen. Upplägget ser dock lite annorlunda ut och arbetsdeklarationen består av två delar, individuppgifter och huvuduppgifter. Hur en uppgift redovisas beror på inställningar på de anställda och på lönearterna. 

 • Välj Aktivitet – Arbetsgivardeklaration på individnivå för att komma till funktionen, klicka sedan på fliken Arbetsgivardeklaration. Du hittar den även under Aktivitet/Utskrift– Skattedeklaration, samt via knappen Skattedeklaration som finns i menyraden. På så sätt kan du precis som tidigare få en summering av både moms och arbetsgivaravgifter som ska betalas in till Skatteverket. Du kan även använda dig av knapparna Skapa betalfil och Skapa ver för att generera en betalfil respektive bokföra skattedeklarationen i sin helhet.
 • Välj deklarationsdag så hämtas de uppgifter från de löner som är registrerade och uppdaterade i programmet. Du kan klicka på respektive person i listan för att visa detaljerad information (individuppgifter) för varje person. Här framgår alla de uppgifter som lämnas in för personen. Du kan inte redigera uppgifterna här, utan de hämtas från de löner som uppdaterats i programmet. Vissa uppgifter hämtas även från anställadakortet (Uppläggning– Anställda).
 • På den högra sidan visas en sammanställning över det uppgiftslämnande företaget, och du kan om du vill expandera uppgifterna för kontaktpersoner (läs mer om detta nedan). Du kan också granska de huvuduppgifter som till viss del är en summering av individuppgifterna och som lämnas som en total för hela företaget genom att klicka på knappen Huvuduppgifter nere till höger.Här visas bl.a. totalsumma skatt, arbetsgivaravgifter samt eventuell sjuklönekostnad.Inte heller här kan du göra några ändringar av de uppgifter du ser utan samtliga ändringar görs via löneregistreringen.
 • När ska AGI lämnas in?

  Programmet hanterar i stort sett samma uppgifter som du tidigare lämnat i den årsvisa kontrolluppgiften (KU10) och i den gamla arbetsgivardeklarationen. Upplägget ser dock lite annorlunda ut och arbetsdeklarationen består av två delar, individuppgifter och huvuduppgifter. Hur en uppgift redovisas beror på inställningar på de anställda och på lönearterna. 

 • Välj Aktivitet – Arbetsgivardeklaration på individnivå för att komma till funktionen, klicka sedan på fliken Arbetsgivardeklaration. Du hittar den även under Aktivitet/Utskrift– Skattedeklaration, samt via knappen Skattedeklaration som finns i menyraden. På så sätt kan du precis som tidigare få en summering av både moms och arbetsgivaravgifter som ska betalas in till Skatteverket. Du kan även använda dig av knapparna Skapa betalfil och Skapa ver för att generera en betalfil respektive bokföra skattedeklarationen i sin helhet.
 • Välj deklarationsdag så hämtas de uppgifter från de löner som är registrerade och uppdaterade i programmet. Du kan klicka på respektive person i listan för att visa detaljerad information (individuppgifter) för varje person. Här framgår alla de uppgifter som lämnas in för personen. Du kan inte redigera uppgifterna här, utan de hämtas från de löner som uppdaterats i programmet. Vissa uppgifter hämtas även från anställadakortet (Uppläggning– Anställda).
 • På den högra sidan visas en sammanställning över det uppgiftslämnande företaget, och du kan om du vill expandera uppgifterna för kontaktpersoner (läs mer om detta nedan). Du kan också granska de huvuduppgifter som till viss del är en summering av individuppgifterna och som lämnas som en total för hela företaget genom att klicka på knappen Huvuduppgifter nere till höger.Här visas bl.a. totalsumma skatt, arbetsgivaravgifter samt eventuell sjuklönekostnad.Inte heller här kan du göra några ändringar av de uppgifter du ser utan samtliga ändringar görs via löneregistreringen.
 • Hur deklarera Nettolöneavdrag?

  En inte helt ovanlig fråga, bland annat i frågeservicen till Simployer olika servicepaket, är om löneväxling – alltså när en anställd avstår lön för att få en förmån istället – måste ske mot bruttolöneavdrag. Eller skulle ett nettolöneavdrag kunna accepteras i detta fall?

  Egentligen är dessa båda frågor enkla att besvara, nämligen att det är fritt fram att välja brutto- eller nettolöneavdrag. Det finns inga regler om löneväxling; det handlar helt enkelt om att komma överens om på vilket sätt den anställde ska ”finansiera” den förmån han eller hon får.

  Vad händer om man inte lämnar in Arbetsgivardeklaration?

  En arbetsgivardeklaration är till för dig som har ett företag registrerat som arbetsgivare (Arbetsgivarregistrerat företag). I arbetsgivardeklarationen ingår bruttolön, förmåner, arbetsgivaravgift samt avdragen preliminärskatt. De som appliceras för “utgifter i arbetet” ska även deklarera det i AGI:n.

  Arbetsgivardeklarationen ska för de flesta företagen alltid lämnas in den 12:e varje månad (förutom januari och augusti som lämnas in den 17:e i månaden). Men detta varierar beroende på hur mycket ditt företag omsätter. Om ditt företag omsätter mer än 40 mkr så ändras inlämningsdagen från den 12:e till den 26:e varje månad.

  Till exempel: Har du betalat ut lön för februari månad ska du skicka in arbetsgivardeklarationen senast den 12 mars (26 mars vid omsättning över 40 mkr).

  OBS! Om den 12:e eller 26:e i månaden infaller på en helg eller röd dag ska rapportering ske nästkommande vardag.

  När ska det anges Arbetsställenummer och för vilka anställda via AGI rapporteringen?

  Publicerat 19 januari 2023 i kategorin Artiklar

  Det är arbetsgivaren som ansvarar för att göra en bedömning av var tjänstestället är. En anställd kan bara ha ett tjänsteställe hos en och samma arbetsgivare. Att få detta rätt blir viktigt till årets första AGI-rapportering.

  Vad menas med AGI?

  Istället för årlig kontrolluppgift måste nu arbetsgivare varje månad tala om för Skatteverket hur mycket man har betalat ut i skatt, lön och förmåner och till vem pengarna har betalats. 

  Behovet av lagregleringen kommer av att vi har en allt mer rörlig arbetsmarknad med olika anställningsformer. Regleringen ska ge både arbetsgivare och arbetstagare bättre koll på att redovisad lön och skatteavdrag blir korrekt. Genom att använda digitaliseringens möjligheter på rätt sätt kan vi förenkla och kvalitetssäkra organisationers och myndigheters arbetsprocesser, vilket i sin tur leder till högre kvalitet för den enskilde.

  Hur räknar man ut skatt och arbetsgivaravgift?

  När du ska deklarera aktieaffärer gjorda i en depå ska du först räkna fram om du gjort en vinst eller förlust. Det beräknar du genom att ta försäljningspriset - omkostnadsbeloppet = vinst eller förlust.

  För att räkna fram omkostnadsbeloppet finns två metoder: genomsnittsmetoden och schablonmetoden. Kortfattat kan man säga att genomsnittsmetoden innebär att du skattar för den faktiska vinsten medan schablon­metoden är en beräkning av skatten på ett fiktivt värde. Även om du känner till det verkliga omkostnads­beloppet får du använda schablon­metoden om du vill. Det är förmånligare att använda schablon­metoden om dina aktier har ökat mer än 400 procent i värde.

  Vinsten eller förlusten ska du sedan deklarera i något som kallas en K4-blankett. Om du sålt aktier från en depå under året kommer det stå på din deklaration att du ska fylla i en kompletterande K4-blankett. Om du gjort en förlust kan du kvitta den mot de aktier du sålt med vinst under året. När du deklarerar dina aktier brukar detta räknas ut automatiskt av Skatteverket. De har mer information om hur du kvittar förluster mot vinster (Skatteverket).

  Vad krävs för att få f skatt?

  Alla svenska medborgare måste enligt lag betala skatt på sina inkomster. Privatpersoner betalar A-skatt (anställningsskatt) medan företag betalar F-skatt (företagsskatt).

  Eftersom F-skatten är en preliminärskatt är den baserad på den summa som företaget förväntas tjäna in under det kommande året. De uppgifter du skickar in till Skatteverket fungerar enbart som en slags prognos. I slutet av inkomståret kan skatten justeras och ge dig en slutlig skatt som antingen är högre eller lägre än din preliminära skatt.

  Alla svenska medborgare måste enligt lag betala skatt på sina inkomster. Privatpersoner betalar A-skatt (anställningsskatt) medan företag betalar F-skatt (företagsskatt).

  Eftersom F-skatten är en preliminärskatt är den baserad på den summa som företaget förväntas tjäna in under det kommande året. De uppgifter du skickar in till Skatteverket fungerar enbart som en slags prognos. I slutet av inkomståret kan skatten justeras och ge dig en slutlig skatt som antingen är högre eller lägre än din preliminära skatt.

  I F-skatten ingår kommunalskatt, sociala avgifter samt statlig skatt på 20 eller 25 procent om inkomsterna överstiger 455 300 kronor respektive 662 300 kronor.

  Vad är bäst Bruttolöneavdrag eller Nettolöneavdrag?

  För arbetsgivaren är förmånsbil ett sätt att ge personal som åker mycket bil i jobbet, till exempel säljare eller konsulter, en möjlighet att slippa slita på den privata bilen. För andra personalgrupper är förmånsbil inte lika vanligt.

  Förmånsbil är en löneförmån som den anställde ska betala skatt på.

  Förmånsbilen gör att den anställde får möjlighet att använda en ofta helt ny bil både i jobbet och privat till en fast månadskostnad. Ofta står arbetsgivaren för saker som service och besiktning vilket innebär att den anställde slipper oförutsedda extrakostnader.

  Nu är det enkelt att rapportera milersättning för resor i tjänsten! Koppla MyBusiness till din elektroniska körjournal!

  Är det värt att ha förmånsbil 2023?

  Det är omöjligt att ge en generell rekommendation om vilket av systemen som är mest fördelaktigt – använder du bilen även privat så är systemen tänkta att vara neutrala, men det kan finnas skillnader i vissa fall. Du får helt enkelt göra en beräkning och jämföra utfallen.

  Vid beräkning av förmånsvärdet används följande formel:

  Måste man deklarera varje månad?

  Kontrollera uppgifterna i deklarationen

  Sedan 1 januari 2019 lämnar alla arbetsgivare in uppgifter om lön och avdragen skatt för dig som anställd varje månad. Din lönespecifikation blir en kvittens på vilket skatteavdrag som arbetsgivaren har gjort och betalt in för just dig. Via Skatteverkets Mina Sidor kan du sedan säkerställa att det skatteavdrag som arbetsgivaren ska ha rapporterat överensstämmer med de uppgifter du har på lönespecifikationen. Uppgifterna uppdateras varje månad. Så i stället för att kontrollera uppgifterna nu i samband med deklarationen borde vi ta som vana och logga in på Skatteverket och se att uppgifterna stämmer mot våra lönespecifikationer. Då ligger man som anställd närmare i tid om det skulle vara fel och det blir lättare att korrigera.

  Måste man skicka ut kontrolluppgifter till anställda?

  Sedan drygt ett år så skickar alla arbetsgivare i Sverige in inkomstuppgifter för de anställda varje månad, istället som det var förr, att det sammanställdes kontrolluppgifter på årsbasis. I vissa fall måste kontrolluppgifter rapporteras, om till exempel den anställde har fått en ränteförmån, utbetald utdelning eller schablonintäkt på ett investeringssparkonto. Det finns även situationer när det går att välja mellan AGI och KU. Detta trots att det inte ska betalas arbetsgivaravgifter på utbetalningarna:

  Den tidigare gränsen för ersättning under 100 kronor till en person under ett inkomstår finns kvar, då behövs varken kontrolluppgift eller arbetsgivardeklaration rapporteras. Viktigt är att om man väljer att rapportera arbetsgivardeklaration på individnivå så ersätter den kontrolluppgifterna helt, det blir inte korrekt om uppgifterna rapporteras två gånger.

  Hur redovisar man arbetsgivaravgifter?

  Du behöver bara betala ålderspensionsavgift för anställda som fyllt 15 år men ännu inte 18 år och som tjänar mindre än 25 000 kronor i månaden. Är lönen högre betalar du full arbetsgivaravgift på totalt 31,42 %. Ålderspensionsavgiften är 10,21 %. För inkomst

  Vad kostar en lön på 25000?

  När du anställer en person tillkommer extra kostnader utöver lönen som du bör ta med i beräkningen. Vi kan inte ge dig en exakt kostnad, utan en uppskattning på vad som kan tillkomma.

  Här ser du vad som ligger till grund för beräkningen. Du kan själv ändra i fälten.