:

Kan man neka korttidsarbete?

Innehållsförteckning:

 1. Kan man neka korttidsarbete?
 2. Vad menas med korttidsarbete?
 3. Hur räknar man ut lön vid Korttidspermittering?
 4. Vilka företag har fått Korttidsstöd?
 5. Vilka omfattas av korttidsarbete?
 6. Hur länge är det lagligt att jobba utan rast?
 7. Hur kort får man jobba?
 8. Hur mycket är en ATF timme värd?
 9. Vad kostar en lön på 25000?
 10. Får man ta utdelning efter Korttidspermittering?
 11. Vilka företag har fått mest Coronastöd?
 12. Hur kort tid får man jobba?
 13. Har man rätt till fem minuters rast per timme?
 14. Är det tillåtet att jobba in lunchrasten och gå hem tidigare från arbetet?
 15. Vad är det minsta man får jobba?
 16. Vad är korttidsarbete?
 17. Hur skyddas korttidsarbetet av statligt stöd?
 18. Vilken lön erhåller du vid korttidsarbete?
 19. Vad är korttidsarbete?
 20. Hur skyddas korttidsarbetet av statligt stöd?
 21. Vilken lön erhåller du vid korttidsarbete?

Kan man neka korttidsarbete?

Att korttidsarbetet omfattas av statligt stöd har flera fördelar. Din sjukpenninggrundande inkomst (SGI) skyddas, trots att du går ner i inkomst, och tiden med korttidsarbete kommer att räknas som överhoppningsbar vid framtida behov av a-kassa. Men eftersom din arbetsgivare saknar är det dock flera saker du behöver få information om och tänka på innan du accepterar en överenskommelse om korttidsarbete.

Unionen har gjort bedömningen att förhandlingsskyldighet (enligt 13 § MBL) föreligger när korttidsarbete ska införas hos arbetsgivare utan  där vi har medlemmar vilket innebär att arbetsgivaren ska förhandla med Unionen om att införa avtal om korttidsarbete.

Vad menas med korttidsarbete?

Nedan ger Byggföretagen svar på de vanligaste frågorna kring korttidsarbete med statligt stöd och permittering enligt kollektivavtal. Notera att svaren inte är avsedda att vara uttömmande.

För att ta del av vad som gäller för närvarande angående korttidsarbete hänvisar vi till våra arbetsgivarnytt som finns i vår arbetsgivarguide samt Tillväxtverkets hemsida. Notera att reglerna ändrats i vissa delar från och med 1 december 2020, se Tillväxtverkets information här.Texten nedan gäller enbart så som stödet sett ut under 2020.

Hur räknar man ut lön vid Korttidspermittering?

Arbetsgivaren och nyanställda kan dock komma överens om förskottssemester.

– Det innebär att den anställde får vara ledig utan löneavdrag, men också utan semesterlön. Den anställde förbinder sig också att betala tillbaka motsvarande belopp om han eller hon slutar sin anställning inom fem år. Det är viktigt att komma ihåg att överenskommelse om förskottssemester ska vara skriftlig, säger Glenn Gunnarsson.

Vilka företag har fått Korttidsstöd?

Nyheter 20 augusti 2021 Korttidsstödet, som infördes 16 mars 2020, gäller fram till 30 september.

750 företag inom byggsektorn har ansökt om permitteringsstöd sedan 22 oktober 2020 och över 160 miljoner har betalats ut. Ett företag som har fått stöd är Fasadglas Bäcklin. 

Vilka omfattas av korttidsarbete?

Korttidspermittering, eller korttidsarbete som det heter, innebär att den anställde permitteras (blir arbetsbefriad med lön) 20, 40, 60 eller 80 procent av sin ordinarie arbetstid. 

Den anställde får lite mindre i lön för den tid som hen inte arbetar. Arbetsgivaren betalar lite mindre i lön för den tiden den anställde inte arbetar. Staten betalar stöd för en stor del av lönen för den tid som den anställde inte arbetar.

Anställda kan i huvudsak göra vad de vill under den tid de är arbetsbefriade men måste infinna sig på arbetsplatsen om arbetsgivaren beordrar det.

Stödet kommer att vara på tre fjärdedelar av lönekostnaden för den tid som den anställde inte arbetar och arbetsgivaren och den anställde delar på resten.

Korttidsstödet omfattar lön upp till 44 000 kronor. Arbetsgivaren (om de har anställda som tjänar över 44 000 kronor) kan avtala med den anställde om vad som ska hända med lönedelar över 44 000 kronor.

Den fasta kontanta lön som arbetsgivaren betalar arbetstagaren varje månad samt de rörliga tillägg som utgår regelbundet är det som tillsammans utgör den lön som korttidsstödet beräknas på. Det innebär att exempelvis ob-ersättning, provision, andra skifttillägg ska ingå. Provision ska ingå om den utgår regelmässigt varje månad.

En jämförelse kommer att göras med månaden tre månader före att Tillväxtverket beslutade om stödet. Det innebär att jämförelsemånaden är januari för arbetsgivare som får sina beslut i april. Stöd kommer därför inte att kunna betalas för nyanställd personal.

Hur länge är det lagligt att jobba utan rast?

Kapitalvinstberäkning i samband med försäljning av värdepapper ska göras på särskilda blanketter och i de flesta fall på blanketten K4. Den som haft aktier och liknande värdepapper och sålt dessa med vinst (kapitalvinst) måste betala skatt för vinsten. Skatten i inkomstslaget Kapital är i dag 30 procent, oavsett hur länge värdepapperna ägts och hur stora övriga inkomster är.

Hur kort får man jobba?

Fråga:Vad är kortaste arbetspasset man kan få som tillsvidareanställd? Får chefen lägga mig på tretimmarspass?

Y

Hur mycket är en ATF timme värd?

 I februari är det dags att se över arbetstidskontot. Det är ett konto där arbetsgivaren enligt avtal ska avsätta ett belopp som beräknas per kalenderår. Underlag är den lön som betalats ut under kalenderåret.  

 I korthet är arbetstidskonto ett konto där timmar överförs under kalenderåret som varje anställd själv kan välja hur de ska plockas ut. Varje år kan den anställda välja något av alternativen:  

Vad kostar en lön på 25000?

Vad kostar en anställd? Den frågan får vi ofta. Att anställa sin första anställda kan vara ett stort steg. Det innebär mycket ansvar och det gäller att man vet vad det innebär. Att anställa en person är som sagt ett stor ansvar men det kan också vara det absolut bästa du gör. För att minska tröskeln lite så ska vi här gå igenom själva kostnaden för en anställd. Då har du i alla fall svar på en av frågorna.

Det första man tänker på är såklart själva lönen. Bruttolön är ett begrepp som beskriver den anställdes lön inklusive skatt. Exakt vad denna bruttolön blir avgör du och den anställde och såklart marknaden i stort. Vad bruttolönen ska bli är en förhandling mellan dig och den anställde. Förhandlingen ska förhoppningsvis sluta med att du som arbetsgivare känner att du betalar för det värde den anställde ger, och den anställde ska känna att den blir värderad för sin insats.

Får man ta utdelning efter Korttidspermittering?

In addition to cookies that are strictly necessary to operate this website, we use the following types of cookies to improve your experience and our services: Functional cookies to enhance your experience (e.g. remember settings), and Performance cookies to measure the website's performance and improve your experience., and Marketing/Targeting cookies, which are set by third parties with whom we execute marketing campaigns and allow us to provide you with content relevant to you.

We have detected that Do Not Track/Global Privacy Control is enabled in your browser; as a result, Marketing/Targeting cookies, which are set by third parties with whom we execute marketing campaigns and allow us to provide you with content relevant to you, are automatically disabled.

Vilka företag har fått mest Coronastöd?

Nu har Tillväxtverket offentliggjort hur mycket pengar företagen fått av staten för att permittera sin personal. Här är de tio som fått mest i handeln.

Totalt har staten under pandemin betalat ut nästan 38 miljarder kronor till företag i stöd för korttidsarbete. Räddningspaketet beskrivs som det enskilt största krisstödet i svensk historia och har omfattat över en halv miljon svenska löntagare och 76 000 företag, skriver DN.

Hur kort tid får man jobba?

Arbetstidslagen har regler om hur mycket man får arbeta per dygn, per vecka och per år. Den tar upp jourtid och beredskap, vilka raster och pauser man har rätt till och vad som gäller för nattvila.

I arbetsmiljölagen samt i Arbetsmiljöverkets föreskrifter om minderårigas arbetsmiljö (AFS 2012:3) finns särskilda regler om hur de som är under 18 år får arbeta.

Arbetstidslagen gäller, med vissa undantag, allt arbete som utförs i Sverige. Lagen gäller oavsett om det är fråga om ett svenskt eller ett utländskt företag, så länge verksamheten bedrivs här.

Arbetstidslagen kan avtalas bort genom kollektiv­avtal. Kollektiv­avtalet kan då antingen ersätta hela lagen eller vissa delar av den. Vilka regler som kan avtalas bort anges i lagens tredje paragraf. 

Har man rätt till fem minuters rast per timme?

Man kan ju inte skriva "ofta" om man bara pratar om en branch.

Skillnaden mellan rast och paus är att när du har rast är du helt ledig och har rätt att lämna arbetsplatsen om du vill. Under en paus ska du däremot vara tillgänglig och du kan blir tvungen att avbryta pausen om du behövs i butiken.

Är det tillåtet att jobba in lunchrasten och gå hem tidigare från arbetet?

Raster och pauser regleras i arbetstids­lagen. Lagen kan avtalas bort i kollektivavtal, men får då inte innehålla sämre villkor än EU:s direktiv – med vissa undantag. Låter det snårigt? Enklare uttryckt har nästan alla rätt till minst en rast per dag om arbets­dagen är minst sex timmar.

Arbetstidslagen gäller inte för företagsledare, motsvarande roll inom offentlig sektor eller för anställda som själva får disponera sin arbetstid. Den gäller inte heller arbete som utförs i arbetsgivarens hushåll, vid fartygs­arbete eller visst vägtransportarbete, som omfattas av särskilda bestämmelser och ofta har egna regler om rast. Undantag kan även förekomma inom till exempel försvaret och polisen. 

Rasten är det som ofta används till att äta lunch, det vill säga ett obetalt avbrott i arbetstiden. Då behöver du inte vara kvar på arbetsplatsen eller stå till förfogande via mejl eller telefon. Rasten ska förläggas senast efter fem timmars arbete. Hur lång rasten ska vara regleras inte i lagen – men enligt Arbetsmiljö­verkets riktlinjer bör den inte vara kortare än 30 minuter. 

Vad är det minsta man får jobba?

Fråga:Vad är kortaste arbetspasset man kan få som tillsvidareanställd? Får chefen lägga mig på tretimmarspass?

Y

Vad är korttidsarbete?

Korttidsarbete en överenskommelse mellan fack och arbetsgivare om att anställda under en begränsad tid ska kunna gå ner i arbetstid och lön med anledning av en ekonomisk kris. Sedan november 2013 finns i lag (2013:948) om stöd vid korttidsarbete möjlighet för regeringen att utfärda föreskrifter om korttidsarbete när det råder en synnerlig djup ...

Hur skyddas korttidsarbetet av statligt stöd?

Att korttidsarbetet omfattas av statligt stöd har flera fördelar. Din sjukpenninggrundande inkomst (SGI) skyddas, trots att du går ner i inkomst, och tiden med korttidsarbete kommer att räknas som överhoppningsbar vid framtida behov av a-kassa.

Vilken lön erhåller du vid korttidsarbete?

Vid korttidsarbete, där arbetstiden minskas till 80 %, 60 %, 40 % eller 20* %, så erhåller du 96 %, 94 %, 92,5 respektive 88 % av din lön oavsett vilken lönenivå du har. Det är enbart arbetsgivarens ersättning från staten som minskar för löner över 44.000 kronor.

Vad är korttidsarbete?

 • Korttidsarbete en överenskommelse mellan fack och arbetsgivare om att anställda under en begränsad tid ska kunna gå ner i arbetstid och lön med anledning av en ekonomisk kris. Sedan november 2013 finns i lag (2013:948) om stöd vid korttidsarbete möjlighet för regeringen att utfärda föreskrifter om korttidsarbete när det råder en synnerlig djup ...

Hur skyddas korttidsarbetet av statligt stöd?

 • Att korttidsarbetet omfattas av statligt stöd har flera fördelar. Din sjukpenninggrundande inkomst (SGI) skyddas, trots att du går ner i inkomst, och tiden med korttidsarbete kommer att räknas som överhoppningsbar vid framtida behov av a-kassa.

Vilken lön erhåller du vid korttidsarbete?

 • Vid korttidsarbete, där arbetstiden minskas till 80 %, 60 %, 40 % eller 20* %, så erhåller du 96 %, 94 %, 92,5 respektive 88 % av din lön oavsett vilken lönenivå du har. Det är enbart arbetsgivarens ersättning från staten som minskar för löner över 44.000 kronor.