:

Hur svårt är det att göra bouppteckning själv?

Innehållsförteckning:

 1. Hur svårt är det att göra bouppteckning själv?
 2. Hur mycket kostar det att göra en bouppteckning?
 3. Måste man ange lösöre i bouppteckning?
 4. Kan vem som helst beställa en bouppteckning?
 5. Är det tillåtet att tömma dödsbo innan bouppteckning?
 6. Vilka problem kan uppstå vid bouppteckning?
 7. Hur lång tid tar det för en bouppteckning att bli klar?
 8. Vad får man inte göra innan bouppteckning?
 9. Får man slänga kläder innan bouppteckning?
 10. Får man röra dödsbo innan bouppteckning?
 11. Vad händer om man inte gör en bouppteckning?
 12. Vem ska betala för bouppteckning?
 13. Får man ta saker ur dödsbo innan bouppteckning?
 14. Vad sätter man för värde på bohag vid bouppteckning?
 15. Vad ska man ha med sig till bouppteckning?

Hur svårt är det att göra bouppteckning själv?

 • Bouppgivare utses: Den anhörig som vet mest om den avlidnes tillgångar och skulder utses till bouppgivare och har i uppgift att lämna information kring dödsboets innehåll. Det kan exempelvis vara en efterlevande partner, barn eller syskon till den avlidne.
 • Bouppteckningsförrättning hålls: Det måste hållas en förrättning inom 90 dagar från dödsfallet och till förrättningen kallas dödsbodelägarna och förrättningsmännen. Syftet är att ge dödsbodelägarna en överblick över dödsboets innehåll. Bouppgivaren och minst en av förrättningsmännen måste närvara under förrättningen. Övriga dödsbodelägare väljer själva om de vill vara med och det är även möjligt att utse en fullmaktstagare som bevakar deras rätt.
 • Bouppteckningen sammanställs under förrättningen: Det som kommer fram under bouppteckningsförrättningen, d.v.s. vilka tillgångar och skulder som finns, sammanställs i ett skriftligt dokument som utgör själva bouppteckningen. Bouppteckningen är dödsboets id-handling och visar vem som kan företräda dödsboet och krävs oftast till olika bankärenden. Bouppteckningen ska signeras av dödsbodelägare och förrättningsmän.
 • Hur mycket kostar det att göra en bouppteckning?

  Att förlora en älskad är en känslosam upplevelse och därmed är det ofrånkomligt att undvika administrativa uppgifter. Bouppteckningen är en sådan uppgift, och att få professionell hjälp kan lätta bördan. Men hur mycket kostar en bouppteckning egentligen? Och vad innebär det att överlåta denna process till en begravningsbyrå? Låt oss belysa dessa frågor och försöka ge dig lite klarhet.

  Bouppteckning – en kort överblick

  Måste man ange lösöre i bouppteckning?

  Som Dagens PS tidigare berättat med hänvisning till Aktiespararna pekar det mesta mot att ISK-skatten höjs med nästan 150 procent under 2023.

  Det är i linje med regeringens höstbudget och en följd av ökad statslåneränta.

  Kan vem som helst beställa en bouppteckning?

  Juridik vid dödsfall

  Hej Har varit på bouppteckning då min exman avlidit (har en 17 årig son därför var jag på den). Undrar om man kan "fuska" med den? Jag frågade om man kunde få kopior av bankutdrag och ett privat lån han tagit av en person. Boupptecknaren sa att man inte fick det nu, men jag förstod inte om man kunde få det sen när det var inskickat till skatteverket? Undrar även om huset dem ägde ska värderas inför en bouppt. Det var endast taxeringsvärdet som togs upp?

  Är det tillåtet att tömma dödsbo innan bouppteckning?

  Från det att ett dödsfall inträffat brukar det ta åtminstone 3 månader att göra en bouppteckning – men ofta tar det längre tid än så. 

  Senast 3 månader efter dödsdagen ska bouppteckningsförrättningen hållas. Detta är ett möte där alla som ärver den avlidne har rätt att närvara tillsammans med två förrättningsmän. Inom en månad efter förrättningen ska bouppteckningen lämnas in till Skatteverket. Alltså ska den lämnas in senast 4 månader efter dödsdagen. 

  Det är vanligt att det tar längre tid än så innan bouppteckningen kan skickas in, och i dessa fall måste anstånd begäras från Skatteverket. Att samla in alla uppgifter är ofta den mest tidskrävande delen av bouppteckningen eftersom banker, myndigheter och försäkringsbolag har olika långa hanteringstider för att skicka ut all information.  

  Vilka problem kan uppstå vid bouppteckning?

  När bouppteckningen upprättas är det mycket viktigt att alla moment går rätt till, och detta för att inga konflikter eller praktiska problem ska uppstå. Bouppteckningen är också en handling som får betydelse i framtiden. Så säkerställ att den blir korrekt för att undvika framtida problem.

  Fyll i formuläret så återkommer vi så snart som möjligt.

  Joachim Erman är en av våra duktiga jurister som du kan komma i kontakt med.

  Hur lång tid tar det för en bouppteckning att bli klar?

  Från det att ett dödsfall inträffat brukar det ta åtminstone 3 månader att göra en bouppteckning – men ofta tar det längre tid än så. 

  Senast 3 månader efter dödsdagen ska bouppteckningsförrättningen hållas. Detta är ett möte där alla som ärver den avlidne har rätt att närvara tillsammans med två förrättningsmän. Inom en månad efter förrättningen ska bouppteckningen lämnas in till Skatteverket. Alltså ska den lämnas in senast 4 månader efter dödsdagen. 

  Det är vanligt att det tar längre tid än så innan bouppteckningen kan skickas in, och i dessa fall måste anstånd begäras från Skatteverket. Att samla in alla uppgifter är ofta den mest tidskrävande delen av bouppteckningen eftersom banker, myndigheter och försäkringsbolag har olika långa hanteringstider för att skicka ut all information.  

  Vad får man inte göra innan bouppteckning?

  Hej, tack för att du valde att vända dig till oss på Lawline med din fråga!

  För att kunna besvara din fråga kommer vi behöva använda oss av ärvdabalken (ÄB). Där framgår det att en bouppteckning ska förrättas senast tre månader efter dödsfallet (20 kap. 1 § ÄB). Det är vidare dödsbodelägare som förvaltar och företräder dödsboet (18 kap. 1 § ÄB). Dödsbodelägare är exempelvis efterlevande make, legala arvingar och universella testamentstagare.

  Får man slänga kläder innan bouppteckning?

  En bouppteckning kan göras privat. Då ska en av er efterlevande som bäst känner till dödsboets egendom utses till bouppgivare och lämna uppgifter om dödsboet.

  Bouppgivaren ska också utse två utomstående förrättningsmän. Det är två personer som inte på grund av lag eller testamente har rätt till att ärva den avlidna. Förrättningsmännen intygar att allt har blivit riktigt antecknat och att tillgångarna har värderats efter bästa förstånd.

  Om ni har bett någon utomstående förvalta dödsboet, exempelvis en boutredningsman eller en testamentsexekutor kan inte samma person agera som förrättningsman.

  Får man röra dödsbo innan bouppteckning?

  De efterlevande som tar hand om dödsboet kallas dödsbodelägare. Dödsbodelägarna sköter dödsboet gemensamt. Det betyder att de behöver vara överens om vad som ska göras, till exempel betala räkningar, avsluta autogiron, avsluta ett konto eller sälja värdepapper.

  Det kan vara praktiskt att en av dödsbodelägarna representerar dödsboet, till exempel vid kontakter med banken, men då måste han eller hon ha fått en fullmakt från alla övriga dödsbodelägare. Exempel på fullmakter finns hos Efterlevandeguiden. Flera banker har också fullmaktsmallar.

  Vad händer om man inte gör en bouppteckning?

  När någon har dött ska de som ärver göra en bouppteckning som ska skickas till Skatteverket senast 4 månader efter dödsfallet. Bouppteckning är en förteckning som visar vad den döda har ägt och eventuella skulder.

  En bouppteckning som är registrerad hos Skatteverket visar vem som har rätt att representera dödsboet.

  Det finns särskilda regler för hur en bouppteckning ska gå till. I många fall kan dödsboet göra bouppteckningen själv, men om det känns svårt kan det vara bra att ta hjälp av en person som du har förtroende för. Det går även att anlita en jurist eller begravningsbyrå.

  Vem ska betala för bouppteckning?

  När en person dör övergår alla tillgångar och skulder som personen hade till ett dödsbo. 

  Här hittar du grundläggande information om dödsbon och om hur du gör med kontakten med banker och försäkringsbolag, frågor som vi är specialiserade på.

  Mer omfattande information om dödsbon kan du bland annat hitta hos Skatteverket och i Efterlevandeguiden. Behöver du hjälp med att ta hand om ett dödsbo eller har frågor som gäller bouppteckningar och arvskiften med mera kan du behöva kontakta en jurist som arbetar med arvsfrågor.

  Får man ta saker ur dödsbo innan bouppteckning?

  Hej och tack för din fråga,

  Samtliga av den avlidnes tillgångar ska redovisas i bouppteckningen. Det är därför ingen god idé att ta saker från huset utan att ni vet om värdet på sakerna.

  Vad sätter man för värde på bohag vid bouppteckning?

  Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

  Vid upprättande av bouppteckning ska den dödes tillgångar och skulder tas upp till det värde som förelåg vid tidpunkten för dödsfallet (20 kap. 4 § ärvdabalken). Av lag följer inga särskilda värderingsregler vad gäller värdering utav bohag utan detta görs vanligtvis enligt schablon. Det är möjligt att ta upp hela bohaget som en post i bouppteckningen och värdera samtliga tillgångar till ett gemensamt värde. Utgångspunkten vid värdering av lös egendom är marknadsvärdet, d.v.s. det pris som egendomen hade betingat vid eventuell försäljning på marknaden.

  Vad ska man ha med sig till bouppteckning?

  Åldersgränserna i pensionssystemet har höjts från 1 januari 2023 så att lägsta åldern för att få garantipension och inkomstpensionstillägg har ändrats från 65 år till 66 år. Ändringen innebär att du måste ha fyllt 66 år innan januari 2023 för att få ett förhöjt grundavdrag under inkomståret 2023.

  • Justerade åldersgränser i pensionssystemet och i kringliggande system, Sveriges riksdag Länk till annan webbplats.
  • Regeringen föreslår kompensation till personer födda 1957

  För att få helt grundavdrag krävs det att du har bott i Sverige under hela inkomståret. Hur stort grundavdrag du får beror på hur stor din inkomst är. Se tabellerna i länkarna.